Przedłużono zwolnienie szpitali z wymagań odnośnie personelu 

8 kwietnia 2021 roku weszły w życie rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące leczenia szpitalnego oraz zawierania umów na świadczenia zdrowotne. Przepisy te znoszą obowiązek spełniania wymogów dotyczących zatrudnionego personelu.  Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert...

EMC: wzrost przychodów w roku 2020 

Grupa EMC Instytut Medyczny SA osiągnęła za rok 2020 przychody ze sprzedaży w wysokości 441 360 tys. zł, co stanowi wzrost o 30 958 tys. zł (o 7,54 procent) w stosunku do przychodów osiągniętych...

Zwoleń: nowa siedziba centrum medycznego Medica 

Centrum Medyczne Medica ze Zwolenia od kilku miesięcy zajmuje nową siedzibę, zlokalizowaną przy ulicy Kilińskiego 50.  Dotychczasowa placówka działająca przy ulicy Kilińskiego 11 zostanie przekształcona w filię.  Obecnie w dawnej siedzibie prowadzone są prace adaptacyjne, powstanie tutaj...

Ostrowiec: nowe poradnie w centrum Carint  “Serce i Zdrowie” 

Od kwietnia 2021 roku w Centrum Medycznym GVM Carint „Serce i Zdrowie” w Ostrowcu Świętokrzyskim działają trzy nowe poradnie, których świadczenia finansowane są w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia.  Są to poradnie- proktologiczna, chorób naczyń oraz dermatologiczna.   Centrum...

Nowe obowiązki szpitali dotyczące raportowania do SEZOZ 

9 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.  Rozporządzenie wynika z nowelizacji ustawy o systemie informacji w...

Weszła w życie ustawa rozszerzająca wykaz osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne 

2 kwietnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która rozszerza wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.   Dotychczas...

Rusza rehabilitacja postcovidowa

Decyzją ministra zdrowia w Polsce rusza program rehabilitacji postcovidowej. Skorzystać z niego będą mogły wszystkie osoby z problemami wydolności zarówno fizycznej, jak i oddechowej, które odczuwają po chorobie Covid-19.  W związku z tym minister zdrowia wydał...

Kolejne prywatne szpitale włączane do walki z epidemią 

Do sieci placówek walczących z pandemią choroby Covid-19 w województwie łódzkim dołączą prywatne szpitale – w Łasku, Głownie, Brzezinach oraz Szpital św. Jana Bożego prowadzony przez Zakon Bonifratrów w Łodzi.  Liczba chorych na Covid-19 przebywających...

Voxel: wzrost rocznych przychodów o ponad 50 procent 

Grupa Voxel odnotowała w roku 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 327,6 milionów złotych, co daje 55-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2019, czyli o 116 milionów złotych. Wzrost odnotowano pomimo zmniejszonej liczby wykonanych badań w...

PZU przedstawiło strategię rozwoju usług zdrowotnych 

PZU, prezentując wyniki finansowane za rok 2020, przedstawiło także nową strategię Grupy na lata 2021-2024. Ważne miejsce zajmuje w niej ochrona zdrowia. Grupa PZU zapowiada dynamiczny rozwój na rynku prywatnej opieki zdrowotnej.  PZU Zdrowie odnotowało...
tarsus escort