Nowe punkty pobrań Vitalabo 

Laboratoria Medyczne Vitalabo od 1 lipca 2021 roku prowadzą dwa nowe punkty pobrań, zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim. Punkty działają w Rypinie oraz w Przysieku (powiat toruński).  Punkt w Rypinie zlokalizowany jest przy ulicy Nowy Rynek 34D, natomiast...

Częstochowa: szpital Nu-Med zawiesił działalność

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu-Med z Częstochowy od 1 lipca 2021 roku zawiesił działalność. Decyzję tę uzasadnia brakiem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na chirurgię onkologiczną i onkologię kliniczną.  Kontrakt na świadczenia w tym zakresie umożliwiłby między innymi...

Nowe przepisy w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

1 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obsługi pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Mówi ono o przypisywaniu pacjentów do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także o...

Rozporządzenie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych

2 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki...

Imicare: nowe placówki i nowa oferta świadczeń

Centrum Medyczne Imicare z Krakowa otworzyło dwie nowe placówki, Imicare Prestige, zlokalizowane w Krakowie i w Warszawie. Placówki oferują między innymi świadczenia w zakresie medycyny estetycznej.  Nowa placówka w Krakowie mieści się przy ulicy Wrocławskiej 43A/57, a w Warszawie –...

Świebodzin: szpital doceniony za walkę z epidemią

Ratownictwo medyczne przy Nowym Szpitalu w Świebodzinie otrzymało nowoczesny ambulans, który zastąpi używaną karetkę typu S. Oficjalnie przekazał auto zespołom ratownictwa medycznego wojewoda lubuski, który podziękował placówce za współpracę przy zwalczaniu epidemii.  – Cieszę się, że do...

NFZ rozwiąże umowę z przychodniami, która udzielają za dużo teleporad

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł rozwiązać umowę z placówką podstawowej opieki zdrowotnej, bez wypowiedzenia, gdy liczba porad udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przekroczy 90 procent wszystkich porad zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym – wynika z...

Zdrowa przyszłość. Rozwój systemu ochrony zdrowia do roku 2030 – projekt uchwały w sprawie...

Do konsultacji skierowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku”.  Przyjęcie tej polityki to element kompleksowej modernizacji systemu...

Toruń: nowa przychodnia szpitala Matopat  

Szpital Specjalistyczny Matopat z Toruniu zakończył realizację inwestycji związanej z rozbudową przychodni specjalistycznej.  Od początku czerwca 2021 w rozbudowanej części placówki działa recepcja oraz poradnie i pracownie diagnostyczne.  Do rozbudowanej części została przeniesiona między innymi poradnia ginekologiczno-położnicza...

Nowe karetki dla Grupy Nowy Szpital

Ratownictwo medyczne Grupy Nowy Szpital Holding S.A. w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało cztery nowe karetki, które będą zabezpieczały rejony operacyjne w Świeciu, Osiu, Wąbrzeźnie i Kcyni.   Przekazanie ambulansów odbyło się przy urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy.  Podczas uroczystości...
tarsus escort