Anna Latos-Bieleńska

Profesor nauk medycznych, lekarz specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej. Opracowała i wdrożyła system monitorowania wrodzonych wad rozwojowych w Polsce: Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych. Uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne. Wprowadziła PRWWR do EUROCAT. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.