Iwona Zielińska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Histopatologii i Embriologii Zwierząt. Swoje 10-letnie doświadczenie w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym zaczynała najpierw na stanowisku Technika Analityki Medycznej, a później asystenta odpowiedzialnego za Pracownię Biochemii. W firmie Randox, gdzie spędziła 11 lat, zajmowała się kontrolą jakości, głównie kontrolą zewnątrzlaboratoryjną RIQAS. Aktualnie Product Manager ds. linii komórkowych w Diagnostyka S.A.