Karta badania ucznia w elektronicznej dokumentacji medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia rozszerza wykaz elektronicznej dokumentacji medycznej o kartę profilaktycznego badania ucznia i dokumentację indywidualną ucznia.

Dodanie tych dokumentów do EDM ma na celu zapewnienie pracownikom medycznym możliwości łatwego i szybkiego zapoznania się z dokumentacją medyczną dotyczącą uczniów, usprawnienia procesu współpracy między poszczególnymi pracownikami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami oraz uproszczenia procesu gwarantowania dostępu do tego rodzaju dokumentacji przedstawicielom  ustawowym dziecka albo pełnoletniemu uczniowi.

Wdrożenie tego rozwiązania ma się przełożyć na zwiększenie efektywności i dynamiki wymiany informacji między uczestnikami procesu sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami.

Opublikowany został Raport Roczny Fundacji Medicover 2021

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek prowadzenia karty profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentacji indywidualnej ucznia jako EDM będzie wymagalny od 1 września 2027 roku., ponieważ wdrożenie tych rozwiązań do powszechnego i obowiązkowego stosowania wymaga przygotowania podmiotów sprawujących profilaktyczną opiekę nad uczniami, zarówno pod względem wyposażenia w sprzęt informatyczny i oprogramowanie, jak też przeszkolenia pielęgniarek i higienistek szkolnych.

Do tego czasu dopuszczalne będzie prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w dotychczasowy sposób, czyli w postaci papierowej lub jako EDM.

Planowane jest również przeprowadzenie od 1 września 2022 roku działań pilotażowych, których ewaluacja pozwoli na wypracowanie ostatecznych rozwiązań.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 września 2022 roku. Weszło w życie 2 września 2022.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji szpitali do sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmienia przepisy dotyczące szczegółowych kryteriów kwalifikacji placówek do poszczególnych poziomów sieci szpitali.

Proponowane zmiany dotyczą zastąpienia nieaktualnego obecnie odniesienia do pierwszego wykazu placówek zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia (sieci szpitali), odniesieniem do wykazu wydanego na podstawie art. 95n ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Służą one dostosowaniu przepisów rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego.

Wykazy wydane na podstawie ustawy z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) dotyczyły wyłącznie pierwszej kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 września 2022 i skierowany do publikacji.

Szpital Medicover z akredytacją CMJ

Przeczytaj teraz

Fizjoterapeutyczne zajęcia dla dzieci w Domu Lekarskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

Centrum Medyczne Turzyn ze Szczecina, należące do spółki Dom Lekarski, wprowadziło grupowe zajęcia dla dzieci z fizjoterapeutą. Ich celem ma być poprawa sprawności dzieci oraz zachęcenie do regularnej aktywności fizycznej.

Zajęcia rozpoczną się we 9 września 2022, będę się odbywały w kilkuosobowych grupach w placówce Domu Lekarskiego, funkcjonującej w Galerii Handlowej Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy. Spółka prowadzi także przychodnie – przy ulicy Rydla 37, w Outlet Park przy ulicy Struga 42, w Piastów Office Cente, przy alei Piastów 30 oraz oddział szpitalny przy ulicy Gombrowicza 23.

We wrześniu 2021 w przychodni przy ulicy Rydla 37 otwarte zostało Centrum Zdrowia Mentalnego.

Na mocy przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji z lutego 2021 roku właścicielem pakietu kontrolnego (73 procent) spółki Dom Lekarski S.A. stał się Medicover.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Orpea

Źródło: Dom Lekarski

Przeczytaj teraz

Weiss Klinik realizuje programu lekowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

Centrum Okulistyczne Weiss Klinik w Chorzowie realizuje programy lekowe finansowane przez NFZ – program lekowy w leczeniu DME – cukrzycowego obrzęku plamki żółtej oraz program lekowy dotyczący AMD (zwyrodnienia plamki żółtej).

Retinopatia cukrzycowa, w tym głównie cukrzycowy obrzęk plamki (DME) – to choroba związana z uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki oka, która pojawia się w przebiegu cukrzycy.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił program lekowy w leczeniu DME 1 lipca 2021 roku. Program obejmuje diagnostykę i leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej DME za pomocą leku antyangiogennego (przewciało anty VEGF).

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Weiss Klinik specjalizuje się w laserowej korekcji wad wzroku, w leczeniu zaćmy i innych schorzeń okulistycznych.

Placówka posiada 22 łóżka do hospitalizacji pacjentów po zabiegach oraz prowadzi poradnie specjalistyczne – okulistyczną, chirurgii plastycznej i psychologiczną. Oferuje też zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.

Świadczenia Weiss Klinik są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówka mieści się przy ulicy Wiejskiej 4 w Chorzowie. Działa tutaj również salon optyczny Weiss Optic wraz z pracownią optyczną.

Poradnia okulistyczna Weiss Klinik działa także w Krakowie (w Szpitalu św. Rafała).

Weiss Klinik należy do Grupy Scanmed.

Przeczytaj teraz

Neuca: wzrost przychodów w segmencie pacjenckim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

Grupa Neuca odnotowała wzrost przychodu ze sprzedaży pochodzących z segmentu przychodni, badań klinicznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Łączenie sektory te osiągnęły w I półroczu 2022 roku prawie 219 mln zł przychodu.

W samym II kwartale 2022 dynamika przychodów w tych segmentach osiągnęła prawie 60 procent, a wartość przychodów – 111,5  mln zł.  Zysk operacyjny biznesów pacjenckich przekroczył 25 mln zł.

Segment przychodni medycznych wypracował w I półroczu 2022 roku 87,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 32 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie tym segment przychodni osiągnął 4 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

Dobre wyniki zanotowało szczególnie towarzystwo ubezpieczeniowe TU Zdrowie oraz sektor e-commerce.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

Od 2021 roku Neuca jest właścicielem większościowego pakietu akcji TU Zdrowie i rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od czerwca 2022 realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Przychody ze sprzedaży Grupy Neuca w I półroczu 2022 roku miały wartość 5 471 494 tys. zł., więcej niż rok wcześniej, gdy wynosiły 4 630 516 tys. zł, a zysk netto – 102 732 tys. zł (rok wcześnie – 86 127 tys. zł).

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów z usług medycznych Grupy PZU

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

W I półroczu 2022 roku PZU odnotowało wzrost popytu na prywatne usługi medyczne. Przychody Grupy w sektorze zdrowia w tym okresie wzrosły o 15,6 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, czyli do 652 mln zł.

Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez placówki (o 16,9 procent w porównaniu do I półrocza 2021), jak i przez sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 14,4 procent w stosunku do I półrocza 2021).

Wzrost przychodów był związany z realizowanymi inwestycjami, zarówno obszarze produktowym jak i infrastrukturalnym.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej parterem Forum Ekonomicznego

– Do oferty abonamentów dla klientów indywidualnych wprowadziliśmy nowe opcje – pakiety partnerskie, rodzicielskie, rodzinne. Wdrożyliśmy też nowe pakiety profilaktyczne. Udostępniliśmy klientom płatności w systemie e-Raty za pośrednictwem Alior Banku. Ponadto klientom Banku Pekao zaoferowaliśmy pakiety medyczne, powiązane z usługami bankowymi. Jednocześnie stale rozbudowujemy sieć placówek PZU Zdrowie – własnych, w II kwartale 2022 roku otworzyliśmy placówki w Łodzi i Gdańsku, oraz placówek partnerskich –  mówi Andrzej Jaworski, p.o. prezes PZU Zdrowie, członek zarządu PZU Życie.

W pierwszej połowie roku 2022 Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 12,6 md zł. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,48 mld zł, a zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 18,5 procent. Oprócz przychodów w obszarze zdrowia dynamicznie rosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, a także zyski z inwestycji.

Przeczytaj teraz

Uzdrowisko Konstancin zamknęło oddział psychiatryczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój poinformowało o wstrzymaniu działalności izby przyjęć oraz stacjonarnego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Decyzja ta uzasadniona została brakiem lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii dziecięcej.

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Konstancinie-Jeziornie rozpoczął działalność w sierpniu 2018 roku i dedykowany był osobom w wieku 15-18 lat, wymagającym profesjonalnej opieki psychiatrycznej – w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji w zakresie zaburzeń psychicznych. Oferował także działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin pacjentów.

Działając jako szpitalny oddział ratunkowy, stanowił punkt pierwszego i docelowego wsparcia pacjentów w nagłych wypadkach, takich jak próby samobójcze.

Przez 4 lata prowadzenia działalności oddziału zainwestowano około 3 mln zł w jego organizację i infrastrukturę. Na początku lipca 2022 otwarto tutaj poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w lipcu i sierpniu 2022 prowadzone były bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla młodzieży oraz ich rodziców, a na jesieni odbywać się będą bezpłatne warsztaty dla rodziców, dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Mimo dobrze wycenionego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA nie jest w stanie rozwiązać problemu dostępności kadry medycznej. Oddział wymaga zespołu lekarskiego, który nie tylko zapewni realizację warunków kontraktu z NFZ, ale przede wszystkim zagwarantuje odpowiedni poziom opieki i bezpieczeństwo pacjentom, których liczba w ostatnich miesiącach, a nawet latach często przewyższała liczbę dostępnych w placówce miejsc.

Uzdrowisko poinformowało, że wstrzymanie działalności oddziału jest planowane do czasu uzupełnienia zespołu lekarskiego.

W placówce funkcjonuje natomiast oddział dzienny oraz zespół szkół specjalnych w ramach I i II stopnia referencyjności oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Pacjenci są pod opieką psychologów, psychoterapeutów i zespołu pielęgniarskiego oraz mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A., działający  przy ulicy Sue Ryder 1 w Konstancinie- Jeziorna, to specjalistyczna placówka, które oferuje między innymi rehabilitację kardiologiczną oraz neurologiczną.

Uzdrowisko obejmuje także Hotel Uzdrowiskowy Konstancja, Eva Park Life& SPA oraz Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom i Zakład Przyrodoleczniczy.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. oferuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, wiele zabiegów leczniczych, m.in. kinezyterapię, magnetoterapię, kąpiele solankowe i perełkowe, krioterapię i wiele innych, a także leczenie ambulatoryjne prowadzone przez lekarzy specjalistów z wykorzystaniem badań diagnostycznych (echo serca, Holter, badania laboratoryjne itp.).

Świadczenia są zarówno komercyjne jak i oferowane w ramach NFZ.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój zostało sprywatyzowane w roku 2011. Jego właścicielem jest fundusz Uzdrowiska Polskie.

Przeczytaj teraz

AHP będzie edukować licealistów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

Grupa American Heart of Poland podpisała umowę z II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach.  Edukacja jest jednym z filarów działalności Grupy.

W ramach współpracy realizowane będą wspólne projekty mające na celu przekazywanie uczniom teoretycznej i praktycznej wiedzy o działaniu podmiotów leczniczych uczestniczących w systemie opieki zdrowia. Będzie się to odbywało za pomocą warsztatów, konferencji, webinarów, praktyk i szkoleń oraz dni otwartych.

Pomysłodawcą projektu jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, ordynator oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, Grupa American Heart of Poland.

Według inicjatorów przedsięwzięcia tego typu projekty sprzyjają podejmowaniu przez uczniów trafnych decyzji w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej oraz mogą być okazją do tego, aby mogli się oni przekonać, jak ważna i wymagająca jest praca między innymi na oddziale kardiologicznym czy kardiochirurgicznym.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Źródło: American Heart of Poland

Przeczytaj teraz

Pacjent phygitalowy to pacjent przyszłości

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.08.2022

Najnowszy raport Deloitte Digital prezentuje najważniejsze cechy pacjenta przyszłości: wzorce zachowania, potrzeby i przeszkody w dbaniu o zdrowie. Zawiera także wskazówki dotyczące zaspokajania potrzeb nowego modelu pacjenta, jakim jest pacjent phygitalowy.

Spostrzeżenia raportu rzucają światło na to, czy zmiany, zaistniałe pod wpływem pandemii Covid-19 będą tymczasowe czy trwałe, i jak mogą wspierać dostawców usług medycznych w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych dotyczących potencjału cyfrowego zdrowia.

W wyniku badania zdefiniowano dwa post-pandemiczne archetypy pacjentów, reprezentujące ich zachowania zdrowotne i cyfrowe. Pierwsza grupa to pacjenci tradycyjni, którzy rzadko korzystają z kanałów cyfrowych, używają maksymalnie czterech aplikacji (stanowią 43 procent społeczeństwa), druga – to pacjenci phygitalowi, często korzystający z kanałów cyfrowych, ale również zainteresowani tradycyjnymi metodami kontaktu (phygital – oznacza z jęz. ang. połączenie dwóch perspektyw – fizycznej i cyfrowej), stanowią oni 17 procent społeczeństwa. Zauważalna jest tendencja wzrostu liczby osób z tej drugiej grupy.

Osobista diagnoza

Pacjenci phygitalowi korzystają z rozwiązań cyfrowych, aby dbać o swoje zdrowie,  ale są bardziej konserwatywni, jeżeli chodzi o stawianie diagnozy. Chętniej korzystają z kanałów cyfrowych przed i po wizycie (odpowiednio 33 procent i 28 procent) i te etapy oferują największe możliwości digitalizacji. Natomiast konsultacje lekarskie wolą odbywać osobiście, 56 procent z nich twierdzi, że wolą bezpośrednie wizyty u lekarzy i specjalistów, a 58 procent chce usłyszeć diagnozę osobiście.

Pacjenci phygitalowi to przede wszystkim kobiety, głównie z pokolenia millenialsów, pracujące w dużych i średnich firmach. Pomimo przynależności do państw o średniej dojrzałości cyfrowej Polska przewyższa średnią europejską po względem wielkości grupy pacjentów phygitalowych.

Dostęp do wielu specjalistów

Dla tych pacjentów główną zachętą do udostępniania danych medycznych jest troska o zdrowie, na drugim miejscu stawiają oni korzyści finansowe, takie jak zniżki na ubezpieczenie oferowane przez ubezpieczycieli publicznych i prywatnych.

Pacjenci phygitalowi są bardziej skłonni aktywnie dbać o zdrowie, gdy są do tego  zachęcani przez rozwiązania cyfrowe, ważny jest dla nich wygodny dostęp do specjalistów oraz dostęp do wielu funkcjonalności w ramach jednej aplikacji, automatyczne  przypomnienia o wizytach czy możliwość udostępnienia lekarzowi informacji o zdrowiu przez aplikację.

Dla tej grupy pacjentów ważna jest troska nie tylko o zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, co jest dla nich codzienną praktyką. Utrzymują oni dobre relacje z bliskimi, wyznaczają sobie czas na relaks, unikają stresu. Pacjenci phygitalowi cierpiący na choroby przewlekłe są otwarci na rozwiązania  cyfrowe, wspomagające ich w tym zakresie, ale często nie są świadomi ich istnienia.

Uzupełniające się kanały kontaktu

Z raportu wynika, że phygitalowy pacjent przyszłości oczekuje takiego  samego poziomu obsługi we wszystkich dostępnych kanałach, które wzajemnie się uzupełniają. Nie wystarczy już samo zapewnienie osobistej opieki lekarskiej na najwyższym poziomie. Nowym standardem opieki medycznej staje się oferta obejmująca wiele różnych punktów kontaktu w kanałach tradycyjnych i cyfrowych

Autorzy raportu stwierdzają, że w przyszłości można oczekiwać wyrównania się udziału procentowego pacjentów phygitalowych i tradycyjnych, co oznacza, że dostawcy usług medycznych będą musieli zapewnić łatwą obsługę i kontakt we wszystkich kanałach, tak aby mogli z nich korzystać zarówno pacjenci nowocześni, jak i ci słabo obeznani z technologią cyfrową.

Niektórzy dostawcy usług medycznych już poczynili inwestycje technologiczne,  umożliwiające pacjentom adaptację do obsługi wirtualnej. Jednak wielu boryka się z problemem spójności obsługi wielokanałowej, którą uniemożliwiają stare, rozproszone systemy.

Autorzy raportu zbadali klientów z jedenastu krajów Europy, aby sprawdzić ich otwartość na wykorzystanie technologii cyfrowych w dbaniu o zdrowie.

Raport zawiera także przykłady dobrych praktyk. Jednym z nich są nowoczesne rozwiązania cyfrowe, zastosowane przez Lux Med, zapewniające elastyczność i wygodę obsługi pacjentów, oraz wykorzystanie przez Fresenius Medical Care rzeczywistości wirtualnej do szkolenia pacjentów w zakresie wykonywania dializ w domu.

Raport dostępny jest na stronie firmy Deloitte.

Przeczytaj teraz

Rehasport partnerem medycznym Enea Energetyk Poznań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

Siatkarski klub Enea Energetyk Poznań będzie miał zapewnioną opiekę medyczną kliniki Rehasport, która została jego partnerem medycznym. Umowa będzie obowiązywać do końca 2024 roku.

Enea Energetyk Poznań od pięciu lat występuje w siatkarskiej pierwszej lidze kobiet, ale też co roku bije się w niej o najwyższe lokaty. Przede wszystkim odnosi jednak ogromne sukcesy w zmaganiach młodzieżowych. Zawodnicy tego klubu mogą liczyć na fachową opiekę medyczną i specjalistyczne badania, które pomogą lepiej przygotować się do sezonu.

– Chcąc walczyć o najwyższe cele musimy przede wszystkim zadbać o zdrowie naszych zawodniczek. Sezon jest długi, a kontuzje w sporcie zdarzają się stosunkowo często, stąd bardzo cieszymy się na współpracę z Rehasportem. Nasz nowy partner to uznana marka, ciesząca się zaufaniem wielu zawodowych sportowców. Poza opieką specjalistów z Rehasportu w trakcie trwania sezonu, możemy również liczyć na dokładną ocenę biomechaniczną przed jego rozpoczęciem, dzięki czemu wiemy jak jeszcze lepiej przygotować się na nadchodzące rozgrywki! – mówi prezes Enea Energetyka Poznań Robert Rakowski

– Patrząc na ilość sukcesów, jakie polskie reprezentacje oraz kluby odnoszą w grach zespołowych, siatkówka nie ma sobie równych. To właśnie efekt szkolenia w wielu ośrodkach, w tym i w Poznaniu. Enea Energetyk to absolutnie ścisła czołówka w tym aspekcie i jestem przekonany, że już niebawem zobaczymy ten zespół w Tauron Lidze. Dla nas to powód do dumy, że możemy przyczynić się do rozwoju tak całego klubu, jak i młodszych oraz starszych zawodniczek i zawodników – mówi dr hab. Tomasz Piontek, członek zarządu Rehasport. I dodaje: – Już w pierwszym etapie przygotowań drużyn do startu rozgrywek ligowych zapewnimy specjalistyczny cykl badań, który może w dużym stopniu zmniejszyć liczbę potencjalnych urazów.

Kluczowa w tym kontekście jest biomechaniczna ocena funkcjonalna, którą siatkarki i siatkarze przejdą pod koniec sierpnia 2022. To zestaw badań oraz testów, które wsparte odpowiednią diagnostyką, pozwalają lokalizować i eliminować tzw. słabe ogniwa. To po prostu miejsca zagrożone urazami. Takie miejsca mogą być zupełnie inne u każdego sportowca. Wyniki badań wspomagają także kontrolę procesu treningowego, pozwalają sztabowi szkoleniowemu dostosować ćwiczenia, również w przypadku rehabilitacji pourazowej.

Klinika Rehasport zapewni też opiekę medyczną w zakresie urazów narządu ruchu oraz diagnostykę i rehabilitację tych narządów.

Rehasport partnerem medycznym klubu koszykarskiego

Zespół kliniki Rehasport składa się z ortopedów, radiologów, lekarzy medycyny sportowej, chirurgów, internistów, fizjoterapeutów, ale również trenerów przygotowania fizycznego, biomechaników, psychologów, dietetyków i menedżerów sportowych. Klinika jako pierwsza w Polsce otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Jest Oficjalnym Partnerem Medycznym kilku związków sportowych (m. in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego), wielu klubów w sportach zespołowych, a także opiekuje się medalistami mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Źródło: Rehasport

Przeczytaj teraz

Endoprotezoplastyka w ramach NFZ w Szpitalu Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

Od września 2022 Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie rozpocznie wykonywanie zabiegów pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dzięki temu zwiększony zostanie zakres oferowanych w placówce świadczeń ortopedycznych oraz dostępność do procedur, na które obecnie oczekuje wielu pacjentów.

Zabiegi będą wykonywana na oddziale chirurgii urazowo ortopedycznej, który specjalizuje się w chirurgii stawów (bark, łokieć, nadgarstek, staw biodrowy, kolanowy oraz skokowy) oraz chirurgii kręgosłupa. Na oddziale wykonywane są komercyjnie zabiegi endoprotezoplastyki wszystkich stawów.

Przy szpitalu działa także poradnia urazowo – ortopedyczna oraz specjalistyczne gabinety lekarskie, oferujące konsultacje komercyjne.

Warszawa: nowe zabiegi w OrtoGo Centrum Medycznym

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi także oddziały: diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, kliniczny oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej,  wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz przychodnię w Zakopanem.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe działają w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Źródło: www.bonifratrzy.pl

Przeczytaj teraz

Ventriculus: okulistyka po remoncie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus otworzyło nowy dział okulistyczny, który mieści się na 3 piętrze placówki. Działają tutaj 3 gabinety okulistyczne, gabinety optometryczne i blok operacyjny.

Zatrudnionych jest tutaj siedmiu specjalistów w zakresie okulistyki. Oferowane są konsultacje i diagnostyka okulistyczna dla dzieci i dorosłych, zabiegi laserowe, a także operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (finansowane przez NFZ oraz komercyjne), zabiegi zmian zwyrodnieniowych i zabiegi plastyczne powiek. Realizowany jest program lekowym AMD.

Ventriculus zlokalizowany jest przy ulicy Słowiańskiej 41 w Leszcznie. Działa tutaj poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie, w których przyjmuje kilkudziesięciu specjalistów. Placówka oferuje także leczenie stomatologiczne, badania w zakresie medycyny pracy, rehabilitację, zabiegi medycyny estetycznej, diagnostykę laboratoryjną i obrazową (USG, RTG, endoskopia, mammografia oraz badanie rezonansu magnetycznego).

W oddziale szpitalnym wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, plastycznej, naczyniowej, szczękowo-twarzowej, gastroenterologii, ortopedii, otolaryngologii oraz urologii.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Od 2019 roku działa także oddział Ventriculus w Kościanie.

Świadczenia Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Ventriculus działa od 1992 roku. Placówkę prowadzi Ventriculus Leszczyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Ryszard Baranowski (prezes zarządu), Izabela Baranowska, Agnieszka Przymencka oraz Artur Paszkowski (wiceprezesi zarządu).

Źródło: Ventriculus

Przeczytaj teraz

Pilotaż: platforma pierwszego kontaktu i centra pomocy doraźnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia wdrożony zostanie program pilotażowy dotyczący opieki zapewnianej przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej. Rozwiązanie to ma docelowo zastąpić obecne placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Realizatorami programu pilotażowego mają być – Samodzielny Gminny Publiczny ZOZ w Błoniu, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.

Zakłada się, że w pierwszej kolejności pacjenci będą korzystać z teleporady zapewnianej przez platformę pierwszego kontaktu, a dopiero w przypadku, gdy pomoc udzielona przez platformę będzie niewystarczająca albo stan zdrowia będzie wymagał osobistego kontaktu z placówką – ze świadczeń centrum pomocy doraźnej.

Kanałem kontaktu z Platformą będzie obecnie funkcjonujący telefon kontaktowy (nr 800 137 200) oraz formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem gov.pl./dom.

Z kontaktującym się pacjentami przeprowadzany będzie wywiad w celu udzielenia w zależności od potrzeb w szczególności teleporady, skierowania do centrum lub powiadomienia o konieczności skontaktowania się z nr 112.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Działania w ramach platformy będą miały charakter ogólnopolski i będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego.

Pacjenci będą mogli w ten sposób otrzymać nie tylko pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie jest stanem nagłym bez konieczności udania się do podmiotu leczniczego lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego, lecz także otrzymać informację o wolnych terminach przyjęć w centrach.

Centra pomocy doraźnej będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 24.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy – od 8.00 do 24.00. Pacjenci będą mogli się tam także udawać bez wcześniejszego korzystania z platformy pierwszego kontaktu.

Placówki te będą udzielały świadczeń nie tylko w ramach POZ, ale także konsultacje specjalistyczne w zakresie pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej.

Świadczenie realizowane przez centra będą rozliczanie ryczałtem.

Centra będą zobowiązują się do przekazywania informacji o wolnych terminach do Platformy przy wykorzystaniu platformy Domowej Opieki Medycznej (DOM).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 sierpnia 2022 roku. Weszło z życie 19 sierpnia 2022.

Przeczytaj teraz

Jest nowa specjalizacja – medyczna genetyka molekularna

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

20 sierpnia 2022 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające nową specjalizację medyczną – medyczną genetykę molekularną. Specjaliści z tego zakresu będą przygotowani do przeprowadzania badań służących identyfikacji i zmian w genomie człowieka, a także badań molekularnych, zwłaszcza wysokoprzepustowych badań genomowych w medycynie.

Specjaliści w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej będą mogli być zatrudniani w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych

Nową specjalizację będą mogły uzyskać osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie biologii, biotechnologii lub mikrobiologii.

Jakub Swadźba wyróżniony w plebiscycie Forbesa

Szkolenie w zakresie nowej specjalizacji prowadzone będzie w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program zatwierdzony przez ministra zdrowia. Zostanie on ustalony przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej wynika z dynamicznego rozwoju wiedzy o molekularnych albo genetycznych podstawach chorób człowieka oraz z postępu wiedzy i rozwoju technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 sierpnia 2022 (poz. 1749).

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

Opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Na podstawie tego przepisu podmioty lecznicze mają obowiązek przekazywania informacji na temat posiadanych środków ochrony osobistej. W zakres tych informacji wchodzi liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych w dniu przekazania informacji, liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych od dnia przekazania ostatniej informacji, a w przypadku przekazywania informacji po raz pierwszy – liczba sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Dotyczy to takich środków ochrony osobistej jak kombinezony, maski, rękawice, fartuchy, przyłbice, gogle lub okulary.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

Szpitale posiadające co najmniej 200 łóżek muszą przekazywać informacji do SEZOZ co miesiąc, a  pozostałe podmioty – raz w roku, do dnia 31 stycznia lub do 15 stycznia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 sierpnia 2022 roku.

Wejdzie w życie po miesiącu od ogłoszenia.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Spółka genXone inwestuje w nowe badania

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2022

Biotechnologiczna spółka genXone koncentruje się na rozszerzaniu swojej unikatowej oferty badań różnych schorzeń organizmu człowieka oraz na rozwoju projektu badań ludzkiej mikrobioty – Nanobiome. Spółka wprowadza na rynek nowe badania dotyczące alergii i diagnostyki układu pokarmowego.

W lipcu 2022 genXone wypłacił akcjonariuszom ponad 3,29 mln zł dywidendy, czyli 1 zł za jedną akcję. Jest to już druga wypłata dywidendy w ciągu dwóch lat obecności spółki na GPW. Zarząd podsumował pierwsze półrocze 2022, w którym osiągnięto ponad 9,3 mln zł przychodów.

W pierwszym półroczu 2022 spółka koncentrowała się na rozwoju swojej bazy laboratoryjnej pod kątem wprowadzania w najbliższym okresie nowych produktów do oferty badań,  rozbudowie badania mikrobioty jelitowej Nanobiome  oraz wykonywania zaawansowanych usług dla podmiotów zewnętrznych. genXone wypracował pozycję eksperta na krajowym rynku w obszarze walidacji testów antygenowych, co daje nowe możliwości współpracy. W ramach tej działalności od początku tego roku zawarto 12 umów z Pure Clinical sp. z.o.o., których wartość wyniosła 885 tys. zł netto.

Spółka podpisała też list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności takich badań. Laboratorium spółki prowadzi obecnie prace nad wprowadzeniem do oferty w drugiej połowie roku nowych badań dotyczących diagnostyki alergii i diagnostyki układu pokarmowego. Rozszerzą one dodatkowo obecną ofertę specjalistycznych badań infekcji rożnych układów w organizmie człowieka. Spółka dopasowuje do potrzeb instytucji naukowych i uczelni swoją ofertę badań bazujących na analizie genetycznej. Nowa usługa, która weszła do oferty, to tzw. sekwencjonowanie plazmidowe DNA (ang. whole plasmid sequencing) z wykorzystaniem technologii nanoporowej. Plazmidy to cząsteczki pozachromosomowego DNA, które kodują geny, nadające np. bakteriom oporność na antybiotyki. Znaczenie tych usług jest  istotne nie tylko w analizach medycznych, ale i w wielu innych obszarach nauki.

Produkt genXone w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”

W zakończonym półroczu w trzecią fazę rozwoju wszedł kluczowym projekt – Nanobiome, polegający na badaniu mikrobioty jelitowej. Balans w środowisku bakteryjnym jelit jest kluczem do lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Założeniem projektu Nanobiome jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o mikrobiomie jelitowym oraz holistycznych rozwiązań mających na celu wspieranie mikrobioty w codziennym działaniu.

Spółka rozszerza aktywność na rynku B2B ze środowiskiem profesjonalistów – dietetyków, specjalistów żywienia, lekarzy – gastroenterologów oraz rozbudowuje sieć sprzedaży. Koncentracja działań spółki w obszarze inwestycji w nowe projekty i budowę szerszej oferty usług zewnętrznych znalazła swoje przełożenie na wyniki pierwszego półrocza. Od stycznia do końca czerwca osiągnięto ponad 9,3 mln zł przychodów. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł w pierwszym półroczu ponad 2,12 mln zł, natomiast zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 1,7 mln zł.

– genXone rozwija się stabilnie, dzięki posiadanym środkom zabezpieczającym realizację projektów zapisanych w strategii. Mamy bardzo zdrowe fundamenty finansowe i realne perspektywy rozwoju naszej oferty badań, zwłaszcza bazujących na technologii nanoporowej. Skorzystaliśmy z dużej premii w 2021 roku wykorzystując nasz potencjał laboratoryjny do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa, co widać było po ówczesnych rekordowych wynikach. Zwracam uwagę, że tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, wracamy w tym roku do sfery aktywnych badań, czyli naszego podstawowego biznesu. Mamy świadomość, że przychody nie będą przez pewien czas tak spektakularne, jak w 2021 roku, ponieważ wzrastają nam nakłady na badania i wprowadzanie nowych produktów do oferty. Tak już się dzieje. Niższe w drugim kwartale przychody spółki w relacji do drugiego kwartału 2021 roku wynikają zarówno z bardzo wysokiej bazy uzyskanej rok wcześniej, oraz z faktu, wejścia obecnie w fazę rozwojową naszych projektów i nakładów z tym związanych. Z drugiej strony w sposób znaczący rosną koszty działalności biznesu, na które mamy ograniczony wpływ. Odnotowaliśmy prawie 30-tokrotny wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do II kwartału 2021 roku, co w sposób bezpośredni wpływa na wynik z działalności operacyjnej. Konsekwentnie optymalizujemy politykę kosztową. Dlatego zakładamy, że nawet jeśli otoczenie makroekonomiczne będzie spowalniało tempo rozwoju w tym półroczu, to zbudowany przez nas bufor finansowy pozwoli na planową realizację rozpoczętych projektów – podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Spółka w połowie roku z sukcesem przeszła audit certyfikacyjny obejmujący zgodność z normą ISO 9001:2015. Został on przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Management Service GmbH. System zarządzania jakością w genXone potwierdza najwyższy standard świadczonych usług, co jest jednym z kluczowych warunków, zwłaszcza w odniesieniu do planów współpracy z zagranicznymi partnerami. Spółka zakłada kolejne certyfikacje, co ma przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności w branży biotechnologicznej, zwłaszcza w sektorze badań ewaluacyjnych.

Ze względu na poważne zagrożenie kolejną falą pandemii w Polsce spółka kontynuuje działalność diagnostyczną w zakresie identyfikacji Sars-CoV-2. Działa także jej punkt pobrań wymazów w Tarnowie Podgórnym.

Przeczytaj teraz

Rehasport partnerem medycznym klubu koszykarskiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2022

Klinika Rehasport została partnerem medycznym klubu SKS Starogard Gdański. Koszykarze Kociewskich Diabłów, występujący w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn, zostali objęci fachową opieką medyczną przez cały najbliższy sezon.

– Cieszymy się z możliwości wspierania czołowej drużyny Suzuki 1 Ligi, postaramy się dołożyć naszą cegiełkę w zakresie odpowiedniego przygotowania zawodników, sprawdzenia ich stanu na początku okresu przygotowawczego. To może w znacznym stopniu wpłynąć na zmniejszenie ilości urazów w całym nadchodzącym sezonie – mówi dr hab. Tomasz Piontek, członek zarządu Rehasport, który ze strony Rehasport podpisał umowę z klubem.

W tym kontekście bardzo istotne znaczenie ma biomechaniczna ocena funkcjonalna, której koszykarze zostali poddani w połowie sierpnia 2022. Jest to zestaw badań i testów, które wsparte odpowiednią diagnostyką, pozwalają lokalizować i eliminować tzw. słabe ogniwa, czyli miejsca zagrożone urazami. Mogą one być zupełnie inne u każdego sportowca. Wyniki badań wspomagają także kontrolę procesu treningowego, pozwalają dostosować ćwiczenia, również w przypadku rehabilitacji pourazowej.

Medicover przejmuje McFIT Polska i rozszerza sieć fitness do ponad 100 klubów

Rehasport umożliwi także zapewnienie opieki medycznej w zakresie urazów narządu ruchu oraz diagnostyki i rehabilitacji zawodników.

Zespół kliniki Rehasport składa się z ortopedów, radiologów, lekarzy medycyny sportowej, chirurgów, internistów, fizjoterapeutów, ale również trenerów przygotowania fizycznego, biomechaników, psychologów, dietetyków i menedżerów sportowych.

Klinika jako pierwsza w Polsce otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Jest Oficjalnym Partnerem Medycznym kilku związków sportowych (m. in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego), wielu klubów w sportach zespołowych, a także opiekuje się medalistami mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Żródło: Rehasport

Przeczytaj teraz

Ośrodki Affidea z akredytacjami unijnymi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2022

Ośrodki Affidea PET/CT działające w Warszawie i we Wrocławiu otrzymały akredytację dwóch organizacji – European Union of Medical Specialists (UEMS) oraz Europejskiej Rady Medycyny Nuklearnej (EBNM).

European Union of Medical Specialists (UEMS), to istniejąca od 1958 roku organizacja przedstawicielska dla lekarzy specjalistów w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Skupia 37 krajów, a do jej zadań należy promocja i ujednolicenie poziomu szkolenia medycznego specjalistów w UE i poza nią. W ramach UEMS, funkcjonuje również Sekcja Medycyny Nuklearnej, która w 2003 roku połączyła swoje siły z Europejską Radą Medycyny Nuklearnej (EBNM).

– UEMS/EBNM działają wspólnie celu ujednolicenia, doskonalenia i zharmonizowania szkolenia w dziedzinie medycyny nuklearnej w całej Europie, zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami. Zaletą akredytacji jest poprawa opieki nad pacjentem poprzez standaryzację jakości w medycynie nuklearnej. Posiadanie akredytacji jest równoznaczne z tym, że w pracowniach procedury wykonywane są zgodnie z najwyższymi obowiązującymi normami – wyjaśnia dr n. med. Zbigniew Podgajny z placówki Affidea PET/CT Warszawa.

Affidea poszerza ofertę świadczeń o artrografię

Pracownia PET-CT w Warszawie działa na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego, natomiast placówka we Wrocławiu – na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej.

Affidea prowadzi także pracownie PET-CT w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

W całej Polsce Affidea prowadzi także 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia). Radioterapia jest dostępna w trzech Międzynarodowych Centrach Onkologii – w Wałbrzychu, Koszalinie i w Poznaniu.

Affidea przedłużyła współpracę z WIM

Przeczytaj teraz

Voxel: więcej przychodów z badań diagnostycznych w I półroczu 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2022

Grupa Voxel w I półroczu 2022 roku odnotowała zmiany w strukturze sprzedaży. Zwiększył się udział sprzedaży w segmencie diagnostyki, a zmniejszył – w segmencie szpitalnictwo, głównie na skutek mniejszej sprzedaży badań w kierunku Covid-19.

W I półroczu 2022 badania diagnostyczne wygenerowały 61 procent przychodów Grupy (rok wcześniej – 40 procent), szpitalnictwo – 22 procent (rok wcześniej – 39 procent), IT oraz infrastruktura – 15 procent (wcześniej – 19 procent). Neuroradiochirurgia, podobnie jak rok wcześniej, była źródłem 2 procent przychodów.

Badania refundowane ze środków NFZ stanowiły 69 procent przychodów Grupy w I półroczu 2022, a badania komercyjne, wykonywane dla podmiotów świadczących komercyjne usługi medyczne, takich jak Lux Med, Enel-Med, czy PZU Zdrowie – 13 procent. 4 procent stanowiły badania farmaceutyczne, 5 procent – badania dla pacjentów prywatnych, a 1 procent – teleradiologia.

W II kwartale 2022 roku pracownie diagnostyki obrazowej Voxel wykonały 91,7 tysiąca badań, w I kwartale 2022 – 88,8 tysiąca, a w IV kwartale 2021 – 88,0. W drugim kwartale roku 2020 wykonanych zostało 47,6 tysiąca badań.

W I kwartale 2022 badania te wygenerowały 50,8 miliona przychodów netto ze sprzedaży.

Nowy Raport ESG spółki Diagnostyka

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Voxel prowadził (samodzielnie i w ramach współpracy) 15 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał prawie 51,3 tysięcy badań w 1 półroczu 2022 roku, 21 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonał ponad 82,3 tysięcy badań, 9 pracowni PET-TK w których wykonał prawie 7,7 tysięcy badań, oraz 4 pracownie SPECT, w których wykonał prawie 6,7 tysięcy procedur.

Do Grupy Voxel należą także: spółka Scanix, prowadząca pracownie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG, USG i mammografii oraz rezonans Powiśle, prowadząca pracownię rezonansu magnetycznego.

Voxel zajmuje się także sprzedażą radiofarmaceutyków.

W I półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Voxel wyniosły 176 mln zł i  zmniejszyły się o 43,6 mln zł, czyli o 20 procent w porównaniu do I półrocza 2021 roku. Wpływa na to miał spadek sprzedaży w spółce Vito-Med. w związku ze zmniejszeniem wykonywanych testów w kierunku koronawirusa oraz w spółce Alteris.

Pozostałe spółki odnotowały wzrost przychodów.

Zysk netto Grupy w I półroczu 2022 wyniósł 16 633,5 tys. zł,  rok wcześniej miał wartość 37 558 ty. zł.

Przeczytaj teraz

Nowe punkty pobrań CDL

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.08.2022

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej przy współpracy z Centrum Medyczne Guziak Plus uruchomiło nowe punkty pobrań na terenie Łodzi. Placówki działają od 1 sierpnia 2022 roku.

Punkty działają w przychodniach Guziak Plus zlokalizowanych przy ulicach – Kopcińskiego 32, Bartoka 23 oraz Strykowskiej 59.

Można w nich wykonać badania finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Drony transportują materiały do badań medycznych

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów, między innymi w Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Włocławku i Gostyninie.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej działa od 1998 roku. Właścicielem CDL jest Maryla Drynkowska-Panasiuk.

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medycznego Klara

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.08.2022

Centrum Medyczne Klara z Częstochowy otworzyło nową przychodnię. Centrum Medyczne Klara Północ zlokalizowane jest przy ulicy Sosabowskiego 21. Placówka rozpoczęła działalność 8 sierpnia 2022.

W nowej przychodni funkcjonują specjalistyczne poradnie dziecięce, oferowane są świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz w zakresie medycyny pracy. Uruchomiono tutaj także Centrum Rozwoju Dziecka, czyli autorski projekt polegający na oferowaniu w sposób kompleksowy i profesjonalny usług mających na celu dbanie o zdrowie, rozwój i leczenie najmłodszych pacjentów.

Rodzice mają dostęp w jednym miejscu do bardzo szerokiego zakresu usług i świadczeń medycznych, takich jak integracja sensoryczna, konsultacje neurologa, psychologa, pedagoga i logopedy dziecięcego a także dziecięce poradnie specjalistyczne.

Medicover Stomatologia wkracza do województwa opolskiego

Centrum Medyczne Klara prowadzi także w Częstochowie placówkę przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45.

Oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów.

W roku 2021 Centrum wprowadziło do swojej oferty zabiegi wykonywane za pomocą echolasera. Są to mało inwazyjne zabiegi usuwanie guzów (łagodnych i złośliwych) przy pomocy lasera pod kontrolą USG.

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Affidea poszerza ofertę świadczeń o artrografię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.08.2022

Europejski dostawca usług w zakresie diagnostyki obrazowej i ambulatoryjnych oraz opieki onkologicznej – Affidea – poszerza ofertę medyczną o artrografię rezonansu magnetycznego. To wysokospecjalistyczne i trudno dostępne na polskim rynku badanie pozwala na zobrazowanie struktury stawów w sposób bardziej precyzyjny niż inne metody.

Dla pacjentów oznacza to szansę na szybszą i dokładniejszą diagnozę, a tym samym usprawnienie wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Artrografia, która od niedawna wykonywana jest w centrum medycznym Affidea w Gdańsku przy ulicy Kilińskiego, to badanie pomocnicze, poszerzające możliwości diagnostyczne rezonansu magnetycznego. Umożliwia precyzyjniejsze zobrazowanie, a tym samym dokładniejszą ocenę struktur wewnątrzstawowych.

Badanie polega na wprowadzeniu w warunkach jałowych roztworu środka kontrastowego bezpośrednio do jamy stawowej, a następnie wykonaniu rezonansu. Stosowane jest zarówno w przypadku oceny uszkodzeń pourazowych, zwyrodnień, jak u młodych pacjentów aktywnie uprawiających sport, u których zmiany pourazowe są niewielkie lub ich nie stwierdzono w innych badaniach.

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Artrografię można wykonać w obrębie każdego stawu, do którego możliwe jest podanie kontrastu. Poprawia więc widoczność obrazowanych struktur stawów, na przykład ramiennego, kolanowego czy biodrowego.

– W przypadku barku ta metoda pomaga w ocenie patologii stawu ramiennego, dotyczących obrąbka, chrząstki, więzadeł stawu, uszkodzenia ciągłości torebki stawowej – struktur gorzej widocznych w konwencjonalnym MRI bez kontrastu – wyjaśnia radiolog wykonujący i oceniający badania, lek. Anna Kubiak z centrum medycznego Affidea. – W zakresie stawu biodrowego artrografia także lepiej przedstawia obrąbek panewki oraz chrząstkę i polecana jest szczególnie u pacjentów z przewlekłym, niezdiagnozowanym innymi metodami bólem biodra.  Artrografia MR stawu kolanowego natomiast jest najczęściej wykorzystywana do oceny nawracających uszkodzeń łąkotkowych, po częściowej meniscektomii lub szyciu łąkotki. We wszystkich stawach możliwa jest ocena ewentualnej niestabilności uszkodzenia chrzęstno-kostnego – dodaje.

Pierwsze badanie artrografii rezonansu magnetycznego układu mięśniowo-szkieletowego zostało przeprowadzone w 1987 roku. Jednak dopiero dzięki stopniowemu udoskonalaniu tej techniki stała się ona integralną częścią praktyki klinicznej ortopedów.

– W Polsce badanie to, choć spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, wciąż jest trudno dostępne. Cieszy nas więc, że w naszym ośrodku w Gdańsku dajemy naszym pacjentom możliwość korzystania z niego. Na ten moment wykonujemy artrografię MRI stawu ramiennego, biodrowego i kolanowego. W planach są także badania nadgarstka z zastosowaniem tej metody – mówi lek. Anna Kubiak  z centrum medycznego Affidea.

W Affidea sukcesywnie wdrażane są kolejne rozwiązania kliniczne, które zapewniają pacjentom dostęp do diagnostyki na światowym poziomie, komfort i bezpieczeństwo. Potwierdza to chociażby otrzymany właśnie przez firmę tytuł „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku” w konkursie HealthInvestor Awards 2022 w Londynie, honorującym wybitne osiągnięcia, innowacje i doskonałość w sektorze niezależnej opieki zdrowotnej.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

Psycholog w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.08.2022

Od 1 sierpnia 2022 w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej oferowane są świadczenia psychologiczne. Konsultacje psychologa są komercyjne.

Psycholog, przyjmujący w poradni psychologicznej specjalizuje się w pracy z osobami, które przeżywają życiowe kryzysy i doświadczają zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych czy straty lub żałoby.

Scanmed: konsultacje psychologiczne w Krakowie

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji prowadzi w Konstancinie-Jeziornej szpital, sanatorium uzdrowiskowe oraz przychodnię.

CKR prowadzi także filie w Warszawie: CKR Centrum przy ulicy Gałczyńskiego, CKR Praga Południe przy ulicy Majdańskiej, CKR Wola przy ulicy Kaczej, CKR Ursynów przy ulicy Surowieckiego oraz we Wrocławiu  przy ulicy Krasińskiego.

CKR prowadzi również Oddział w Zielonce pod Warszawą, gdzie w roku 2021 otwarte zostało studio treningowe pod marką CKR Sport.

Kampania enel-sport w Cinema City

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie wprowadziło abonament medyczny dla seniorów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.08.2022

PZU Zdrowie wprowadziło do swojej oferty abonament medyczny dla osób w wieku od 67 do 80 lat. Pacjenci mogą wybrać jeden z trzech zakresów opieki medycznej: standardowy, poszerzony lub maksymalny.

Abonament oferuje konsultacje z lekarzami nawet 25 specjalizacji bez limitów i skierowań oraz nawet 270 badań diagnostycznych, dobranych z uwzględnieniem specyfiki potrzeb seniorów. Pacjenci zyskują dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek medycznych PZU Zdrowie oraz Centrum Telemedycznego.

– Według danych GUS osoby w wieku powyżej 60 roku życia stanowią ponad jedną czwartą ludności  Polski. Nowy pakiet PZU Zdrowie stanowi dopełnienie naszej oferty dla klientów indywidualnych, którzy mogą teraz objąć opieką medyczną całą rodzinę – mówi Karolina Helmin-Biercewicz, członek zarządu PZU Zdrowie.

Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka

PZU Zdrowie rozpoczęło sprzedaż produktów zdrowotnych dla klientów indywidualnych pod koniec 2021 roku. Obecnie, poza opieką grupową dla firm, w portfolio operatora medycznego znajdują się pakiety w formie rocznych abonamentów oraz pakiety profilaktyczne w postaci zestawów badań i konsultacji lekarskich nakierowanych na konkretne potrzeby zdrowotne. Oferta dostępna jest w portalu i  aplikacji mojePZU, gdzie pacjenci mogą także umówić wizyty lekarskie i badania.

W sieci medycznej PZU Zdrowie jest 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2300 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Polacy wydali miliard złotych na ubezpieczenia zdrowotne w 2021 roku

Przeczytaj teraz
Page 15 of 378
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 378