Wrocław: Centrum Medicus zmienia siedzibę

0
355


Placówki Medicus Dolnośląskiego Centrum Laryngologii zmieniają siedzibę. Obie będą się mieściły w jednej nowej lokalizacji – przy Placu Strzeleckim 24. Dotychczas placówki działały przy ulicy Legnickiej oraz przy ulicy Wyszyńskiego.

Nowa siedziba będzie się mieścić w nowo wybudowanym kilkupiętrowym obiekcie. Pierwsza z placówek przeniesie się do nowej lokalizacji 28 sierpnia 2017, druga – 11 września 2017.

Centrum Medicus posiada blok operacyjny, pracownie i gabinety laryngologiczne, gabinet foniatryczny, pracownię diagnostyczną i pracownię alergologiczno-pulmonologiczną, wyposażone w najnowszy sprzęt medyczny, w tym unity laryngologiczne, mikroskopy operacyjne, koblatory, endoskopy sztywne i giętkie, videostroboskopy, apnografy.

Medicus oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2017 ma wartość 995 tys. zł. i dotyczy leczenia szpitalnego w zakresie otolaryngologii oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie otolaryngologii oraz otolaryngologii dziecięcej.

Centrum prowadzi także działalność edukacyjną i jest organizatorem warsztatów, szkoleń oraz konferencji dla środowiska lekarskiego. Podejmuje też wiele działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Organizuje szereg bezpłatnych akcji zdrowotnych, badań profilaktycznych oraz aktywności budujących świadomość społeczną. Placówka objęła opieka medyczną dzieci z wrocławskiego domu dziecka „Razem z dzieckiem”.

Centrum realizuje także projekt dotyczący badań nad innowacyjną trójwymiarową endoskopową diagnostyką i chirurgią w schorzeniach nosa i zatok , współfinansowany ze środków unijnych.

Medicus istnieje od 2007 roku. Od czerwca 2017 roku działa jako Dolnośląskie Centrum Laryngologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.