casino siteleri

Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.01.2022

Sport-Klinika w Żorach, należąca do Grupy Scanmed, jest organizatorem „V Międzynarodowego Śląskiego Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutycznego – Obręcz barkowa”.

Wydarzenie odbędzie się 29 stycznia 2022, w formule online, jego uczestnikami będą zarówno osoby z Polski jak i z zagranicy.

Prelegentami będą specjaliści w dziedzinie leczenia patologii oraz dysfunkcji obręczy barkowej, wśród nich lekarze ze Sport-Klinki. Wśród tematów, które będą poruszali. znajdą się nieoperacyjne sposoby leczenia stawu ramiennego, leczenie operacyjne niestabilności stawu ramiennego czy rola ultradźwięków w procesie zrostu kości.

Sport-Klinika powstała w roku 2002. Zapewnia kompleksowe leczenie – od diagnozy do rehabilitacji i ukierunkowana jest na leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dorosłych oraz dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych.

Czytaj także: Lekarze Scanmed prelegentami na prestiżowych konferencjach >>>

Specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Przeczytaj teraz

Warszawa: nowa przychodnia sieci CMP

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.01.2022

CMP otworzyło nową placówkę w Warszawie. CMP Tarchomin jest 19-stą przychodnią sieci. Składa się z siedmiu gabinetów specjalistycznych i gabinetu zabiegowego. Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz komercyjne konsultacje specjalistyczne.

Można tutaj skorzystać między innymi z konsultacji w zakresie interny, ginekologii, endokrynologii, okulistyki, diabetologii a także pediatrii i neurologii dziecięcej. Można także wykonać badania diagnostyczne, takie jak EKG czy spirometria. Na miejscu działa punkt pobrań.

Placówka oferuje także świadczenia w zakresie medycyny pracy.

Nowa przychodnia zlokalizowana jest przy ulicy Strumykowej 4.

Placówki CMP działają na terenie Warszawy oraz podwarszawskich miejscowości – Piaseczna, Łomianek i Józefosławia.

W listopadzie 2021 do sieci CMP dołączył Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Dr Brankowska, zlokalizowany na warszawskim Mokotowie.

Czytaj także: Realizujemy inwestycje, rozwijamy ofertę usług>>>

Placówki CMP oferują podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne a także leczenie stomatologiczne. Oprócz świadczeń POZ większość usług oferowanych przez CMP to usługi komercyjne. Sieć oferuje abonamenty, świadczenia Fee For Service oraz współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi i dużymi sieciami abonamentowymi.

Centrum Medyczne CMP powstało w 2002 roku z połączenia kilku prywatnych gabinetów lekarskich. Obecnie obejmuje opieką lekarską objętych około 650 000 pacjentów, którzy realizują ponad 50 000 wizyt miesięcznie. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 700 specjalistami.

Przeczytaj teraz

Duszniki-Zdrój:  nowa przychodnia CM Salus

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.01.2022

Filia przychodni Centrum Medycznego Salus, działająca w Dusznikach-Zdroju, 10 stycznia 2022 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji. Obecnie zajmuje budynek przy ulicy Polnej 5, w pobliżu drogi krajowej nr 8.

Nowa placówka oferuje świadczenia lekarzy medycyny rodzinnej, konsultacje specjalistyczne, a także zabiegi rehabilitacyjne. Można tutaj wykonać badania diagnostyczne, działa między innymi punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

Centrum Medyczne Salus prowadzi trzy przychodnie w Kłodzku – przy ulicy Kusocińskiego, Łąkowej oraz przy ulicy Letniej.

Salus prowadzi także filie w Nowej Rudzie, Ząbkowicach Śląskich oraz w Bożkowie.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Placówki sieci oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne. W jednej z placówek w Kłodzku działa szpital specjalizujący się w zabiegach chirurgii jednego dnia w zakresie ortopedii, chirurgii ogólnej, laryngologii, ginekologii oraz chirurgii plastycznej, który posiada dwie sale operacyjne oraz oddział dzienny składający się z pięciu sal chorych.

Świadczenia oferowane przez placówki Salus są zarówno finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i komercyjne. Salus współpracuje z prywatnymi ubezpieczycielami oraz dużymi sieciami medycznymi.

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Salus sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku. Jej zarząd tworzą: Mateusz Wolfson, Teresa Wolfson, Wiktor Wolfson, Katarzyna Wolfson, Agnieszka Swancar oraz Joanna Ogrodnik-Arcinowska.

Przeczytaj teraz

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma prawie 3,7 miliona Polaków

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.01.2022

Z informacji Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że na koniec III kwartału 2021 roku Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia zdrowotne ponad 670 milionów złotych, czyli o prawie 15 procent więcej niż rok wcześniej. Prawie 3,7 miliona Polaków miało w tym okresie wykupione polisy zdrowotnej, oznacza to wzrost o 17 procent.

Na popularności zyskały przede wszystkim pakiety medyczne, które oferują dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacji lekarzy kilku specjalności.

Głównym powodem wyboru takich polis jest cena, a także łatwość umówienia wizyty z lekarzem pierwszego kontaktu oraz szybkiego wykonania potrzebnych badań diagnostycznych.

Dodatkowym ubezpieczeniem objętych jest coraz więcej osób spoza dużych miast. Rośnie również liczba polis grupowych. Jednocześnie zwiększa się liczba świadczeń realizowanych w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, co jest dowodem na pogłębiający się dług zdrowotny w Polsce.

Czytaj także: Jak zwiększyć dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej? >>>

– Na rynku ubezpieczeń zdrowotnych obserwujemy dziś dwa główne trendy. Pierwszy z nich to wzrost zainteresowania polisami, który jest odpowiedzią na rosnący dług zdrowotny. Jesienią zwiększyła się liczba chorych, nie tylko z powodu koronawirusa, ale również izolacji i wynikającego z niej braku naturalnej odporności. Polacy najczęściej odwiedzali wtedy internistów oraz pediatrów. Obserwujemy też pogarszający się stan zdrowotny całego społeczeństwa, skutkujący większym zapotrzebowaniem na specjalistów i badania. Drugi z widocznych kierunków to inflacja, która nie omija świadczeń zdrowotnych ­– podsumowuje Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Kolejna fala pandemii niesie ze sobą ponowny wzrost liczby hospitalizacji, zgonów oraz ogólnego pogorszenia się stanu zdrowia Polaków. Branża medyczna ponownie przechodzi w „tryb covidowy”, na który muszą być przygotowani również pacjenci borykający się z różnymi chorobami.

Jednym z rozwiązań, gwarantującym przede wszystkim dostęp do wykwalifikowanych specjalistów i terapii, mogą być ubezpieczenia szpitalne. Według raportu „Mapa ryzyka Polaków”, strach przed brakiem środków na specjalistyczne leczenie ciężkiej choroby to druga z obaw, na którą wskazuje 80 procent ankietowanych.

– Obserwujemy pojawiające się oferty ubezpieczeń komplementarnych, finansujących trudno dostępne usługi, nie tylko w czasie kryzysu związanego z pandemią. Są to na przykład drogie, nierefundowane terapie. Wciąż czekamy na ubezpieczenia szpitalne o kompleksowym zakresie, natomiast naszą główną potrzebą jest dziś dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i specjalistycznej opieki medycznej. W zależności od rozwoju sytuacji, nowe rodzaje ubezpieczeń mogą również zyskać na popularności – dodaje Dorota M. Fal.

Według badania przeprowadzonego w październiku 2021 przez CBOS aż 2 na 3 respondentów jest niezadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce, a tylko 29 procent ocenia ją pozytywnie.

Czytaj także: Raport OECD: spadła długość życia Polaków >>>

Poza tym najwięcej badanych uważa, że trudno dostać się do specjalisty w ramach NFZ, a w szpitalach jest niewystarczająca liczba personelu. Problem z brakami kadrowymi zauważa również Komisja Europejska, która w raporcie przygotowanym razem z OECD wskazuje, że polski system publicznej opieki zdrowotnej boryka się z niedoborem kadry medycznej, dostępnością lekarzy specjalistów i wysokimi kosztami, jakie ponoszą pacjenci leczący się prywatnie. Do pozytywnych kwestii związanych z sytuacją w branży medycznej należy natomiast dynamiczny rozwój telemedycyny.

Przeczytaj teraz

Wejdą w życie przepisy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.01.2022

27 stycznia 2022 roku wejdą w życie przepisy dotyczące Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Określają one wysokość świadczeń kompensacyjnych wypłacanych w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniach.

Wysokość takiego świadczenia będzie zależała od tego, czy pacjent wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć (wtedy będzie to 3000 zł), czy wymagał  w hospitalizacji związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS>>>

W przypadku hospitalizacji wysokość świadczenia wyniesie od 20 tys. zł do 100 tys. zł, dodatkowo podwyższane będzie ono w przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania innej metody leczenia lub diagnostyki oraz konieczności przeprowadzenia rehabilitacji.

Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Fundusz będzie tworzony z wpłat dokonywanych przez podmioty, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych, w wysokości 1,5 procent wartości brutto tej umowy.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 12 stycznia 2022 roku (poz. 64).

Link do ustawy>>>

Przeczytaj teraz

Projekt przepisów w sprawie rozliczeń szpitali z NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.01.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który wprowadza zmiany w zakresie tzw. współczynników korygujących.

Resort zdrowia wyjaśnia, że taryfy, które były ustalone przed 1 lipca 2021 roku, przygotowywane były bez uwzględnienia zmian dotyczących współczynników korygujących oraz przed wejściem w życie regulacji obligujących do ich obniżania. W związku z tym nie uwzględniają one mechanizmu obniżania współczynników korygujących, dlatego wzrost kwoty zobowiązania spowodowany wprowadzeniem nowych taryf nie powinien prowadzić do obniżenia współczynników korygujących.

Skorygowanie mechanizmu obniżania współczynników korygujących ma nastąpić w taki sposób, aby w przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali kwoty współczynników były pomniejszane proporcjonalnie do udziału danego rodzaju świadczeń lub ryczałtu w kwocie zobowiązania dla całej umowy.

Czytaj także: Nowe przepisy dotyczące aptek wykonujących szczepienia>>>

Obecnie zmniejszenie współczynników korygujących w siedzi szpitali, szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć odnosi się do wskaźników korygujących całości umowy, co powoduje, że kwoty wynikające z podniesienia wyceny świadczeń są często w całości równoważone zmniejszeniem kwoty współczynnika korygującego umowy. Taka sytuacja nie powstaje w umowach „pozasieciowych”. Proponowane rozwiązanie spowoduje zrównanie sytuacji świadczeniodawców w tym zakresie – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Rozporządzenie określa także, że w przypadku zmiany przez prezesa NFZ w trakcie realizacji umowy przedmiotu postępowania lub zmiany warunków umowy nowe warunki obowiązują od dnia wejścia tych przepisów w życie.

Świadczeniodawca, który nie zgodzi się na nowe warunki będzie mógł rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że złoży oświadczenie o wypowiedzeniu w terminie tygodnia od dnia wejścia przepisów w życie.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 stycznia 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 17 stycznia 2022.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy dotyczące aptek wykonujących szczepienia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.01.2022

11 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymogów dla aptek, które prowadzą szczepienia przeciwko Covid-19 lub przeciw grypie, albo oferują świadczenia w zakresie opieki farmaceutycznej.

Z rozporządzenia wynika, że świadczenia te mogą być przeprowadzane w pokoju opieki farmaceutycznej, które może stanowić odrębne pomieszczenie lub wyodrębnioną część izby ekspedycyjnej, oddzielonej ściankami działowymi (mogą być przesuwne), pod warunkiem zagwarantowana pacjentom poczucia bezpieczeństwa oraz poszanowania intymności oraz godności.

Warunkiem prowadzenia tej działalności jest także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, szczególnie sporządzanie i przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne zbiera na nowe wyposażenie >>>

Szczepienia i opieka farmaceutyczna może także być oferowana w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym pod warunkiem zachowania podziału czasowego poszczególnych jego funkcji oraz wprowadzenia pisemnej procedury, który określa sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia.

Rozporządzenie określa także wyposażenie pomieszczenia, w którym wykonywane są szczepienia lub świadczona jest opieka farmaceutyczna.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów ,jakim powinien odpowiadać lokal apteki zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 stycznia 2022 roku (poz. 38).

Link do rozporządzenia>>>

Natomiast 6 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia  w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

RCO otworzyło Radomskie Centrum Rodziny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.01.2022

Radomskie Centrum Onkologii otworzyło w styczniu 2022 roku Radomskie Centrum Rodziny. Placówka oferuje usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i komercyjnie.

W placówce przyjmują między innymi specjaliści w zakresie urologii, ginekologii i onkologii. Dostępne są badania diagnostyczne, takie jak między innymi USG, EKG, echo serca czy spirometria oraz badania laboratoryjne, wykonywane są drobne zabiegi ambulatoryjne z zakresu chirurgii, dermatologii, urologii oraz ginekologii.

Radomskie Centrum Rodzinny ściśle współpracuje z Radomskim Centrum Onkologii oraz z Centrum Gamma Knife w Warszawie. Dzięki temu lekarze POZ mogą być pierwszym ogniwem łańcucha diagnostycznego chorób nowotworowych. Rocznie spośród 150 tysięcy chorych w Polsce, aż 75 procent na początku swojej choroby trafia na wizytę do lekarza rodzinnego. Na etapie wczesnej diagnostyki liczy się czas i właściwe pokierowanie chorych.

Pacjenci onkologiczni Radomskiego Centrum Onkologii mają możliwość korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez specjalistów Radomskiego Centrum Rodzinny. Podczas takich wizyt lekarz pierwszego kontaktu zapoznaje się z historią choroby i jest wyczulony na ewentualne efekty uboczne leczenia onkologicznego.

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię >>>

Lekarz rodzinny pełni kluczową rolę w zachowaniu czujności onkologicznej oraz uzupełnia swoimi działaniami postępowanie onkologiczne. Nawiązanie współpracy między lekarzami onkologami a lekarzami medycyny rodzinnej gwarantuje kompleksową opiekę pacjentowi onkologicznemu.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Radomskie Centrum Onkologii zlokalizowane jest w Radomiu przy ulicy Uniwersyteckiej 6A, natomiast Radomskie Centrum Rodziny – przy ulicy Jerzego Radomskiego 5.

Czytaj także: Realizujemy inwestycje, rozwijamy ofertę usług >>>

Przeczytaj teraz

W Krakowie powstało Europejskie Centrum Leczenia Przepuklin

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.01.2022

W Szpitalu na Klinach w Krakowie powstało Europejskie Centrum Kompleksowego Leczenia Przepuklin, które oferuje leczenie operacyjne z wykorzystaniem metod małoinwazyjnych takich jak laparoskopia i chirurgia robotyczna.

Centrum posiada akredytację amerykańskiej organizacji International Hernia Collaboration i na stałe współpracuje z europejskimi i amerykańskimi klinikami.

Wykorzystanie metod małoinwazyjnych, w tym zabiegów robotycznych w leczeniu przepuklin pozwala na zmniejszenie dolegliwości bólowych, daje także zadowalające efekty kosmetyczne oraz minimalizuje ryzyko infekcji ran, pozawala również na skrócenie okresu rekonwalescencji oraz na szybszy powrót do regularnej aktywności życiowej i zawodowej.

Czytaj także: Realizujemy inwestycje, rozwijamy ofertę usług >>>

Najnowszą techniką operacyjną jest operacja z wykorzystaniem robota chirurgicznego. Narzędzia chirurgiczne są zminiaturyzowane i dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii mają bardzo duży zasięg ruchomości, znacznie większy niż ludzkie dłonie. W niektórych przypadkach operacja robotyczna jest jedyną metodą przeprowadzenia operacji małoinwazyjnej na przykład w przypadku przepuklin wymagających szycia wewnętrznych warstw ściany brzucha.

Wykorzystanie robota chirurgicznego również zwiększa trwałość operacji i zmniejsza ryzyko nawrotu przepukliny.

Pacjenci Europejskie Centrum Kompleksowego Leczenia Przepuklin mają do swojej dyspozycji dedykowaną osobę – indywidualnego opiekuna pacjenta, która pomaga w  skoordynowaniu całego procesu leczenia jak również w umówieniu  dogodnych terminów badań i konsultacji.

Szpital na Klinach posiada oddziały – ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, chirurgii plastycznej, ortopedii, urologii oraz kilkanaście poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną. Działa tutaj Centrum Leczenia Endometriozy i Centrum Leczenia Tarczycy.

W placówce działają dwie sale operacyjne, sala chirurgii jednego dnia oraz trakt porodowy.

Szpital działa przy ulicy Kostrzewskiego 37, przy ulicy Cechowej 12 zlokalizowane są gabinety specjalistyczne.

Czytaj także: Medicover otworzył pierwsze w Polsce eko centrum stomatologiczne >>>

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia w Jastrzębiu Zdroju

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.01.2022

Centrum Medyczne Medhouse otworzyło nową przychodnię, która zlokalizowana jest w Jastrzębiu Zdroju, w galerii Gwarek, przy ulicy Harcerskiej 1B.

Placówka oferuje konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, kardiologii, laryngologii czy urologii, a także zabiegi rehabilitacyjne, zabiegi chirurgiczne oraz diagnostykę – laboratoryjną i obrazową.

Zapowiadane jest rozszerzenie zakresu oferowanych usług.

Świadczenia oferowane przez nową przychodnię są komercyjne.

Czytaj także: Realizujemy inwestycje, rozwijamy ofertę usług >>>

Medhouse prowadzi także przychodnie w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Radlińskiej 68 oraz w Marklowicach przy ulicy Wyzwolenia 73.

Centrum Medyczne Medhouse działa od 2010 roku. Placówki prowadzi CMG4 sp. z o.o. sp. k., zarząd spółki z o.o. tworzą: Dariusz Graczyk i Jarosław Graczyk.

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia psychologiczne w Multi Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.01.2022

Przychodnia Multi Med, działająca przy ulicy Polnej 3 w Warszawie, od niedawna oferuje nowe świadczenia psychologiczne w zakresie terapii uzależnień. Świadczenia są komercyjne.

Multimed prowadzi w Warszawie przychodnie przy ulicy Grochowskiej (na Pradze), przy ulicy Okopowej (na Woli), przy ulicy Waryńskiego oraz Polnej.

W placówkach sieci można skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów, z zabiegów oraz wykonać badania diagnostyczne – między innymi endoskopowe, prenatalne czy USG. Laboratorium Multi Med posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana rozwija Centra Zdrowia Psychicznego >>>

Multimed prowadzi Centrum Rehabilitacji przy ulicy Prostej a także sieć pracowni diagnostyki obrazowej, które oferują badania rezonansu magnetycznego. Pracownie działają w Warszawie (na Pradze Południe i na Żoliborzu), a także w Płońsku, Garwolinie i Tomaszowie Lubelskim.

Badania są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ.

Multi Med działa od 1992 roku. Placówki prowadzi  Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-Med Hanna Brusikiewicz i spółka, spółka jawna.

Przeczytaj teraz

Sektor prywatnych szpitali to sektor dynamicznie się rozwijający

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.01.2022

Sektor prywatnych szpitali posiada 22 procent  wszystkich łóżek szpitalnych w Europie. Jest to sektor dynamiczne się rozwijający, wprowadzający nowe technologie i nowoczesne metody zarządzania – wynika z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych (UEHP)– „Factbook 2021 – Creating resilient and sustainable health care system in Europe: the role of Private Hospitals”.

Dane zawarte w raporcie pokazują, że sektor prywatnych szpitali w całej Europie ugruntował swoją pozycję jako niezbędny partner systemu publicznego. Prywatne placówki oferują zarówno leczenie planowe jak i w stanach zagrożenia życia.

Rola prywatnego sektora szczególnie widoczna jest podczas pandemii, zwłaszcza w czasie pojawiających się „fal” zakażeń, gdy dużo pacjentów chorych na Covid-19 musi korzystać z leczenia szpitalnego. Publiczne szpitale są wspierane wówczas przez prywatne,  a personel medyczny z prywatnych placówek angażuje się w pomaganie chorym w placówkach publicznych.

Z raportu wynika, że globalny trend dotyczący opieki zdrowotnej polega na redukcji liczby łóżek szpitalnych, jest to widoczne w wielu krajach i dotyczy szpitali publicznych. Natomiast liczba łóżek w szpitalach prywatnych jest stabilna lub wzrasta. Jest to dowód na wyższą efektywność prywatnych szpitali, ale także na niedobór środków publicznych przeznaczonych na świadczenia zdrowotnej – czytamy we wstępnie do opracowania.

Czytaj także: Zaznaczyliśmy naszą obecność i pokazaliśmy siłę >>>

Kluczowa jest obecnie poprawa jakości opieki zdrowotnej oraz dostępu do niej, poprzez likwidację nierówności w tym zakresie, występującej w różnych regionach. UEHP –jest partnerem tych zmian – stwierdza w przedmowie do raportu Paul Garassue, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych.

„Factbook 2021” prezentuje systemy opieki zdrowotnej w Europie, ich obecnie funkcjonowanie i perspektywy rozwoju na przyszłość, wyzwania związane z pandemią, inwestycje w ochronie zdrowia a także opiekę zdrowotną w ocenie pacjentów.

Jeden z rozdziałów poświecono opiece onkologicznej w Europie i roli sektora prywatnego w zapewnieniu pacjentom dostępu do nowoczesnego leczenia w tym zakresie.

Raport dostępny jest na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych>>>

Przeczytaj teraz

Raport OECD: spadła długość życia Polaków

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.01.2022

Przeciętna długość życia w Polsce w 2020 roku wyniosła 76,6 lat – o cztery lata mniej niż średnia w Unii Europejskiej. Spadła ona w latach 2019-2020 o 1,4 roku, na co wpływ miała pandemia Covid-19 – tak wynika z raportu  „State of Health in the EU: Poland – Country Health Profile 2021”.

Statystyczna długość życia w Polsce jest krótsza o 6,7 roku od życia w Norwegii. W porównaniu do średniej unijnej różnica ta wzrosła do 4 lat. Natomiast nadumieralność Polaków w roku 2020 była najwyższa w Europie.

Wśród przyczyn śmierci Polaków można wymienić choroby niedokrwienne serca – 11,1 procent, udary mózgu – 7 procent, Covid-19 –  6 procent, raka płuca – 5,6 procent, zapalenie płuc – 4,4 procent, raka jelita grubego – 3 procent, cukrzycę – 2,3 procent, choroby wątroby – 1,9 procent, raka piersi – 1,7 procent czy POChP – 1,6 procent.

Prawie połowa zgonów w Polsce spowodowana jest czynnikami behawioralnymi, takimi jak palenie tytoniu nadmierne spożywanie alkoholu i brak aktywności fizycznej. Jedna piąta Polaków jest otyła, jest to średnia wyższa niż w krajach unijnych.

Czytaj także: Raport Medicover: opieka zdrowotna to oszczędność dla pracodawców>>>

W ciągu ostatniej dekady wydatki na zdrowie w Polsce utrzymały się poniżej średniej UE, zarówno w przeliczeniu na mieszkańca, jak i jako udział w PKB. Pandemia Covid-19 spowodowała przekazanie dodatkowych środków dla sektora zdrowia.

Pieniądze na zdrowie wydawane są na opiekę stacjonarną, która stanowi 37 procent wszystkich wydatków, opiekę ambulatoryjną – 31 procent, produkty farmaceutyczne i wyroby medyczne – 22 procent, opiekę długoterminową – 7 procent oraz zaledwie 2 procent na profilaktykę.

Raport podkreśla także braki kadrowe w ochronie zdrowia i wskazuje, że Polska jest krajem o najmniejszej w Unii Europejskiej liczbie lekarzy na mieszkańca (2,4 na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia unijna to – 3,9).

Raport przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejskie Obserwatorium Polityki Systemów Opieki Zdrowotnej (European Observatory on Health Systems and Policies) we współpracy z Komisją Europejską zawiera przegląd systemu opieki zdrowotnej w Polsce i stanu zdrowia Polaków, z uwzględnieniem czynników behawioralnych. Ze zrozumiałych względów ta edycja raportu skupia się szczególnie na wpływie pandemii na ochronę zdrowia.

Raport dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Affidea zamknęła pracownię diagnostyczną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.12.2021

31 grudnia 2021 roku zakończyła działalność pracownia diagnostyczna spółki Affidea we Włoszczowie, w województwie świętokrzyskim. Placówka zlokalizowana była na terenie szpitala powiatowego, oferowała świadczenia w zakresie tomografii komputerowej.

Pracownia została zamknięta, ponieważ szpital zainwestował we własny sprzęt i prowadzi pracownię samodzielnie. Posiada także umowę na zdalne wykonywanie opisów badań ze spółką Tomma Diagnostyka Obrazowa.

Affidea prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego także pracownie diagnostyczne w Kielcach, Busku-Zdroju i w Skarżysku-Kamiennej, które oferują badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badania USG.

Czytaj także: Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka >>>

Affidea prowadzi 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, oprócz województwa świętokrzyskiego także na terenie województw – pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Przeczytaj teraz

NZOZ Optima z akredytacją CMJ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.12.2021

NZOZ Optima z Grodziska Mazowieckiego otrzymał certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, co oznacza, że spełnia wymagania dotyczące jakości oferowanych usług.

Certyfikat jest również potwierdzeniem wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w kierowaniu jednostką oraz profesjonalnego działania personelu w realizacji codziennych obowiązków.

Czytaj także: Rozwijamy się we wszystkich obszarach zdrowia i wellbeingu>>>

NZOZ Optima działa od 2010 roku. Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne (USG, laboratoryjne), badania dla kandydatów na kierowców i w zakresie medycyny podróży oraz szczepienia.

Oferuje zarówno świadczenia finansowane ze środków NFZ jak i komercyjne. Współpracuje z dużymi sieciami medycznymi oraz prywatnymi ubezpieczycielami.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Bairda 56, w kompleksie handlowo-usługowym.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w funkcjonowaniu szpitali

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.12.2021

Do konsultacji skierowany został projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, który wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Jedną z zapowiadanych w projekcie zmian jest odejście od ryczałtowego sposobu finansowania oraz powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, której celem będzie inicjowanie, wspieranie i monitorowanie procesów w zakresie zarządzania i finasowania oraz restrukturyzacji placówek. Do jej zadań będą należeć między innymi wspólne zakupy.

Zapowiedziano działania mające na celu oddłużenie szpitali. Agencja dokona oceny placówek, która stanie się podstawą do zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii, a ta będzie decydować o uzyskaniu pomocy na program naprawczo-rozwojowy.

Czytaj także: Rozwijamy się we wszystkich obszarach zdrowia i wellbeingu>>>

Zapowiadając zmiany resort zdrowia stwierdził, że mają  one także zlikwidować „nieuzasadnioną konkurencję” miedzy placówkami o personel, pracowników i zasoby materialne. W rezultacie szpitale działające na tym samym terenie nie powinny powielać oferowanych świadczeń, a raczej uzupełniać się w tym zakresie.

Rozwiązania zapowiedziane w projekcie mają wejść w życie w roku 2023.

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 grudnia 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w zakresie leczenia szpitalnego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.12.2021

14 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego. Do wykazu tych świadczeń zostały dodane nowe badania.

Są to: koherentna tomografia optyczna tętnic obwodowych (OCT), koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych, elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo oraz elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej.

Rozporządzenie ministra zdrowia mówi także o zatrudnieniu psychologa na co najmniej na 0.5 etatu na oddziale położnictwa i ginekologii lub o zapewnieniu porady psychologicznej w czasie nieprzekraczającym 24 godziny od momentu zgłoszenia, a także o stosowaniu standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 grudnia 2021 roku (poz. 2481).

Czytaj także: Będą zmiany w funkcjonowaniu szpitali >>>

Przeczytaj teraz

Projekt zmian w kilkudziesięciu aktach prawnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.12.2021

Do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zmiany w kilkudziesięciu aktach prawnych.

Zmiany dotyczą między innymi ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o diagnostyce laboratoryjnej, ustawy Prawo Farmaceutyczne czy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Polegają one na uelastycznieniu oraz zrównaniu wymagań dla Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Inspektora Farmaceutycznego z wymaganiami dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i  usprawnieniu procesu weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentom leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z systemu teleinformatycznego lub z Systemu Informacji Medycznej.

Nowelizacja rozszerza zakres przedmiotowego i podmiotowego uprawnienia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych o osoby będące w okresie połogu.

Umożliwia uzyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania nie tylko na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, ale również na realizację szczepień ochronnych.

Przedłużono termin wprowadzenia obowiązku przekazywania danych do sytemu P1 przez podmioty medyczne z 31 grudnia 2021 na 31 grudnia 2022.

Czytaj także: Rusza budowa kolejnego Domu opieki pod marką Orpea Rezydencje w Warszawie>>>

Zmiany w przepisach umożliwią przyjęcie za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwsze półrocze 2022 roku, odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 rok, czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią Covid-19.

Przepisy zawarte w nowelizacji mają także umożliwić osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji a także podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż dotychczas, zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu.

System Monitorowania Zagrożeń zmieni nazwę na System Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, utworzony zostanie także System Ewidencji Występowania Chorób Zakaźnych i Przeciwdziałania tym chorobom.

Nowelizacja uchyla także obowiązek sporządzania sprawozdania z działań określonych w ustawie z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec bieżącego informowania o podejmowanych działaniach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 grudnia 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 3 dni roboczych.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Placówki AHP przekształcone w szpitale covidowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.12.2021

Centrum Sercowo – Naczyniowe w Augustowie, należące do American Heart of Poland, zostało przekształcone w placówkę jednoimienną, przeznaczoną dla pacjentów z Covid-19.

25 łóżek tego ośrodka przeznaczono na wspieranie  pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2, a zadania w zakresie wspierania pacjentów kardiologicznych przejął oddział Polsko – Amerykańskich Klinik Serca w Suwałkach.

Nastąpiło to na skutek decyzji ministra zdrowia, na wniosek wojewody podlaskiego.

Natomiast decyzją wojewody śląskiego Szpital Św. Elżbiety w Katowicach, prowadzony przez AHP ponownie został przekształcony w szpital jednoimienny i przyjmuje pacjentów z Covid-19.

Początkowo placówka przeznaczyła na ten cel 53 łóżka zachowawcza i jedno łóżko respiratorowe, jednakże w związku z rosnącymi potrzebami liczba łóżek została zwiększona do ponad siedemdziesięciu.

Czytaj także: Zaznaczyliśmy naszą obecność i pokazaliśmy siłę >>>

Placówki AHP oferowały pomoc pacjentom z Covid-19 także podczas poprzednich fal wzrostu zachorowań. Działalność AHP w tym zakresie była wielokrotnie doceniana. Grupa otrzymała między innymi wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Katowice” oraz podziękowania i medale za wspólną walkę z epidemią od starosty powiatu nyskiego.

Grupa American Heart of Poland prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

W ramach Grupy działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Intercard, Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Przeczytaj teraz

Wrocław: nowe świadczenia w Omni Clinic

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.12.2021

Centrum Medyczne Omni Clinic z Wrocławia wprowadziło do swojej oferty nowe badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne. Nowe świadczenia, podobnie jak wszystkie usługi placówki, są komercyjne.

Nowe świadczenia dotyczą kardiologii, jest to możliwość wykonania całodobowego zapisu badania EKG (badanie holter EKG). Koszt badania wynosi 150 zł.

Nowa poradnia otwarta w placówce to poradnia oferująca konsultacje w zakresie diabetologii. Koszt konsultacji specjalisty diabetologa to 180 zł.

Czytaj także: W styczniu 2022 rusza budowa kompleksu senioralnego Orpea w Poznaniu >>>

Centrum Medyczne Omni Clinic oferuje świadczenia ukierunkowane na diagnostykę i leczenie chorób oraz zaburzeń układu pokarmowego, chorób metabolicznych oraz chorób przewlekłych. Działa tutaj między innymi pracownia motoryki układu pokarmowego.

W placówce dostępne są konsultacje kilkudziesięciu specjalistów (między innymi w zakresie hipertensjologii, medycyny sportowej, chorób zakaźnych, flebologii, fizjoterapii dziecięcej czy psychologii), badania diagnostyczne (w tym endoskopowe) a także kompleksowa opieka dietetyczna, psychologiczna i fizjoterapeutyczna, która ma wspierać prawidłowe odżywianie i pomoc w leczeniu chorób przewlekłych.

Omni Clinic zlokalizowana jest na 1 piętrze budynku biurowego LBH   – Legnicka Business House, przy ulicy Legnickiej 56.

Placówkę prowadzi Centrum Medyczne Omni Clinic sp. z o.o. sp. k. Prezesem zarządu spółki z o.o. jest Agnieszka Lasota.

Czytaj także: Zaznaczyliśmy naszą obecność i pokazaliśmy siłę >>>

Przeczytaj teraz

Nowe badania w Centrum Medycznym Bonifratrów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.12.2021

Centrum Medyczne Bonifratrów z Warszawy wprowadziło do swojej oferty nowe świadczenie – wykonanie biopsji cienkoigłowej, której wynik dostępny jest następnego dnia roboczego. Świadczenie są komercyjne.

Za wynik w trybie cito konieczna jest dopłata w wysokości 200 zł.

Biopsję wykonuje się, gdy po badaniu obrazowym (USG, TK, RM) pojawia się podejrzenie choroby nowotworowej. Pozwala ona ocenić komórki narządu pod mikroskopem, dzięki czemu można stwierdzić, czy ich struktura jest prawidłowa.

Najczęściej wykonywana jest biopsja cienkoigłowa tarczycy oraz biopsja cienkoigłowa piersi i węzłów chłonnych.

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię >>>

Warszawskie Centrum Medyczne Bonifratrów działa przy ulicy Sapieżyńskiej 3. Prowadzi specjalistyczne gabinety lekarskie wraz z zapleczem diagnostycznym. Przyjmuje tutaj kilkudziesięciu lekarzy. W zespole poradni działa między innymi gabinet stomatologiczny, pracownia USG, pracownia kardiologiczna, gabinet chirurgiczny, pracownia rentgenowska oraz pracownia endoskopowa. Placówka oferuje także możliwość leczenia za pomocą ziół.

Centrum oferuje zabiegi rehabilitacyjne oraz prowadzi Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny Bonifratrów.

Zakon Bonifratrów prowadzi w Polsce 4 szpitale – w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Piaskach-Marysinie, hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu oraz dzienny oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym Bonifratrzy prowadzą na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci>>>

Przeczytaj teraz

Podimed utworzy spółkę diagnostyczną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.12.2021

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej Podimed sp. z o.o. ze Szczecinka utworzy nową spółkę Podimed Laboratorium sp. z o.o.. Powstanie ona przez podział i przeniesienie części majątku głównej spółki

Kapitał zakładowy spółki dzielonej ma wartość 700 tys. zł., kapitało nowo wydzielonej spółki będzie wynosił 70 tys. zł.

Nowa spółka będzie prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych w placówkach Podimed – w Szczecinku przy ulicy Kilińskiego oraz w Dębnie, przy ulicy Kościuszki.

Laboratorium Podimed posiada akredytację potwierdzającą  jakość wykonywanych badań zgodną z normą ISO 15189.

Czytaj także: Rok 2021 kończymy z poczuciem zadowolenia >>>

Podimed oferuje usługi w zakresie medycyny rodzinnej w przychodniach w Szczecinku, Czarnem i Białym Borze. W Szczecinku oferuje konsultacje lekarzy specjalistów oraz prowadzi centrum okulistyki i chirurgii oka. Wśród dostępnych świadczeń są także usługi w zakresie medycyny pracy oraz rehabilitacja.

Usługi Podimedu są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej Podimed sp. z o.o. działa 1996 roku. Jednoosobowy zarząd spółki tworzy Paweł Szycko.

Przeczytaj teraz

Program pilotażowy sieci onkologicznej przedłużony o rok

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.12.2021

Weszły w życie zmiany w programie pilotażowym dotyczącym sieci onkologicznej, zgodnie z którymi jego realizacja potrwa do 31 grudnia 2022 roku. Wcześniejszy przepis mówił o 31 grudnia 2021.

Rozporządzenie określa datę zakończenia pilotażu dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie. Kontynuacja pilotażu ma na celu zapewnienie jego ciągłości w województwach włączonych do programu pilotażowego do czasu wejścia w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, której celem jest wprowadzenie rozwiązań przetestowanych w ramach programu pilotażowego w całym kraju.

Mając na uwadze, że docelowe zmiany systemowe, które zostaną wprowadzone na mocy ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, powstały na podstawie doświadczeń z pilotażu, zasadne jest więc zachowanie ciągłości modelu pilotażowego w wybranych województwach.

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię >>>

Resort zdrowia uzasadnia zmianę tym, że brak przesunięcia terminu obowiązywania pilotażu mógłby skutkować wstrzymaniem wielu wdrożonych procesów, w tym między innymi koordynacji opieki onkologicznej z uwzględnieniem call center oraz pracy koordynatorów pacjenta onkologicznego, rozbudowanych analiz ścieżek pacjentów, weryfikacji ustrukturyzowanych danych.

Poza tym przerwanie pilotażu spowodowałoby zakończenie zbierania i analizy danych, przez co stworzony od podstaw system monitorowania jakości stałby się bezużyteczny.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 27 grudnia 2021 roku (poz. 2412).

Weszło w życie 28 grudnia 2021.

Przeczytaj teraz

Umowa genXone z WSSE w Olsztynie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.12.2021

Spółka genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach podpisała umowę dotyczącą wdrożenia protokołu do sekwencjonowania nanoporowego salmonella dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Oferta firmy została wybrana w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę.

Umowa obejmuje opracowanie i dostarczenie protokołu do sekwencjonowania nanoporowego salmonella, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników laboratorium, dostarczenie przygotowanych odczynników, zapewnienie wsparcia w bieżącej realizacji  sekwencjonowania, analizę bioinformatyczną i deponowanie sekwencji w bazach danych, dostarczenie oprogramowania wraz z licencją oraz zapewnienie  właściwej dokumentacji w ramach projektu.

Wartość brutto całości zamówienia wynosi 214 635,00 zł. Termin jego wykonania określony został do 22 grudnia 2021 roku.

Zarząd spółki podkreśla, że zawarta umowa stanowi niezwykle istotny krok w rozwoju nowych produktów opartych o technologię sekwencjonowania nanoporowego, co pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy w obszarach niezwiązanych z diagnostyką i analizą wariantów wirusa Sars-CoV-2.

Czytaj także: Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski >>>

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA

Przeczytaj teraz
Page 15 of 365
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 365