W 2018 roku ruszy pilotaż w zakresie fizjoterapii

0
293

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego nowych zasad finansowania i sprawozdawczości w fizjoterapii ambulatoryjnej. Pilotaż ma się rozpocząć jeszcze w roku 2018.

Będzie dotyczył osób aktywnych zawodowo, w wieku od 30 do 55 lat, cierpiących przez okres powyżej 6 tygodni na przewlekły ból w części lędźwiowej kręgosłupa.

Celem projektu jest wdrożenie nowych metod indywidualnej fizjoterapii i ich ocena zgodnie z celami Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. W ramach pilotażu będą sprawdzane efekty terapii, będą do tego służyły ankiety, wypełniane po 3 oraz po 9 miesiącach od zakończenia cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych.

Program ma na celu ograniczenie prezenteizmu i absencji chorobowej, która według ZUS w roku 2015 wyniosła 33 miliony dni roboczych, tylko z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Rozwój nowoczesnej fizjoterapii ma też ograniczyć zagraniczne wyjazdy zarobkowe fizjoterapeutów.

Pilotaż będzie trwał 24 miesiące, jego realizatorami będzie 40 placówek w całej Polsce. W pilotażu będą uczestniczyć podmioty, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Według uzasadnienia do projektu rozporządzenia pilotaż obejmie około 4 tysiące pacjentów. Program przewiduje także pozyskanie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, szczególnie w zakresie absencji chorobowej pacjentów objętych pilotażem oraz korzystania przez nich z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

Program będzie finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego koszt całkowity wyniesie 750 tysięcy zł w ciągu dwóch lat.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać do 24 sierpnia 2018. Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 sierpnia 2018 roku.