Katarzyna Winsz-Szczotka

Profesor SUM badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pełni obowiązki Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, a także kieruje pracami Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora SUM w Katowicach ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych, przedstawiciela województwa śląskiego w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, przewodniczącej Rady Programowej/Komisji ds. dydaktycznych kierunku analityka medyczna. Powołana przez dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia na członka zespołu ds. standardów nauczania na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna. W zakresie działalności naukowej zajmuje się nowoczesną diagnostyką laboratoryjną chorób tkanki łącznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.