windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

NFZ rozwiąże umowę z przychodniami, która udzielają za dużo teleporad

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł rozwiązać umowę z placówką podstawowej opieki zdrowotnej, bez wypowiedzenia, gdy liczba porad udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przekroczy 90 procent wszystkich porad zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym – wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia. 

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej prawie w całości bez osobistego, bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentami nie jest modelem opieki wspieranym przez ministra zdrowia i nie może być uznane za prawidłowe wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj także: Szpitale będą przyjmować pacjentów z POZ>>>

Przepisy mają wejść w życie w dniu następującym po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą obowiązywania od 1 lipca 2021 roku.  

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 czerwca 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu pięciu dni. 

Link do projektu>>> 

Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze POZ zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpisali aneksy, które będą obowiązywać do końca 2022 roku. Aneksy zostały podpisane na dotychczasowych warunkach finansowych. 

Na mocy porozumienia, decyzją ministra zdrowia powołany zostanie zespół do spraw poprawy funkcjonowania i wypracowania założeń reformy podstawowej opieki zdrowotnej pod przewodnictwem konsultanta krajowego ds. medycyny rodzinnej, oraz przedstawicieli obu stron. 

Poza tym, zgodnie z zapisami porozumienia od września 2021 zostanie wprowadzony nowy, wypracowany przez ten zespół mechanizm dotyczący kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad. Do tego czasu będą obowiązywać aktualnie przyjęte rozwiązania. 

Przeczytaj teraz

Zdrowa przyszłość. Rozwój systemu ochrony zdrowia do roku 2030 – projekt uchwały w sprawie polityki publicznej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2021

Do konsultacji skierowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku”. 

Przyjęcie tej polityki to element kompleksowej modernizacji systemu zarządzania rozwojem kraju, jest też następstwem przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały z 14 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030). 

Dokument identyfikuje główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazuje kierunki zmian. Ma stanowić kontynuację dokumentu strategicznego o nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”. 

Efektem realizacji polityki publicznej ma być wydłużenie trwania życia w zdrowiu i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. 

Dla realizacji tego celu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprzez zmiany w systemie opieki zdrowotnej, poprawę jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz lepsze dopasowanie opieki zdrowotnej do zmieniających się trendów demograficznych. 

Czytaj także: Konieczne są zmiany w organizacji i finansowaniu sieci szpitali>>>

Wizją przyświecającą wdrożeniu dokumentu jest przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia przyczyniający się do poprawy dobrostanu społeczeństwa – czytamy w uzasadnieniu do projektu. 

Poprawa sytuacji w systemie ochrony zdrowia ma dotyczyć sześciu głównych obszarów, takich jak profilaktyka i promocja zdrowia, jakość, przyjazność i efektywność świadczonych usług zdrowotnych, w tym opieka koordynowana i usługi środowiskowe, dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, rozwój usług cyfrowych w systemie ochrony zdrowia, kadry systemu ochrony zdrowia oraz nowoczesne technologie w sektorze zdrowia. 

W uzasadnieniu do projektu podkreślono między innymi rolę zdeinstytucjonalizowanych form opieki, które są ważne w procesie poprawy dostępności do opieki zdrowotnej. Z jednej strony zwiększają one bowiem dostępność do świadczeń i są „przyjazne” dla pacjentów i ich rodzin, a z drugiej stanowią uzupełnienie tradycyjnych, instytucjonalnych form opieki. W tym celu niezbędny jest dynamiczny rozwój infrastruktury – przede wszystkim sprzętowej, ale w niektórych przypadkach również budowlanej (np. budowa ośrodków pobytu dziennego). 

Mowa jest o rozwoju form opieki dziennej, domowej, środowiskowej, o wsparciu opiekunów nieformalnych oraz o rozwoju innowacyjnych form opieki. 

Czytaj także: Bierzemy aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych i standardów >>>

Natomiast w zakresie opieki nad pacjentami wyznaczono takie cele jak zapewnienie równej dostępności do świadczeń zdrowotnych w ilości i czasie adekwatnych do uzasadnionych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, poprawa bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej świadczeń zdrowotnych, zwiększenie zadowolenia i satysfakcji pacjenta z systemu opieki zdrowotnej oraz rozwój profilaktyki i skuteczna promocja zdrowia i postaw prozdrowotnych. 

Dokument mówi o wsparciu rozwoju kadr systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniających się potrzeb zdrowotnych, rozwoju i modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia zgodnych z potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa, rozwoju i upowszechnianiu stosowania nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań w ochronie zdrowia oraz rozwoju i upowszechnieniu usług cyfrowych e-zdrowia. 

Wspieranie kadr systemu ochrony zdrowia ma polegać na rozwoju i wsparciu kształcenia lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia.  

W dokumencie mowa jest także o rozwoju usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz upowszechnieniu rozwiązań telemedycznych i wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Toruń: nowa przychodnia szpitala Matopat  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.06.2021

Szpital Specjalistyczny Matopat z Toruniu zakończył realizację inwestycji związanej z rozbudową przychodni specjalistycznej.  Od początku czerwca 2021 w rozbudowanej części placówki działa recepcja oraz poradnie i pracownie diagnostyczne. 

Do rozbudowanej części została przeniesiona między innymi poradnia ginekologiczno-położnicza oraz pracownia endoskopii. 

W maju 2021 została tutaj otwarta została pracownia rezonansu magnetycznego, wyposażona w nowy aparat, która oferuje komercyjne badania. 

W przychodni specjalistycznej Szpitala Matopat działają w sumie 23 poradnie oraz pracownie diagnostyczne. Oprócz pracowni rezonansu magnetycznego i endoskopii są to pracownie – USG, RTG, pracownia badań kardiologicznych oraz pracownia badań okulistycznych. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otwiera nową placówkę>>>

W poradniach specjalistycznych szpitala Matopat pracuje prawie 70 lekarzy specjalistów niemal ze wszystkich dziedzin medycznych.  

Szpital Specjalistyczny Matopat należy do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Posiada 29 łóżek dla pacjentów w osiemnastu pokojach (jedno- i dwuosobowych), dwie sale operacyjne oraz dwie sale wybudzeń (6 łóżek). Placówka wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii, ortopedii, ginekologii, neurochirurgii, urologii oraz okulistyki. 

Szpital Matopat oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Rocznie w placówce hospitalizowanych jest około 2500 – 3000 chorych.

Czytaj także: Konieczne są zmiany w organizacji i finansowaniu sieci szpitali>>>

Przeczytaj teraz

Nowe karetki dla Grupy Nowy Szpital

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.06.2021

Ratownictwo medyczne Grupy Nowy Szpital Holding S.A. w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało cztery nowe karetki, które będą zabezpieczały rejony operacyjne w Świeciu, Osiu, Wąbrzeźnie i Kcyni.  

Przekazanie ambulansów odbyło się przy urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy. 

Podczas uroczystości wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz powiedział: – Te 4 karetki trafiają do tych szpitali, które w czasie pandemii współpracowały z naszym sztabem kryzysowym i mocno włączyły się do tego, aby sytuację w województwie kujawsko-pomorskim ratować, stabilizować i wspierać. Szpital w Świeciu najszybciej włączył się do akcji i pracy na rzecz pandemii, ponieważ ma oddział zakaźny. Z kolei w szpitalu w Nakle i Szubinie oraz w Wąbrzeźnie zostało utworzonych 161 miejsc covidowych. 

Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital Holding S.A. podziękował wojewodzie za wsparcie w zakupie karetek.  

– Niezawodne i sprawne ambulanse to niezbędne narzędzie do pracy zespołów ratownictwa medycznego, których zadaniem jest zabezpieczenie pacjenta i przewiezienie go do właściwego ośrodka medycznego. Cieszę, że pojawiły się możliwości doposażenia zespołów ratowniczych w nowoczesne auta i profesjonalny sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i nasi pracownicy zasługują na to – mówi Marcin Szulwiński, prezes zarządu Grupy Nowy Szpital Holding S.A. 

Czytaj także: Grupa Lux Med przejmuje HIFU Clinic >>>

Nowocześnie wyposażony VW Crafter ma na pokładzie wysokiej klasy sprzęt niezbędny przy prowadzeniu akcji ratowniczych: defibrylator Lifepack 15 z możliwością teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej oraz pompę infuzyjną, ssak automatyczny, nowoczesny respirator transportowy Parapac 310+ z możliwością wentylacji CPAP – szczególnie istotne u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19.  

Zakup ambulansów został sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość jednego pojazdu to około 500 tys. zł. W ramach tego samego projektu ratownictwo otrzymało również środki ochrony osobistej. 

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Czytaj także: Konieczne są zmiany w organizacji i finansowaniu sieci szpitali>>>

Przeczytaj teraz

Ustroń: nowe świadczenia w Med-Lab

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.06.2021

Laboratorium Med-Lab Suchanek z Ustronia otworzyło nowa poradnię, w której konsultacji udziela specjalista – lekarz rodzinny, geriatra. Świadczenia oferowane w poradni są komercyjne. 

Koszt wizyty wynosi 130 zł (porada lekarza rodzinnego) lub 160 zł (porada geriatry).  Pacjenci mogą także skorzystać z wizyty domowej, której koszt wynosi 250 zł. 

Med-Lab Suchanek prowadzi laboratorium w Ustroniu, przy ulicy Stawowej 2A, oraz 7 punktów pobrań zlokalizowanych w Ustroniu, Cieszynie, Skoczowie, Wiśle i Brennej. 

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia >>>

W Ustroniu, przy ulicy Stawowej 2 działają także poradnie specjalistyczne, między innymi ginekologiczna, pediatryczna, alergologiczna, kardiologiczna, poradnia medycyny sportowej i poradnia medycyny pracy. W placówce można skorzystać z leczenia stomatologicznego, fizjoterapii, wykonać badania USG, uzyskać poradę w zakresie dietetyki.  

Świadczenia oferowane w placówce są komercyjne. 

Laboratorium Med-Lab Suchanek działa od 1995 roku.  

Jest prowadzone przez Laboratorium Analityczne Karolina Suchanek-Solowska.  

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.06.2021

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z Łodzi otworzyło nowy punkt pobrań zlokalizowany w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Kobyłeckiego 1. Punkt działa w przychodni Arc-Med. 

Punkt czynny jest w godzinach przedpołudniowych, w dni powszednie. 

To pierwsza placówka sieci CDL działająca w Piotrkowie Trybunalskich.  

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020>>>

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów – w Skierniewicach, Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Wieruszowie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Rudzie Śląskiej, Włocławku i Gostyninie. 

Od jesieni 2020 CDL prowadzi punkty pobrań badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 dla pacjentów kierowanych na wymaz przez lekarza pierwszego kontaktu, a także oferujące badania komercyjne, zlokalizowane we Wrześni, Ostrowie Wielkopolskim oraz w Łodzi. 

Właścicielem Centrum jest Maryla Drynkowska-Panasiuk.

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia >>>

Przeczytaj teraz

Szpitale będą przyjmować pacjentów z POZ  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2021

Projekty zarządzeń prezesa NFZ przewidują, że w sytuacji braku możliwości zapewnienia pacjentom świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą one mogły być udzielane przez placówki prowadzące szpitalne oddziały ratunkowe oraz izby przyjęć oraz przez placówki oferujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. 

Udzielanie tych świadczeń będzie się odbywało na podstawie porozumienia oraz na podstawie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego lub w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

Placówki, które podpiszą porozumienie, zobowiążą się  do zapewnienia lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń w godzinach od 8.00 do 18.00. 

W celu rozliczenia świadczeń w ramach porozumienia zwiększony zostanie ryczałt dobowy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć do 2 250 zł. W przypadku placówek oferujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną zostanie zwiększona kwota ryczałtu miesięcznego za każdy dzień zabezpieczenia świadczeń, zgodnie ze wzorem podanym w zarządzeniu. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020>>>

Środki finansowe na zwiększenie ryczałtów pochodzić będą ze środków, których NFZ nie będzie przekazywał placówkom, które zaprzestaną udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  

Zmiany te zostały zaproponowane w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. 

NFZ w uzasadnieniu do projektu wyjaśnia, że projektowane zmiany mają charakter przejściowy i są uzależnione od czasu trwania aktualnej sytuacji epidemicznej.    

Linki do projektów zarządzeń prezesa NFZ 

Projekt zarządzenia – świadczenia POZ – NiŚOZ>>>

Projekt zarządzenia – świadczenia POZ – SOR i IP>>>

Przeczytaj teraz

Słupsk: nowa metoda rehabilitacji w Salus

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.06.2021

Poradnia rehabilitacyjna Centrum Zdrowia Salus ze Słupska jako pierwsza w tym mieście i jako jedna z nielicznych w Polsce stosuje nowoczesną metodę leczenia tendinopatii, schorzenia powodującego zapalenie ścięgna. 

Metoda stosowana w tym celu to elektroliza przezskórna, polegająca na zastosowaniu, za pomocą igły do akupunktury, modulowanego prądu elektrycznego bezpośrednio na uszkodzonej tkance miękkiej.  

Za pomocą modulatora intensywności EPTE wytwarzane jest kontrolowane zapalenie. Proces elektrolizy niszczy zdegenerowaną tkankę i wznawia naturalny proces zapalny potrzebny do regeneracji prawidłowej tkanki.   

Leczenie takie jest szybkie, skuteczne, wywołuje minimalny ból i skraca czas regeneracji i minimalizuje koszty leczenia.  

Przezskórna terapia elektrolityczna jest skuteczna w leczeniu tendinopatii zarówno u sportowców jak i u osób z typowymi urazami wynikającymi z przeciążenia.  

Centrum Zdrowia Salus prowadzi poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz zespół pracowni diagnostycznych. Oferuje także świadczenia w zakresie stomatologii i rehabilitację. 

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

Szpital Salus posiada 68 łóżek dla pacjentów, w tym 17 łóżek intensywnego nadzoru medycznego. Wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, a także w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości. 

Oferowane świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. 

Główna siedziba Centrum, w której działa zespół poradni specjalistycznych i szpital, znajduje się przy ulicy Zielonej 8 w Słupsku. Przychodnie oferujące podstawową opiekę zdrowotną działają także przy ulicach – Piłsudskiego 2, Mochnackiego 1, Szafranka 10 oraz w Siemianicach przy ulicy Rzemieślniczej 10. 

Centrum prowadzi Salus sp. z o.o., której zarząd tworzą: Jerzy Turas oraz Tomasz Kuźmiński. 

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku >>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w przychodniach Starmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.06.2021

Przychodnia Lekarska Starmed, prowadząca sieć placówek w Trójmieście i okolicy, otworzyła nowe poradnie – reumatologiczne, która działają w dwóch gdańskich centrach medycznych. Poradnie oferują świadczenia komercyjne. 

Nowe poradnie działają w Przychodni Piecewska, zlokalizowanej w Gdańsku przy ulicy Piecewskiej 25/6 oraz w Przychodni Srebrna, w Gdańsku, przy ulicy Srebrnej 46. 

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku>>>

Starmed prowadzi także w Gdańsku placówki: przy ulicy Aksamitnej 1 (Przychodnia Aksamitna) oraz przy ulicy Starowiejskiej 50 (Przychodnia Letnica) a także w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 21 (Przychodnia Gdynia) i w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Piaskowej 30 (Przychodnia Starogard). 

Placówki oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne. Oferują między innymi badania prenatalne, fizjoterapię oraz pomoc psychologiczną. 

Placówki prowadzi Starmed sp. z o.o., której zarząd tworzą: Mateusz Grzybowski i Piotr Augustyniak (lekarz ginekolog – położnik). 

Czytaj także: Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią>>>

Przeczytaj teraz

Od 1 lipca 2021 świadczenia AOS bez limitu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.06.2021

1 lipca 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń odrębnie finansowanych, zgodnie z którym wszystkie świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą realizowane bez limitów. 

Do wykazu obejmującego świadczenia wyłączone z finansowania w formie ryczałtu oprócz świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dodano także niektóre świadczenia udzielane w ramach sieci kardiologicznej.  

Chodzi o takie świadczenia jak ablacja w zaburzeniach rytmu, przezcewnikowe wszczepienie protezy zastawki aortalnej, przezcewnikowa plastyka zastawki mitralnej metodą „brzeg do brzegu” oraz wszczepienie układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów. 

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

Zmiany te umożliwią wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia nielimitowanego finansowania świadczeń wyłączanych z ryczałtu systemu zabezpieczenia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 23 czerwca 2021 roku (poz. 1121). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Od 1 lipca 2021 zmiany dotyczące recept

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.06.2021

1 lipca 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące recept. Określają one między innymi sposób dawkowania leku na recepcie, który ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.  

Rozporządzenie koryguje zapis wskazujący sposób postępowania osoby realizującej receptę w przypadku niewpisania czy wpisania w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami sposobu dawkowania leku, tak aby eliminował dotychczasowe nieuzasadnione i wadliwe rozwiązanie w zakresie wydawania dwóch najmniejszych opakowań produktu dostępnych w obrocie.

Czytaj także: Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią >>>

Przywraca także wcześniejsze zasady realizowania recept w przypadku oznaczenia na recepcie, że produkty, wyroby lub środki na niej przepisane wydawane są poza zakresem refundacji (użycie oznaczenia „X”, albo „100%” w odniesieniu do odpłatności) w kontekście wpisania na tej samej recepcie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 czerwca 2021 (poz. 1114).  

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Projekt przepisów dotyczących wynagrodzeń rezydentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.06.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. 

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych najniższe wynagrodzenie konieczne do ustalenia podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,06) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2020 rok i wynosi ono w bieżącym roku 5 478 zł. 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2021 roku do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury, jednak zastosowanie jedynie przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowodowałoby zrównanie wszystkich wynagrodzeń rezydentów. 

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku>>>

W związku z tym za punkt wyjścia do ustalenia nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów przyjęto zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

Jednocześnie dla zachowania rzeczywistego różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń dodatkowo zastosowane zostaną poniższe mnożniki: 

1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0, 

2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03, 

3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,05, 

4) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,07.

Proponuje się wejście w życie przepisów rozporządzenia 1 lipca 2021 roku.  

Uwagi do projektu można przekazywać do 24 czerwca 2021. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Sosnowiec: nowy tomograf w pracowni Voxel

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.06.2021

Pracownia diagnostyki obrazowej Scanix, działająca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, została wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego. Spółka Scanix należy do Grupy Voxel.

Pracownia została wyposażona w aparat Signa Voyager 1,5T.

Pracownia diagnostyki obrazowej w szpitalu w Sosnowcu oferuje oprócz badań rezonansu magnetycznego także badania tomografii komputerowej, RTG, USG i mammografię.

Voxel prowadzi 13 pracowni tomografii komputerowej, 20 pracowni rezonansu magnetycznego, 7 pracowni PET-TK oraz 4 pracownie SPECT.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

W ramach Grupy Voxel działają także: spółka Exira Gamma Knife sp. z o.o., świadcząca usługi z zakresu neuroradiochirurgii, która posiada urządzenie gamma knife i rezonans magnetyczny, oraz Vito-Med prowadzący szpital w Gliwicach. Voxel zajmuje się także produkcja radiofarmaceutyków.

Przeczytaj teraz

Świebodzin: pracownia rezonansu z kontraktem z NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.06.2021

Nowy Szpital w Świebodzinie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania oferowane w pracowni rezonansu magnetycznego. Pracownia powstała w tej placówce w roku 2020.

Podpisana z NFZ umowa będzie obowiązywała od 1 czerwca 2021 do 30 czerwca 2023 roku. Z badań finansowanych ze środków NFZ będą mogli korzystać nie tylko pacjenci leczeni w szpitalu, ale także osoby ze skierowaniami od specjalistów.

Jest to siódme takie urządzenie w województwie lubuskim a badania realizowane w ramach kontraktu z NFZ są nielimitowane.

Pracownia rezonansu w świebodzińskim szpitalu została otwarta pod koniec lipca 2020 roku i powstała, aby służyć pacjentom oddziału neurologii z pododdziałem udarowym oraz wszystkim osobom, które wymagają specjalistycznej diagnostyki. Od chwili otwarcia pracowni wykonano w niej 735 badań.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

W pracowni rezonansu w Świebodzinie wykonywane są badania, między innymi głowy, kręgosłupa, narządу jamy brzusznej oraz badania naczyń krwionośnych.

Szpital w Świebodzinie posiada 5 oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny oraz neurologii z pododdziałem udarowym. W placówce działa także Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne.

Placówka w Świebodzinie należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi 10 placówek zlokalizowanych w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim. Wszystkie placówki Grupy trafiły do funkcjonującej od 1 października 2017 roku sieci szpitali.

Czytaj także: Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych>>>

Przeczytaj teraz

Pathfinder inwestuje w leczenie medyczną marihuaną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.06.2021

Fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder zainwestował w Centrum Medycyny Konopnej (CMK), wyspecjalizowane centrum medyczne zajmujące się terapią medyczną marihuaną.

Spółka uzyskała właśnie wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i rusza z komercyjną sprzedażą usług. To kolejny po StreamCards projekt venture buildingowy funduszu.

Centrum Medycyny Konopnej (CMK) zaoferuje usługi medyczne dla pacjentów, których schorzenia mogą podlegać terapii medyczną marihuaną. Klinika będzie działać w modelu hybrydowym, przede wszystkim jako placówka wirtualna, ale również w formie stacjonarnej. Dzięki usługom telemedycznym dostęp do oferty CMK będą mieli pacjenci z całej Polski – poprzez wizyty wideo przeprowadzane online będą mogli skonsultować swoje problemy zdrowotne z lekarzami specjalistami współpracującymi z CMK, którzy będą dobierać najbardziej odpowiednią dla nich terapię opartą o zastosowanie konopi.

Czytaj także: Lux Med otwiera poradnię leczenia marihuaną medyczną>>>

– Chcemy dostarczać najwyższej jakości usługi i zapewniać profesjonalną, pełnozakresową opiekę osobom szukającym ulgi w cierpieniu. Konopie indyjskie mają szerokie właściwości lecznicze i wykazują pozytywny wpływ na terapię wielu schorzeń. Charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem i stosunkowo niewielkim odsetkiem działań niepożądanych. Mogą być wykorzystywane w uśmierzaniu bólu różnego pochodzenia, między innymi towarzyszącego zespołowi napięcia przedmiesiączkowego, neuropatycznego, migrenowego, jak również przy leczeniu nerwic, padaczki, bezsenności, łagodzeniu nudności i wymiotów, na przykład pojawiających się przy terapii onkologicznej, a także jako lek uzupełniający w leczeniu spastyczności mięśni w stwardnieniu rozsianym, chorobie Leśniowskiego-Crohna czy endometriozie. – mówi Dariusz Adamusiński, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży medyczno-farmaceutycznej, który stoi na czele CMK.

Otwarcie pierwszej i zarazem głównej placówki stacjonarnej CMK, która zlokalizowana będzie w Warszawie, zaplanowane jest na trzeci-czwarty kwartał 2021 roku. Docelowo, oprócz własnych obiektów, klinika chce dysponować listą placówek partnerskich, w których przyjmować będą wyspecjalizowani lekarze współpracujący z CMK.

W Polsce medyczna marihuana jest legalna od listopada 2017 roku, jednak według ekspertów rynek jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju.

– Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych kręgach medyczna marihuana może wciąż wydawać się kontrowersyjna, dlatego naszą misją jest również edukacja społeczeństwa i kształtowanie tego rynku. Wierzymy, że dzięki fundamentom naukowym, podejściu opartemu na dowodach (tzw. evidence-based medicine), a także autorytetowi lekarzy odejdziemy od stereotypów i dostarczymy nową jakość w obszarze radzenia sobie z bólem. Budujemy świadomość związaną z konopiami jako alternatywną terapią i współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami badawczymi oraz placówkami naukowymi. Będziemy rozbudowywać naszą działalność również o badania kliniczne. – dodaje Kamil Sabatowski, członek zarządu CMK wspierający budowę placówki z ramienia Tar Heel Capital Pathfinder.

Na temat poradni leczenia marihuaną medyczną w Centrum Damiana czytaj tutaj: Nowa poradnia Centrum Medycznego Damiana>>>

W 2020 roku sprzedaż marihuany medycznej w Polsce była 4-krotnie większa niż roku poprzedzającym, a jej wartość wyniosła około 12 mln zł. Zgodnie z szacunkami Prohibition Partners, brytyjskiej firmy konsultingowej tworzącej opracowania o globalnym rynku cannabis, do 2028 roku wartość rynku medycznego bazującego na konopiach może wzrosnąć niemal 100-krotnie i wynieść nawet 2 mld euro.

Fundusz Tar Heel Capital Pathfinder inwestuje do miliona euro w projekty na wczesnym etapie rozwoju. Stawia na inwestycje w innowacyjne branże i nowe technologie, między innymi z obszarów esportu, big data, cloud computing, fintech i martech.

Przeczytaj teraz

Szpital Św. Wojciecha z nowoczesnym systemem dezynfekcji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.06.2021

Szpital Św. Wojciech z Poznania jest jedyną placówką w Wielkopolsce, która używa robota do dezynfekcji firmy UVD Robots. Firma ta uzyskała zamówienie z Unii Europejskiej na wdrożenie 200 robotów w szpitalach na terenie całej Europy.

W Polsce urządzenie stosuje 9 szpitali. Są to między innymi: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca, Szpital Bielański w Warszawie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Łodzi i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

Koszt jednego takiego urządzenia wynosi około 400 tysięcy złotych. Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie wniosków szpitali była innowacyjność.

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku>>>

Robot umożliwia zmniejszenie przenoszenia chorób poprzez zabijanie 99,99 procent bakterii, wirusów i grzybów w ciągu około 10 minut. Urządzenie jest używane w pomieszczeniach takich jak sala chorych czy sala operacyjna.

Szpital św. Wojciecha specjalizuje się między innymi w laryngologii, ortopedii i chirurgii, w tym neurochirurgii.

Placówka działa przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu. Posiada 21 łóżek. Oferuje usługi szpitalne oraz konsultacje specjalistyczne dostępne w zespole poradni. Szpital jest wyposażony w 2-salowy blok operacyjny i 2-salowy blok endoskopowy. Blok operacyjny posiada między innymi urządzenia laparoskopowe.

Szpital wyposażony jest w zaplecze diagnostyczne – laboratorium analityczne oraz dział diagnostyki obrazowej z aparatami USG, cyfrowym RTG oraz 16-rzędowym tomografem komputerowym, a także aptekę.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

Przeczytaj teraz

Szpital Pro-Familia inwestuje w bezpieczeństwo pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.06.2021

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa zainwestował w system bezpieczeństwa sanitarnego. Został on zastosowany na oddziale intensywnej opieki medycznej noworodka.

Na oddziale tym przy każdym inkubatorze zainstalowany został system oceny przestrzegania higieny rąk firmy Ecolab. Ten inteligentny system tworzy wokół inkubatora niewidzialną strefę pacjenta, która rozpoznaje kontakt personelu z pacjentem na poziomie 98 procent, poprzez pomiar odległości oraz czasu spędzonego przy inkubatorze.

Specjalne czujniki zainstalowane na dozownikach z preparatem do dezynfekcji rejestrują każdą czynność higieny rąk, przekazując informacje zwrotne na temat użycia. Następnie wszystkie dane zostają przekazane do systemu analitycznego.

Wprowadzenie takiego systemu zapewnia ograniczenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych. Pro-Familia jest pierwszym szpitalem w Polsce, który wdrożył takie rozwiązanie.

Czytaj także: Szpital Pro-Familia testuje robota dezynfekującego>>>

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

W roku 2020 w placówce otwarte zostało Centrum Chorób Piersi, które tworzą lekarze różnych specjalności: radiolodzy, onkolodzy, radioterapeuci, chirurdzy oraz psychologowie i rehabilitanci.

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

Przeczytaj teraz

Katowice: nowy oddział w szpitalu Euromedic

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2021

Szpital Euromedic Kliniki Specjalistyczne z Katowic uruchomił nowy oddział chirurgii onkologicznej małoinwazyjnej, który świadczy pełen zakres zabiegów, w tym także z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych. Świadczenia są finansowane w ramach kontraktu z NFZ. 

Na oddziale wykonywane są między innymi takie zabiegi jak przeznaczyniowa chemoembolizacja i termoablacja przezskórna guzów nowotworowych.

Przy oddziale działają poradnie – poradnia chirurgii onkologicznej oraz poradnia chorób sutka. Szpital posiada także zaplecze diagnostyczne, działają tutaj pracownie – RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

Szpital Euromedic Kliniki Specjalistyczne prowadzi także oddziały – chirurgii naczyniowej, ogólnej (z pododdziałem chirurgii onkologicznej i plastycznej), ortopedii, okulistyki oraz intensywnej terapii. W szpitalu funkcjonuje też kilkanaście poradni specjalistycznych. 

Placówka oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Zlokalizowana jest w obiekcie o powierzchni 3,5 tys. mkw, przy ulicy Kościuszki 92 w Katowicach. 

Właścicielem szpitala i prezesem spółki prowadzącej placówkę jest dr n. med. Tomasz Ludyga. 

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia >>>

Przeczytaj teraz

Vitalabo: nowy punkt pobrań w Grudziądzu 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2021

Laboratoria Medyczne Vitalabo otworzyły nowy punkt pobrań zlokalizowany w Grudziądzu przy ulicy Szewskiej 14, w pomieszczeniach, w których wcześniej funkcjonowała apteka. 

Vitalabo w Grudziądzu prowadzi 6 punktów pobrań, pozostałe zlokalizowane są przy ulicach: Chełmińskiej, Starorynkowej, Konstytucji 3-go Maja i Waryńskiego. 

Wcześniej w Grudziądzu działał jeszcze punkt przy ulicy Klasztornej, który został zamknięty. 

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia>>>

Punkty pobrań Vitalabo działają w kilkudziesięciu miejscowościach, na terenie pięciu województw – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. 

Vitalabo prowadzi także 8 laboratoriów diagnostycznych, które zlokalizowane są w Bydgoszczy, w Toruniu, w Koszalinie, w Chodzieży, w Grudziądzu, we Włocławku, w Brodnicy i w Lipinie.  

Laboratoria Medyczne Vitalabo powstały w 2003 roku. Wykonują badania dla szpitali, ośrodków zdrowia, indywidualnych praktyk lekarskich, stacji dializ oraz innych laboratoriów, a także firm. 

1 czerwca 2021 Vitalabo uruchomiło punkt pobrań zlokalizowany w lotnisku w Bydgoszczy. Punkt oferuje testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2. 

Czytaj także: Alab otworzył punkt pobrań oparty na nowej koncepcji wnętrza>>>

Przeczytaj teraz

Medycyna atrakcyjna dla innowacyjnych startupów 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2021

Według przedstawicieli 51 procent startupów medycznych pandemia Covid-19 doprowadziła do ich znacznego rozwoju, szczególnie w zakresie świadczenia usług telemedycznych. Tak wynika z raportu „Top Disruptors in Healthcare 2021”, który opracował zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali. 

 – Raport „Top Disruptors in Healthcare” jako jedyny w Polsce inwentaryzuje polski rynek medtech. Pozwala on na zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami oferowanymi przez startupy, które nie tylko wpływają na rozwój całego sektora medycznego, ale przede wszystkim są tworzone z myślą o pacjencie. W Raporcie znalazły się startupy działające w coraz prężniej rozwijanych obszarach telemedycyny i AI, ale także wspomagające rehabilitację, badania kliniczne, czy edukację – wskazuje Karolina Kornowska, koordynatorka raportu oraz project manager Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali. 

W Raporcie wzięło udział 115 startupów, 44  z nich pojawiły się także w zeszłorocznej edycji Raportu. 62 procent startupów pojawiło się w raporcie po raz pierwszy, co może świadczyć o większym zainteresowaniu branżą medyczną w czasie pandemii. Ich przedstawiciele mówią o wpływie epidemii na rozwój ich działalności, szczególnie telemedycyny. Podkreślają także gwałtowny wzrost potrzeby świadczeń związanych między innymi ze zdrowiem psychicznym. 

Czytaj także: Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych>>>

– Nasze statystyki wskazują na wzrost liczby innowacyjnych startupów medycznych, co jest bardzo pożądanym zjawiskiem. Co ciekawe, całkiem sporo z nich – bo aż 60 procent – deklaruje powtarzalny przychód ze sprzedaży głównego produktu. To świadczy o dojrzałości startupów i gotowości do dalszej komercjalizacji oraz potencjalnej ekspansji zagranicznej – mówi Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, prezes Młodych Menedżerów Medycyny i liderka Koalicji AI w zdrowiu. 

Co warto podkreślić, przeważająca większość startupów, które wzięły udział w raporcie (92 procent) ma już opracowany model biznesowy. Z zebranych w raporcie danych wynika, iż najbardziej popularną formą finansowania działalności są środki założycieli – tzw. bootstrapping. Z tego sposobu korzysta aż 62 procent startupów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do zeszłego roku, kiedy to jedynie 31 procent badanych startupów finansowało się za pomocą środków własnych. Jednocześnie jednak nieco ponad 3/4 respondentów odpowiedziało, że poszukuje finansowania.  

Biorąc pod uwagę raczej pozytywny wpływ pandemii na branżę medyczną oraz wyniki finansowe innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze zdrowia, twórcy raportu liczą na zwiększenie dostępu do finansowania startupów medycznych w przyszłych latach. 

Raport “Top Disruptors in Healthcare 2021″ dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Profilaktyka 40 PLUS i świadczenia AOS bez limitu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.06.2021

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie dotyczące programu „Profilaktyka 40 PLUS”, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku. Również od tego dnia zostaną zniesione limity przyjęć do lekarzy specjalistów. 

W ramach programu “Profilaktyka 40 PLUS” każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Ma on pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować na tego typu wydarzenia w przyszłości.  

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. 

Pakiet badań diagnostycznych został skorygowany po konsultacjach publicznych. Zamiast badania poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c (w pakiecie pozostało badanie stężenia glukozy), wprowadzono badania pozwalające ocenić funkcje wątroby (AlAT, AspAT, GGTP, tzw. enzymy wątrobowe). Jeśli wyniki tych badań będą nieprawidłowe, wtedy będzie można rozpocząć dalszą diagnostykę lub leczenie w kierunku stłuszczenia wątroby, uszkodzeń polekowych lub zapalenia wątroby. 

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia >>>

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe), kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale. 

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe, kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale, PSA (badanie w kierunku raka prostaty). 

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz ocena miarowości rytmu serca. 

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

Program „Profilaktyka 40 PLUS” będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku. 

Aby skorzystać z pakietu badań, należy wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli na ocenę czynników ryzyka. Dzięki temu zostanie wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiedniego dla płci. 

Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane jest wsparcie przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej. 

Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. 

W celu zwiększenia dostępności do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 roku zostaną zniesione limity przyjęć.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 czerwca 2021 (poz. 1081). Weszło w życie 18 czerwca 2021 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Łódź: Salve Medica oddała do użytku nową część szpitala

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

Łódzkie Centrum Medyczne Salve Medica oddało do użytku nowe skrzydło szpitala, w którym znajdują się dwa oddziały onkologiczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe oraz lekarskie. Rozbudowa placówki trwała rok. Nowy obiekt ma ponad 1500 metrów kwadratowych. 

Inwestycja realizowana była przy wsparciu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w ramach wsparcia usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych), reprezentującej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.  

Nowe skrzydło Salve Medica zapewni nowoczesną, przestrzeń dla Działu Badań Klinicznych, a także pozwoli na sprawną obsługę większej ilości pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitala onkologicznego. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych>>>

Na parterze rozbudowanej części znalazła się rejestracja, która dzięki większej liczbie stanowisk przyspieszy i usprawni obsługę pacjentów, cztery gabinety lekarzy POZ, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz przestrzeń badań klinicznych.  

Na pierwszym piętrze powstały dwa oddziały onkologiczne z czterema gabinetami lekarskimi. Na oddziałach pacjenci mają do dyspozycji 3-łóżkowe sale z telewizorami oraz łazienkami, 17 foteli do chemioterapii, a także salę odpoczynku. Gabinety lekarzy onkologów, punkt pobrań oraz oddział są od teraz zlokalizowane w jednej przestrzeni, co upraszcza ścieżkę pacjenta w szpitalu. Powstała tutaj także przestrzeń wspólna z salą telewizyjną, biblioteczką oraz aneksem kuchennym. 

W kolejnym etapie w ramach nowej inwestycji do użytku zostanie oddane bistro dla pacjentów, sala zabaw dla dzieci dedykowana najmłodszym pacjentom, a także pomieszczenia biurowo-administracyjne.  

Szpital Salve Medica działa przy ulicy Szparagowej 10 w Łodzi. Oferuje świadczenia w zakresie onkologii, dermatologii, leczenia niepłodności. Oferuje badania diagnostyczne (RTG, USG, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), prowadzi laboratorium analityczne, genetyczne, histopatologiczne i seminologiczne. W lokalizacji tej działają także poradnie specjalistyczne. 

Salve prowadzi także w Łodzi przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.  

Świadczenia oferowane w placówkach Salve są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne. 

Przeczytaj teraz

NFZ chce premiować przychodnie, które udzielają mniej teleporad 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że placówki, które będą udzielały mniej teleporad, a więcej konsultacji osobistych otrzymają więcej pieniędzy. 

Wprowadzone zostaną współczynniki korygujące dla stawki kapitacyjnej, które będą zależały od stosunku liczby udzielonych teleporad do wszystkich udzielonych w danej placówce porad. Podstawą do porównania będzie informacja o wartości mediany dla udziału teleporad we wszystkich poradach POZ w skali całego kraju. Będzie ona co miesiąc publikowana przez NFZ.  

Przychodnie, które przekroczą opublikowaną medianę, otrzymają mniej środków finansowych. Gdy teleporad będzie mniej niż wskazuje mediana, otrzymają więcej pieniędzy. Stawka kapitacyjna będzie korygowana przy użyciu współczynnika, który będzie zależny od wieku pacjentów.  

Czytaj także: Projekty rozporządzeń w sprawie podwyżek płac>>>

W przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi wymagana będzie przynajmniej jedna porada osobista na kwartał. 

Celem tych zmian ma być wzrost dostępności do świadczeń z zakresu POZ udzielanych w gabinetach lekarskich, a nie zdalnie. 

Link do projektu zarządzenia prezesa NFZ>>> 

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń w sprawie podwyżek płac

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2021

Do konsultacji publicznych skierowane zostały projekty dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, związane z planowanymi podwyżkami najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych.  

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Zgodnie z nim w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia określa się koszty wynagrodzeń, w tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są zależne od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach, czyli od liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu, wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, a także ryzyk zdrowotnych odpowiadających danym grupom ubezpieczonych, w zakresie danych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia – czyli parametrów, według których następuje podział środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ. 

Czytaj także: Szpital Gajda-Med realizuje Teleplatformę Pierwszego Kontaktu>>> 

Projekt włącza do finansowania z planu finansowego centrali NFZ koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Link do projektu>>> 

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Jego celem jest wprowadzenie przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 

Według OSR pracowników takich jest 669 508, natomiast świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ – około 30 tysięcy. 

Link do projektu>>> 

Uwagi do projektów można przekazywać do 17 czerwca 2021 roku. 

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal