Artur Białkowski

Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Swoją karierę zawodową w Medicover rozwija od 2012 r. Na początku jako Dyrektor Sprzedaży, a od czerwca 2016 r. jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion commercial. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający Pionem Usług Biznesowych Healthcare Services, Medicover odpowiada za ofertę usług medycznych, a także niemedycznych. Od wielu lat aktywny członek Pracodawców Medycyny Prywatnej, obecnie Prezes tej organizacji. Jest także Członkiem Rady Pracodawców RP oraz Członkiem Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń.