W Rybniku powstanie hospicjum stacjonarne

0
543

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie z Rybnika będzie prowadzić hospicjum stacjonarne, które powstanie w obiekcie wybudowanym i przekazanym przez miasto. Fundacja powstała w lipcu 2013 roku z inicjatywy lekarzy i pielęgniarek pracujących w medycznym hospicjum domowym.

Fundacja ściśle współpracuje z medycznym hospicjum domowym prowadzonym przez Przychodnię Puls-Med w Rybniku.

Jednym z głównych celów organizacji jest promocja opieki paliatywnej i hospicyjnej. W 2016 roku zarząd fundacji rozpoczął starania zmierzające do wybudowania w Rybniku hospicjum stacjonarnego.

Podczas sesji w lutym 2018 rada miasta podjęła jednogłośnie uchwałę o wybudowaniu obiektu.

Miasto planuje przeznaczyć pod budowę hospicjum działkę w dzielnicy Niedobczyce, przy ulicy Barbórki. Jeszcze w 2018 roku powinien zostać ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przyszłego hospicjum. Etap drugi realizacji zadania stanowić będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w zakresie sporządzenia wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Sama budowa budynku hospicjum stacjonarnego stanowić będzie etap trzeci realizacji zadania.

Środki finansowe na realizację zadania w zakresie etapu pierwszego i drugiego zostaną zabezpieczone w budżecie miasta na lata 2018-2019, zaś na realizację trzeciego etapu zadania – w budżecie miasta na lata 2020-2021.

NZOZ Puls Med, który prowadzi w Rybniku hospicjum domowe, rocznie świadczy ponad 2000 wizyt pielęgniarskich i około 500 wizyt lekarskich. Dojazdy personelu hospicjum domowego do pacjentów to dystans 170 km dziennie, 850 km tygodniowo, a 40 800 km rocznie.

Liczba pacjentów przyjętych do hospicjum domowego działającego w ramach NZOZ Puls Med to ponad 200 osób rocznie. Porównując liczbę złożonych wniosków z liczbą przyjętych pacjentów, okazuje się, że w minionym roku aż 40 chorych nie doczekało się profesjonalnej pomocy medycznej. Miesięczny kontrakt NZOZ Puls Med z NFZ na świadczenia w ramach hospicjum domowego obejmuje 16 pacjentów. W kolejce na miejsce w hospicjum domowym czeka średnio 10 osób.

NZOZ Puls Med działa w Rybniku przy ulicy Grunwaldzkiej 66. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, świadczenia medycyny pracy, diagnostykę, pielęgniarską opiekę długoterminową. Prowadzi także specjalistyczne Centrum Rehabilitacji.