Projekt rozporządzenia w sprawie umów na realizację recept

Projekt rozporządzania ministra zdrowia dotyczący ogólnych warunków umów na realizację recept oraz wzoru umowy na realizację recept uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szczególnie dotyczące uprawnień prezesa...

Certus: odbiór wyników badań za pomocą kodu

Prywatna Lecznica Certus z Poznania wprowadziła nowa usługę – odbiór wyników badań laboratoryjnych z wykorzystaniem kodów jednorazowych, otrzymanych w punktach pobrań i laboratoriach Synevo. Synevo prowadzi laboratorium na terenie Certusa. Część badań wymaga odbioru osobistego, między...

Lublin: nowe usługi w przychodni CenterMed

Centrum Medyczne CenterMed Lublin wprowadziło do swojej oferty nowe usługi – badanie wzroku pod kątem zeza. Świadczenia są komercyjne, koszt konsultacji wynosi 100 zł. Badanie wykonywane jest na synoptoforze, który służy do wykonywania podstawowych testów...

Katowice: szpital GeoMedical zaprzestał działalności

Szpital GeoMedical z Katowic od 29 lipca 2019 roku nie przyjmuje pacjentów zarówno na oddziały, jak i w poradniach i pracowniach diagnostycznych. Placówka poinformowała o tym na swojej stronie internetowej. Decyzję tę uzasadniła „nagłym brakiem...

Nowe świadczenia odrębnie finansowane

31 lipca 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej wymagających odrębnego finansowania. Rozporządzenie dodaje do katalogu świadczeń gwarantowanych leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka. Świadczenia te finansowane są w ramach systemu podstawowego...

Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w Gdańsku

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zwiększa o 12 limit miejsc na kierunku lekarskim, na studiach niestacjonarnych w języku polskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Po nowelizacji uczelnia ta będzie dysponować 60 miejscami na studiach prowadzonych tym...

Polmed inwestuje w sprzęt diagnostyczny

Polmed zainwestował w nowy sprzęt diagnostyczny. W dodatkowe aparaty USG marki GE Healthcare zostały wyposażone placówki sieci działające w Olsztynie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Sosnowcu i Warszawie. Aparaty mogą być wykorzystywane w badaniach położniczo-ginekologicznych, a...

Ząbkowice Śląskie: nowa siedziba oddziału Bonifraterskiego Centrum Zdrowia

Bonifraterskie Centrum Zdrowia z Wrocławia oddało do użytku nową siedzibę Dziennego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Placówka mieści się w nowo wyremontowanym skrzydle konwentu Bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich. Planowany jest remont kolejnych pomieszczeń tego budynku, w których...

Vratislavia Medica partnerem programu „Polski Himalaizm Zimowy”

Szpital Vratislavia Medica będzie wspierać program „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera”. Uczestnicy programu przejdą we wrocławskiej placówce badana diagnostyczne, a specjaliści zadbają o ich sprawność ruchową, wykonując niezbędne zabiegi z zakresu rehabilitacji i...

Mszczonów: poradnia psychologiczna w CM Bimed

Centrum Medyczne Bimed z Mszczonowa od sierpnia 2019 roku rozszerza zakres oferowanych usług o konsultacje psychologiczne. Świadczenia będą komercyjne. Koszt konsultacji wyniesie 100 zł lub 150 zł. Psycholog zatrudniony w poradni będzie oferował pracę z...