Warszawa: unikalny system bezpieczeństwa komórek w nOvum

0
277

Warszawska Przychodnia Lekarska nOvum, jako pierwsza w Polsce wprowadziła unikalny system znakowania komórek rozrodczych i zarodków, gwarantujący ich bezbłędną identyfikację na każdym etapie działań laboratoryjnych oraz przechowywania.

Wprowadzony system to RI Witness, działający w najlepszych światowych laboratoriach in vitro w 22 krajach, który wykorzystany został do nadzoru ponad 500 000 cykli in vitro. System ten wielokrotnie i na każdym stanowisku pracy potwierdza tożsamość materiału biologicznego i dopiero po potwierdzeniu dopuszcza do dalszego etapu pracy i działań laboratoryjnych.

Każda para rozpoczynająca procedurę otrzymuje kartę ze swoim osobistym i unikalnym kodem. Wszystkie naczynia wykorzystywane do pobierania i przenoszenia materiału opatrzone są tym samym kodem. Na każdym etapie procesu zapłodnienia pozaustrojowego, znaczniki ID oraz identyfikacja kodu przez system elektroniczny (technologia RFID) pozwalają na identyfikowanie, śledzenie i  prowadzenie rejestru materiału biologicznego pacjentów.

Każdy obszar pracy i stanowisko pracy w laboratorium in vitro odbiera bezprzewodowy sygnał wysyłany przez znaczniki ID, zapewniając bezpieczny rejestr całego cyklu. Oznacza to, że każdy etap jest monitorowany i rejestrowany przez system niezależny od wewnętrznych procedur laboratoriów.

W 2015 roku w nOvum wprowadzono elektroniczny i niezależny system kontroli pracy na każdym etapie działań laboratorium IVF.

nOvum to ośrodek, który powstał w 1994 roku i specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz kriokonserwacji komórek i tkanek. Zespół nOvum tworzą lekarze wszystkich specjalności związanych z medycyną rozrodu: ginekolodzy, położnicy, androlodzy, endokrynolodzy, genetycy, interniści oraz embriolodzy, kriobiolodzy, biolodzy i analitycy. Do dyspozycji pacjentów są również: psycholodzy oraz seksuolog.

Placówka specjalizuje się w zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego, których rocznie wykonuje ponad 1700. Skuteczność leczenia w nOvum jest raportowana od 1999 roku do ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), a statystyki prezentowane są na stronie placówki zgodnie ze standardami ESHRE.

nOvum posiada bank nasienia i bank komórek macierzystych, przechowuje zamrożone komórki jajowe, tkankę jajnikową i jądrową oraz zarodki na potrzeby własne pacjentów, a także własne laboratoria: analityczne, bakteriologiczne, andrologiczne, in vitro, kriobiologiczne, genetyczne oraz wydzieloną część zabiegową.

W listopadzie 2012 roku nOvum nawiązało współpracę z Centrum Medycznym Enel-Med, w ramach której obejmuje opieką medyczną pary z problemem niepłodności w całej Polsce. W ogólnopolskiej sieci przychodni CM Enel-Med pacjenci są diagnozowani i leczeni według standardów wypracowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie nOvum.