Adam Kozierkiewicz

Doktor nauk medycznych, ekspert do spraw ekonomiki zdrowia. Konsultant JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny, były pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM w Krakowie. Znalazł się na Liście Stu 2017 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.