Warszawa: nowe zabiegi w Akademickim Centrum Medycznym

0
383

Akademickie Centrum Medyczne z Warszawy wprowadziło do swojej oferty nowy zabieg – trening EEG Biofeedback. Jest to metoda terapeutyczna, która zwiększa skuteczność funkcjonowania mózgu.

Podstawą treningu jest wykorzystanie ,,plastyczności mózgu” polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Metoda stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz urazów mózgu. Osoba poddana treningowi uczy się kontroli czynności swojego mózgu, co oznacza, że jest w stanie zmieniać wzorzec wytworzonych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe), które są obrazowane w analogowym i cyfrowym zapisie EEG.

Metoda jest zalecana przy nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniach procesu uczenia, tikach, nerwicach, padaczce czy przewlekłych bólach, przy mózgowym porażeniu dziecięcym czy nawet w leczeniu uzależnień.

Akademickie Centrum Medyczne specjalizuje się w diagnostyce schorzeń neurologicznych, zwłaszcza chorób neurodegeneracyjnych, a także w diagnostyce i leczeniu schorzeń kręgosłupa i narządu ruchu.

W ramach Centrum funkcjonują także: przychodnia lekarska, Zakład Diagnostyki Wczesnego Wykrywania Chorób z pracowniami: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, USG ( w tym echo serca) oraz RTG, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Całodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji oraz Dzienny Ośrodek Terapii Poznawczo-Ruchowej. Przychodnia świadczy także usługi z zakresu medycyny pracy.

W kwietniu 2017 roku Akcemed  otworzyło Dom Opieki i Rehabilitacji „Bobrowiecka”, przeznaczony dla osób ograniczonych ruchowo, wymagających stałego nadzoru i opieki, które chcą zachować kontakt z bliskimi nie wyjeżdżając ze stolicy.

Akademickie Centrum Medyczne działa od października 2012 roku. Zostało utworzone przez Fundację Nowe Horyzonty oraz Prywatną Wyższą Szkołę Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych, obecnie to Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych. Centrum działa w Warszawie w obiektach uczelni przy ulicy Bobrowieckiej.