Barbara Przybył-Hac

Doktor nauk medycznych. Ukończyła wydział farmaceutyczny na Akademii Medycznej w Łodzi na kierunku analityka kliniczna, studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale zarządzania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, studium podyplomowe na Politechnice Łódzkiej na wydziale fizyki technicznej i matematyki stosowanej z informatyki dla służby zdrowia oraz kursy w Polskim Centrum Akredytacji z zakresu audytora wewnętrznego, planowania, budowy, dokumentowania i utrzymania systemu zarządzania jakością w laboratorium diagnostyki medycznej i jego akredytacji. W latach 1997-2016 – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi – Zastępca Dyrektora, a od 2017 r. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Autor lub współautor 40 artykułów w czasopismach branżowych.