Fora Tematyczne

W ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają fora tematyczne, które są platformami wymiany doświadczeń oraz wsparcia inicjatyw mających na celu wprowadzenie zmian w danej dziedzinie działalności medycznej.

Członkowie forów uczestniczą w pracach legislacyjnych, współpracują z organizacjami pracowników ochrony zdrowia oraz z podmiotami publicznymi, m.in. takimi jak: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia. Uczestniczą w konsultacjach, prezentują osiągnięcia prywatnego sektora medycznego podczas konferencji i spotkań.

Członkowie forów postulują dokonanie zmian systemowych w interesujących ich dziedzinach oraz prowadzą działania promocyjne i edukacyjne.

W ramach PMP działają następujące fora tematyczne:

 1. Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych, przewodniczący – Artur Białkowski
  kontakt: katarzyna.pacholczak@medicover.pl
 2. Forum Komunikacyjne, przewodnicząca – Justyna Gościńska-Bociong
  kontakt: justyna.goscinska-bociong@medicover.pl
 3. Forum Równego Traktowania, przewodniczący – Adam Rozwadowski
  kontakt: adam.rozwadowski@enel.pl
 4. Forum IT i Telemedycyny, przewodniczący – Łukasz Bruski
  kontakt: l.bruski@csim.pl
 5. Forum Pielęgniarek i Położnych, przewodnicząca – Karolina Prasek
  kontakt: karolina.prasek@medicover.pl
 6. Forum Medycyny Laboratoryjnej, przewodnicząca – Barbara Kopeć
  kontakt: barbara.kopec@diag.pl
 7. Forum Szpitalne i Rehabilitacyjne, przewodniczący – Tomasz Izydorczyk
  kontakt: marta.kleinrok@medicover.pl
 8. Forum Medycyny Pracy, przewodnicząca – Bożena Jastrzębska
  kontakt: bozena.jastrzebska@medicover.pl
 9. Forum HR w Ochronie Zdrowia, przewodnicząca – Kamila Skorupińska
  kontakt: kamila.skupinska@medicover.pl
 10. Forum Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej