Lucyna Olborska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z Polskim Centrum Akredytacji, gdzie w latach 2009-2015 pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów na stanowisko dyrektora PCA. Przewodnicząca Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw (EA CPC), członek Rady Zarządzającej ds. Technicznych. Bierze udział w pracach komitetów w międzynarodowych organizacjach zrzeszających krajowe jednostki akredytujące: International Accreditation Forum (Multilateral Recognition Agreement Committee) i International Laboratory Cooperation Accreditation (Arrangement Committee).