Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Warszawa: Carolina Medical Center partnerem związku zapaśniczego

2017-11-22

Carolina Medical Center podpisała umowę partnerską z Polskim Związkiem Zapaśniczym. Na jej podstawie jako Partner Medyczny zapewnia zawodnikom zrzeszonym w Związku opiekę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej.

Badania diagnostyczne podsumowywane są raportem końcowym, a wnioski z niego płynące przekładane są na indywidualny plan treningowy dla każdego zawodnika. Trener przygotowania motorycznego, na bieżąco monitoruje postępy treningowe zawodników.

Na początku listopada 2017 roku pierwsi zawodnicy z Reprezentacji Polski w zapasach przeszli badania biomechaniczne w Centrum Diagnostyki Funkcjonalnej, a następnie trening funkcjonalny i wytrzymałości ogólnej w CMTS.

Carolina Medical Center to pierwsza w Polsce prywatna placówka medyczna specjalizująca się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów z zakresu ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji. Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Na początku listopada 2017 roku Carolina Medical Center została partnerem Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie. W ramach współpracy utworzony został kierunek - trener przygotowania motorycznego. Specjaliści Carolina Medical Center poprowadzą wykłady, kursy instruktorskie i trenerskie.

Carolina Medical Center obejmuje także specjalistyczną opieką tancerzy Baletu Narodowego i członków kadr narodowych wielu dyscyplin sportu. Placówka jest certyfikowana przez władze światowego futbolu jako FIFA Medical Clinic of Excellence.

Carolina Medical Center jest częścią Grupy Lux Med – lidera rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. Grupa Lux Med  jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »