Projekt rozporządzenia reguluje harmonogram przyjęć

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez  świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, reguluje między innymi sposób rejestrowania danych...

W NFZ – departament obsługi pacjenta zamiast spraw świadczeniobiorców

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia zmienia strukturę organizacyjną NFZ.  Między innymi zarówno w centrali jak i w oddziałach wojewódzkich Funduszu likwiduje departamenty spraw świadczeniobiorców, w zamian tworząc departamenty...

Są nowe wzory zleceń na wyroby medyczne

29 marca 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 marca 2019 w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Wzór pierwszego ze zleceń zawiera 7 stron, a...

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów leczniczych

2 kwietnia 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz...

Projekt rozporządzenia o pomocy publicznej udzielanej przez ABM

Rozporządzenie ministra zdrowia określające warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych jest niezbędne do zapewniania zgodności tych przepisów z przepisami unijnymi. Agencja ma wspierać rozwój badań...

Jasło: Centrum Medyk zamknęło przychodnię

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa 1 kwietnia 2019 zamknęło placówkę działającą w Jaśle, która oferowała świadczenia w zakresie medycyny pracy. Przychodnia działała przy ulicy Baczyńskiego 20A. Placówka ta rozpoczęła działalność w roku 2018 i mieściła...

Opatów: powiat przejął szpital od spółki Centrum Dializa

Od 1 kwietnia 2019 Szpital Powiatowy w Opatowie ponownie prowadzony jest przez samorząd powiatowy, tym razem za pośrednictwem spółki Top Medicus. Od 1września 2015 roku placówkę prowadziła spółka Centrum Dializa z Sosnowca. Spółka dzierżawiła szpital...

PZU Zdrowie otworzy sztandarową placówkę w Warszawie

W jednym z obiektów kompleksu Varso, powstającego w Warszawie, będzie zlokalizowana piąta wielospecjalistyczna placówka, tworzona od podstaw przez PZU Zdrowie. Obiekt powstaje przy ulicy Chmielnej, obok Dworca Centralnego PKP. Placówka zajmie pomieszczenia o powierzchni 900...

Voxel przejmie spółkę Scanix

Spółka Voxel S.A. w ramach postępowania dotyczącego dłużnika Scanix wyraziła zgodę na objęcie układem całej przysługującej mu kwoty wierzytelności - 31.149.500 zł, która zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy Scanix, a Voxel obejmie w nim...

Voxel: czas akwizycji i organicznego rozwoju

Rok 2018 był dla spółki Voxel S.A. ponownie najlepszym w jej historii i kolejnym w którym wypłacona została dywidenda. Spółka osiągnęła 13-procentowy wzrost przychodów, a EBITDA to ponad 38 milionów złotych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...