PZ Cormay: 6 mln zł na dofinansowanie analizatora

Spółka PZ Cormay S.A. otrzyma 6 034 240 zł ze środków unijnych na dofinansowanie projektu "Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami". Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim. Środki zostały przyznane przez Polską...

Swissmed: kontrakt z NFZ na diagnostykę

Swissmed Centrum Zdrowia podpisał aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjnych badań diagnostycznych. Wartość aneksu wynosi 1 181 637,50 zł. Aneks dotyczył badań endoskopowych przewodu pokarmowego - gastroskopii (wartość...

Konferencja "Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów"

W dniach 27-28 kwietnia 2012 roku odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych". Spotkają się na niej polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący różne dziedziny medycyny, zajmujące się problematyką...

Trójstronne spotkanie w sprawie chirurgii i ubezpieczeń

1 lutego 2012 odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie którego omawiano między innymi kwestie kwestię ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, wymogu posiadania pielęgniarki operacyjnej podczas zabiegów okulistycznych oraz wymogu posiadania bloku...

Prywatyzacja spółki COIG S.A.: wyłączność dla Wasko

Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o udzieleniu wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki COIG S.A. z siedzibą w Katowicach spółce Wasko S.A. z Gliwic. Wyłączność została udzielona do 5 marca 2012 roku. Na zaproszenie do...

Ascencid FIZ InMedica inwestuje w medycynę

Ascendis FIZ InMedica, pierwszy na polskim rynku fundusz medyczny uruchomiony przez Secus Asset Management SA, inwestuje w spółki prowadzące działalność medyczną. Pierwsza transakcja dotyczyła Centrum Medycznego Małgorzata, specjalizującego się w onkologii. Wartość transakcji wynosiła...

Rzeszów: CM Medyk otworzył Dom Opiekuńczo-Leczniczy

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa otworzyło Całodobowy Dom Opiekuńczo-Leczniczy zlokalizowany przy stacji dializ w Leżajsku. Ośrodek jest przeznaczony szczególnie dla osób dializowanych, wymagających opieki i dojeżdżających daleko na dializy. Usługi ośrodka są płatne. Cena...

Konin Med-Alko stara się o kontrakt na chirurgię

Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy Med-Alko z Konina stara się o kontrakt z NFZ na usługi w zakresie chirurgii jednego dnia. Placówka od ubiegłego roku jest prowadzona przez spółkę pracowniczą Remedium. Przedtem należała...

Śląsk: rozstrzygnięto konkursy na chirurgię jednego dnia

W województwie śląskim w konkursie ogłoszonym przez Odział NFZ na kontrakty dotyczące udzielania świadczeń w zakresie chirurgii jednego dnia wpłynęły 304 oferty. Z przyczyn formalnych zostało odrzuconych około 160 ofert. Dotychczas kontrakty na te...

Polmed: aneksy do umów z NFZ

Spółka Polmed, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych, zawarła aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące finansowania świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie umowy zawarte dotąd przez spółkę z NFZ na...