Fora Tematyczne

W ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają fora tematyczne, które są platformami wymiany doświadczeń oraz wsparcia inicjatyw mających na celu wprowadzenie zmian w danej dziedzinie działalności medycznej.

Członkowie forów uczestniczą w pracach legislacyjnych, współpracują z organizacjami pracowników ochrony zdrowia oraz z podmiotami publicznymi, takimi jak Ministerstwo Zdrowia. Uczestniczą w konsultacjach, prezentują osiągnięcia prywatnego sektora medycznego podczas konferencji i spotkań.

Członkowie forów postulują dokonanie zmian systemowych w interesujących ich dziedzinach oraz prowadzą działania promocyjne i edukacyjne.

W ramach PMP działają następujące fora tematyczne:


Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych,
przewodniczący –  Artur Białkowski
kontakt: dagmara.stawicka@medicover.pl


Forum HR w Ochronie Zdrowia, 
przewodnicząca – Kamila Skorupińska
kontakt: kamila.skupinska@medicover.pl


Forum Komunikacyjne,
przewodnicząca – Justyna Gościńska-Bociong
kontakt: justyna.goscinska-bociong@medicover.pl

 

Forum Równego Traktowania,  przewodniczący – Adam Rozwadowski
kontakt: adam.rozwadowski@enel.pl


Forum IT
, przewodniczący – Piotr Sitkowski
kontakt: piotr.sitkowski@diag.pl


Forum Pielęgniarek i Położnych
, przewodnicząca – Karolina Prasek
kontakt: karolina.prasek@medicover.pl


Forum Diagnostyczne,
 przewodnicząca – Barbara Kopeć
kontakt : barbara.kopec@medycynaprywatna.pl


Forum Szpitalne i Rehabilitacyjne,
przewodniczący – Tomasz Izydorczyk
kontakt: marta.kleinrok@medicover.pl


Forum Medycyny Pracy, 
przewodnicząca – Bożena Jastrzębska
kontakt: bozena.jastrzebska@medicover.pl


Forum Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej