Warszawa: Carolina Medical Center partnerem związku zapaśniczego

0
304


Carolina Medical Center podpisała umowę partnerską z Polskim Związkiem Zapaśniczym. Na jej podstawie jako Partner Medyczny zapewnia zawodnikom zrzeszonym w Związku opiekę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej.

Badania diagnostyczne podsumowywane są raportem końcowym, a wnioski z niego płynące przekładane są na indywidualny plan treningowy dla każdego zawodnika. Trener przygotowania motorycznego, na bieżąco monitoruje postępy treningowe zawodników.

Na początku listopada 2017 roku pierwsi zawodnicy z Reprezentacji Polski w zapasach przeszli badania biomechaniczne w Centrum Diagnostyki Funkcjonalnej, a następnie trening funkcjonalny i wytrzymałości ogólnej w CMTS.

Carolina Medical Center to pierwsza w Polsce prywatna placówka medyczna specjalizująca się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów z zakresu ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji. Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Na początku listopada 2017 roku Carolina Medical Center została partnerem Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie. W ramach współpracy utworzony został kierunek – trener przygotowania motorycznego. Specjaliści Carolina Medical Center poprowadzą wykłady, kursy instruktorskie i trenerskie.

Carolina Medical Center obejmuje także specjalistyczną opieką tancerzy Baletu Narodowego i członków kadr narodowych wielu dyscyplin sportu. Placówka jest certyfikowana przez władze światowego futbolu jako FIFA Medical Clinic of Excellence.

Carolina Medical Center jest częścią Grupy Lux Med – lidera rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. Grupa Lux Med  jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.