Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w IV kwartale 2016

0
314


Grupa Telemedycyna Polska w IV kwartale 2016 roku odnotowała 1.421,1 tys. zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 14,7 procenta w stosunku do przychodów osiągniętych rok wcześniej. .

Narastająco cztery kwartały 2016 roku przyniosły wzrost skonsolidowanych przychodów o 2,6 procenta w stosunku do roku poprzedniego, do poziomu 5.379,4 tys. zł.

Na wynik, zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym, wpływ miały koszty sprzedaży poniesione we wcześniejszych okresach i rozliczane w czasie. W IV kwartale 2016 roku wyniosły one 71,9 tys. zł, a narastająco od początku roku – 370,5 tys. zł.

W grudniu 2016 roku spółka zawarła umowę inwestycyjną z Neuca Med z Grupy  Kapitałowej Neuca, dotyczącą zakupu 24,1 procenta udziałów w kapitale zakładowym Telemedycyna Polska S.A.

Zarząd spółki Telemedycyna Polska widzi we współpracy z Grupą Neuca szansę na synergiczny wzrost sprzedaży oraz możliwość realizacji nowych projektów, a także liczy na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

W ciągu roku 2016 spółka notowała systematyczną poprawę wyników finansowych – wzrost przychodów oraz zysku.