Voxel: ponad 96 mln zł przychodów za II kwartały 2017

0
384

Grupa Kapitałowa Voxel uzyskała za trzy kwartały 2017 roku (narastająco) przychody ze sprzedaży w wysokości 96 465,2 tys. zł. Było to więcej o ponad 13 mln z zł niż w analogicznym okresie roku 2016.

Wówczas przychody miały wartość 83 969,2 tys. zł.

Za trzy kwartały 2017 roku Grupa uzyskała 10 139,10 tys. zł zysku netto. Rok wcześniej zysk ten wyniósł 6 446,7 tys. zł.

Poprawa wyników finansowych była efektem niższych niż w roku 2016 kosztów, które w ubiegłym roku wynikały z konieczności wypłaty odpraw dla odwołanego zarządu oraz zaliczki tytułem premii motywacyjnej za poprzedni rok.

Voxel prowadzi sieć placówek diagnostyki obrazowej, oferujących badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz opartych na najnowszych metodach medycyny nuklearnej: pozytonowej tomografii emisyjnej  (PET-TK) i tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT).

Voxel działa na rynku usług medycznych od 2005 roku. Grupa Kapitałowa obejmuje spółki: Voxel S. A. z siedzibą w Krakowie oraz jednostki zależne – Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, oferującą usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego, oraz Alteris S.A. Voxel jest także producentem radiofarmaceutyków na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych.