Konferencja Optymalne podatki w ochronie zdrowia

Dążąc do podniesienia jakości pracy i efektywności przedsiębiorstw poprzez minimalizację absencji chorobowej pracowników lub osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, przy istniejącej niewydolności systemu publicznego pracodawcy kupują świadczenia zdrowotne dla...

Tezy Konferencji

Optymalne warunki działalności placówek ochrony zdrowia uwarunkowane są otoczeniem rynkowym ukształtowanym w szeregu obszarów, z których obszar legislacji ma znaczenie fundamentalne. Określa zasady organizacji placówek zdrowia, ich opodatkowania, finansowania i zatrudniania personelu. Codzienna działalność...

Notatka prasowa

Dążąc do podniesienia jakości pracy i efektywności przedsiębiorstw poprzez minimalizację absencji chorobowej pracowników lub osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, przy istniejącej niewydolności systemu publicznego pracodawcy kupują świadczenia zdrowotne dla...

Rozmowy Związku z MGMA

Związek podjął rozmowy z MGMA (Medical Group Management Association), wiodącą na rynku Ameryki Północnej organizacją zrzeszającą menedżerów służby zdrowia o kilkudziesięcioletniej historii. Celem rozmów jest możliwość skorzystania przez członków Związku z dorobku MGMA w...

eZdrowie – wkrótce prezentacja aktów wykonawczych

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia minister Leszek Sikorski, który w dniu 24.03.2009 był gościem spotkania kierownictwa Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - Medycyna Prywatna, poinformował,  że wkrótce zostaną podane do publicznej wiadomości i...

Projekt ustawy o świadczeniach ze środków publicznych

Komisja Zdrowia przystąpiła do prac nad "ustawą koszykową" Sejmowa Komiska Zdrowia przystąpiła do prac nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze srodków publicznych. Projekt określa kryteria włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych określonych...

Projekt ustawy o systemie informacji medycznej

Projekt ustawy o systemie informacji medycznej kończy konsultacje W dn. 25 lutego b.r. odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zaopiniuje projekt ustawy o systemie informacji w służbie zdrowia przygotowany przez Ministerstwo...

Równe prawa na rynku zdrowia – potrzeba nowego ładu

- Państwo, które konstytucyjne prawo równego dostępu do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych realizuje dzieląc podmioty na publiczne i niepubliczne, arbitralnie różnicując ich role w systemie i dostęp do finansowania publicznego, nie jest...

Łazarski – studia MBA w ochronie zdrowia

Ramowy program studiów Semestr I - Moduł teoretyczny Ekonomia zdrowia - mechanizmy rynkowe w tym ich niesprawności, zastosowanie analizy ekonomicznej Zdrowie publiczne - planowanie polityki zdrowotnej i kluczowe zagadnienia w tej dziedzinie Prawo medyczne - prawne podstawy funkcjonowania...

KPP w sprawie weta ustaw zdrowotnych

W obliczu wyzwań zdrowotnych społeczeństwa, przed którymi stoi państwo, gospodarka i pacjent, sektor opieki zdrowotnej wymaga wprowadzenia nowego ładu. Centralnie sterowane publiczne systemy zdrowia nie zapewniają oczekiwanej opieki, prowadząc do niekontrolowanego wzrostu kosztów, deficytu...
tarsus escort