Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Świadczeniodawca musi wpisać pacjenta na listę oczekujących, nawet gdy kończy się umowa

2015-05-10

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że świadczeniodawca ma obowiązek wpisania pacjenta na listę oczekujących na usługę medyczną nawet wówczas, gdy przewidywany termin realizacji świadczenia medycznego będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wynika to z przepisu art. 20 ust. 10a-10d ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). W zapisie tym został uregulowany sposób postępowania w sytuacji, gdy po zakończeniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na listach oczekujących nadal znajdują się pacjenci, którzy nie zdążyli uzyskać świadczeń w danej placówce

W takiej sytuacji świadczeniodawca jest zobowiązany wydać takim osobom zaświadczania o wpisaniu na listę oczekujących, a w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowań - dodatkowo oryginały tych skierowań.

Zaświadczenie musi zawierać datę zgłoszenia się świadczeniobiorcy do placówki, ponieważ ta będzie brana pod uwagę przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia danego świadczenia przez kolejnego świadczeniodawcę, do którego zgłosi się pacjent.
 

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »