Nowa izba przyjęć w szpitalu we Wschowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

W szpitalu we Wschowie, należącym do Grupy Nowy Szpital, oddana została do użytku przebudowana izba przyjęć. Projekt obejmował prace budowlane w zakresie dostosowania układu przestrzennego placówki medycznej do nowych zadań.

W rezultacie powstała nowoczesna przestrzeń spełniająca wszelkie standardy związane z pobytem pacjentów. W ramach inwestycji wybudowano także wiatę dla karetek.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2020 – 2023 wyniósł ponad  700 tys. zł.

Nowa izba przyjęć została przystosowana do dwóch typów działań – przyjęć planowych oraz przypadków nagłych wymagających udzielenia bieżącej doraźnej pomocy.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Inwestycja dała także możliwość izolacji pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych.

W nowo wyremontowanej przestrzeni o powierzchni prawie 100 mkw znajdują się: Centralny Punkt Obsługi Pacjenta, izolatka wraz ze śluzą, łazienki dla pacjentów i personelu oraz pokój socjalny. Kupiono także macerator i wykonano zabudowy meblowe.

Nowy Szpital we Wschowie prowadzi 3 oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, endoskopii), 12 poradni specjalistycznych (w tym dwie w miejscowości Góra), pracownię rehabilitacji i stację dializ. Oferuje także opiekę długoterminową.

Placówka należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi w sumie 10 placówek .Oprócz szpitala we Wschowie są to także placówki w Olkuszu, Szprotawie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Źródło: www.nowyszpital.pl

Przeczytaj teraz

Przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w zakresie terapii środowiskowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Projekt rozporządzenia dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przesuwa termin wejścia w życie wymagań dotyczących personelu realizującego opiekę środowiskową.

Chodzi o opiekę sprawowaną w ramach zespołu lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej I poziomu referencyjnego.

Termin przesunięty zostanie z 1 kwietnia 2023 roku na 1 kwietnia 2024 roku.

Projekt zakłada także zmianę terminu wejścia w życie przepisów dotyczących realizacji świadczeń wraz z realizacją obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w czasie roku szkolnego, w oddziale dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziomu referencyjnego.

Nowy termin wejścia w życie tych przepisów to 1 września 2024 roku.

Raport MML i Medicover: dwie trzecie Polaków chrapie

Celem zmian jest zapewnienie placówkom dostatecznej ilości czasu na dostosowanie się do wymaganych warunków udzielania świadczeń, a pacjentom – gwarancji ciągłości oraz kompleksowości opieki w zakresie zdrowia psychicznego.

Zakłada się wejście w życie rozporządzenia z dniem 31 marca 2023 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 marca 2023.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w zakresie ryczałtu dla szpitali w sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustalania ryczałtu dla szpitali w sieci. Zmiany mają na celu umożliwienie zastosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu ze względu na posiadanie przez placówkę certyfikatu akredytacyjnego.

Będzie to także dotyczyło szpitali, w przypadku których ważność certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji.

Z odpowiednich współczynników korygujących będą mogły skorzystać podmioty, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do 30 kwietnia 2023 roku certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Rozporządzenie spowoduje także wydłużenie do 30 kwietnia 2023 roku terminu  przekazywania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ certyfikatu akredytacyjnego ważnego w okresie planowania, co umożliwi skorzystanie z odpowiedniego współczynnika korygującego także placówkom, które uzyskają taki certyfikat do tej daty.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Projekt wprowadza również zmianę polegającą na wykreśleniu wyrazów „w danym oddziale wojewódzkim Funduszu”, co dostosowuje  treść przepisu do wprowadzonych od 2021 roku zmian w konstrukcji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, w wyniku których środki na finansowanie ryczałtu systemu zabezpieczenia zostały przeniesione do części planu finansowego będącej w dyspozycji Centrali Funduszu. Dodatkowym uzasadnieniem są znaczne rozbieżności w zakresie wykonania ryczałtu systemu zabezpieczenia, odnotowywane pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowie zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Świadczenia bariatryczne w ramach NFZ w szpitalu w Kostrzynie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Szpital w Kostrzynie nad Odrą od 1 marca 2023 roku oferuje zabiegi bariatryczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bariatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem, określaniem przyczyn, profilaktyką i leczeniem nadwagi i otyłości. Metodą leczenia otyłości są między innymi zabiegi chrirugiczne, takie jak gastric bypass, opaska żołądkowa oraz rękawowa resekcja żołądka.

Szpital w Kostrzynie prowadzi leczenie otyłości między innymi metodą rękawowej resekcji żołądka (Gastric Sleeve). Podczas zabiegu objętość żołądka zostaje zmniejszona o 70 procent. Zabieg wykonywany jest metodą laparoskopową, w znieczuleniu ogólnym.

Centrum Leczenia Otyłości – nowość w Szpitalu św. Elżbiety

Szpital w Kostrzynie prowadzi cztery oddziały – okulistyczny, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, zespół poradni specjalistycznych, w tym między innymi poradnię zdrowia psychicznego, poradnię preluksacyjną i poradnię leczenia zeza (strabologia), dział rehabilitacji, pracownie diagnostyczne (USG, RTG, endoskopia) oraz oferuje opiekę długoterminową.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Enel-Med otworzył Centrum Zdrowej Wagi

Przeczytaj teraz

Telekonsultacje po angielsku w CM Medyk

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa zaoferowało zdalne konsultacje z lekarzem rodzinnym, prowadzone w języku angielskim. Konsultacje odbywają się w formie rozmowy telefonicznej.

W ramach takiej usługi lekarz pomoże rozwiązać problemy dotyczące układu oddechowego, układu krążenia, układu trawiennego, hormonalnego czy moczowego.

Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy telemedycznej MedykOnline. Są to konsultacje komercyjne.

Prywatna opieka medyczna to istotny filar systemu ochrony zdrowia w Polsce

Centrum Medyczne Medyk działa od ponad 30-tu lat, prowadzi sieć przychodni, 13 z nich działa w Rzeszowie, pozostałe w Mielcu, w Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich, w Sędziszowie Małopolskim, a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Placówki Centrum oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, medycynę pracy, badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Od stycznia 2022 roku Centrum prowadzi szpital w miejscowości Zimna Woda, który oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, ortopedii i traumatologii oraz laryngologii dorosłych i dzieci.

Właścicielem Centrum Medycznego Medyk jest lekarz Stanisław Mazur.

Przeczytaj teraz

Nowy zabieg w wykazie świadczeń gwarantowanych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych zabieg embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia.

Zmianę tą wprowadza się w oparciu o rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jej celem ma być zwiększenie opcji terapeutycznych w zakresie dotyczącym wyboru metody leczenia tętniaka wewnątrzczaszkowego, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt proponuje także usunięcie w załączniku do rozporządzenia, określającego warunki realizacji świadczenia „Elektrochemioterapia (ECT) 00.971 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo; 00.972 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej” w części „Organizacji i udzielania świadczeń”, warunku posiadania udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu elektrochemioterapii (ECT), którego wskaźnikiem jest wykorzystanie elektroterapii (ECT) w leczeniu przynajmniej 40 pacjentów rocznie – potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.

Prywatna opieka medyczna to istotny filar systemu ochrony zdrowia w Polsce

Decyzję o usunięciu wskazanego warunku, podjęto w oparciu o wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz opinię Narodowego Funduszu Zdrowia

Z przekazanych informacji wynika, że warunek ten nie jest niezbędny dla realizacji tego świadczenia przez ośrodki o odpowiednich kompetencjach, a jego usunięcia może przyczynić się do zwiększenia dostępności do tego zabiegu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Zmiana w przepisach dotyczących wyrobów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Od 1 stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wprowadziły one limit finansowania zakupu wózka inwalidzkiego dziecięcego w wysokości 600 zł.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 roku, poz. 704) nie określało takiego limitu.

Zakup wózka inwalidzkiego dziecięcego ze środków publicznych jest możliwy raz na 3 lata. Limit cen napraw takiego wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu to 180 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 marca 2023 (poz. 443).

Weszło w życie 10 marca 2023, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Centrum Medycznego Med-Expert

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.03.2023

Centrum Medyczne Med-Expert z Warszawy otworzyło nową placówkę, która mieści się przy alei Stanów Zjednoczonych 59. Przychodnia oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Od 15 marca 2023 będzie tutaj dostępna opieka dla osób dorosłych oraz seniorów z dysfunkcjami.

Placówka będzie oferowała różne formy pobytu –  godzinowe, całodzienne i całodobowe, zapewni też transport podopiecznych. W ramach pobytu będą dostępne posiłki, zajęcia dydaktyczne, a opiekę sprawował będzie zespół lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych.

Ze świadczeń będą mogły korzystać osoby wymagające opieki, na przykład z demencją, otępieniem czy z chorobą Alzheimera.

Główna siedziba Centrum Medycznego Med-Expert mieści się przy ulicy Łukowskiej 27. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie neurologii, laryngologii, dermatologii, alergologii, okulistyki czy kardiologii, a także badania w zakresie medycyny pracy, w tym badania kierowców, oraz diagnostykę obrazową (USG) i laboratoryjną.

Świadczenia oferowane przez Med-Expert, oprócz podstawowej opieki zdrowotnej, są komercyjne.

Placówki prowadzi Med-Expert sp. z o.o. , której zarząd tworzą” Beata Błaszczak-Przybysz i Jadwiga Domańska.

Anna Rulkiewicz – drugą najbardziej wpływową kobietą w ochronie zdrowia

Przeczytaj teraz

We Wrześni powstało nowe centrum medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.03.2023

We Wrześni, w województwie wielkopolskim otwarte zostało nowe Centrum Medyczne Zawodzie. Placówka zlokalizowana jest na osiedlu Nowa Gorzelnia i oferuje konsultacje specjalistyczne.

Otwarcie przychodni miało miejsce na początku marca 2023 roku. Obecnie dostępne są tutaj konsultacje w zakresie chirurgii oraz okulistyki. W placówce przyjmuje kosmetolog, można korzystać z konsultacji psychologa dziecięcego oraz z psychoterapii. Działa tutaj laboratorium z kompleksową ofertą w zakresie mikrobiologii.

W planach jest systematyczne rozszerzanie zakresu świadczeń, między innymi o usługi w zakresie fizjoterapii.

Świadczenia dostępne w placówce są komercyjne.

Przychodnia zlokalizowana jest przy ulicy Zawodzie 1A/U2.

Jest prowadzona przez CM Września sp. z o.o., której udziałowcami są: Alan Płocki, Andrzej Grzegorek i Grzegorz Mikołajewski.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed we Wrocławiu

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Zdrowie otwiera pracownię rezonansu magnetycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2023

Centrum Medyczne Zdrowie w Kielcach otwiera pracownię diagnostyki obrazowej, która będzie oferowała badania rezonansu magnetycznego. Pracownia będzie funkcjonowała od połowy marca 2023 roku.

Pracownia będzie się mieścić w placówce Centrum Medycznego Zdrowie przy ulicy Karczówkowskiej 45.

Badania będą komercyjne, ale od kwietnia 2023 pracownia będzie oferowała badania rezonansu magnetycznego finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dzięki podpisanemu z NFZ kontraktowi.

Centrum Medyczne Zdrowie prowadzi także w Kielcach placówki przy ulicach – Warszawskiej 30 i Konopnickiej 5 oraz w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych.

Oferują one podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne (USG, RTG, EKG), świadczenia w zakresie rehabilitacji i badania medycyny pracy.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed we Wrocławiu

Świadczenia oferowane przez placówki Centrum są zarówno komercyjne, jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Centrum współpracuje z ośrodkiem Waldtour w Gołubiu, w którym organizowane są wczasy zdrowotne.

Centrum Medyczne Zdrowie działa od prawie 30 lat. Jego właścicielami są: Anna Rezner i Witold Rezner.

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Zdrowie sp. z o.o. sp. k. Prezesem spółki z o.o. jest Witold Rezner.

Przeczytaj teraz

Corten Medic: nowe świadczenia w warszawskich placówkach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2023

Dwa warszawskie oddziały sieci Corten Medic rozszerzyły zakres oferowanych usług o konsultacje kolejnych specjalistów. Dotyczy to placówek zlokalizowanych przy ulicy Etiudy Rewolucyjne 48 oraz w Pasażu Ursynowskim.

W pierwszej z przychodni otwarte zostały poradnie – ginekologiczna, okulistyczna dla dzieci i dorosłych oraz otolaryngologiczna, natomiast w drugiej – ginekologiczna.

Placówki Corten Medic zlokalizowane są na terenie województw – mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego.

Pod koniec września 2022 firma przejęła przychodnię  Vita-Med z Tych.

Corten Medic poszerza działalność o kolejne województwo

Placówki Corten Medic oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, świadczenia w zakresie chirurgii jednego dnia oraz rehabilitację.

Pod marką Corten Dental oferowane są świadczenia w zakresie stomatologii.

Założycielem centrum medycznego Corten Medic, które działa od 1993 roku, jest Tomasz Sikora.

Przeczytaj teraz

Nowy brand w Grupie Centrum Medycznego CMP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Grupa kapitałowa Centrum Medycznego CMP wzbogaciła się o nowe miejsce, którym jest salon Optyk.cafe, zlokalizowany przy Centrum Medycznym CMP Puławska w Piasecznie przy ulicy Puławskiej. 9 marca 2023 nastąpiło otwarcie tego salonu.

Optyk.cafe to przestrzeń, w której oprócz skorzystania z profesjonalnej obsługi i szerokiego wyboru oprawek renomowanych firm, można napić się również kawy. W salonie można znaleźć okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, jak również dokonać  naprawy okularów.

– Zastanawialiśmy się długo, jak stworzyć pierwszy salon optyczny w Grupie Kapitałowej CMP. Chcieliśmy, aby było to miejsce ze wszech miar nowoczesne, w którym klient będzie się czuł jak w domu, a z drugiej strony otoczy go wysoki standard wnętrz i dobrej jakości produkty. I tak wymyśliliśmy przestrzeń Optyk.cafe. Czuję radość w związku z kolejnym brandem w naszej Grupie. To kolejny etap w rozwoju naszej organizacji. Wierzę, że wspólnie osiągniemy bardzo wiele w dziedzinie ochrony zdrowia i obsługi naszych pacjentów – mówi Paweł Walicki, prezes zarządu Centrum Medycznego  CMP.

W tym roku Centrum Medyczne CMP zyskało już nową placówkę w kolejnym województwie, tym samym sieć wyszła poza granice Mazowsza. Chodzi o przychodnię w Białej Rawskiej w Białej Rawskiej – NZOZ Eskulap, w województwie łódzkim, która od lutego 2023 dołączyła do Grupy.

Centrum Medyczne CMP przejmuje placówkę w województwie łódzkim

CMP otworzyło także filię oddziału CMP Mariańska w Komendzie Stołecznej Policji, przy ulicy Nowolipie 2, która oferuje usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Stołecznej Policji, ich rodzinom oraz emerytom i rencistom.

Powstanie nowego brandu i otwieranie kolejnych lokalizacji wpisuje się w strategię rozwoju sieci. Jest to również szansa na dotarcie do nowych pacjentów. Centrum Medyczne CMP stale pracuje nad ulepszaniem pakietu świadczeń, podwyższaniem kompetencji pracowników oraz wprowadzaniem nowych, unikalnych specjalizacji.

Centrum Medyczne CMP to sieć przychodni posiadających obecnie 21 oddziałów na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek, Józefosławia i Białej Rawskiej. Jest polską, rodzinną firmą, która powstała w 2002 roku.

CMP oferuje prywatną opiekę specjalistyczną, a także realizuje wizyty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 520 lekarzami i specjalistami.

Opieką lekarską w CMP objętych jest około 800 000 pacjentów, którzy realizują ponad 40 000 wizyt miesięcznie. Od 2019 roku firma prowadzi badania kliniczne między innymi w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na Covid-19.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed we Wrocławiu

Przeczytaj teraz

Nowa metoda leczenia w placówce PAKS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Oddział kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, należących do Grupy American Heart of Poland, będzie leczył pacjentów z zaburzeniami lipidowymi za pomocą nowoczesnych inhibitorów PCSK9 oraz inklisiranu. Świadczenia będą finansowane przez NFZ.

Ta nowoczesna metoda leczenia hipercholesterolemii rodzinnej z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego to szansa dla osób, u których dotychczasowe leczenie nie przynosi spodziewanego efektu.

Inhibitory PCSK9 oraz inklisiran przyjmuje się w iniekcji, którą pacjent może wykonać samodzielnie lub otrzyma w ośrodku, co dwa tygodnie, raz w miesiącu lub tylko 2 razy w roku (zależnie od preparatu).

– Działanie inhibitora PCSK9 polega na tym, że blokuje gen PCSK9, powoduje to, iż cholesterol LDL (zły) jest rozkładany w wątrobie i nie trafia do krwiobiegu. W przypadku inklisiranu, poprzez działanie na siRNA zapobiegamy tworzeniu białka PCSK9. Zmniejsza się przez to ryzyko chorób oraz incydentów sercowo-naczyniowych. Są to bezpieczne i bardzo skuteczne leki – mówi profesor dr n. med. Krzysztof Milewski, kardiolog, ordynator Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, American Heart of Poland.

Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych. Charakteryzują ją bardzo wysoki poziom cholesterolu LDL (złego) oraz występowanie w młodym wieku choroby wieńcowej i zawału serca. Dzięki szybkiej diagnostyce i wczesnemu włączeniu odpowiednich leków można uniknąć wielu powikłań oraz wydłużyć życie chorych na hipercholesterolemię rodzinną.

– Farmaceutyki, które są najczęściej stosowane w celu obniżenia cholesterolu to statyny, u niektórych pacjentów niewystarczająco obniżają cholesterol. Ponadto pacjenci muszą je stosować codziennie, czasami zapominają ich zażyć lub zaprzestają kuracji, co powoduje, iż stężenie cholesterolu LDL znowu wzrasta, zwiększając ryzyko zawału serca i niedokrwiennego udaru mózgu. Również u pacjentów z tzw. rodzinną hipercholesterolemią przyjmowanie statyn nawet w dużych dawkach często nie jest wystarczające, dlatego zastosowanie inhibitorów PCSK9 lub inklisiranu stanowią nową alternatywę w intensyfikacji leczenia hipolipemizującego. Zastosowanie tych nowoczesnych leków może być szczególnie istotne dla osób z potwierdzoną nietolerancją statyn – dodaje profesor.

Wprowadzenie tej metody leczenia stanowi uzupełnienie dla działającego na Podbeskidziu programu leczenia zawałów serca oraz programu Koordynowanej Opieki Pozawałowej KOS.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Źródło: www.ahop.pl

Przeczytaj teraz

Więcej świadczeń w ramach NFZ w Radomskim Centrum Onkologii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Od 1 marca 2023 roku Radomskie Centrum Onkologii rozpoczęło realizację kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania pozytonowej tomografii emisyjnej – PET-CT. Placówka oferuje także kompleksową opiekę onkologiczną dotyczącą pacjentów z nowotworem piersi, finansowaną przez NFZ.

W połowie 2022 roku Radomskie Centrum Onkologii otrzymało międzynarodowy certyfikat Breast Cancer Unit (BCU), co potwierdza, że ośrodek spełnia restrykcyjne normy i warunki stawiane przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS).

BCU to kompleksowość leczenia, szerokie spojrzenie interdyscyplinarnego zespołu, komfort leczonych pacjentów. Każdy pacjent, który zostaje przyjęty jest prowadzony od początku do końca przez ten sam zespół medyczny – to zapewnia sprawny i rzetelny przepływ informacji, co przekłada się na szybkość i efektywność leczenia.

Podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki nad pacjentkami z nowotworem piersi to kolejne potwierdzenie najwyższych standardów leczenia w placówce. Zgodnie z nimi pacjent trafia w ciągu trzech dni od postawienia wstępnej diagnozy pod opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej, która prowadzi go przez wszystkie etapy leczenia.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. Oba ośrodki oferują świadczenia finansowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: www.onkologiaradom.pl

Przeczytaj teraz

Powstanie Narodowy Frakcjonator Osocza

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie przewiduje utworzenia Narodowego Frakcjonatora Osocza (NFO), który będzie wytwarzał produkty krwiopochodne w celu zaspokojenia potrzeb krajowych.

Będą to takie produkty  krwiopochodne jak albuminy i immunoglobuliny z wyłączeniem koncentratów czynników krzepnięcia.

Do zadań NFO będzie należało przeprowadzanie konkursu na wybór hurtowni farmaceutycznej, w której będą przechowywane wyprodukowane lub zakupione przez NFO produkty krwiopochodne, a także produkty lecznicze stosowane w leczeniu chorych na hemofilię.

NFO będzie też prowadził dystrybucję tych produktów do podmiotów leczniczych, a w przypadku dostaw domowych, do miejsca zamieszkania pacjentów, zgodnie z dyspozycjami NCK.

Ustawa przewiduje także możliwość, w początkowym okresie funkcjonowania tego ośrodka, do czasu rozpoczęcia produkcji (co potrwa 6 lat), zawierania przez NFO albo Narodowe Centrum Krwi (NCK) umów na usługowe frakcjonowanie osocza, także z wytwórcami zagranicznymi.

Wymusza to zmianę formy organizacyjnej NCK, utworzenie państwowej osoby prawnej i wpisanie jej w strukturę publicznej służby krwi.

Określono czynności wykonywane przez ratownika medycznego

W ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy minister zdrowia powoła dyrektora NFO.

Głównym celem zmian jest uregulowanie kwestii związanych z gospodarką osoczem oraz zapewnienie samowystarczalności kraju w zakresie zaopatrzenia w krwiopochodne produkty lecznicze ratujące życie i zdrowie pacjentów.

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Określono czynności wykonywane przez ratownika medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który został skierowany do konsultacji, określa szczegółowy zakres czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Dotyczy to zarówno medycznych czynności ratunkowych jak i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, udzielanych przez ratownika samodzielnie oraz na zlecenie lekarza.

Określone w projekcie świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe mogą być wykonywane przez ratownika w podmiotach leczniczych, w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego, w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, na lotniskach, w izbach wytrzeźwień a także w ramach wykonywania transportu sanitarnego i medycznego oraz służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Zakres czynności do samodzielnego wykonania przez ratownika medycznego został rozszerzony o cewnikowanie pęcherza moczowego. Natomiast katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego został rozszerzony o takie preparaty jak Methoxyflurane – lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu, głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta. oraz Tranexamicacid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

Zrezygnowano natomiast ze wskazania, jakimi drogami mogą być podawane leki przez ratownika medycznego, ponieważ wynika to z charakterystyki produktu leczniczego i aktualnej wiedzy medycznej.

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w ustawie o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z 1 grudnia 2022 roku. Będzie obowiązywało od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli od 22 czerwca 2023 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 3 kwietnia 2023 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

GNS: ginekologia z kontraktem z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Poradnia ginekologiczno-położnicza w Lnianie, prowadzona przez szpital w Świeciu, od 1 marca 2023 roku oferuje świadczenia finansowane przez Narodowy fundusz Zdrowia.

Pacjentkami poradni opiekuje się specjalista położnictwa i ginekologii oraz położna.

Szpital prowadzi także poradnię ginekologiczno-położniczą w Świeciu oraz w Pruszczu i w Nowem. W Pruszczu i Serocku działają także poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Szpital w Świeciu prowadzi 13 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów współpracuje z łódzkim liceum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana bożego w Łodzi podpisał umowę o współpracy z I LO im. M. Kopernika. W ramach tej współpracy uczniowie szkoły będą uczestniczyć w serii zajęć dydaktyczno-praktycznych organizowanych przez szpital. To pierwszy taki program w Łodzi i jeden z nielicznych w kraju.

Uczniowie profilu biologiczno – chemicznego liceum już w pierwszej klasie poznają pracę szpitala „na żywo i od środka”.  Zdecydowana większość uczniów decydujących się na naukę w klasie biologiczno – chemicznej robi to, aby w przyszłości dostać się na studia medyczne i zostać lekarzami. Statystycznie dokonuje tego połowa.

– Młodym ludziom wydaje się, że bycie lekarzem to jest wyłącznie fantastyczna sprawa, że życie lekarza oznacza tylko czysty kitel, wysoką pensję i grono zadowolonych pacjentów – mówi Marcin Chrabelski, dyrektor I LO w Łodzi – Tymczasem to tylko jedna strona tego zawodu. Umowa ze szpitalem Bonifratrów to dla uczniów doskonała okazja, ponieważ będą mogli osobiście poznać i tę drugą, równie realną stronę zawodu lekarza. Zobaczą prawdziwą pracę szpitala oraz wejdą na oddziały, na które w normalnych warunkach wejść by nie mogli.

Uczniowie „jedynki” przyjrzą się pracy lekarzy i personelu na oddziałach: chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej i okulistyki. Poznają profile pacjentów leczonych na poszczególnych oddziałach. Przygotowano dla nich spotkania z lekarzami, podczas których dowiedzą się między innymi dlaczego warto być lekarzem danej specjalności, poznają także ogólne zasady funkcjonowania placówek medycznych. Przewidziano dla nich wykład o prawnych uwarunkowaniach pracy lekarza i szpitala. Uczniowie podzieleni zostaną na małe grupy sześcioosobowe, spędzą w szpitalu dwie godziny tygodniowo.

– Z jednej strony chodzi o to, że praca w małych grupach jest wydajniejsza dla uczestników, z drugiej małe grupy nie zdezorganizują normalnej pracy szpitala – tłumaczy dr Mateusz Kuzdak, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. – Dzięki programowi chcemy przybliżyć codzienność zawodową lekarzy, a przede wszystkim uświadomić, że nadrzędnym celem naszej pracy jest dobro pacjenta. Życzę młodym ludziom, aby jednak złapali u nas „bakcyla” i by te lekcje pomogły im świadomie zdecydować o wyborze zawodu lekarza.

Zajęcia zaplanowano na drugi semestr obecnego roku szkolnego.

Lux Med współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Nowa siedziba laboratorium Warsaw Genomics

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Pod koniec lutego 2023 laboratorium Warsaw Genomics zmieniło siedzibę i obecnie mieści się przy ulicy Łowickiej 35 w Warszawie (Stary Mokotów). Dotychczasowa siedziba spółka znajdowała się przy ulicy Kiwerskiej 33A.

W związku z tym zmianie uległo również miejsce przyjmowania materiału biologicznego do badań.

Zespół Warsaw Genomics tworzą lekarze i naukowcy, których celem jest stworzenie testów genetycznych, dzięki którym można znaleźć w genomie człowieka błędy odpowiedzialne za powstawanie chorób.

Laboratorium oferuje analizy całogenomowe i sekwencjonowanie nowej generacji.

Diagnostyka: 600 tysięcy osób wykonało badania w ramach programu Profilaktyka 40 Plus

Podczas pandemii Covid-19 laboratorium wykonywało diagnostykę w kierunku wirusa Sars-CoV-2, finansowana przez Ministerstwo Zdrowia. Orzymało w tym zakresie certyfikaty potwierdzające jakość badań.

Firmę prowadzi Warsaw Genomics sp. z o.o. sp. k., zarząd spółki z o.o. tworzą – dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyk, prezes zarządu, oraz prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski, lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk, członek zarządu, współzałożyciele i właściciele.

Przeczytaj teraz

Raport NIK: podwójne finansowanie świadczeń zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Najwyższa Izba Kontroli wykryła przypadki finansowania tych samych świadczeń z dwóch różnych źródeł. Kontrola NIK dotyczyła regionalnych programów polityki zdrowotnej realizowanych w województwie łódzkim.

Mimo że takie ryzyko zostało zdiagnozowane, działania, które podjęto by zapobiegać nieprawidłowościom, okazały się nieskuteczne. Za te same świadczenia udzielone 80 osobom zapłaciły zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia jak i władze województwa.

W jednej z kontrolowanych placówek zdrowotnych podwójne finansowanie dotyczyło ponad 63 procent pacjentów korzystających z programu rehabilitacyjno-edukacyjnego. Zdaniem NIK, by skutecznie wyeliminować takie praktyki, konieczna jest zmiana przepisów.

NIK skontrolowała projekty, które realizował Łódzki Urząd Marszałkowski w ramach wybranych dwóch regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPPZ). Celem każdego z nich było utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej co najmniej 10 procent uczestniczących w nich pacjentów, szczególnie osób powyżej 50 roku życia.

Dotyczyło to realizowanego w latach 2017-2018 Programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych (RPPZ 1), na który przeznaczono około 2,3 mln zł i z którego można było skorzystać w czterech placówkach zdrowotnych.

Drugi program kontrolowany przez NIK był realizowany w latach 2018-2020 i dotyczył rehabilitacji leczniczej dla pacjentów z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (RPPZ 2). Pieniądze na świadczenia w ramach tego programu – w sumie około 12 mln zł – otrzymało 16 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, centrów medycznych i prywatnych gabinetów.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

NIK skontrolowała 10 placówek zdrowotnych i nie wyraziła zastrzeżeń co do efektów realizowanych przez nie projektów. Założone cele zostały osiągnięte powyżej wyznaczonych poziomów. W przypadku RPPZ 1 po skorzystaniu z rehabilitacji około 28 procent pacjentów wróciło do pracy lub podjęło nową, w przypadku RPPZ 2 jeszcze więcej, bo niemal połowa (około 46 procent).

Zastrzeżenia dotyczyły jednak tego, że w system zabezpieczeń przed podwójnym finansowaniem świadczeń zdrowotnych nie był w pełni skuteczny. Efektem tego były przypadki, w których łódzki oddział NFZ finansował świadczenia, za które już zapłaciły władze województwa w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej realizowanego przez urząd marszałkowski, głównie ze środków Unii Europejskiej.

Przed takimi przypadkami miał chronić mechanizm stosowany przez władze województwa już w innych projektach, oparty na składaniu oświadczeń przez pacjenta w placówce medycznej o niekorzystaniu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej (tych samych świadczeń zleconych z tego samego rozpoznania lekarza) w momencie przystępowania do programu oraz w jego trakcie, a także przez placówkę medyczną władzom województwa o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską i przez placówkę medyczną władzom województwa o tym, że wydatki wykazane we wniosku i przekazane do rozliczenia nie są, nie były oraz nie będą finansowane z innych zewnętrznych źródeł, w szczególności z NFZ.

Jednak system ten był nieskuteczny, ponieważ oświadczenia nie były weryfikowane i dokumenty składane przez pacjentów nie były porównywane z danymi dotyczącymi udzielanych im świadczeń zarówno w tej samej jak i w innej placówce medycznej.

W związku z tym, zdaniem NIK, konieczna jest nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa oraz uwzględnienie problemu podwójnego finansowania świadczeń zdrowotnych w planach kontroli prowadzonych wspólnie przez przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia i wojewodów.

Raport NIK dotyczący realizacji wybranych regionalnych programów polityki zdrowotnej w województwie łódzkim dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Skierowanie do sanatorium będzie w formie elektronicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Opublikowane zostały rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadzają skierowanie w formie elektronicznej na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową. Są to świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową, wystawione w postaci elektronicznej, będzie przekazywane przez lekarza za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM) do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Pacjent będzie informowany o dalszych etapach przetwarzania skierowania, czyli o jego rejestracji, ocenie i potwierdzeniu za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Anna Rulkiewicz na liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia

Z przepisów rozporządzeń wynika, że skierowania takie mogą być wystawiane w postaci papierowej w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, albo gdy dotyczy to świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 marca 2023 roku (poz. 398).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową także zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 marca 2023 roku (poz. 399).

Zawarte w nich przepisy wejdą w życie 17 marca 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż opieki nad pacjentami z zapaleniem stawów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentami z wczesnym zapaleniem stawów.

Dokument określa warunki realizacji pilotażu, który będzie się składał  z etapu organizacji, liczącego 6 miesięcy, etapu realizacji, trwającego 26 miesięcy, oraz etapu ewaluacji, na który zaplanowano 4 miesiące.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Celem programu ma być ocena jakości i efektywności opieki nad pacjentami z określonymi schorzeniami stawów, ocena organizacji i efektywności kompleksowego koordynowanego modelu opieki medycznej nad takimi pacjentami a także opracowanie krajowych wytycznych postępowania medycznego wraz ze standardami prowadzenia dokumentacji medycznej.

Będzie to dotyczyło opieki nad pacjentami z wczesnym zapaleniem stawów, z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK), spondyloartropatią oraz łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS).

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowy oddział kardiologii inwazyjnej AHP w Wieluniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2023

Od 1 marca 2023 American Heart of Poland świadczy usługi kardiologiczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Wieluniu, zapewniając 300 tysiącom mieszkańców powiatów sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszewskiego dostęp do procedur kardiologicznych, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Umowa na dzierżawę pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca wygasła 28 lutego 2023 roku. W związku z tym, aby zapewnić opiekę kardiologiczną w tym regionie, Grupa American Heart of Poland podpisała umowę z SP ZOZ w Wieluniu, na podstawie której użytkuje część powierzchni wieluńskiego szpitala, gdzie samodzielnie utworzyła oddział kardiologiczny.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pozostać w sieradzkim szpitalu, ale decyzja nie była zależna od nas. Przygotowaliśmy między innymi list intencyjny, dotyczący przedłużenia umowy dzierżawy, który niestety nie został pozytywnie zaopiniowany przez dyrekcję placówki. Mimo dobrej opinii wśród pacjentów i zapewnienia im dostępu do kompleksowej, nowoczesnej opieki kardiologicznej, szpital w Sieradzu podjął decyzję o stworzeniu własnego oddziału kardiologicznego. W związku z tym rozpoczęliśmy działania mające na celu przeniesienie oddziału Polsko-Amerykańskich Klinik Serca do jak najbliższej możliwej lokalizacji. Uzyskaliśmy zgodę Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na przeniesienie świadczeń medycznych z Sieradza do Wielunia.  W wydzierżawionej części gmachu szpitalnego w Wieluniu przeprowadziliśmy inwestycje w postaci zagospodarowania i wyposażenia oddziału kardiologii interwencyjnej wraz ze specjalistycznymi pracowniami. Oddział o powierzchni 750 metrów kwadratowych dysponuje 11 łóżkami, w tym pięcioma na pododdziale intensywnej opieki kardiologicznej – mówi Izabela Leśkiewicz, dyrektor PR i Komunikacji Grupy American Heart of Poland.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem, takim jak USG czy angiograf. W ramach oddziału działa izba przyjęć, pododdział intensywnej opieki kardiologicznej, pracownia hemodynamiki, pracownia elektrofizjologii oraz poradnia kardiologiczna. Oddział świadczy 24-godzinny dyżur hemodynamiczny, co jest niezwykle istotne dla pacjentów z zawałem mięśnia sercowego.

– Zapewnia to kompleksowość, interdyscyplinarność i dokładną diagnostykę. W oddziale będą udzielane świadczenia w zakresie szeroko rozumianej kardiologii inwazyjnej. Pomoc otrzymają pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca. Opiekę nad pacjentami będzie sprawować ten sam zespół specjalistów, który dotychczas leczy pacjentów na oddziale kardiologii w Sieradzu – wyjaśnia Izabela Leśkiewicz, dyrektor PR i komunikacji Grupy American Heart of Poland.

Grupa American Heart of Poland to sieć ponad 20 ośrodków medycznych, w tym szpitale wieloprofilowe, kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa, przychodnie, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń, Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Bonifratrzy chcą zwiększyć zasięg hospicjów domowych na Śląsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2023

Bonifraterskie hospicja domowe na Śląsku przez półtora roku pomogły już ponad 500 chorym terminalnie i ich rodzinom. Obecnie bonifratrzy opiekują się 200 pacjentami. Są gotowi zwiększyć tę liczbę, aby skala pomocy hospicyjnej zbliżyła się do Dolnego Śląska, gdzie Bonifratrzy w ciągu czterech lat aż dziesięciokrotnie zwiększyli liczbę chorych objętych opieką w hospicjach domowych.

– Naszą dewizą jest nieodmawianie potrzebującym i z tego również powodu nie ustawiamy pacjentów hospicjum domowego w kolejki, a każde zgłoszenie staramy się obsłużyć szybko – mówi Anna Żebranowicz, wiceprezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego. – Pacjenci hospicyjni, to pacjenci, którzy nie mogą czekać miesiącami na lekarza. Oni umierają, ich dni są policzone, stąd też ważnym jest, aby z opieką paliatywną wkroczyć stosunkowo szybko, zminimalizować objawy, wesprzeć psychicznie.

Szybka pomoc w takich sytuacjach to sprawa kluczowa. Wymaga jej przede wszystkim schorowany pacjent, którego ból i inne objawy choroby należy jak najszybciej uśmierzyć i opanować. Bardzo często pomocy i aktywnego wsparcia potrzebuje cała rodzina, która bywa po prostu bezradna wobec symptomów zaawansowanej choroby. Bardzo często rodziny opiekujące się chorym, wobec ogromu cierpienia bliskiego, czują się pozostawieni sami sobie.

Dlatego chorym i jego bliskimi na Śląsku opiekuje się kompleksowo profesjonalny zespół składający się z lekarza, pielęgniarki, psychologa i rehabilitanta. Ekipa pomaga choremu, uczy rodzinę sposobów pielęgnacji, obsługi niezbędnego sprzętu, podawania leków. Psycholog skutecznie „przepracowuje” zaistniałą, trudną sytuację z chorym i jego bliskimi, a rehabilitant pomaga zachować sprawność fizyczną.

Istotą domowej opieki paliatywnej Bonifratrów na Śląsku jest właśnie połączenie sił członków rodziny, opiekunów, z wiedzą i profesjonalizmem zespołu hospicjum. Opieka hospicyjna pozwala odciążyć m.in. poradnie onkologiczne oraz stanowi uzupełnienie pracy poradni lekarza rodzinnego.

– Domowa opieka paliatywna wpisuje się w strategię onkologiczną – poprzez kompleksowe wsparcie jeszcze w trakcie leczenia – kiedy już wiadomo, że nie ma skutecznej terapii przyczynowej danej choroby, ale możliwa jest terapia paliatywna, mająca na celu podtrzymanie życia w możliwie najwyższej jakości, zachowanie tych obszarów zdrowia, które choremu jeszcze pozostały – mówi Daria Mikuła-Wesołowska, lekarz Bonifraterskich Hospicjów Domowych, specjalista medycyny paliatywnej. – To skupienie się na przywracaniu choremu jego godności, z której nieraz czuje się odzierany poprzez doświadczenie choroby, zmianę ról społecznych, doświadczenie straty, doznane upokorzenia związane z kontaktem z bezdusznym systemem służby zdrowia. Skuteczne leczenie objawowe, okazanie szacunku, empatyczna troska o chorego sprawia, że powraca nadzieja, że życie z chorobą nabiera nowego sensu. A to nadaje naszej pracy szczególnego wymiaru i nieraz jesteśmy świadkami, a nawet uczestnikami przemiany, odnajdywania nowych, realnych celów, przewartościowania życia. To przywilej pracy, która staje się służbą wobec pacjentów i ich bliskich przeżywających ekstremalnie trudne emocje.

Bonifraterskie hospicja domowe bardzo prężnie rozwijają swoją działalność na Śląsku zwłaszcza w obszarze bielskim, przede wszystkim w powiatach cieszyńskim, bielskim, żywieckim, mieście Bielsku – Białej, ale również w podregionie tyskim i katowickim.

Ściśle współpracują z działającym od lat w Cieszynie Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łukasza Ewangelisty, które bezpłatnie wypożycza specjalistyczny sprzęt medyczny pacjentom, a do rodzin kieruje pomoc materialną. Opieka nad chorym pochłania sporą część domowego budżetu, więc jest to bardzo potrzebne wsparcie.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Bardzo ważną grupę chorych stanowią pacjenci Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, którzy wymagają wsparcia w trakcie immuno- i chemioterapii paliatywnej oraz pacjenci w zaawansowanych etapach przewlekłych chorób płuc, dających uciążliwe objawy tych schorzeń.

Z opieki hospicyjnej mogą skorzystać chorzy z zaawanasowanymi chorobami nowotworowymi, pacjenci z wybranymi schorzeniami neurologicznymi m.in. układowymi zanikami pierwotnymi OUN, następstwami chorób zapalnych OUN, stwardnieniem rozsianym, chorobami wywołanymi przez HIV, kardiomiopatią, niewydolnością oddechową, owrzodzeniem odleżynowym.

Opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi jest dla Zakonu Bonifratrów i Bonifraterskiego Centrum Medycznego jednym z priorytetów. Dowodem jest konsekwentne rozszerzanie pomocy hospicyjnej na Dolnym Śląsku, gdzie Bonifratrzy w ciągu czterech lat aż dziesięciokrotnie zwiększyli liczbę chorych objętych opieką w hospicjach domowych do 700 osób, zaś pacjentami zajmuje się zespół składający się z ponad 100 osób. Teraz podobny proces rozwoju trwa na Śląsku.

Zakon Bonifratrów prowadzi w Polsce także cztery szpitale – w Krakowie, Katowicach, Łodzi i w Piaskach-Marysinie oraz Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie .W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz
Page 5 of 378
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 378