Program

9:00-9:10 Przywitanie gości i przedstawienie idei konferencji,
Artur Białkowski (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)


9:10-9:20 Omówienie tematów konferencji,
Tomasz Anyszek (Diagnostyka S.A.)


9:20-9:35 Budowa systemu ochrony zdrowia w oparciu o jakość to konieczność,
Małgorzata Gałązka-Sobotka (Uczelnia Łazarskiego)


9:35-9:50 Rola badań laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia,
Jakub Swadźba (Diagnostyka S.A.)


9:50-10:05 Efektywność kosztowa medycyny laboratoryjnej w Polsce,
Dariusz Adamusiński (MedTech)


10:05-10:20 System oceny jakości medycznych laboratoriów diagnostycznych w zakresie badań ogólnych i specjalistycznych, Barbara Przybył-Hac (CentralnyOśrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej)


10:20-10:35 System oceny jakości laboratoriów w zakresie badań mikrobiologicznych,
Ewa Młodzińska (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej)


10:35-10:55 Przerwa kawowa


10:55-11:10 System oceny jakości laboratoriów w zakresie transfuzjologii serologicznej,
Małgorzata Lorek (Narodowe Centrum Krwi)


11:10-11:25 Porównawcze badania międzylaboratoryjne i badania biegłości jako źródło informacji o kompetencjach laboratoriów medycznych,
Iwona Zielińska


11:25-11:40 Organizacja systemu oceny jakości laboratoriów medycznych w Niemczech
Ingo Schellenberg (Instand, Niemcy)


11:40-11:55 Jakość i kompetencje medycznych laboratoriów diagnostycznych – aktualny komentarz konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,
Barbara Dołęgowska (Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej)


11:55-12:10 Jakość i kompetencje medycznych laboratoriów genetycznych,
Anna Latos-Bieleńska (Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej)


12:10-12:25 Akredytacja laboratoriów medycznych jako narzędzie do oceny jakości i kompetencji,
Hanna Tugi (Polskie Centrum Akredytacji)


12:25-12:45 Przerwa kawowa


12:45-13:00 System akredytacji w Rumunii,
Cristina Florescu-Moraid (Avantyo Institute of Clinical Research, Rumunia)


13:00-13:15 Rola standardów, algorytmów i zaleceń we współczesnej medycynie laboratoryjnej,
Katarzyna Winsz-Szczotka (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej)


13:15-13:30 Rola wizytatorów KIDL w zapewnieniu prawidłowego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej,
Monika Pintal-Ślimak (Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych)


13:30-13:45 Rola diagnosty laboratoryjnego w ścieżce opieki nad pacjentem – wyzwania i szanse,
Renata Zygmuntowicz-Aniśko (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych)


13:45-14:00 Jakość i kompetencje w badaniach POCT,
Bogdan Solnica (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)


14:00-14:15 LOINC – znaczenie standaryzacji informacji w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce dla sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
Adam Kozierkiewicz (JASPERS)


14:15-15:15 Lunch


15:15-16:15 Panel z udziałem ekspertów: Rekomendacje dotyczące organizacji systemu nadzoru nad laboratoriami medycznymi oparte na tezach przedstawionych przez wykładowców,
Moderator: Tomasz Anyszek (Diagnostyka S.A.)