Grupa Centrum CBT pozyskała inwestora

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Grupa Centrum CBT, prowadząca sieć 16 poradni o profilu psychologiczno-psychoterapeutycznym, psychiatrycznym oraz szkołę psychoterapii, pozyskała inwestora. Jest to inwestor prywatny, który nabył większościowy pakiet udziałów w firmie.

Rolę doradcy transakcyjnego w procesie pełniła spółka Upper Finance Med Consulting, a funkcję Prezesa Grupy Centrum CBT objęła Joanna Szyman.

Centrum CBT powstało w 2000 roku i tworzy sieć poradni działających w 6 miastach w Polsce – w Warszawie, w Legionowie, w Otwocku, w Gdańsku, w Gdyni oraz w Łodzi. Placówki oferują kompleksowe usługi w zakresie diagnozy i leczenia różnego rodzaju zaburzeń i problemów psychicznych, zwłaszcza w zakresie  wsparcia psychoterapeutycznego dostosowanego do potrzeb osób w każdym wieku.

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Grupa Centrum CBT zatrudnia ponad 300 ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. W placówkach Grupy Centrum CBT leczenie oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne znajdują pacjenci zmagający się z chorobami psychicznymi oraz zaburzeniami neurorozwojowymi takimi, jak ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, tikami, uzależnieniami, w tym behawioralnymi, oraz  innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającymi profesjonalnej opieki.

– To dla mnie zaszczyt, że będę mogła wspierać rozwój Grupy Centrum CBT. Psychiatria, obok kardiologii i onkologii, jest jedną z priorytetowych dziedzin opieki zdrowotnej. Niezwykle potrzebne są dziś inwestycje w tej dziedzinie i współpraca w ramach systemu, aby odpowiedzieć skutecznie na potrzeby pacjentów i wzmocnić jakość opieki w obszarze zdrowia psychicznego. Dziś ponad 6 mln Polaków w wieku produkcyjnym doświadcza zaburzeń psychicznych. Do tego dochodzą rosnące potrzeby w zakresie opieki psychicznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Grupa Centrum CBT odpowiada obecnie za opiekę nad grupą około 100 tysięcy pacjentów i ich rodzin. W ciągu kilku najbliższych lat zamierzamy istotnie rozwinąć sieć placówek Grupy Centrum CBT, oferując szeroką, kompleksową opiekę psychiatryczno-psychoterapeutyczną, a także poszerzyć ofertę świadczeń zdrowotnych oraz ofertę edukacyjną i wzmocnić rozwój zespołów medycznych – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy Centrum CBT.

Grupa Scanmed przejmuje wielkopolski Ars Medical

Świadczenia w poradniach Centrum CBT są dostępne zarówno prywatnie, jak i w ramach NFZ.

W ramach kontraktu NFZ, Grupa Centrum CBT zapewnia wsparcie  dzieciom i młodzieży doświadczającym zaburzeń psychicznych, a także ich rodzinom w systematycznie otwieranych (od kwietnia 2020 roku)  ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej Centrum CBT finansowanych ze środków NFZ.

W ramach Grupy Centrum CBT działa już 14 takich ośrodków. Poza tym na terenie województwa mazowieckiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie małoletni pacjenci mają dostęp również do lekarzy psychiatrów w ramach NFZ.

Unikalną wartością Grupy Centrum CBT jest renomowana Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, prowadząca obecnie szkolenie dla ponad 530 studentów. Szkoła działa od 2002 roku. i posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

– Cieszymy się bardzo, że Grupa Centrum CBT zyskała zaufanie inwestora oraz doświadczonych menedżerów, którzy pomogą nam zrealizować nasze plany rozwoju. Połącznie naszych kompetencji pozwoli rozwinąć wysokiej klasy kompleksową opiekę w obszarze zdrowia psychicznego, a nasi pracownicy i współpracownicy zyskają nowe perspektywy rozwoju – mówi Paweł Szeplewicz, wiceprezes zarządu Grupy Centrum CBT.

– Rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w zdrowie psychiczne. Wyzwania chętnie podejmują inwestorzy prywatni, inwestorzy finansowi zainteresowani odpowiedzialnymi i zrównoważonymi społecznie inwestycjami. Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla spełnienia i satysfakcji życiowej, a także dla uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym – mówi Tatiana Piechota, prezes Upper Finance MED Consulting.

W tym roku Grupa Upper Finance obchodzi jubileusz 15-lecia. Procesy konsolidacji rynku medycznego stały się znacznym udziałem jej działalności w ciągu kilku ostatnich lat. Wartość transakcji M&A na rynku usług medycznych z udziałem Upper Finance wynosi 2 mld zł.

Przeczytaj teraz

Szpital Pro-Familia wspiera bank mleka we Lwowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa wspiera działania zmierzające do otwarcia Banku Mleka Kobiecego w Prenatalnym Centrum we Lwowie, gdzie na świat rocznie przychodzi 6 tysięcy dzieci.

Eksperci z Ukrainy odwiedzili szpital Pro-Familia i mogli zobaczyć jak pracuje Bank Mleka w tej placówce, porozmawiać ze specjalistami, a podczas praktycznego szkolenia zyskać wiedzę w zakresie organizacji i prowadzenia tego typu jednostki.

Spośród wszystkich noworodków urodzonych co roku w Prenatalnym Centrum we Lwowie około tysiąc stanowią dzieci urodzone przedwcześnie z niską i skrajnie niską masą ciała. Wzmożona praca placówki spowodowana jest dużym napływem przesiedleńców ze wschodniej części Ukrainy, gdzie obecnie toczą się najcięższe walki. Utworzenie we Lwowie Banku Mleka Kobiecego odegra dużą rolę w ratowaniu życia wcześniaków.

Bank Mleka Kobiecego w szpitalu Pro-Familia został otwarty w roku 2018 jako pierwsza w regionie tego typu jednostka. Jest to profesjonalne laboratorium, które pozyskuje pokarm od honorowych dawczyń, zajmuje się jego badaniem, specjalistycznym przetwarzaniem i przechowywaniem, by bezpieczny trafił do potrzebujących dzieci.

Alab laboratoria zaangażowane w działania na rzecz Ukrainy

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy, chirurgii kręgosłupa oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Szpital Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A w Rzeszowie. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Placówka w roku 2020 została uznana za najbezpieczniejszy szpital w Polsce w rankingu organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik Rzeczpospolita. W rankingu oceniana była między innymi wysoka jakość opieki, dostęp do kompleksowej diagnostyki oraz personel i jego kwalifikacje.

Przeczytaj teraz

Świadczenia w zakresie psychologii w szpitalu Vratislavia Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Wrocławski szpital Vratislavia Medica zaoferował nowe świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego. Od 1 grudnia 2022 działa tutaj poradnia psychiatryczna. Dostępne są także konsultacje psychologa.

Pomoc psychologiczna oferowana w placówce obejmuje konsultacje psychologiczne, diagnozę, psychoedukację, interwencje kryzysowe czy mindfulness. Dostępna jest psychoterapia, prowadzona za pomocą różnych metod, a także konsultacje w zakresie psychodietetyki. Świadczenia są komercyjne.

Psychoterapia – nowa specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Vratislavia Medica Szpital im. św. Jana Pawła II wcześniej funkcjonował jako Wrocławskie Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 2017 roku siedziba placówki mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Lekarskiej 1. Przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Dziecięce.

W szpitalu Vratislavia Medica przeprowadzane są zarówno zbiegi metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia i histeroskopia) jak i metodami tradycyjnymi.

Na początku roku 2022 w szpitalu otwarte zostało centrum ginekologii małoinwazyjnej i uroginekologii.

Przy szpitalu funkcjonuje zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i dział fizjoterapii.

Vratislavia Medica jest częścią Grupy Hasco.

Przeczytaj teraz

Jak pozostać aktywnym zawodowo jak najdłużej – materiał edukacyjny dla pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, partner Pracodawców RP, przygotował materiały edukacyjne dla pracowników pt. Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej – Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia? Dlaczego warto pracować jak najdłużej?”

Opracowanie pomaga zrozumieć jak istotne jest – zarówno w aspekcie zdrowotnym, ekonomicznym, jak i społecz­nym – kontynuowanie aktywności zawodowej jak najdłużej. Dostarczy także wiedzy na temat zmian zachodzących wraz z wiekiem w organizmie człowieka, co pozwoli pracownikom poznać przyczyny malejącej zdolności do pracy.

Ułatwi również wspólne – wraz z pracodawcą – planowa­nie obowiązków zawodowych, tak aby w pełni wykorzystać doświadczenie i poten­cjał starszych pracowników, uwzględniając jednocześnie ich ograniczenia.

Eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w przygotowanym opracowaniu wskazują także, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby skutecznie i długofalowo utrzymywać zdrowie i aktywność zawodową.

Opracowanie dostępne jest tutaj>>>>

Przeczytaj teraz

CenterMed Warszawa z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2022

Centrum Medyczne CenterMed Warszawa otrzymało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytacja dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej.

Akredytacje CMJ posiada obecnie 189 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 163 szpitale oraz 6 jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP).

CenterMed prowadzi w Warszawie placówki przy ulicach – Waryńskiego 10a, Krakowskie Przedmieście 24/26, Mochnackiego 10, Narbutta 85 oraz Żwirki i Wigura 95/97.

Wszystkie oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a część z nich – konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, świadczenia w zakresie medycyny pracy oraz leczenie stomatologiczne.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

W całej Polsce Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne CenterMed działają także w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Placówki oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w przepisach dotyczących leczenia krwią

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego leczenia krwią i jej składnikami. Wprowadza on między innymi zmiany dotyczące obecnie obowiązującego 24 godzinnego okresu obserwacji pacjentów po przetoczeniu krwi lub jej składników.

Zmiana ta uwzględnia wytyczne Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wątpliwości zgłaszane przez lekarzy, że obecny przepis jest niepraktyczny. Zapewnienie całodobowej hospitalizacji pacjentów po przetoczeniu krwi lub jej składników w większości przypadków nie znajduje bowiem medycznego uzasadnienia, a niepotrzebnie wydłuża pobyt w szpitalu. Ogranicza też dostępność do tych świadczeń, co ma znaczenie dla pacjentów wymagających regularnego przetaczania krwi, na przykład onkologicznych czy hematologicznych.

Żagiel Med otworzył Centrum Chirurgii Plastycznej

Projekt rozszerza także katalog osób wykonujących samodzielnie badania w zakresie immunologii transfuzjologicznej (immunohematologiczne) o osoby, które nie są diagnostami laboratoryjnymi, a przeszły przeszkolenie w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi i zdobyły uprawnienia w tym zakresie. Natomiast autoryzacja wyników badań nadal byłaby wykonywana przez diagnostów laboratoryjnych lub lekarzy posiadających stosowne doświadczenie.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że badania te stanowią niewielki wycinek spektrum diagnostyki laboratoryjnej i opanowanie ich prawidłowego wykonywania nie wymagania ukończenia studiów na wydziale analityki medycznej.

Rozwiązanie to ma zwiększyć dostępność kadr z odpowiednimi kwalifikacjami dla wielu laboratoriów, zapewnić odpowiedni poziom leczenia krwią i jej składnikami oraz bezpieczeństwo biorców krwi.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 grudnia 2022 roku. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Rezonans magnetyczny w ramach NFZ w kwidzyńskim Szpitalu „Zdrowie”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

Od 1 grudnia 2022 roku pracownia rezonansu magnetycznego, znajdująca się na terenie kwidzyńskiego Szpitala „Zdrowie”, należącego do Grupy EMC Szpitale, wykonuje świadczenia medyczne także w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Już od prawie dwóch lat w Kwidzynie funkcjonuje pracownia rezonansu magnetycznego, zlokalizowana przy Szpitalu EMC „Zdrowie”, która jest jedyną tego typu placówką w powiecie kwidzyńskim. Dotychczas wykonywała badania pełnopłatne. Pozyskanie kontraktu NFZ przez szpital, współpracujący w tym zakresie z firmą Aura Medic z Gdyni, wyspecjalizowaną w diagnostyce obrazowej, jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatu, osób chorych, starszych czy niesamodzielnych.

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka we Wrocławiu

Kwidzyńska pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona jest aparat z szerokim pakietem oprogramowania klinicznego, pozwalającym na realizację pełnego spektrum badań wszystkich narządów i części ciała. W ramach finansowania NFZ można tutaj wykonywać specjalistyczne badania, szczególnie dotyczące narządu ruchu, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, tkanek miękkich i piersi.

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) znacznie się rozwinęło w ostatnich latach  i stało się jedną z niezastąpionych metod diagnostycznych.

– MRI jest nowoczesnym i bardzo precyzyjnym badaniem przedstawiającym obraz przekrojów narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Za pomocą tej metody uzyskuje się wysokiej jakości obrazy w badaniach układu mięśniowego i szkieletowego, zwłaszcza kręgosłupa i otaczających go przestrzeni – dr n.med. Kamil Ludwisiak, pełnomocnik ds. jakości w pracowni rezonansu w kwidzyńskim Szpitalu „Zdrowie”.

– MRI sprawdza się również w diagnostyce nowotworów oraz procesów zapalnych a także jako badanie profilaktyczne czy kontrolne, w tym śledzenie postępów w leczeniu. Rezonans bardzo dobrze uwidacznia naczynia krwionośne, jamy serca i mięsień sercowy – dodaje.

Szpital Zdrowie w Kwidzynie prowadzi 8 oddziałów szpitalnych oraz SOR, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, kilkanaście poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne. Wykonuje badania w zakresie medycyny pracy.

Placówka należy do Grupy EMC, która prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z 27 października 2017 roku. Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń w tym zakresie.

Według ustawy lekarz POZ to lekarz, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo  posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej może być także lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku, pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na tym krześle nie usiądziesz. W placówkach medycznych zablokowano krzesła w poczekalniach

Ustawa określa wymogi dla pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Z przepisów ustawy wynika także, że pacjent dokonując wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ może wybrać osoby nie tworzące zespołu POZ, do 31 grudnia 2024 roku. Po tej dacie wybór będzie dotyczył całego zespołu sprawującego podstawową opiekę zdrowotną.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 9 czerwca 2022 o wspieraniu resocjalizacji nieletnich oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 26 października 2022.

Obwieszczenie marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 grudnia 2022 roku.

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące badań lekarskich detektywów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa określa zakres takich badań oraz kwalifikacje i wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do ich przeprowadzania.

8 grudnia 2022 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia w tej sprawie.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej: „lojalki” dla lekarzy to ryzyko dla systemu ochrony zdrowia

Z jego przepisów wynika, że osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na pięć lat. Badanie może być między innymi przeprowadzone po okresie niezdolności do pracy spowodowanym chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy oraz na wniosek pracodawcy lub komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.

Rozporządzenie określa ceny badań. Badanie psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa kosztuje 150 zł. W przypadków osób posiadających już taką licencję koszt wynosi 100 zł (badanie psychiatryczne i badanie lekarza upoważnionego) oraz 150 zł (badanie psychologiczne).

Rozporządzenia określa także sposób odwołania od orzeczeń lekarskich oraz zawiera wzór orzeczenia lekarskiego.

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

AHP chce przejąć szpital w Sztumie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.12.2022

Spółka American Heart of Poland chce przejąć prowadzenie szpitala w Sztumie. Obecnie placówka jest zarządzana przez Szpitale Polskie S.A. Zainteresowanie przejęciem wyraziły też inne podmioty, między innymi Scanmed oraz spółka InterHealth Canada, prowadząca szpital w Żywcu.

AHP złożyła list intencyjny w sprawie przejęcia, w którym deklaruje między innymi zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości szpitala na 20 lat, przeznaczenie 70 mln zł na modernizację budynków oraz 20 mln zł na ich wyposażenie. Nowy operator przejąłby też kadrę placówki. Decyzję w tej sprawie ma podjąć starostwo w Sztumie.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, należące do Grupy AHP, prowadzą w szpitalu w Sztumie poradnię kardiologiczną.

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadziła także szpital w Drawsku Pomorskim, który w kwietniu 2022 został przejęty przez Grupę AHP.

Grupa AHP przejęła szpital w Drawsku Pomorskim

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów z dotacją na unieszkodliwienie odpadów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.12.2022

Szpital Zakonu Bonifratrów z Łodzi otrzyma dotację na unieszkodliwienie odpadów medycznych. Będzie ona przekazane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość dotacji to 106.752 zł, cała wartość projektu to 107 831, 54 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup usługi utylizacji odpadów.

Środki będą pochodzić z programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zdań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – II edycja”.

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Weiss Klinik inwestuje w nowoczesny sprzęt

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Na początku roku 2022 rozpoczęła się rozbudowa szpitala, w ramach której utworzone zostanie Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Enel-Med otworzył Centrum Zdrowej Wagi

Przeczytaj teraz

CMK współpracuje z fundacją „Pokonać Endometriozę”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.12.2022

Centrum Medycyny Konopnej,   placówka specjalizująca się w świadczeniu usług związanych z leczeniem bólu, w tym w oparciu o terapie marihuaną medyczną, nawiązała współpracą z warszawską Fundacją „Pokonać Endometriozę”.

Dzięki temu Centrum chce docierać do kolejnych pacjentów, w których przypadku wskazane jest leczenie z zastosowaniem roślin konopi. W planach CMK jest współpraca z kolejnymi stowarzyszeniami i placówkami zdrowotnymi.

– Bardzo się cieszymy, że potencjał konopi docenia coraz więcej lekarzy i osób związanych ze środowiskiem medycznym, jednak w tym zakresie przed nami jeszcze długa droga, gdzie najważniejsza jest edukacja. Marihuana medyczna jest pomocna w zmaganiach z ponad tysiącem problemów zdrowotnych, a jak pokazało przeprowadzone przez nas badanie – 76 procent Polaków wierzy w jej lecznicze działanie. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z Fundacją „Pokonać Endometriozę” informacje o możliwościach roślin konopi dotrą do jeszcze większej liczby medyków i pacjentów, którzy zdecydują się na terapię z ich wykorzystaniem – mówi Grzegorz Ciężadło, członek zarządu Centrum Medycyny Konopnej.

Główną ideą nawiązanej przez CMK współpracy jest działalność edukacyjna. Z przeprowadzonego przez Centrum Medycyny Konopnej badania dotyczącego nastawienia Polaków do marihuany medycznej wynika, że zdaniem 51 procent respondentów – podejmowane w kraju działania edukacyjne związane z terapią konopną nie są na wystarczającym poziomie.

Terapie medyczną marihuaną dostępne w Medicover

Fundacja „Pokonać Endometriozę” powstała w celu niesienia pomocy kobietom chorym na endometriozę oraz ich rodzinom. Z szacunków wynika, że może się z nią zmagać nawet około 10 – 15 procent kobiet. Choroba pod pewnymi względami jest podobna do nowotworu złośliwego: ma postępujący charakter, tworzy przerzuty, jest inwazyjna i ma skłonność do nawracania. Zdaniem ekspertów – dłużej nieleczona jest w stanie powodować zmiany nowotworowe i prowadzić do niepłodności. Centrum Medycyny Konopnej wspólnie z fundacją zamierzają między innymi edukować pacjentki i promować wśród nich profilaktykę zdrowotną.

– Wierzymy, że dzięki współpracy z CMK będziemy w stanie jeszcze bardziej pomagać naszym pacjentkom. Staramy się im zapewniać dostęp do nowoczesnych programów leczenia i towarzyszyć przez cały ten proces. Wiele przeprowadzonych ankiet i badań pokazało, że substancje chemiczne zawarte w konopiach, mogą przynieść korzyści w leczeniu endometriozy. Jedną z kluczowych cech tej choroby jest stan zapalny – z kolei rośliny konopi mają właściwości przeciwzapalne – podkreśla Lucyna Jaworska-Wojtas, prezes zarządu Fundacji „Pokonać Endometriozę”.

Poza tym przeciwbólowe właściwości medycznej marihuany mogą znacząco podnosić jakość życia pacjentek, których życie zdominował ból związany z endometriozą. Ponad 12 procent kobiet na nią cierpiących przyznaje, że stosuje rośliny konopi w celu łagodzenia objawów swojej choroby. Z kolei aż 50 procent pacjentek klinik leczenia niepłodności to kobiety walczące z endometriozą.

Nowa poradnia Centrum Medycznego Damiana

Aktualnie prowadzone są badania, w ramach których naukowcy obserwują wpływ CBD na ogólną kondycję pacjentek chorujących na endometriozę. Specjaliści starają się ustalić mechanizm działania CBD w chorobie, odpowiednią dawkę fitokannabinoidu oraz efektywny reżim terapeutyczny. Ich wyniki będą znane w 2023 roku.

Polska jest dwunastym europejskim państwem, które zdecydowało się na legalizację leczniczej marihuany. Stało się to w 2017 roku. Tegoroczne badanie przeprowadzone przez Centrum Medycyny Konopnej pokazuje, że ponad 60 procent Polaków skorzystałoby z terapii z wykorzystaniem roślin konopi w przypadku jej rekomendacji przez lekarza.

Centrum Medycyny Konopnej działa od czerwca 2021 roku. W drugim kwartale 2022 roku firma otworzyła swoją pierwszą klinikę stacjonarną w Warszawie, przy ulicy Waliców.

Za obszar biznesowo-operacyjny w spółce odpowiedzialny jest fundusz Tar Heel Capital Pathfinder, specjalizujący się w finansowaniu obiecujących start-upów.

Pathfinder inwestuje w leczenie medyczną marihuaną

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska zapewni opiekę mieszkańcom Wrocławia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.12.2022

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę z gminą Wrocław dotyczącą przygotowania, wdrożenia i świadczenia usługi dostępu do systemu teleopieki dla mieszkańców Wrocławiu.

Oferta spółki została wybrana w wyniku przetargu ogłoszonego przez gminę Wrocław. Telemedycyna Polska S.A. złożyła ofertę jako lider konsorcjum, składającego się z dwóch podmiotów.

Wartość umowy wynosi 1.771.500 zł brutto, a łączne wynagrodzenie dla konsorcjum – 1.008.000 złotych.

Termin realizacji umowy wyniesie 36 miesięcy, zostanie ona przeprowadzona w czterech etapach.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

W III kwartale 2022 Telemedycyna Polska S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1.697 tys. zł, co oznacza wzrost o 51 procent (rok do roku). W tym czasie odnotowano także stratę w wysokości 348 tys. zł (rok wcześniej miała ona wartość 209 tys. zł).

Przeczytaj teraz

CM Ogrodowa rozszerzyło ofertę świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.12.2022

Poradnia ginekologiczna Centrum Medycznego Ogrodowa ze Skierniewic rozszerzyła ofertę świadczeń i zaproponowała pacjentkom możliwość wykonania testów prenatalnych. Świadczenia są komercyjne.

Ceny testów wynoszą od 2 tys. do 2,3 tys. zł.

Testy wykonuje się na podstawie pobranej próbki krwi, wykrywają one między innymi takie schorzenia jak zespół Downa, zespól Edwardsa czy zespól Patau.

Centrum Medyczne Ogrodowa oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

W ofercie placówki są świadczenia w zakresie stomatologii, medycyny estetycznej a także diagnostyka laboratoryjna. Prowadzone są badania kliniczne.

Centrum Ogrodowa działa od 2013 roku. Zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej, w budynku o powierzchni około 1100 mkw (część medyczna zajmuje około 900 mkw). W obiekcie budynku działa też apteka.

Właścicielem centrum jest lekarz Grzegorz Kania, który prowadzi także drugą placówkę w Skierniewicach – na osiedlu Zadębie oraz przychodnie zlokalizowane w pobliskich miejscowościach – w Makowie, Bolimowie oraz Łowiczu.

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie badań kierowców

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.12.2022

6 grudnia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców. Dostosowują one obowiązujące regulacje do dyrektyw unijnych.

Rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, zakres badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów i pomocniczych badań diagnostycznych. Zawiera także przepisy dotyczące jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań, wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza.

Wprowadzono uniwersalny wzór karty badania lekarskiego, który może być stosowany dla wszystkich rodzajów świadczeń udzielanych przez lekarzy medycyny pracy, czyli badań profilaktycznych, badań  kierowców, badań osób ubiegających się o posiadanie broni czy badań osób wykonujących zawody prawnicze i inne.

Medycyna stylu życia – nowa usługa w centrach medycznych Medicover

Z rozporządzenia wynika między innymi, że konsultacja u lekarza okulisty jest obowiązkowa po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopiii w przypadku osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B1, B, B+E lub T albo posiadających prawo jazdy takiej kategorii.

Konsultacja taka jest także obowiązkowa po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem (lub posiadających prawo jazdy tej kategorii).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 5 grudnia 2022.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Centrum Medycznego Magwise

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Centrum Medyczne Magwise z Warszawy otworzyło nową placówkę, która mieści się przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9, na parterze budynku Wola Retro. Przychodnia zajmuje prawie 400 mkw powierzchni.

Magwise oferuje leczenie schorzeń psychicznych, takich jak depresja, spektrum OCD, zaburzenia lękowe, uzależniania czy zaburzenia typu borderline, między innymi za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS).

W placówce przyjmują specjaliście w zakresie psychiatrii i psychologii, oferowana jest psychoterapia (działa tutaj grupa DDA).

Jednocześnie z otwarciem nowej placówki zamknięty został gabinet Magwise, który funkcjonował przy ulicy Smolnej.

Do Centrum Medyczne Magwise należy także przychodnia przy ulicy Rakowickiej 15 w Krakowie.

Placówki prowadzi Egostim sp. z o.o. , zarejestrowana w roku 2021, której prezesem jest Piotr Sulik (specjalista psychiatra).

Enel-Med otworzył Centrum Zdrowej Wagi

Przeczytaj teraz

Klinika Diagnozy Dziecka w Świętokrzyskim Centrum Medycznym Artmedik

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

W Świętokrzyskim Centrum Medycznym Artmedik w Kielcach rozpocznie działalność Klinika Diagnozy Dziecka. Do kliniki będą mogli się zgłaszać rodzice, którzy zauważą u swoich dzieci niepokojące ich objawy. Otrzymają tutaj pogłębiony wywiad, obserwację, badanie i wybór ścieżki dalszej diagnozy.

W ośrodku będzie przyjmować szereg specjalistów, między innymi pediatra, neurolog, gastrolog, dermatolog, endokrynolog, diabetolog, neurologopeda, dietetyk i fizjoterapeuta, którzy będą ze sobą współpracować. Świadczenia Kliniki będą komercyjne.

Klinika ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. Będzie się mieścić na 5 piętrze Świętokrzyskiego Centrum Medycznego Artmedik.

Medycyna stylu życia – nowa usługa w centrach medycznych Medicover

Świętokrzyskie Centrum Medyczne Artmedik powstało w 2017 roku, zlokalizowane jest w dawnym budynku SHL (Zakładów Wyborów Metalowych) przy ulicy Robotniczej 1.

W placówce działają poradnie specjalistyczne, można tutaj także skorzystać z usług lekarza rodzinnego i pediatry w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, a także z badań z zakresu medycyny pracy oraz z konsultacji psychiatry.

Dostępne są świadczenia w zakresie fizjoterapii, a także diagnostyka – laboratoryjna oraz obrazowa. Przy ulicy Robotniczej 1 działa centrum diagnostyczne, które oferuje badania RTG, USG, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Placówkę prowadzi spółka Artmedik, która od 2008 roku zarządza szpitalem w Jędrzejowie, posiadającym 9 oddziałów i ponad 20 poradni specjalistycznych. Artmedik prowadzi także Szpital Św. Aleksandra w Kielcach, liczący 5 oddziałów i 5 poradni specjalistycznych, zlokalizowany przy ulicy Kościuszki.

Artmedik prowadzi także Laboratorium Biomechaniki, Medyczne Zaplecze Badawcze i sieć aptek Plus.

Przeczytaj teraz

Poradnia PAKS w Sztumie z nowym wyposażeniem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Poradnia kardiologiczna Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Sztumie, która zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, została wyposażona w nowy sprzęt.

Do poradni trafił nowoczesny aparat USG, który umożliwia uzyskanie obrazu narządów i tkanek organizmu ludzkiego. W ciągu roku z badania ultrasonografem korzysta tutaj około 1400 pacjentów.

– Badanie USG służy do zobrazowania struktur anatomicznych serca oraz jego pracy, bez konieczności wykonywania nacięć chirurgicznych. Jest ono fundamentem profilaktyki oraz diagnostyki schorzeń sercowo-naczyniowych, które są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w naszym kraju – mówi Jakub Szost, kardiolog Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Sztumie, Grupa American Heart of Poland.

Grupa AHP przejęła szpital w Drawsku Pomorskim

Echo serca zleca się pacjentom, którzy skarżą się na bóle w klatce piersiowej, duszności, zaburzenia rytmu serca, kołatanie albo szmery serca.

– Dzięki badaniu ultrasonografem można zdiagnozować między innymi: chorobę niedokrwienną serca, zapalenie mięśnia sercowego, chorobę zakrzepową, zapalenie wsierdzia. USG jest również potrzebne w diagnostyce nadciśnienia tętniczego, rozpoznawaniu przebytych zawałów oraz kontroli stanu zdrowia pacjentów z chorobami serca – dodał kardiolog.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Szpital jest prowadzony przez spółkę Szpitale Polskie S.A.

Przeczytaj teraz

Grupa PZU zwiększa sprzedaż w obszarze zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Przychody Grupy PZU w obszarze zdrowia wzrosły po trzech kwartałach 2022 roku o 17 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – do 937 mln zł. Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez wciąż powiększaną sieć placówek medycznych (o 17,5 procent) jak i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 16,6 procent).

Liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,17 mln, czyli o 8,9 procent, głównie dzięki sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych i dodatków do produktów ochronnych.

Co 10 Polak ma już prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Obszar zdrowia to jedna z dziedzin wskazanych w strategii Grupy na lata 2021-2024 jako kluczowe.

Należąca do Grupy PZU spółka PZU Zdrowie, prowadzi 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinię medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Po trzech kwartałach 2022 roku wartość składek ubezpieczeniowych zebranych przez Grupę PZU przekroczyła 19 mld zł. W samym III kwartale dynamika przypisu była największa od roku, dzięki rosnącej szybko sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Wynik przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł narastająco 2,1 mld zł.

Przeczytaj teraz

Co 10 Polak ma już prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, na koniec trzeciego kwartału 2022 roku liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem w Polsce wzrosła o 10,6 procent i wyniosła 4,08 miliona. Na prywatne polisy zdrowotne Polacy wydali prawie 880 mln zł, czyli o 12,45 procent więcej niż rok wcześniej.

Prawie 11-procentowy wzrost liczby osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym pokazuje, że traktujemy je jako doskonałe uzupełnienie publicznego systemu i narzędzie pozwalające skutecznie dbać o zdrowie.

Produkty oferowane przez ubezpieczycieli są coraz bardziej rozbudowane – oprócz podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, warunki umowy obejmują dostęp do kompleksowych badań i profilaktyki. Ułatwiają systematyczną kontrolę stanu zdrowia. Wielu ubezpieczycieli aktywnie promuje zdrowy tryb życia, udostępnia pomoc psychologa, dietetyka, karnety na zajęcia sportowe itd. To dobry kierunek, zgodny z najnowszym podejściem w zdrowiu publicznym.

– Nasze zdrowie zależy przede wszystkim od nas samych – naszych nawyków i trybu życia, ale również od dostępu do opieki zdrowotnej. Tym czynnikom wychodzą dziś naprzeciw prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Potrzeby zdrowotne Polaków są ogromne i cały czas rosną, więc prywatne polisy będą wciąż bardzo potrzebne. Mowa oczywiście o ubezpieczeniach gwarantujących kompleksową opiekę, szczególnie dla osób aktywnych zawodowo. Poprawa ich stanu zdrowia przełoży się bezpośrednio na dobrobyt nas wszystkich. PIU przedstawiała już wiele różnych projektów wsparcia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, udowadniając, że rozwiązania te przyniosą wymierne korzyści Polakom, systemowi opieki zdrowotnej i państwu ‒ komentuje Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenie Pełna Opieka i Koordynator Opieki Szpitalnej w Grupie Lux Med

NFZ informuje, że wydaje coraz więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną. Niestety galopująca inflacja medyczna, która przekroczyła już 20 procent, sprawia, że nie przekłada się to na większą liczbę świadczeń, ani poprawę stanu zdrowia Polaków.

Ustawa pozwalająca na przeniesienie finansowania części świadczeń z budżetu państwa do NFZ nie poprawi tej sytuacji. Chodzi tu między innymi o wysokospecjalistyczne procedury, ratownictwo medyczne czy leki dla kobiet w ciąży i osób w wieku 75+. Budżet NFZ związany jest ponadto z PKB, którego wzrost zgodnie z prognozami NBP, spadnie w 2023 roku do 0,7 procent.

– Niesprawny system publicznej ochrony zdrowia, brak wsparcia dla dodatkowych ubezpieczeń, rosnący dług zdrowotny, a także inflacja, fale uchodźców i wiele innych współczesnych nieszczęść to przepis na kryzys zdrowia w społeczeństwie. Nie pomaga również niedobór kadry medycznej, jej wypalenie zawodowe, ani syndrom stresu pourazowego po pandemii coraz częściej występujący w tej grupie zawodowej. Publicznych środków nie wystarczy, aby uzdrowić system. Nieprzypadkowo więc ubezpieczenia zdrowotne stają się coraz bardziej popularne, mimo że nadal nie zostały włączone do systemu opieki zdrowia w Polsce ‒ dodaje Dorota M. Fal.

Stan zdrowia Polaków budzi w nas od dawna uzasadniony lęk. Wskazują na to wyniki trzeciej edycji badania „Mapy ryzyka Polaków”, przeprowadzonej przez PIU, gdzie na pierwszym miejscu wśród zestawienia największych obaw znalazł się strach przed chorobą i utratą zdrowia. Podobnie było w poprzednich falach badania – problemy ze zdrowiem stanowiły naszą największą obawę. Według „Mapy ryzyka Polaków” 7 na 10 ankietowanych boi się dziś braku dostępności opieki medycznej, a 79 procent respondentów obawia się nowotworów.

W Polsce rośnie śmiertelność z powodu chorób cywilizacyjnych – sercowo-naczyniowych, nowotworów złośliwych i cukrzycy. Według GUS stanowią one najczęstszą przyczynę zgonów w kraju (65 procent). Kolejnym wyzwaniem jest narastający problem otyłości w społeczeństwie. Dane NFZ i GUS pokazują, że około 60 procent Polaków ma nadwagę, a 25 procent – otyłość.

Niepokój budzi również nasz stan psychiczny, na który istotny wpływ wywarła pandemia. Z badania „Pandemia vs. kondycja psychiczna Polaków”, zrealizowanego przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl wynika, że prawie 40 procent Polaków przyznaje, że w czasie jej trwania pogorszyło się ich zdrowie psychiczne. Ostatnie lata wiążą się również ze wzrostem niezaspokojonych potrzeb w zakresie badań medycznych. Zgodnie z analizą PZUW „Raport o zdrowiu Polaków. Diagnoza po pandemii Covid-19”  w 2019 roku odsetek ten wynosił 4,2 procent, a  wiosna 2022  – aż 30 procent.

Źródło: www.piu.org.pl

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w przepisach dotyczących kierowania do ośrodków opiekuńczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2022

Do konsultacji przekazano dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczących świadczeń opiekuńczych. Zakładają one rezygnację ze stosowania skali Barthel przy kwalifikacji pacjentów chorych na AIDS do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

W przypadku pacjentów chorych na AIDS wynik oceny w skali Barthel nie powinien być także brany pod uwagę jako kryterium decydujące o zakończeniu udzielania świadczeń w ramach opieki długoterminowej.

Skala Barthel, stosowana jako podstawowy wymóg kwalifikacyjny do zakładów opiekuńczych, jest skalą oceniającą zdolność pacjenta do wykonywania codziennych czynności, która w wielu sytuacjach nie weryfikuje pewnych istotnych aspektów stanu zdrowia osób chorych na AIDS.

Projekty zostały opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 listopada 2022 roku.

Uwagi do projektów można przekazywać w ciągu 30 dni.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Przeczytaj teraz

Nowa klinika leczenia niepłodności w Lublinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2022

Klinika Gyncentrum 1 grudnia 2022 roku otwiera nowy ośrodek leczenia niepłodności w Lublinie. Pacjenci zyskają dostęp do szerokiej oferty diagnostyki i metod wspomaganego rozrodu, w tym także innowacyjnych metod, które oferuje klinika. Lubelski ośrodek  będzie piątą placówką należącą do sieci, ale pierwszą w tej części Polski.

– Od dawna obserwujemy, że do naszych placówek zlokalizowanych w województwach śląskim i małopolskim przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. Pokonują setki kilometrów, by móc leczyć się u naszych specjalistów i spełnić marzenie o dziecku. Chcemy ułatwić pacjentom kontakt z naszą placówką i umożliwić im leczenie blisko miejsca zamieszkania. Stąd decyzja o dalszym rozwoju sieci naszych placówek w innych częściach kraju –  mówi Paweł Czerwiński, prezes Gyncentrum.

Specjaliści Gyncentrum już od ponad 20 lat pomagają niepłodnym parom spełniać marzenia o potomstwie. Rocznie w klinikach Gyncentrum leczy się kilkadziesiąt tysięcy pacjentów z Polski i z zagranicy.

– Wysoka skuteczność w uzyskiwaniu ciąż jest efektem stosowania przez nas najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu. Jako jedna z pierwszych klinik leczenia niepłodności w Polsce wprowadziliśmy diagnostykę preimplantacyjną PGT, która pozwala zidentyfikować  i wyeliminować ryzyko przeniesienia chorób genetycznych z rodziców na dziecko. Nie tylko korzystamy z najnowszych odkryć medycyny, ale również sami ich dokonujemy. Dlatego potrafimy pomóc tak wielu parom borykającym się z problemem niepłodności – wyjaśnia dr n med. Anna Bednarska-Czerwińska, specjalista leczenia niepłodności w Gyncentrum.

Jednym z przykładów jest zastosowana przez naukowców z Gyncentrum metoda genetycznego badania mikroflory bakteryjnej endometrium – ENDObiome. To dzięki niej udało się uzyskać ciążę u pacjentki, która bezskutecznie starała się o dziecko 10 lat. Specjaliści z Laboratorium Gyncentrum opracowali i jako pierwsi w Polsce, udostępnili  parom możliwość nieinwazyjnej diagnostyki zarodków, która pozwala na łatwiejsze, bezpieczniejsze i pewniejsze badanie embrionów.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

Od 2016 roku procedura in vitro nie jest w Polsce refundowana. Klinika prowadzi własny program, który pozwala pacjentom ograniczyć koszty i zmniejszyć stres związany z procesem leczenia.

Nowa siedziba Kliniki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Lublinie mieści się przy ulicy Tomasza Zana 32A.

Gyncentrum prowadzi placówki w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1 oraz w Galerii Libero przy ulicy Kościuszki 229, a także w Krakowie przy ulicy Mehoffera 10, w Częstochowie przy ulicy Kozielewskiego 9 oraz w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej 140. Oddział Gyncentrum działa także w Ostrawie (Czechy).

Zapowiadane jest otwarcie placówek w Warszawie, w Poznaniu i we Wrocławiu.

Przeczytaj teraz

Nowy oddział w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2022

Od listopada 2022 roku w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie rozpoczął ponownie działalność oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. W ciągu ostatnich 9 lat zabiegi ortopedyczne były wykonywane w ramach oddziału chirurgii ogólnej.

Oddział powstał w pomieszczeniach po oddziale anestezjologii i intensywnej przeniesionym do nowej lokalizacji. Prace zostały sfinansowane ze środków własnych szpitala przy dofinansowaniu uzyskanym z  Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach umowy z Wojewodą Małopolskim.

Zespołem specjalistów nowego oddziału  kieruje lekarze Stanisław Szymanik, zajmujący się leczeniem zachowawczym i operacyjnym pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Zabiegi realizowane są metodami małoinwazyjnymi oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik videochirurgii, są to zabiegi artroskopowe kończyny górnej i dolnej, endoprotezy kończyny górnej i dolnej oraz chirurgia ręki i stopy. Poza tym wykonywane są procedury z zakresu nowoczesnej małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa i specjalistycznych operacji neurochirurgicznych. Rocznie wykonuje się w placówce blisko 700 skomplikowanych zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii, a od 2017 roku wykonano ich prawie 3000.

Medycyna stylu życia – nowa usługa w centrach medycznych Medicover

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie ma historię sięgającą 400 lat. W budynku przy ulicy Trynitarskiej 11 świadczenia udzielane są od 1906 roku czyli ponad 100 lat.

Rok 2022 jest dla szpitala bardzo ważny – 1 stycznia minęła 25 rocznica odzyskania szpitala przez Bonifratrów.1 stycznia 1949 roku szpital został upaństwowiony i w strukturach publicznej służby funkcjonował prawie pół wieku, jako Szpital im. Edmunda Biernackiego – do 1 stycznia 1997 roku.

W tym czasie w szpitalu funkcjonował oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej, zajmujący najpierw dwa piętra w budynku B, potem jedno, a ostatecznie zespół przeszedł do innych ośrodków. Ponowny powrót świadczeń ortopedycznych nastąpił w kwietniu 2013 roku w ramach oddziału chirurgii ogólnej, a od listopada 2022 roku, a więc też po ponad 25 latach rozpoczął działanie odrębny oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Nowe świadczenia w Szpitalu Mazovia w Częstochowie

Tylko w ostatnich pięciu latach na modernizacje i remonty oraz doposażenie w innowacyjną aparaturę medyczną w szpitalu przeznaczone zostało ponad 20 mln złotych. Wszystkie oddziały przeszły gruntowne przebudowy i modyfikacje, w efekcie których osiągnięto nie tylko poprawę estetyki ale również funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi także oddziały: diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, kliniczny oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej,  wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz przychodnię w Zakopanem.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe działają w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Źródło: www.bonifratrzy.pl

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy EMC

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2022

Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. zanotowała w okresie 9 miesięcy roku 2022 przychody netto ze sprzedaży w wysokości  423.708 tys. zł. czyli o 36.710 tys. zł (9,49 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2021.

Przychody dotyczące świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosły o 43.244 tys. zł, czyli o 15,49 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody uzyskane w ramach umów z NFZ stanowią około 82 procent wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej EMC. Nadwykonania (świadczenia wykonane ponad limit kontraktu na dany okres) w kwocie 13.584 tys. zł stanowią 3,21 procent wartości całej sprzedaży z NFZ.

W obszarze świadczeń wykonanych dla pozostałych klientów komercyjnych nastąpił wzrost o 11.253 tys. zł, czyli o 18,99 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

Grupa EMC za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku wykazała stratę netto w kwocie 2.119 tys. zł.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz
Page 10 of 378
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 378