Konferencja: Jakość w medycynie laboratoryjnej


Jeśli chcesz otrzymać materiały dot. konferencji – zostaw adres e-mail


O konferencji


Laboratoria medyczne – i realizowane przez nie usługi – pełnią niezmiernie ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Wyniki badań wykonywanych w laboratoriach dostarczają ponad połowę obiektywnych danych wykorzystywanych w profilaktyce, diagnozowaniu, monitorowaniu oraz leczeniu pacjentów. Zapewnienie odpowiedniej jakości pracy laboratoriów diagnostycznych i wiarygodności wyników badań jest oczekiwane zarówno przez samych diagnostów laboratoryjnych, jak również przez pozostały personel medyczny, pacjentów, a także publicznego płatnika świadczeń.

W ostatnich latach rola badań laboratoryjnych została dostrzeżona szczególnie w okresie pandemii, kiedy to skuteczna walka z COVID-19 możliwa była głównie dzięki dostępności
specjalistycznych badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne stanowią podstawę realizowanego programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Ministerstwo Zdrowia realizuje także projekt poszerzania listy badań laboratoryjnych, dostępnych u lekarzy POZ, poprzez przekazanie środków dedykowanych w ramach budżetu powierzonego wyłącznie na pokrycie kosztów diagnostyki laboratoryjnej. Nie dziwi więc, że w ostatnim okresie toczy się dyskusja nad potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości i kompetencji laboratoriów medycznych oraz wiarygodności wydawanych wyników badań laboratoryjnych.

Z uwagi na to Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizują 30 stycznia 2024 roku konferencję naukową pt.: „Jakość w medycynie laboratoryjnej”, która poświęcona będzie problemowi zapewnienia jakości laboratoriów medycznych i wiarygodności wyników badań wykonywanych przez laboratoria w Polsce.

Celem konferencji, w której uczestniczyć będzie szerokie grono ekspertów z kraju i zagranicy, jest przygotowanie propozycji systemu nadzoru nad jakością, a także kompetencją laboratoriów medycznych, który oparty będzie zarówno o nowe, niestosowane dotychczas rozwiązania, jak i narzędzia już dostępne, ale nie w pełni skutecznie wykorzystywane.