Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Doktor n. ekonomicznych, specjalistka w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa, organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz zdrowia publicznego. Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia oraz kierownik merytoryczny wielu programów szkoleniowych dedykowanych lekarzom, kadrze zarządzającej oraz pracownikom sektora medycznego. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich, propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość”. Laureatka wielu prestiżowych nagród.