Tomasz Anyszek

Doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista diagnostyki laboratoryjnej. Aktualnie na stanowisku Pełnomocnika Zarządu do spraw Medycyny Laboratoryjnej w sieci laboratoriów medycznych Diagnostyka. Jest również członkiem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu sieci laboratoriów medycznych Synevo.