Ingo Schellenberg

Ukończył studia chemiczne w Lipsku i Magdeburgu. Tytuł doktora zdobył na Uniwersytecie Technicznym w Magdeburgu. Profesor Biochemii Medycznej (Uniwersytet Nauk Stosowanych Anhalt). Wiceprezes i Dyrektor Generalny – INSTAND, Niemcy. Prowadzi badania w kierunku zapewnienia jakości w laboratoriach medycznych. Od 2006 r. Przewodniczący Rephyna e.V. – INNO REGIO – Inicjatywa Fytofarmaceutyków/Suplementów Diety, gdzie zajmuje się m.in zapewnieniem jakości i rozwoju metod w bioanalityce, zapewnieniem jakości w diagnostyce alergii in vitro. Profesor Ingo Schellenberg jest zasłużonym członkiem różnych towarzystw naukowych, ma na swoim koncie wiele publikacji.