Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

TK: lekarz może odmówić świadczenia bez wskazania innego podmiotu

2015-10-18

Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 października 2015 roku, że niekonstytucyjny jest przepis nakazujący lekarzowi obowiązek wskazania innego lekarza lub szpitala w radzie odmowy świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia. Wyrok został opublikowany 16 października 2015, z tym dniem zakwestionowane przepisy straciły moc.

Z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika, że lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, jednak jednocześnie musi wskazać innego lekarza lub inny podmiot leczniczy, gdzie pacjent uzyska to świadczenie.

Ten zapis Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją, podobnie jak zapis, że klauzula sumienia nie obowiązuje w „innych przypadkach niecierpiących zwłoki”. Uznano, że zapis ten jest nieprecyzyjny. Pierwsza część tego zapisu dotyczy sytuacji, gdy „zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia” i ten zapis nie został podważony.

Za zgodny z konstytucją Trybunał uznał także zapis, że lekarz musi powiadomić przełożonego o skorzystaniu z klauzuli sumienia oraz konieczość uzasadnienia i odnotowania tego w dokumentacji medycznej.

Wyrok Trybunału jest krytykowany przez ekspertów, którzy uważają, że stawia on wyżej sumienie lekarza niż prawa pacjenta do świadczeń medycznych, które są gwarantowane. 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra zdrowia o pilne ustanowienie mechanizmu, który pozwoli pacjentowi dowiedzieć się, gdzie może uzyskać świadczenie, którego wykonania odmówił lekarz, powołując się na klauzulę sumienia.
 

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »