Notatka prasowa

Dążąc do podniesienia jakości pracy i efektywności przedsiębiorstw poprzez minimalizację absencji chorobowej pracowników lub osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, przy istniejącej niewydolności systemu publicznego pracodawcy kupują świadczenia zdrowotne dla...

Rozmowy Związku z MGMA

Związek podjął rozmowy z MGMA (Medical Group Management Association), wiodącą na rynku Ameryki Północnej organizacją zrzeszającą menedżerów służby zdrowia o kilkudziesięcioletniej historii. Celem rozmów jest możliwość skorzystania przez członków Związku z dorobku MGMA w...

eZdrowie – wkrótce prezentacja aktów wykonawczych

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia minister Leszek Sikorski, który w dniu 24.03.2009 był gościem spotkania kierownictwa Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - Medycyna Prywatna, poinformował,  że wkrótce zostaną podane do publicznej wiadomości i...

Projekt ustawy o świadczeniach ze środków publicznych

Komisja Zdrowia przystąpiła do prac nad "ustawą koszykową" Sejmowa Komiska Zdrowia przystąpiła do prac nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze srodków publicznych. Projekt określa kryteria włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych określonych...

Projekt ustawy o systemie informacji medycznej

Projekt ustawy o systemie informacji medycznej kończy konsultacje W dn. 25 lutego b.r. odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zaopiniuje projekt ustawy o systemie informacji w służbie zdrowia przygotowany przez Ministerstwo...

Równe prawa na rynku zdrowia – potrzeba nowego ładu

- Państwo, które konstytucyjne prawo równego dostępu do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych realizuje dzieląc podmioty na publiczne i niepubliczne, arbitralnie różnicując ich role w systemie i dostęp do finansowania publicznego, nie jest...

Łazarski – studia MBA w ochronie zdrowia

Ramowy program studiów Semestr I - Moduł teoretyczny Ekonomia zdrowia - mechanizmy rynkowe w tym ich niesprawności, zastosowanie analizy ekonomicznej Zdrowie publiczne - planowanie polityki zdrowotnej i kluczowe zagadnienia w tej dziedzinie Prawo medyczne - prawne podstawy funkcjonowania...

KPP w sprawie weta ustaw zdrowotnych

W obliczu wyzwań zdrowotnych społeczeństwa, przed którymi stoi państwo, gospodarka i pacjent, sektor opieki zdrowotnej wymaga wprowadzenia nowego ładu. Centralnie sterowane publiczne systemy zdrowia nie zapewniają oczekiwanej opieki, prowadząc do niekontrolowanego wzrostu kosztów, deficytu...

Telemedycyna Polska: wzrost przychodów Grupy

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła w marcu 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 474,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 47,3 procent wobec marca 2011 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco...
tarsus escort
bayan escort escort bayan mersin escort bayan escort brazzers tecavüz porno altyazili porno porno hikayeleri turbanlı porno escort bayan bayan escort escort bayan