Jakub Swadźba

Doktor habilitowany nauk medycznych oraz specjalista chorób wewnętrznych. Założyciel największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych – Diagnostyki. Obecnie pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu. W spółce odpowiedzialny za strategię rozwoju, transformację cyfrową, inwestycje oraz pracę pionu medycznego. Poza czynnym pełnieniem obowiązków menedżerskich stale udziela się w środowisku lekarskim – jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, uczestnikiem i prelegentem branżowych konferencji, a także Kierownikiem Katedry Medycyny Laboratoryjnej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród.