Barbara Dołęgowska

Ukończyła studia na Oddziale Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest pierwszym diagnostą laboratoryjnym, który został powołany na stanowisko konsultanta krajowego po ukończonym kierunku „analityka medyczna”. Od października 2007 r. w Zakładzie Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej. Jest specjalistką I stopnia z zakresu analityki klinicznej oraz II stopnia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Członkini m.in.: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (członkini zarządu od 2014 r.), Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej, stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.