AHP: sprzedaż Oleśnickiego Centrum Obrazowania spółce Tomma

0
302

Spółka American Heart of Poland S.A. 27 stycznia 2017 roku zawarła umowę ze spółką Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A., dotyczącą sprzedaży  Oleśnickiego Centrum Obrazowania. Centrum zajmuje się wykonywaniem badań z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Poza tym Centrum zajmuje się wtórną rekonstrukcją danych. Powstało w roku 2009.

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

Tomma Diagnostyka Obrazowa prowadzi pracownie diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego), które działają między innymi w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie czy Ostrowie Wielkopolskim.

Pracownie zostały założone przez spółkę KIE, która w grudniu 2015 roku zmieniła nazwę na Tomma Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o., a od roku 2016 roku funkcjonuje jako Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. Firma działa na rynku od ponad 25 lat, prowadząc obecnie ponad 20 pracowni diagnostyki obrazowej.

Jednym z obszarów działalności firmy Tomma są opisy badań radiologicznych wykonywane drogą teletransmisji. Centrum teleradiologii działa w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Badania opisywane są w dwóch trybach: planowym i pilnym. Obecnie w systemie teleradiologii obsługiwanych jest blisko 50 podmiotów medycznych,

W roku 2014 właścicielem spółki został Fundusz Tar Heel Capital.