Marian Chabuda

Dyrektor Generalny w firmie Beckman Coulter Sp. z o.o. Wcześniej na różnych pozycjach w serwisie, marketingu oraz sprzedaży w firmie Abbott. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz magistra na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianej medycyny laboratoryjnej, a także znajomość rynków: CEMEA, Krajów Bałtyckich, Ukrainy, Kaukazu i Środkowej Azji.