Vratislavia Medica prowadzi dzienny dom opieki

0
631

Vratislavia Medica Szpital im. Św. Jana Pawła II z Wrocławia od kilku miesięcy prowadzi Dzienny Dom Opieki Medycznej. Projekt utworzenia placówki był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, które pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dom zapewnia opiekę 60-ciu osobom niesamodzielnym, w większości w wieku powyżej 65 lat, przede wszystkim takim, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Vratislavia Medica pod obecną nazwą funkcjonuje od 2016 roku. Wcześniej było to Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp. z o.o. Spółka ta powstała w roku 2011 w efekcie restrukturyzacji Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala dla Szkół Wyższych im. prof. E. Szczeklika. W roku 2014 spółkę od samorządu miasta Wrocławia kupiło Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

W roku 2016 placówka zmieniła nazwę na Vratislavia Medica, Szpital im. Św. Jana Pawła II oraz wprowadziła nową identyfikację wizualną.

Także w roku 2016 została oddana do użytku nowa siedziba placówki, zlokalizowana przy ulicy Fryderyka Chopina 5/7. Przy Alei Wiśniowej funkcjonuje dział fizjoterapii dziecięcej.

Zakres usług Vratislavia Medica obejmuje rehabilitację neurologiczną i ogólnoustrojową (na oddziale dziennym i stacjonarnym), a także rehabilitację dziecięcą. Działają tutaj poradnie: ortopedyczna i reumatologiczna. Prowadzone są programy zdrowotne: Aktywny senior, Nordic walking i Zdrowy kręgosłup. Świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2017 (do 30 czerwca 2017) ma wartość 1,9 mln zł i dotyczy rehabilitacji leczniczej.

Placówka zapowiada dalszy rozwój i rozszerzenie zakresu oferowanych usług o świadczenia szpitalne w zakresie ortopedii i leczenia udarów oraz o rehabilitację kardiologiczną i ortopedyczną.