Dietetyk w CM EuroMedis

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.08.2022

Centrum Medyczne EuroMedis ze Szczecina otworzyło nową poradnię, która oferuje konsultacje w zakresie dietetyki. Świadczenia poradni są komercyjne.

W poradni przyjmuje dietetyk kliniczny, który pomaga osobom z problemami mającymi związek z żywieniem oraz udziela konsultacji pacjentom z chorobami, wymagającymi opracowania określonego sposobu żywienia.

Centrum EuroMedis oferuje konsultacje w zakresie kilkunastu specjalności, między innymi w zakresie neurologii, urologii , gastrologii, okulistyki, dermatologii, immunologii, chirurgii. W przychodni dostępne są badania diagnostyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Medicover Optyk otworzył nowy salon w Warszawie

W ofercie placówki znajdują się między innym usługi w zakresie psychologii, działa tutaj Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób wieku dziecięcego. Placówka wykonuje również badania kliniczne.

Świadczenia centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Centrum Medyczne EuroMedis działa od 2009 roku.

Placówka mieści się przy Alei Powstańców Wielkopolskich 33a. Jest prowadzona przez EuroMedis sp. z o.o., której zarząd tworzą: Marcin Ratajczak i Jerzy Kolenda.

Przeczytaj teraz

Inflacja to ograniczenie wzrostu prywatnego rynku opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.08.2022

Wzrost cen jest jednym z kluczowych wyzwań dla rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce obecnie oraz w nadchodzących latach. Firma badawczo-analityczna PMR w swoim najnowszym raporcie o rynku prywatnej opieki zdrowotnej prognozuje silny wzrost cen usług medycznych w całym 2022 roku, co z jednej strony wpłynie na nominalny wzrost wartości tego rynku, lecz z drugiej zmniejszy jego realną dynamikę.

Według raportu firmy PMR ,,Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027” wzrost cen jest jednym z głównych wyzwań dla rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce.

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty

Wzrost cen usług

Według PMR w całym 2022 roku ceny usług ambulatoryjnych i innych związanych ze zdrowiem wzrosną o około 14 procent w porównaniu do roku 2021.

– Ceny usług medycznych będą się zwiększały, co z jednej strony wpłynie na wzrost nominalnej wartości rynku usług prywatnej opieki zdrowotnej, ale z drugiej zmniejszy dynamikę realną między innymi z powodu ograniczonej siły nabywczej Polaków – mówi Justyna Zagórska, starszy analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w PMR i autorka raportu. -Wpłynie to na decyzje zakupowe Polaków, którzy mogą ograniczać niektóre prywatne wizyty opłacane na miejscu, na przykład wizyty u dentystów, ale z drugiej strony może spowodować większe zainteresowanie abonamentami medycznymi i prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi – dodaje.

Jak wynika z prognozy PMR, w latach 2022-2027 wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej, uwzględniająca wydatki pacjentów na leki i inne produkty w aptekach oraz wydatki pacjentów na leki bez recepty i suplementy diety poza aptekami), będzie wzrastała średniorocznie o około 7 procent (CAGR) w ujęciu nominalnym. Uwzględniając inflację, realnie wzrost ten będzie jednak niższy i wyniesie około 3 procent.

Silna presja płacowa i niedobory kadry

Pomimo zwiększającej się liczby pracowników w sektorze ochrony zdrowia, presja płacowa w tej branży wciąż będzie silna. Prognozy PMR wskazują, że zarobki personelu medycznego będą rosły wyraźnie szybciej niż wynagrodzenia w Polsce ogółem. Będzie to skutkować wyższymi cenami usług. Justyna Zagórska dodaje, że istotnym problemem dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej pozostają problemy z niewystarczającą liczbą kadry medycznej. -Nasilające się problemy z niedoborem kadry medycznej były jedną z najczęściej wymienianych barier rozwoju rynku przez przedstawicieli firm medycznych, z którymi przeprowadziliśmy wywiady na potrzeby raportu – mówi.

Somatologia i rehabilitacja z najwyższymi wzrostami

Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez PMR na potrzeby raportu, pacjenci korzystający z prywatnych usług medycznych opłacanych na miejscu (tzw. fee-for-service, FFS) już odczuli wzrost cen. Stomatologia i rehabilitacja to obszary, w których średnie kwoty wydawane na przez Polaków na jedną wizytę w 2021 roku (w ramach opłat FFS) wzrosły najbardziej. Wskaźnik PMR zmiany cen dla usług stomatologicznych wyniósł ponad 62 procent, a dla usług rehabilitacyjnych – 59 procent. Maksymalny poziom wskaźnika wynosi 100 procent i oznacza, że wszyscy badani odpowiedzieli, że średnia kwota wydawana przez nich na jedną wizytę czy usługę wzrosła. Najbardziej odporne na wzrost cen okazały się wizyty u internisty, choć i w tym przypadku wskaźnik był wysoki i wyniósł 44 procent.

Medicover Stomatologia wkracza do województwa opolskiego

Raport „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027” zawiera kompleksową analizę rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w 2022 roku. Dla potrzeb raportu PMR między innymi obliczył wartość rynku i poszczególnych jego segmentów oraz sporządził 5-letnią prognozę jego rozwoju.

W celu uzyskania jak największej precyzji informacji, podczas opracowywania raportu połączono dane pochodzące ze źródeł pierwotnych i wtórnych, które zostały ze sobą połączone oraz wzajemnie zweryfikowane za pomocą modelowania ekonometrycznego oraz metodą ekspercką.

Na potrzeby raportu PMR wykonał także badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie 1492 osób korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej, przeprowadził 25 wywiadów pogłębionych z firmami działającymi na rynku, a także przeanalizował działalność i wyniki finansowe około 1000 firm działających w sektorze.

Przeczytaj teraz

Pilotaż opieki kardiologicznej w kolejnych województwach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.08.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego sieci kardiologicznej rozszerza jego realizację na województwa – łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie oraz wielkopolskie.

Jako kryterium włączenia do realizacji programu zastosowano liczbę ludności. Województwa te mają największą liczbę ludności po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem.

W pierwszym etapie pilotażu zawarto umowy na jego realizację oraz opracowano wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego. W etapie realizacyjnym, który obowiązuje od 25 listopada 2021 roku rozpoczęto realizację programu z zastosowaniem opracowanych wytycznych.

Opracowane wytyczne oraz wstępne ich przetestowanie w województwie mazowieckim pozwala na rozszerzenie obszaru realizacji programu pilotażowego o kolejne województwa..

W projekcie rozporządzenia określono, dla nowo włączonych województw czas trwania poszczególnych etapów programu. Etap organizacyjny potrwa od 12 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a etap realizacji – do 31 grudnia 2024. Został on wydłużony o około 19 miesięcy. Etap ewaluacji potrwa przez 3 miesiące od zakończenia etapu realizacji.

Poza tym w odniesieniu do województwa mazowieckiego wydłużono okres etapu realizacji.

Rozszerzono także katalog pomiotów mogących kierować pacjentów na kwalifikację do programu o poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych.

GVM Carint w Sanoku rozwija najnowsze metody leczenia

Zwiększono do 50 zł kwotę dla ośrodków za skierowanie pacjenta do kwalifikacji do programu pilotażowego. Ma to na celu objęcie opieką kardiologiczną większej liczby pacjentów.

Ze względu na świadczenia diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz związanych z nimi powikłań sercowo-naczyniowych lub narządowych, włączono do sieci kardiologicznej w ramach ośrodków współpracujących I poziomu poradnie hipertensjologiczne.

Zmieniono również definicję dla ośrodków współpracujących II poziomu przez wskazanie, że wyboru takiego ośrodka dokonuje konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym. Umożliwiono zawieranie umów w trakcie trwania okresu realizacji.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 3 sierpnia 2022 roku.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Rehasport partnerem medycznym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.08.2022

Klinika Rehasport została Oficjalnym Partnerem Medycznym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku z możliwością przedłużenia.

Umowę w siedzibie PZŁS podpisali prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch oraz prezes zarządu Rehasport dr n. med. Witold Dudziński.

Rafał Tataruch: Liczymy na wymianę doświadczenia i wiadomości

– Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z Rehasport. To klinika, która współpracuje z wieloma sportowcami i związkami sportowymi. Ma wielkie doświadczenie, z którego skorzystają teraz łyżwiarze. W pierwszym etapie naszej współpracy planujemy przeprowadzenie testów wśród najbardziej utalentowanej młodzieży podczas zgrupowania w Tomaszowie Mazowieckim. W dalszym etapie odbędą się testy wśród najlepszych zawodników toru krótkiego. Wraz z Rehasport chcemy zebrać dane i opracować protokoły, które pozwolą nam wyłonić przyszłych mistrzów. Poszukiwanie następców naszych medalistów olimpijskich to priorytet. Liczymy na wzajemną wymianę doświadczenia i wiadomości, które dostarczą istotnych informacji trenerom i zawodnikom w procesie treningowym, a Rehasport pomogą otworzyć się na sporty zimowe – mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

Dr Witold Dudziński: Zapewnimy właściwe wsparcie medyczne

– Ostatnia dekada to czas wielkiego rozwoju naszej kliniki, a co z tym związane, także większą opieką nad najlepszymi polskimi sportowcami. Pracujemy z kadrami narodowymi w grach zespołowych, reprezentantami Polski w sportach wodnych, czyniącymi ogromne postępy tenisistkami i tenisistami, a teraz do tego grona dołączają przedstawiciele sportów zimowych – mówi prezes zarządu Rehasport dr n. med. Witold Dudziński. – Panczeniści, ale także specjaliści od short tracku, wielokrotnie udowadniali, że potrafią dostarczyć ogromnych emocji, a także wielu powodów do radości. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy i fachowemu wsparciu, dołożymy cegiełkę do kolejnych sukcesów, z medalami mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich włącznie. Właściwe wsparcie medyczne i to nie tylko w przypadku leczenia urazów, ale także przekazywania nowych zdobyczy medycyny, jest dziś podstawą funkcjonowania profesjonalnego sportu. I tego zadania się podejmujemy we współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego – przyznaje prezes Rehasport.

Rehasport zapewni i zorganizuje opiekę medyczną we współpracy ze sztabem medycznym PZŁS. Poza tym najmłodsi członkowie kadr narodowych czterokrotnie w roku mogą liczyć na zaawansowane badania, między innymi na testy antropometryczne, testy skocznościowe, testy równowagi i strategii posturalnej, a także testy szybkościowe na lodzie. Reprezentanci Polski, wskazani przez PZŁS, będą mieli też możliwość skorzystania z szerokiego pakietu badań biomechanicznych: oceny izokinetycznej kończyn dolnych i górnych (system Biodex), oceny podstawowych wzorców ruchowych (FMS) oraz oceny fizjoterapeutycznej.

Rehasport opiekuje się najlepszymi sportowcami

Zespół kliniki Rehasport składa się z ortopedów, radiologów, lekarzy medycyny sportowej, chirurgów, internistów, fizjoterapeutów, ale również trenerów przygotowania fizycznego, biomechaników, psychologów, dietetyków i menedżerów sportowych. Klinika jako pierwsza w Polsce otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Jest Oficjalnym Partnerem Medycznym kilku związków sportowych (m. in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich), wielu klubów w sportach zespołowych, a także opiekuje się medalistami mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Technologia przyszłości w Rehasport

 

Źródło: www.rehasport.pl

Przeczytaj teraz

Invicta buduje Europejskie Centrum Rodziny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2022

Invicta buduje w Sopocie Europejskie Centrum Rodziny, wielofunkcyjny, otwarty kompleks ochrony zdrowia. Jego celem będzie realizacja badań naukowych i projektów rozwojowych oraz opracowywanie najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych.

W Centrum będzie prowadzona działalność diagnostyczna i lecznicza: ambulatoryjna i zabiegowa, będą tam funkcjonowały kliniki i laboratoria medyczne, szpital położniczo-ginekologiczny, centrum diagnostyki jednego dnia z przychodnią i apteką oraz ośrodek rehabilitacji a także ośrodek szkoleniowy dla lekarzy, położnych i pielęgniarek.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Miejsce ma czerpać z idei medycyny holistycznej, opierającej się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie na siebie wpływają, a leczenie powinno obejmować cały organizm. Dążenie to znajduje odzwierciedlenie w różnorodności funkcji kompleksu, którego celem jest również wyznaczanie nowych standardów leczenia zaburzeń płodności

Integralną częścią inwestycji jest Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, z wykwalifikowanym zespołem ekspertów, który opracowuje nowoczesne metody terapii proponowane pacjentom ECR.

Kompleks będzie się składał z pięciu budynków. Pierwszy z nich, w którym mieści się administracja, laboratoria medyczne oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe, już został oddany do użytku.

Jako kolejny powstanie budynek, w którym będą działać gabinety specjalistyczne, pracownia diagnostyki obrazowej, oddział szpitalny oraz apteka. Kolejne budynki będą pełnić rolę endokrynologiczno-metabolicznej strefy regeneracji wraz z funkcją pobytową, zapewniając zintegrowaną opiekę pacjentom w procesie diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, w szczególności zaburzeń płodności.

Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest jesienią 2023 roku. Pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z placówki już w pierwszym kwartale 2024 roku.

Centrum powstaje przy ulicy Polnej 64 w Sopocie, gdzie w roku 2016 spółka Invicta Nieruchomości kupiła działkę. Kosz jej zakupu wyniósł około 10 mln zł. Powierzchnia działki wynosi 11 184 mkw.

Invicta działa na rynku od ponad 20 lat, specjalizując się między innymi w kompleksowej diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności oraz w obszarze zdrowia kobiety (profilaktyka zdrowotna, prowadzenie ciąży, badania prenatalne). Prowadzi placówki leczenia niepłodności oraz centra zdrowia kobiety w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Wrocławiu.

InviMed Wrocław realizuje program dla pacjentów onkologicznych

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Ad-Med otworzy nową placówkę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2022

Centrum Medyczne Ad-Med z Wrocławia otwiera nową placówkę, która zlokalizowana będzie przy ulicy Złotnickiej 17BC. Nowa przychodnia rozpocznie działalność 29 sierpnia 2022 roku.

Do  nowej lokalizacji zostanie przeniesiona filia Centrum, która obecnie działa w Centrum Medycznym „Zdrowa Kobieta”, przy ulicy Kamiennogórskiej 10.

Nowa placówka to wyższy poziom świadczonych usług oraz większy komfort dla personelu i pacjentów.

Medicover Stomatologia wkracza do województwa opolskiego

Ad-Med prowadzi od ponad 10 lat przychodnię przy ulicy Syrokompli 1. Przychodnia przy ulicy Kamiennogórskiej została otwarta w roku 2018. Natomiast od roku 2021 działa placówka Ad-Med, zlokalizowana przy ulicy Zakładowej 18F.

Placówki Ad-Med oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostykę USG oraz laboratoryjną (prowadzą punkt pobrań i współpracują z laboratoriami Synevo i Diagnostyka). Oferują komercyjne testy diagnostyczne oraz realizują programy profilaktyczne.

Przychodnie posiadają certyfikat przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (w zakresie świadczeń POZ).

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Ad-Med sp. z o.o. Założycielkami Centrum są: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (lekarz rodzinny), prof. UMW oraz dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak (lekarz rodzinny, pediatra), tworzące zarząd spółki.

Źródło: www.admed-poz.pl

Przeczytaj teraz

Centrum Zdrowia Tuchów otworzyło hospicjum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2022

Centrum Zdrowia Tuchów otworzyło nowe hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Placówka zlokalizowana jest przy kompleksie szpitalnym i oferuje świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

To jeden z największych ośrodków tego typu zlokalizowany w subregionie małopolskim. Pacjenci hospicjum objęcie zostali opieką pielęgniarską i medyczną przez 7 dni w tygodniu, a celem placówki jest zapewnienie im jak najlepszych warunków w ostatnim cyklu życia. Placówka gwarantuje również opiekę rehabilitanta oraz psychologa, który udziela wsparcia zarówno choremu jak i jego rodzinie.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Orpea

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi działalność leczniczą w 12 lokalizacjach. Głównym miejscem udzielenia świadczeń jest Tuchów, gdzie zlokalizowane są między innymi 4 oddziały szpitalne czyli oddział chorób wewnętrznych, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny i oddział chirurgii jednego dnia.

W Dąbrowie Tarnowskiej spółka prowadzi oddział ginekologiczno – położniczy, oddział neonatologiczny oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. CZT prowadzi także kilkanaście poradni specjalistycznych oraz zespół pracowni analitycznych i diagnostycznych.

Centrum Zdrowia Tuchów jest spółką, która została utworzona w 2007 roku i od 1 lutego 2008 roku rozpoczęła udzielanie świadczeń po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

Przeczytaj teraz

RPO: Brakuje opieki hospicyjnej na terenach wiejskich

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2022

W Polsce brakuje placówek oferujących opiekę paliatywną i hospicyjną, szczególnie na obszarach wiejskich – stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich i apeluje o podjęcie działań systemowych i likwidację tych problemów.

Rzecznik w maju 2022 roku zorganizował wspólnie z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza konferencję, której efektem jest wystąpienie zawierające postulaty dotyczące stanu opieki paliatywnej na obszarach wiejskich. Skierowane zostało do resortów zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, a także do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomniano w nim, że obszary wiejskie stanowią 90 procent terytorium Polski i zamieszkuje na nich 40 procent obywateli. Populacja wsi szybko się starzeje, na wsiach jest także słabo rozwinięta infrastruktura, ograniczony dostęp do transportu publicznego, usług społecznych i opieki zdrowotnej, co negatywnie wpływa na jakość życia najstarszych mieszkańców i ich prawo do opieki i godnej starości.

Z badań wynika, że ponad 71 procent (ponad 2,4 mln) osób mieszkających na terenach wiejskich w wieku 60 lat i więcej nie używa internetu. Polska wieś szybko się starzeje, stąd wynika konieczność przejścia od opieki rodzinnej do instytucjonalnej. Jednak ta druga jest przeciążona i pojawiają się problemy z jej dostępnością i jakością, co w szczególności jest widoczne na terenach wiejskich.

W opiece senioralnej występują takie problemy jak niedofinansowanie, braki kadrowe, czy niedostateczne powiązanie opieki medycznej i społecznej. Problemem są zasady funkcjonowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (PODD), czyli nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. W praktyce, nie każdy przewlekle chory przebywający w domu może otrzymać taką opiekę – lekarze POZ często nie wiedzą, co to jest PODD, jakie są kryteria kwalifikacji i gdzie w swoim rejonie szukać takiej usługi. Występują również problemy z długim czasem oczekiwania na przyjęcie do PODD.

Źródłem wykluczenia chorych i ich rodzin są również choroby demencyjne. W aspekcie społecznym ta grupa osób jest często pomijana, a liczba osób chorych na demencję jest niedoszacowana. Również rodziny nie są przygotowane do życia z osobami chorującymi na choroby demencyjne.

Kolejna kampania Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

RPO przedstawił opracowany przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza nowy model działania hospicjum polegający między innymi na poprawie dostępności opieki dla osób przewlekle, nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich opiekunów na terenach wiejskich, a także poprawie jakości życia osób chorych i ich umierania oraz zapewnieniu wsparcia wytchnieniowego dla opiekunów domowych.

Rzecznik wskazuje, że model ten można powielać i może on służyć innym, działającym na terenach wiejskich, jednostkom o podobnych potrzebach zdrowotnych. Podobnie jak innowacyjny projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba” polegający na stworzeniu sieci zasobów na obszarach wiejskich pomagających na wielu poziomach – od pomocy sąsiedzkiej i grup nieformalnych, po organizacje sektora publicznego i NGO.

Opieka paliatywna i hospicyjna jest świadczeniem gwarantowanym, jednak regulujące to rozporządzenie ministra zdrowia zawiera ograniczony wykaz chorób kwalifikujących do leczenia z tego zakresu.

Na apel Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedział przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który między innymi poinformował, że trwają obecnie prace nad wdrożeniem rozwiązań systemowych zmierzających w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. 7 czerwca 2022 roku  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 roku).

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zmodernizowała siedzibę

Strategia zakłada kierunki działań wspierających rozwój usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania oraz wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiadając na apel RPO, wskazał między innymi na plany dotyczące adaptacji programów profilaktycznych do potrzeb obszarów wiejskich oraz na politykę publiczną „Zdrowa Przyszłość”, która ma zapewnić dostęp do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. Obejmuje ona również strategię deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej nad osobami starszymi.

W ramach KPO (Krajowego Planu Odbudowy) opracowany kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych.

29 czerwca 2022 roku minister zdrowia zatwierdził Plan Taryfikacji na 2023 rok, który obejmuje również świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. W resorcie zdrowia trwają także obecnie prace zmierzające do powołania zespołu ds. przygotowania strategii długofalowej pozwalającej na rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej. W ramach prac zespołu zostaną poruszone kwestie związane z trudnościami w dostępie do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, również w odniesieniu do osób zamieszkujących tereny wiejskie, oraz wypracowane propozycje rozwiązań w tym zakresie.

Gremium to może również stanowić forum do przedyskutowania możliwości skorzystania z doświadczeń wyniesionych z realizacji projektu pod nazwą „Dać to, czego naprawdę potrzeba” oraz do przeanalizowania możliwości wykorzystania nowego modelu hospicjum domowego na terenach wiejskich.

Cały raport RPO na temat opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz odpowiedzi resortów – rodziny oraz zdrowia dostępne są na stronie – www.bip.brpo.gov.pl

Przeczytaj teraz

Produkt genXone w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2022

Produkt firmy geXone znalazł się w tegorocznym raporcie „Top Disruptors in Healthcare”, opisującym polski sektor medtech. Jest to autorski, unikatowy projekt Nanobiome, polskie badanie mikrobiomu jelitowego z wykorzystaniem całogenomowego sekwencjonowania w technologii nanoporowej.

Ma to być narzędzie wspierające przede wszystkim dietetyków lub gastroenterologów.

Projekt ten został także nagrodzony w konkursie „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski

Raport „Top Disruptors in Healthcare” stanowi przegląd startupów, które proponują nowe ciekawe rozwiązania dla lekarzy i ich pacjentów oraz jednocześnie wywierają wpływ na rozwój sektora medycznego. Celem publikacji było zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku oraz pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

W tegorocznej edycji raportu „Top Disruptors in Healthcare” zaprezentowano 144 startupów polskich oraz 14 startupów zagranicznych, z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.  Raport został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji „AI w Zdrowiu”, która odbyła się 14 czerwca 2022 roku w Warszawie.

Raport dostępny jest tutaj

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zmodernizowały oddział w Ustroniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.07.2022

Oddział Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu został zmodernizowany. Oficjalna prezentacja oddziału dla mediów i zaproszonych gości miała miejsce 27 lipca 2022.

W wyniku inwestycji powstały dodatkowe sale dla pacjentów, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Zwiększona została liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, gdzie pod opieką lekarzy przebywają pacjenci w ciężkim stanie, często zagrożenia życia. Zwiększenie liczby łóżek oznacza skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację.

Oddział jest zlokalizowany w uzdrowisku Ustroń, które jest jednym z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. W placówce realizowany jest program KOS-Zawał, którego celem jest skoordynowane, specjalistyczne leczenie i rehabilitacja pacjentów kardiologicznych.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Grupa American Heart of Poland zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację.

Placówki Grupy wspierają pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.

Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

AHP kontynuuje opiekę kardiologiczną w Mielcu

Przeczytaj teraz

Psychiatra dziecięcy w Centrum Medycznym Movemed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.07.2022

Centrum Medyczne Movemed z Bochni, w województwie małopolskim, rozszerzyło zakres oferowanych świadczeń o konsultacje w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Konsultacje są komercyjne.

Koszt pierwszej wizyty to 370 zł, kolejnych – 270 zł.

Specjalista przyjmujący w poradni to rezydent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, który realizujący program specjalizacji w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych dzieci i młodzieży.

Centrum Medyczne Movemed oferuje także świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, a także konsultacje psychologiczne i psychoterapie indywidualne, dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także dla par i dla rodzin.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Poza tym w placówce odstępne są konsultacje lekarzy specjalistów – między innymi neurologa, reumatologa, ortopedy, internisty, diabetologa, endokrynologa czy chirurga naczyniowego. Można tutaj wykonać badania USG, EKG, biopsję, a także badania laboratoryjne.

Świadczenia placówki są komercyjne, oferowane są także pakiety badań.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Movemed mieści się w Bochni przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 40. Prowadzone jest przez spółkę cywilną Marta Mrzygłód, Sabina Nowak. Działa od 2016 roku.

Przeczytaj teraz

Nowe badania w Przychodni Brackiej Guido

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.07.2022

Przychodnia Bracka Guido w Zabrzu, prowadzona przez fundację Unia Bracka, zainwestowała w nowy sprzęt diagnostyczny i rozszerzyła zakres oferowanych świadczeń.

Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej funkcjonującej w tej placówce wzbogaciło się o nowy aparat RTG, przeznaczony do wykonywania badań u dzieci.

Przychodnia Bracka Guido otwarta została  w marcu 2021 roku i systematycznie rozszerza zakres oferowanych świadczeń. Najmłodsi pacjenci mogą korzystać tutaj także z opieki lekarza pediatry oraz pielęgniarki pediatrycznej, ze szczepień oraz badań laboratoryjnych. Wkrótce placówka zaoferuje także wykonywanie badań USG dla najmłodszych.

Badania RTG dla dzieci dostępne są także w innych placówkach Unii Brackiej – w Przychodni Brackiej Staszic w Katowicach,  w Przychodni Brackiej Knurów oraz w Przychodni Brackiej Wesoła w Mysłowicach.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Przychodnia Bracka Guido oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz rehabilitację. Działa tutaj poradnia medycyny pracy. Oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Przeczytaj teraz

Projekt „Bezpieczna Przystań” w Centrum Medycznym Ameds

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.07.2022

Centrum Medyczne Ameds z Grodziska Mazowieckiego 7 lipca 2022 roku uruchomiło zapisy na bezpłatne wizyty lekarskie dla pacjentów z Ukrainy. Placówka jest realizatorem medycznej części projektu „Bezpieczna Przystań”.

Projekt ten realizowany jest z Fundacją Polki Mogą Wszystko oraz w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Charity Fundation.

Świadczenia medyczne w poradniach Centrum w Grodzisku Mazowieckim i Warszawie oferowane są we współpracy z lekarzami z Ukrainy, co zapewnia swobodę komunikacji z pacjentami.

Grupa Lux Med pomogła już ponad 100 tysiącom uchodźców z Ukrainy

Pacjenci z Ukrainy mogą korzystać w placówkach Centrum z konsultacji lekarza medycyny rodzinnej, pediatry oraz ginekologa.

Placówki Centrum Medyczne Ameds oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje ponad 20 specjalistów, badania diagnostyczne, fizjoterapię, a także zabiegi w zakresie urologii, leczenie nadwagi i otyłości, wazektomię i zabiegi w zakresie skleroterapii

Placówki Ameds zlokalizowane są w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego 11 oraz w Warszawie przy ulicy Brackiej 11/13.

Placówki prowadzi Biogene sp. z o.o. , które prezesem jest Maciej Zarębiński, lekarz kardiolog.

Ameds: innowacyjne badanie w zakresie urologii onkologicznej

Źródło: www.ameds.pl

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Goldenmed z nowymi usługami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.07.2022

Centrum Medyczne Goldenmed z Warszawy rozszerzyło zakres oferowanych usług o nowe badania i zabiegi. Oferowane świadczenia są komercyjne.

Nowości w placówce to tlenoterapia, czyli zabieg wykonywany w komorze hiperbarycznej, iniekcja kwasu hialuronowego, stosowana w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów oraz badanie okulistyczne – badanie pola widzenia (perymetria).

Przychodnia Goldenmed działa w warszawskiej dzielnicy Białołęka, w Galerii Odkryta, w rejonie ulic Odkrytej i Światowida.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne w kilkunastu zakresach, leczenie stomatologiczne oraz rehabilitację. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i medycyny transportu. Można wykonać badania diagnostyczne, takie jak USG, RTG, EKG oraz laboratoryjne.

Usługi Centrum, poza podstawową opieką zdrowotną, są komercyjne. Centrum współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, takimi jak Allianz, Signal Iduna, SKOK Ubezpieczenia, Compensa, PZU, ICR, Inter Polska, Saltus Zdrowie, Medica Assistance oraz TU Zdrowie, a także z siecią Lux Med.

Właścicielem Centrum Medycznego Goldenmed jest spółka Inwest Med z siedzibą w Legionowie.

Źródło: www.goldenmed.pl

Przeczytaj teraz

InviMed Wrocław realizuje program dla pacjentów onkologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2022

InviMed Wrocław 15 lipca 2022 został realizatorem programu zabezpieczającego płodność u pacjentów onkologicznych. Jest to pilotażowy program organizowany przez Urząd Miasta we Wrocławiu, dla jego mieszkańców.

Jest realizowany od 18 lipca 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku i obejmuje kilka etapów zabezpieczenia płodności na przyszłość, wśród nich diagnostykę laboratoryjną, pobranie komórek rozrodczych a także witryfikację i przechowywanie komórek rozrodczych.

Kwota dofinansowania dla pacjentów w ramach programu pokrywa te procedury i przechowywanie zwitryfikowanego materiału przez 24 miesiące.

Nowe badanie genetyczne w InviMed w Gdyni

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Wrocławia, między 18 a 40 rokiem życia, którzy posiadają dokumentację medyczną, potwierdzającą leczenie nowotworowe.

Kliniki leczenia niepłodności InviMed od kilku lat rozwijają Progra Oncofertility, który pomaga zachować płodność pacjentom z diagnozą onkologiczną.

InviMed działa od 2001 roku, wówczas powstała w Warszawie pierwsza placówka – specjalistyczne centrum diagnozowania i leczenia niepłodności. W 2006 roku zaczęły działać kliniki w Poznaniu i we Wrocławiu, od lipca 2010 roku także w Gdyni, a od 2013 roku – w Katowicach.

InviMed należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego w Szpitalu Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2022

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie przeprowadzono zabieg operacyjny endoprotezoplastyki stawu skokowego z wszczepieniem implantów. Zabieg został przeprowadzony z udziałem lekarza Andrzeja Komora – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z Carolina Medical Center w Warszawie.

Endoprotezoplastyka stawu skokowego to rozwiązanie dla pacjentów borykających się z chorobą zwyrodnieniową. Zabieg pozwala zachować ruchomość stawu i sprawność fizyczną. W przeciwieństwie do endoprotezoplastyki stawu biodrowego czy kolanowego jest to bardzo rzadko wykonywany zabieg operacyjny, który w ostatnich latach dopiero zaczyna być doceniany, stając się alternatywą dla niektórych chorych kwalifikowanych do usztywnienia.

Andrzej Komor jest jedną z najbardziej doświadczonych osób w Polsce, wykonujących alloplastykę stawu skokowego. Zespół ortopedów Szpitala Bonifratrów w Krakowie planuje dalszą współpracę z tym specjalistą, stawiając sobie za cel rozwój w zakresie alloplastyki stawu skokowego.

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi pięć oddziałów szpitalnych: diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Innowacyjna technologia w Carolina Medical Center

Szpital prowadzi także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz przychodnię w Zakopanem.

Usługi szpitala oferowane są zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe działają w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Źródło: www.bonifratrzy.pl

Przeczytaj teraz

Certyfikaty zarządzania jakością dla Salve Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2022

Salve Medica z Łodzi po audycie przeprowadzonym w czerwcu 2022 przez jednostkę certyfikującą DAS otrzymała certyfikaty w zakresie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 27001:2013.

Otrzymanie certyfikatów potwierdza spełnianie przez placówkę standardów dotyczących zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie leczenia szpitalnego, poradni i pracowni specjalistycznych, diagnostyki obrazowej, programów profilaktycznych oraz leczenia niepłodności.

Salve Medica działa od ponad 27 lat. Oferuje opiekę medyczną ponad 200 lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych, a także badania w zakresie diagnostyki obrazowej, badania laboratoryjne, świadczenia w zakresie leczenia płodności oraz leczenie onkologiczne.

Szpital Medicover z certyfikatami „Eksperta da Vinci”

W Szpitalu Specjalistycznym Salve Medica wykonywane są zabiegi urologiczne, ginekologiczne, onkologiczne i laryngologiczne, zarówno finansowane w ramach kontraktu z NFZ jak i  komercyjne.

Salve Medica zajmuje się także realizacją badań klinicznych.

Salve Medica prowadzi w Łodzi szpital przy ulicy Szparagowej oraz przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

InviMed Wrocław realizuje program dla pacjentów onkologicznych

Przeczytaj teraz

Szpital w Świeciu modernizuje pracownię tomografii komputerowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2022

Na początku sierpnia 2022 roku w szpitalu w Świeciu, należącym do Grupy Nowy Szpital, rozpocznie się modernizacja pracowni tomografii komputerowej. Remont jest konieczny ze względu na wymianę obecnego tomografu na nowy aparat. Pacjenci będą badani w tymczasowej pracowni przed szpitalem.

Aby utrzymać ciągłość badań, szpital na czas remontu wydzierżawił mobilną pracownię TK. Badania w niej będą wykonywane od 1 sierpnia 2022, do czasu uruchomienia nowego tomografu.

Obecny tomograf został zakupiony w 2012 roku. Tylko w ubiegłym roku wykonano nim 11 239 badań. Nowy tomograf zostanie dostarczony do szpitala w połowie sierpnia. Do tego czasu w pracowni zakończą się prace budowlane oraz modernizacja sieci elektrycznej. Pracownia ponownie ruszy po wakacjach, kiedy zostaną uregulowane wszystkie formalności, aparat zostanie przetestowany, a personel odbędzie szkolenia.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Nowy TK to urządzenie 32-rzędowe (dotychczasowy aparat był 16-rzędowy), ma silniejszą lampę i dostosowane do niej podzespoły. Oznacza to, że można nim wykonać więcej zdjęć o zdecydowanie lepszej jakości. Tomograf umożliwia badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy, badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, naczyń obwodowych czy badania wielonarządowe.

 Zakup aparatu TK i modernizacja pracowni zostaną sfinansowane w ramach projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”. Łączna wartość projektu to 1 744 382,07 z czego 1 197 846,12 to wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 133 094,01 to dotacja z budżetu państwa.

Szpital w Świeciu prowadzi 13 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ.

Forum Diagnostyki Obrazowej postuluje stworzenie standardów zdalnego nadzoru

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Warszawa: nowe badania w przychodni Alfa-Lek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2022

Lecznica Profesorsko – Ordynatorska Alfa-Lek z Warszawy wprowadziła do oferty swoich usług nowe badanie – EKG wysiłkowe, czyli próbę wysiłkową.  Badanie, podobnie jak inne świadczenia placówki, jest komercyjne.

Alfa-Lek to placówka z wieloletnią tradycją, której początki sięgają 1929 roku. Oferuje konsultacje w zakresie kilkudziesięciu specjalizacji, przyjmują tutaj między innymi – neurolog, okulista, proktolog, psycholog, psychiatra, seksuolog, wenerolog, endokrynolog dziecięcy, dietetyk czy transplantolog kliniczny. Przychodnia zatrudnia ponad 180 lekarzy w ponad 50 specjalizacjach.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Placówka oferuje szeroką gamę zabiegów, w tym zabiegi rehabilitacyjne. Oferuje również diagnostykę laboratoryjną, badania USG, RTG, badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz usługi stomatologiczne.

Specjaliści przyjmujący w placówce oferują także leczenie niepłodności. Działa tutaj poradnia medycyny pracy.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Nowy Świat 58A. Jest prowadzona przez spółkę- Alfa-Lek Lecznicza Profesorsko-Ordynatorska Małgorzata Jabłońska-Nowa, spółka jawna.

Przeczytaj teraz

Będę zmiany w reklamach leków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2022

Opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany w reklamach leków. Dotyczą one obowiązku używania w reklamach trzech różnych wersji ostrzeżeń dotyczących stosowania leków.

Będą one musiały być umieszczane w reklamach przemiennie w stosunku do każdej nowej wersji reklamy oraz do każdej nowo opracowanej reklamy danego produktu.

Jako uzasadnienie do tego przepisu podano fakt, że dotychczasowy komunikat powtarzany jest w każdej reklamie produktu leczniczego i odbiorcy nie zwracają już na niego uwagi.

Nowe formy komunikatu mają powodować, że reklamy poszczególnych leków będą się od siebie różniły, co ma zwrócić uwagę słuchających na treść ostrzeżeń.

Pakiety medyczne dla firm w nowej kampanii enel-med

Ostrzeżenie będzie musiało być umieszczone w dolnej części reklamy na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 procent jej powierzchni, w sposób widoczny i różniący się od tła, określona jest także odległość liter od krawędzi oraz odległość między wierszami. Treść komunikatu będzie musiała być odczytana wyraźnie i ukazywać się przez co najmniej 8 sekund.

Zapowiadana zmiana dotyczy także rezygnacji z obowiązku podawania w reklamach przeciwwskazań dotyczących stosowania produktu leczniczego. Obecnie często tekst zawierający informacje na ten temat jest czytany szybko i zawiera zbyt wiele informacji i jest niezrozumiały dla odbiorcy.

Dotychczasowe wersje reklam, jeśli ich emisja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogły być publikowane w nie dłużej niż 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 lipca 2022 roku (poz. 1554).

Wejdzie w życie 26 stycznia 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Rusza certyfikacja w ramach programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.07.2022

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłosiła pierwszą w Polsce certyfikację bezpieczeństwa i jakości szpitali. Placówka medyczna, która spełni wymogi, otrzyma certyfikat, poświadczający najwyższe, europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości.

O dokument certyfikacyjny może ubiegać się 48 placówek, które podpisały deklarację ,,Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Koalicji do 31 lipca 2022 roku.

Certyfikat sygnowany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego.

Jakość wykonywanych w placówce usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.

enel-med po raz kolejny wśród liderów jakości w Polsce

– Certyfikacja szpitali to pierwszy krok ku rzeczywistej zmianie systemowej. Od wielu lat skala zdarzeń niepożądanych nie ulega zmniejszeniu. Bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia jest dla nas priorytetem, ponieważ jest to jednoznaczne z bezpieczeństwem pacjentów. Certyfikacja jest dobrym krokiem, aby wprowadzić do polskiej służby zdrowia najwyższe, europejskie standardy. – mówi dr Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Za przyznanie certyfikatów szpitalom odpowiada Rada Ekspertów. Podmiot ten działa w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali jako grono specjalistów ze środowiska medycznego.

Proces certyfikacyjny został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to formalna ocena zgłoszeń dokonanych za pomocą formularza na stronie internetowej, natomiast drugi to merytoryczna ocena ekspercka, weryfikująca prawidłowość zgłoszeń.

Certyfikat zostanie wydany na 3 lata, z możliwością recertyfikacji po podanym terminie. Regulamin całego procesu dostępny jest na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w deklaracji.

Patronat nad projektem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Przeczytaj teraz

Specjalista z Rehasport lekarzem Lecha Poznań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.07.2022

Ortopeda z klinika Rehasport – dr n. med. Jakub Stefaniak będzie w sezonie 2022/23 lekarzem pierwszej drużyny mistrza Polski – Lecha Poznań. Placówka ta od 2006 jest oficjalnym partnerem medycznym klubu.

Klinika Rehasport, jako pierwsza w Polsce, otrzymała najważniejszy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence.

Jest też certyfikowanym partnerem Australian Institute of Sport, a w kraju posiada pod swoją opieką kilka związków sportowych, między innymi Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Tenisowy czy Polski Związek Żeglarski.

Dr Jakub Stefaniak kilka lat temu był także lekarzem kadry narodowej kobiet w piłce ręcznej. Obecnie obowiązki w klubie Lecha Poznań będzie łączył z rolą głównego lekarza Polskiego Związku Tenisowego, którą pełni od lutego 2019 roku. W kwietniu 2022 roku był z reprezentantkami Polski w Radomiu, gdy Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Alicja Rosolska pokonały Rumunki 4-0 w meczu Billie Jean King Cup. Będzie też na finałach tych zawodów w Glasgow w pierwszej połowie listopada.

Technologia przyszłości w Rehasport

Z piłkarzami Lecha pracowali także inni specjaliści z Rehasport – między innymi  dr hab. Tomasz Piontek, dr Andrzej Pyda, dr Paweł Bąkowski czy ostatnio lekarze: Paweł Cybulski i Damian Bartkiewicz.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Tysiąc pacjentek przebadanych w CM Medikor

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.07.2022

Centrum Medyczne Medikor w Nowym Sączu przez ostatnie pól roku wykonało badania mammograficzne dla tysiąca pacjentek. Są to badania wykonywanie w placówce bezpłatnie w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Mammografia to badanie wykonywane w celu profilaktyki raka piersi.

W prawie 70 przypadkach na 1000 wyniki badań wykazały zmiany o charakterze podejrzanym lub wskazywały konieczność wykonania szerszej diagnostyki w celu doprecyzowania stopnia choroby.

Ponad 7 procent niepokojących wyników pokazuje, że w co piętnastym badaniu wykonanym mammografem zaobserwowano zagrożenie. Z danych tych wynika, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie nieprawidłowości. Leczenie niezaawansowanego stadium raka piersi jest dużo skuteczniejszej i tańsze niż bardziej zaawansowanej choroby.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Centrum Medyczne Medikor zajmuje trzy piętra budynku przy ulicy Długosza 45. Posiada tam 16 gabinetów. 10 poradni oraz 4 gabinety diagnostyczno-zabiegowe.

Centrum, podobnie jak Szpital Medikor  z Nowego Sącza, należy do Grupy Neomedic, która prowadzi także szpital ginekologiczno-położniczy Ujastek z Krakowa oraz szpital wielospecjalistycznych zabiegów krótkoterminowych Topmed z Krakowa.

Udziały w Grupie Neomedic na początku 2019 roku zostały kupione od funduszu kapitałowego Innova Capital przez Medicover.

Przeczytaj teraz

Szczecin: nowa filia przychodni Pramed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.07.2022

Przychodnia Medyczna Pramed ze Szczecina otworzyła nową filię, która zlokalizowana jest przy ulicy Stefana Wyszyńskiego 42. Placówka oferuje świadczenia w zakresie rehabilitacji.

W przychodni dostępne są  między innymi masaże, fizykoterapia, zabiegi w zakresie laseroterapii, krioterapii, jonosfera, zabiegi wykonywane z użyciem ultradźwięków czy elektrostymulacja miejscowa.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Główna siedziba przychodni Pramed zlokalizowana jest przy alei Wyzwolenia 7 w Szczecinie.

Placówka oferuje konsultacje w zakresie kilkunastu specjalności, między innymi w zakresie diabetologii, kardiologii, laryngologii czy neurologii. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i medycyny podróży. Można skorzystać z porad dietetyka oraz specjalisty dermatologii estetycznej. Wykonywane są badania diagnostyczne (UST, EKG, audiogram, badania laboratoryjne oraz inne).

Świadczenia oferowane przez Pramed są komercyjne.

Placówki prowadzi Przychodnia Medyczna Pramed sp. z o.o., której zarząd tworzą – Marcin Szyszka i Andrzej Kulpa

Źródło: www.pramed.pl

Przeczytaj teraz
Page 16 of 378
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 378