Wrocław: centrum Benamed współpracuje z ubezpieczycielami

Centrum Medyczne Benamed z Wrocławia, rozpoczęło współpracę z PZU Zdrowie oraz z firmą Compensa Zdrowie. Klienci tych ubezpieczycieli mogą korzystać z dostępnych w placówce konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych. Centrum Medyczne Benamed rozpoczęło działalność na...

Badania kliniczne – PESEL każdego uczestnika do NFZ

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadzona przez zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z 21 lutego 2019 roku, dotyczy między innymi przekazywania danych uczestników badań klinicznych. Z wprowadzonych...

Nowe przepisy w sprawie współpracy z biurem do spraw przeciwdziałania narkomanii

27 kwietnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem...

Wydłużenie dotychczasowych wzorów recept o 12 miesięcy

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept wydłuża z 12 do 24 miesięcy okres, w którym mogą być stosowane druki recept odpowiadających wzorowi, jaki obowiązywał przed 18 kwietnia 2018 roku. Tego dnia weszło w życie...

Kraków: Centrum Chirurgii Robotycznej w Szpitalu na Klinach

W krakowskim Szpitalu na Klinach na początku kwietnia 2019 odbyło się otwarcie Centrum Chirurgii Robotycznej, które powstało w oparciu o działający w tej placówce, pierwszy w tej części kraju, robot chirurgiczny da Vinci. Centrum, zgodnie...

Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w roku 2018

Spółka Telemedycyna Polska S.A. uzyskała za rok 2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 232,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 16 procent w porównaniu do przychodów uzyskanych rok wcześniej. Mimo wzrostu przychodów na poziomie...

Centrum Medyczne Gamma: nowe badania w ofercie

Placówka Centrum Medycznego Gamma, działająca na warszawskim Mokotowie, rozszerzyła zakres oferowany usług o badanie USG bioderek niemowlaków i dzieci. Świadczenia są komercyjne. Badanie wraz z konsultacją lekarską kosztuje 300 zł. Placówka Centrum Medycznego Gamma, która mieści...

Będą zmiany w badaniach kierowców

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadzono zmiany dotyczące objęcia badaniami również kandydatów lub uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w zawodzie...

Corten Medic otworzył szkolny gabinet stomatologiczny w Zwoleniu

Pod koniec marca 2019 Centrum Medyczne Corten Medic otworzyło w Zwoleniu poradnię stomatologiczną, która objęła bezpłatną opieką dzieci z dziesięciu placówek oświatowych gminy Zwoleń. Otwarcie poradni odbyło się przy współpracy ze starostwem powiatu zwoleńskiego,...

Bydgoszcz: medycyna estetyczna w Centrum Medycznym Gizińscy

Centrum Medyczne Gizińscy z Bydgoszczy, prowadzące szpital i zespół poradni specjalistycznych, otworzyło ośrodek medycyny estetycznej. Otwarcie odbyło się pod koniec marca 2019. Medycyna Estetyczna Gizińscy zlokalizowana jest na drugim piętrze budynku szpitala. Jest to jedyny...