BaltiMed z certyfikatem akredytacyjnym CMJ

Przychodnia BaltiMed z Gdańska otrzymała akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Certyfikat dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej. Zakład Opieki Zdrowotnej BaltiMed został zarejestrowany w 1994 roku, jako jeden z pierwszych niepublicznych...

Włocławek: nowa poradnia w Centrum Barska

W Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Barska we Włocławku w styczniu 2019 otwarta została nowa poradnia – reumatologiczna. Poradnia oferuje konsultacje komercyjne, koszt wizyty wynosi 140 zł. Specjalista przyjmujący w poradni oferuje pomoc w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów,...

Ruda Śląska: kriokomora w Przychodni Brackiej

Przychodnia Bracka, działająca w dzielnicy Rudy Śląskiej – Bielszowice udostępniła pacjentom zabiegi przeprowadzane w kriokomorze, stosowane w chorobach zwyrodnieniowych, medycynie sportowej czy odnowie biologicznej. Placówka w Bielszowicach działa przy ulicy Kokota 172. Oferuje podstawową opiekę...

Raport PZH: wydatki prywatne to 30 procent środków na ochronę zdrowia

Wydatki prywatne w Polsce stanowiły 30 procent ogólnych wydatków na ochronę zdrowia w roku 2015 – wynika z najnowszego raportu PZH. Wśród nich dominujące są bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych. Pacjenci z własnej kieszeni opłacają przede wszystkim zakup...

Raport PZH: żyjemy krócej niż inni Europejczycy

Analiza danych o długości życia i umieralności mieszkańców Polski zawartych w najnowszym raporcie PZH wskazuje, że nasz stan zdrowia stopniowo poprawia się, ale na tle ogółu krajów Unii Europejskiej sytuację należy uznać za jeszcze wciąż niezbyt...

Grupa Nowy Szpital finalizuje informatyzację placówek

Grupa Nowy Szpital wchodzi w końcową fazę wdrażania systemu informatycznego w swoich placówkach. Nowe oprogramowanie ma usprawnić funkcjonowanie szpitali, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz do optymalizacji kosztów. – Nakłady finansowe na...

Opieka psychiatryczna na trzech poziomach referencyjnych

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wyodrębnia warunki realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych. Z uzasadnienia do projektu wynika, że obecna sytuacja...

Fizjoterapeuci będą opiniować wymagania dla podmiotów leczniczych

Krajowa Rada Fizjoterapeutów będzie obok samorządów – lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych, upoważniona do przedstawiania swojej opinii w trakcie określenia wymagań obowiązujących podmioty lecznicze. Chodzi o obowiązek spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wymagań dotyczących...

Miedziowe Centrum Zdrowia: nowa pracownia rezonansu

W Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie otwartą drugą w tej placówce pracownię rezonansu magnetycznego. Jest ona częścią przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

9 lutego wejdą w życie przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej

9 lutego 2019 wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która zmienia między innymi przepisy dotyczące obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego...