Nowe prywatne laboratoria na liście uprawnionych

Lista laboratoriów upoważnionych do wykonywania testów w kierunku wirusa Sars-CoV-2, opublikowana na stronie Ministerstwa Zdrowia, liczby już 296 jednostek, 103 z nich to placówki prywatne. Do listy dołączyły właśnie dwa kolejne prywatne laboratoria - Mineola...

Nowe świadczenia w Centrum Masmed

Centrum Medyczne Masmed otworzyło w przychodni w Zabierzowie nową poradnię zdrowia psychicznego. W poradni przyjmuje psychiatra psychoterapeuta. Oferowane świadczenia są komercyjne. Przychodnia Masmed w Zabierzowie (10 km od Krakowa) zlokalizowana jest przy ulicy Kolejowej. Działa...

Będą zmiany w systemie szpitali

Zmiany restrukturyzacyjne, powstanie Agencji Rozwoju Szpitali oraz Centrum Usług dla szpitali to niektóre elementy rządowej reformy, której założenia zostaną przedstawione do końca marca 2021 roku. Zmiany będą dotyczyły także struktury właścicielskiej szpitali. Obecnie 44 procent...

Plan dla Chorób Rzadkich przekazany do pre-konsultacji

Do pre-konsultacji publicznych skierowany został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia Plan dla Chorób Rzadkich, czyli kompleksowy model opieki dla pacjentów z chorobami rzadko występującymi. Uwagi do tego dokumentu można przekazywać do północy 7 marca 2021 roku. Główne...

Państwowe Ratownictwo Medyczne ciągle z problemami, pomimo reform

System Państwowego Ratownictwa Medycznego, mimo wielu zmian wprowadzanych w ostatnich latach, nie funkcjonuje sprawnie. Główne problemy pozostały w dalszym ciągu takie same, dotyczą one braku lekarzy medycyny ratunkowej, obciążenia SOR-ów pacjentami, których życie i...

Nowe świadczenia w Centrum Zdrowia w Piasecznie

Centrum Zdrowia z Piaseczna rozszerzyło zakres usług oferowanych w przychodni przy ulicy Młynarskiej o badania RTG. W placówce dostępne są badania wykonywane do celów diagnostyki stomatologicznej oraz ortodontycznej. Są to badania pantomograficzne, czyli zdjęcie obejmujące...

Bonifraterskie Centrum Zdrowia realizuje gminny program

Bonifraterskie Centrum Zdrowia z Wrocławia podpisało umowę z gminą Ząbkowice Śląskie i w swoim oddziale zlokalizowanym w tej miejscowości będzie realizowało program wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród seniorów. Program będzie skierowany do...

Projekty rozporządzeń w sprawie chorób zawodowych

Do konsultacji skierowane zostały dwa projekty rozporządzeń dotyczące stwierdzania chorób zawodowych. Upraszają one procedury związane ze stwierdzaniem takich chorób oraz usprawniają proces orzecznictwa. Pierwsze z rozporządzeń dotyczy specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie...

Nowe kody rozliczeń dotyczące chorób powiązanych z Covid-19

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia proponujący dodanie do rozporządzenia z 22 listopada 2013 roku kodów, które mają umożliwiać poprawne oznaczenie problemów zdrowotnych występujących w powiązaniu z Covid-19. Do załącznika dołączonego do tego...

Kwarantanna, izolacja oraz leczenie chorób zakaźnych

26 lutego 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące chorób zakaźnych, w tym choroby Covid-19, wywołanej wirusem Sars-CoV-2, oraz obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny oraz nadzoru epidemiologicznego. Rozporządzenie określa choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku...
tarsus escort