Spółka Scanix w Grupie Voxel

Scanix sp. z o.o. zostanie przejęta przez Voxel S.A. 7 listopada 2019 uprawomocniło się postępowanie sądu w sprawie zatwierdzania układu dotyczącego zadłużenia Scanix względem Voxel w wysokości 31. 149.500 zł. Kwota ta została skonwertowana na...

Pro-Familia w pilotażowym programie żywienia

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa przystąpił do realizacji pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Pilotaż dedykowany jest dla pacjentek oddziału położniczo-ginekologicznego, jednak szpital zdecydował się wprowadzić...

Neuca zwiększa przychody z usług dla pacjentów

Neuca po trzech kwartałach 2019 roku zwiększyła przychody z usług przeznaczonych dla pacjentów o 30 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Przychody Grupy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 114 mln...

Certus rozszerza zakres świadczeń dla dzieci

Prywatna Lecznica Certus z Poznania od połowy listopada 2019 roku prowadzi nową poradnię, która oferuje konsultacje w zakresie psychologii dziecięcej. Świadczenia są komercyjne, koszt konsultacji wynosi 120 zł. Poradnia funkcjonuje w ambulatorium Certusa przy ulicy...

CenterMed: nowe usługi w przychodni w Lublinie

Centrum Medyczne CenterMed Lublin rozszerzyło zakres oferowanych usług o badania w zakresie neurofizjologii, o komercyjne konsultacje dla dzieci oraz o zabiegi w zakresie proktologii. Pracownia neurofizjologiczna, otwarta w tej placówce, oferuje między innymi badania EMG...

CMP rozszerza zakres usług na Białołęce

Przychodnia należąca do sieci CMP, działająca w warszawskiej dzielnicy Białołęka, od połowy listopada 2019 roku rozszerzyła zakres oferowanych usług o kolejne zabiegi rehabilitacyjne. Pacjenci tej placówki mogą teraz korzystać z fizykoterapii. W przychodni dostępne są...

W NFZ będzie pełnomocnik do kontaktów z organizacjami pracodawców

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący statutu Narodowego Funduszu Zdrowia wyodrębnia między innymi w strukturze oddziałów wojewódzkich NFZ stanowisko pełnomocnika do spraw kontaktów zewnętrznych. Utworzenie takiego stanowiska jest uzasadnione koniecznością koncentracji zadań związanych z obsługą interesariuszy...

Orzeczenia lekarskie bez pieczątek

29 listopada 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Rozporządzenie zawiera nowe wzory orzeczeń lekarskich...

Nowe świadczenia odrębnie finansowane

16 listopada 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Dodaje ono nowe świadczenia do wykazu. Zgodnie z rozporządzeniem od 1 października 2019 do wykazu tych...

Tarnów: medycyna sportowa w CenterMed

Centrum Medyczne CenterMed Słoneczna w Tarnowie rozszerzyło zakres oferowanych usług. Od listopada 2019 w placówce konsultacji udziela lekarz medycyny sportowej. Konsultacje są komercyjne. Poradnia oferuje świadczenia dla wszystkich osób aktywnych fizycznie. Pozwala zawodowcom i amatorom...