Bogdan Solnica

Profesor zwyczajny z tytułem naukowym w jednostce Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego CM. Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Zajmuje się terapeutycznym monitorowaniem leków, diagnostyką chorób metabolicznych, głównie cukrzycy i dyslipidemii, oraz zagadnieniami organizacji diagnostyki laboratoryjnej, w tym klasyfikacją i kodowaniem badań laboratoryjnych oraz badaniami w miejscu opieki nad chorym (POCT). Autor wielu prac naukowych i podręczników. Zaangażowany w szkolenia specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych.