Pracodawcy RP realizują projekt dotyczący szkolenia fizjoterapeutów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2022

Pracodawcy RP kończą realizację projektu dotyczącego dialogu społecznego w kształtowaniu strategii umiejętności fizjoterapeutów. Jego celem jest zwiększenie udziału pracodawców w  poprawie systemu edukacji i szkoleń tej grupy zawodowej, w celu dostosowania ich kwalifikacji i kompetencji do zmieniających się potrzeb rynku pracy i wyzwań społecznych.

Według WHO nadrzędnym celem rehabilitacji jest optymalizacja funkcjonowania społeczeństw. Dziedzina ta została uznana za najlepszą z możliwych inwestycji w zdrowie publiczne i element strategii zdrowia na XXI wiek.

Z tego powodu podnoszenie kompetencji fizjoterapeutów, zarówno twardych, jak i miękkich jest kluczowe dla systemu opieki zdrowotnej. Profesjonalna i efektywna fizjoterapia może znacząco wpłynąć na zmniejszenie hospitalizacji.

Mapa Potrzeb Zdrowotnych dla Polski na okres 2022-2026 prognozuje wzrost zapotrzebowania na rehabilitację ambulatoryjną, co jest związane ze zmianami demograficznymi, czyli ze zwiększająca się liczbą ludności w wieku poprodukcyjnym.

Czytaj także: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka >>>

Dokument ten wskazuje także na potrzebę głębszej reformy rehabilitacji leczniczej, która nie funkcjonuje poprawnie i nie jest dopasowana do rzeczywistych potrzeb pacjentów.

Między innymi nieprawidłowa jest struktura udzielanych świadczeń w zakresie zabiegów wykonywanych w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej, polegająca na zbyt dużej liczbie zabiegów fizykoterapii w porównaniu do kinezyterapii (leczenia ruchem).

Wprawdzie fizjoterapeuci na początku roku 2019  uzyskali możliwość ustalania planu terapii w trakcie wizyt fizjoterapeutycznych, struktura przeprowadzanych zabiegów zmieniła się tylko nieznacznie.

Raport końcowy z rekomendacjami dotyczącymi systemu edukacji i szkoleń fizjoterapeutów dostępny jest tutaj>>>

Recenzja projektu przygotowana przez dr Barbarę Juśkiewicz-Swaczynę dostępna jest tutaj >>>

Przeczytaj teraz

Wrocław: w szpitalu EuroMediCare powstał bariatryczny ośrodek szkoleniowy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.03.2022

W szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu powstał ośrodek szkoleniowy z zakresu chirurgii bariatrycznej i metabolicznej. Szkolenia z obszaru małoinwazyjnych operacji bariatrycznych będą dostępne dla specjalistów chirurgii z całej Polski.

Pierwsza sesja szkoleniowa z udziałem sześciu uczestników, miała miejsce 9 marca 2022. Instruktaż rękawowej resekcji żołądka przeprowadzili chirurdzy, którzy w tej placówce współtworzą autorski program leczenia otyłości Baria3.

Głównym celem stworzenia ośrodka jest poszerzenie możliwości edukacyjnych oraz dalszy rozwój chirurgii laparoskopowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bariatrycznych.

Powstanie ośrodka jest efektem współpracy z firmą Johnson & Johnson Poland.

Czytaj także: Szpital Mazovia rozpocznie działalność w Częstochowie >>>

Szpital EuroMediCare oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii laparoskopowej, ortopedii i leczenia otyłości. Działa tutaj Centrum Chorób Przewodu Pokarmowego, Centrum Leczenia Tarczycy, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych, ginekologicznych oraz wewnętrznych. Działają  poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi rezonansu magnetycznego.

Szpital należy do sieci EMC, która prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Spółka Wasko rozwija Centrum Medyczne Gabos

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.03.2022

Wasko S.A., spółka oferująca rozwiązania informatyczne, kupiła od swojej spółki zależnej Gabos Software 92,5 procent udziałów Centrum Medycznego Gabos sp. z o.o.  Cena za udziały wyniosła 7 495 500 zł.

Nabycie udziałów ma umożliwić spółce Wasko dokonywanie bezpośrednich inwestycji, których celem ma być dynamiczny rozwój Centrum Medycznego Gabos.

Centrum Medyczne Gabos zlokalizowane jest w Piekarach Śląskich, przy ulicy Inwalidów Wojennych 79. Oferuje konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie urologii, nefrologii, ginekologii, laryngologii czy ortopedii. Można tutaj skorzystać z pomocy psychologa oraz rehabilitanta.

W placówce działa punkt pobrań oraz szkoła rodzenia.

Czytaj także: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka >>>

Świadczenia oferowane przez placówkę są komercyjne. W roku 2021 przychody spółki Centrum Medyczne Gabos sp. z o.o. wyniosły 6,3 mln zł.

Wasko S.A. zajmuje się projektowaniem oraz integracją rozwiązań informatycznych, automatyki przemysłowej, telekomunikacji i elektroniki.

Główna siedziba firmy znajduje się w Gliwicach, a oddziały działają w kilkunastu miastach Polski.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Wojciech Wajda i Krystyna Wajda.

Przeczytaj teraz

CMP organizuje punkty pomocy medycznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.03.2022

Od 14 marca 2022 roku Centrum Medyczne CMP prowadzi punkt podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK. Punkt zlokalizowano w Ptak Warsaw Expo, w hali C.

W składzie zespołu są lekarze POZ oraz pielęgniarki, oddelegowani do tymczasowego punktu z oddziałów CMP oraz  Lecznicy Przychodni Ursus, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Centrum Medycznego CMP. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, zapewniając kilkugodzinną dostępność.

Centrum Medyczne CMP zapewnia pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym kompletny zestaw przeciwwstrząsowy, leki pierwszej potrzeby oraz niezbędny sprzęt medyczny, między innymi aparat EKG, glukometry, pulsoksymetr.

Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK to Hub Humanitarny, który zapewnia tymczasowe schronienie uchodźcom. Jego celem jest znalezienie dla uciekinierów z objętej wojną Ukrainy docelowego miejsca pobytu w Polsce lub poza jej granicami.

Obecnie jest to największy w Europie punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy, który powstał w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo. Ośrodek dysponuje powierzchnią 150 000 mkw.

Czytaj także: Karetka od Grupy Lux Med dla kliniki we Lwowie >>>

Przez pierwsze dni funkcjonowania przez Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK przewinęło się ponad 25 000 uchodźców, w tej chwili przebywa w nim około 6 000 osób, w większości kobiet z małymi dziećmi.

Centrum Medyczne CMP od chwili wybuchu wojny na Ukrainie podejmuje działania pomocowe na rzecz uchodźców, w które angażuje się zarówno zarząd firmy, jak i jej pracownicy.

Centrum Medyczne CMP to sieć przychodni posiadających obecnie 19 oddziałów na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek i Józefosławia. Jest polską, rodzinną firmą, która powstała w 2002 roku.

CMP oferuje prywatną opiekę specjalistyczną, a także realizuje wizyty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 500 specjalistami.

Opieką lekarską w CMP objętych jest około 650 000 pacjentów, którzy realizują ponad 40 000 wizyt miesięcznie. Od 2019 roku firma prowadzi badania kliniczne między innymi w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na Covid-19.

Czytaj także: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka >>>

Przeczytaj teraz

Weszła w życie specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.03.2022

12 marca 2022 roku weszła w życie tzw. specustawa, czyli ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Jej przepisy obowiązują od 24 lutego 2022.

Ustawy przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym w Polsce.

Prawo do świadczeń dotyczy obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą) a także członków najbliższej rodziny obywateli Ukrainy z Kartą Polaka.

„Członkiem rodziny”, w rozumieniu decyzji Rady UE, jest małżonek, partner uznawany przez prawo, małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci, dzieci małżonka, inni bliscy krewni, jeżeli mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli na utrzymaniu osoby objętej ochroną tymczasową.

Czytaj także: Pandemia nauczyła nas bycia w gotowości >>>

Osoby te mają prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nie dotyczy to leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą oraz zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.

Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 marca 2022 roku (poz. 583).

Link do ustawy>>>

Przeczytaj teraz

Opracowano przepisy dotyczące żywienia w szpitalach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.03.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia, który określa wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia zbiorowego w szpitalach. Zawarte w nim przepisy określają kody i nomenklaturę diet szpitalnych, stosowanych w żywieniu pacjentów, rodzaje diet, ich charakterystykę, wartość odżywczą i energetyczną oraz rekomendowane i przeciwwskazane środki spożywcze.

Wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia w szpitalach opracowano na podstawie aktualnych norm żywienia dla populacji Polski oraz wytycznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Kadriologicznego, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, a także zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (dotyczących maksymalnej zawartości soli/sodu w diecie).

Zawarte w projekcie rodzaje diet to dieta podstawowa, dieta łatwostrawna, dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu, dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, dieta bogatoresztkowa, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, dieta ubogoenergetyczna, dieta bogatobiałkowa, dieta niskobiałkowa, dieta eliminacyjna, dieta papkowata, dieta płynna, dieta płynna wzmocniona oraz dieta do żywienia przez zgłębnik.

Czytaj także: Lux Med wprowadza ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka >>>

Do każdej diety opracowano zalecenie dotyczące wartości energetycznej i zawartości mikroskładników. Wartość energetyczną diety podstawowej oraz większości diet określono na dwóch poziomach – 2000-2200 kcal oraz 2201-2400 kcal, w przypadku diety ubogoenergetycznej wynosi ona 1500-1800 kcal.

W projekcie zawarto również przykładowe regulacje i dobre praktyki w zakresie żywienia w szpitalach stosowane w wybranych krajach unijnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podczas kontroli dotyczących żywienia w szpitalach, przeprowadzonych w roku 2020, stwierdziła szereg nieprawidłowości, takich jak niepodawanie pełnowartościowego białka, niska podaż warzyw i owoców, brak mleka i jego przetworów oraz ryb, mało urozmaicone posiłki, za dużo potraw smażonych itd.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 marca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych będzie połączone z CMKP

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.03.2022

Zgodnie z projektem ustawy, który został skierowany do konsultacji, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zostanie połączone z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

CMKP jest jednostką powołaną w celu programowania, organizowania, prowadzenia oraz koordynowania kształcenia podyplomowego w Polsce prowadzonego przez inne jednostki, na przykład uniwersytety medyczne. Funkcjonuje na podstawie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i ma największe zasoby i doświadczenie do prowadzenia kształcenia podyplomowego, w tym w szczególności specjalizacyjnego.

Rocznie organizuje i finansuje ponad 800 kursów, z których 70 procent odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej i zaplecza klinicznego. Podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tym obszarze.

Natomiast Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest jednostką budżetową utworzoną przez ministra zdrowia i działającą na podstawie zarządzenia ministra zdrowia.

Organizuje i koordynuje działania związane z opracowaniem i aktualizacją programów kształcenia podyplomowego, w tym szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, które przedkłada ministrowi zdrowia do zatwierdzenia, organizuje i koordynuje proces związany z przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych.

Czytaj także: Fundacja Medicover organizuje konkurs dla pielęgniarek >>>

CKPPiP zapewnia także obsługę merytoryczną i finansową umów o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych, monitoruje proces kształcenia podyplomowego tych zawodów prowadzonego przez organizatorów kształcenia, czy też realizuje zadania z zakresu nadzoru nad tym kształceniem.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowana zmiana umożliwi rozwój zawodowy pielęgniarkom i położnym, tożsamy do możliwości obecnie dostępnych innym zawodom medycznym.

Ma również umożliwi tej grupie zawodowej łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych.

„Dzięki przeniesieniu zadań CKPPiP do CMKP, możliwe będzie ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem egzaminu państwowego, co pozwoli na wypracowanie jednolitych, jasnych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych. Projektowane zmiany, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją egzaminów do CEM od roku 2026, doprowadzi również do pełnego skoordynowania procedury przeprowadzenia egzaminów państwowych osób wykonujących zawody medyczne, przez wypracowanie jednolitych przepisów o państwowych egzaminach medycznych. Dodatkowym, ważnym elementem podkreślającym zasadność połączenia wskazanych instytucji, jest ujednolicenie procedur związanych z opracowaniem programów kształcenia podyplomowego, tworzenie wspólnych programów uwzgledniających aktualne treści poparte wynikami badań naukowych dla budowania zespołów terapeutycznych wzajemnie uzupełniających się w realizacji procesu terapeutycznego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 marca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Pandemia Covid-19 w międzynarodowej bazie danych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.03.2022

Informacje dotyczące oceny i kontroli przez instytucje Unii Europejskiej działań podejmowanych w odpowiedzi na pandemię Covid-19 znalazły się w specjalnej bazie danych na stronie internetowej Komitetu Kontaktowego.

Zawarte tam informacje pozwalają przeanalizować między innymi wskaźniki zdrowotne, społeczno-ekonomiczne oraz dotyczące odbudowy gospodarki po pandemii.

Dane są na bieżąco aktualizowane przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Eurostat i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Znajdują się tam również odniesienia do strony Komisji Europejskiej poświęconej reakcji na pandemię, a także do strony brytyjskiej organizacji non-profit zawierającej globalny przegląd zagadnień związanych z koronawirusem dla każdego kraju indywidualnie, w tym dla Polski.  Można tam znaleźć na przykład dane na temat szczepień, zgonów czy wykonanych testów w kierunku Covid-19.

Pandemia Covid-19 wpłynęła nie tylko na większe obciążenie publicznych systemów ochrony zdrowia w państwach członkowskich UE, ale doprowadziła również do nagłego załamania wzrostu gospodarczego.

Czytaj także: Telemedycyna, rewolucja technologiczna i start-upy – Medicover na VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych >>>

To, jak radzą sobie rządy jest na bieżąco poddawane kontrolom prowadzonym przez organy unijne. W 2020 i 2021 roku opublikowały one ponad 150 sprawozdań z kontroli dotyczących działań podejmowanych na szczeblu krajowym i unijnym.

Na stronie można więc znaleźć listę ponad 50 sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku przez 11 NOK UE, a także streszczenia siedemnastu sprawozdań.

W kolejnych etapach pojawią się tam informacje na temat sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w 2021 i 2022 roku.

Komitet Kontaktowy jest autonomicznym i niezależnym zgromadzeniem o charakterze apolitycznym, który zrzesza prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

Zadaniem Komitetu jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli środków UE oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską. Zapewnia wzajemne wsparcie oraz inicjuje i koordynuje wspólne działania NOK podejmowane na terenie Unii Europejskiej.

Przeczytaj teraz

Nowe Centrum Diagnostyki Obrazowej w Salve Medica

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.03.2022

Centrum Diagnostyki Obrazowe Salve Medica z Łodzi wzbogaciło się o nową pracownię rezonansu magnetycznego. Została ona wyposażona w aparat o 70 centymetrowej średnicy tunelu gantry.

Odnowiona została również pracownia rezonansu z aparatem o natężeniu pola 1.5 Tesla. W wyniku modernizacji sprzęt został podniesiony do wyższej wersji.

Dwie pracownie rezonansu magnetycznego dają możliwość dopasowania rodzaju aparatu do potrzeb, a także skrócenie czasu oczekiwania na badanie.

Oprócz pracowni rezonansu magnetycznego wyremontowane zostały także pracownie tomografii komputerowej, mammografii oraz densytometrii. W zmodernizowanej pracowni RTG stanął nowy aparat, który umożliwi dokładniejsze i bardziej komfortowe dla pacjenta obrazowanie wielu obszarów ciała.

Czytaj także: Mammografia – dobry sprzęt to dopiero połowa sukcesu>>>

Dzięki inwestycji badania odbywają się w komfortowych, estetycznych wnętrzach bez barier architektonicznych.

Salve Medica działa przy ulicy Szparagowej 10 w Łodzi. Prowadzi szpital, który oferuje świadczenia w zakresie onkologii, dermatologii, leczenia niepłodności, prowadzi laboratorium analityczne, genetyczne, histopatologiczne i seminologiczne. W lokalizacji tej działają także poradnie specjalistyczne.

Salve prowadzi także w Łodzi przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

Świadczenia oferowane w placówkach Salve są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Falck przekazał ambulanse na Ukrainę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.03.2022

Firma Falck przekazała 30 w pełni wyposażonych ambulansów. Trafiły one z Danii do Polski, skąd następnie miały zostać przekazane na Ukrainę i do innych krajów, gdzie mają się stać wyposażeniem lokalnych służb ratunkowych.

Po nawiązaniu dialogu z duńskimi służbami ratunkowymi, Falck zdecydował się przekazać 30 karetek, aby pomóc rannym w strefie działań wojennych i obszarach na Ukrainie i wokół niej.

4 marca 60-ciu strażaków-ochotników, ratowników pogotowia ratunkowego z Falck zawiozło karetki do Polski, do Lublina. Większość karetek trafiła na Ukrainę, część miała także  zostać przetransportowana do Mołdawii.

Czytaj także: Pandemia nauczyła nas bycia w gotowości >>>

-Jesteśmy świadkami tragicznej sytuacji na Ukrainie i chcemy pomagać tam, gdzie możemy. Dlatego Falck zdecydował się przekazać służbom ratunkowym w Ukrainie i w jej okolicach 30 karetek, aby miały sprzęt potrzebny do opieki nad rannymi. Jestem wdzięczny za poświęcenie naszych pracowników. Ponad 500 osób zgłosiło się na ochotnika do kierowania karetkami do Polski – mówił CEO Falck Jakob Riis.

1 marca 2022 Falck uruchomił także punkt medycznym z w pełni wyposażonym ambulansem i personelem na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Zosin. Firma realizuje też transporty chorych dzieci z Ukrainy do polskich szpitali.

Falck oferuje transport międzyszpitalny na terenie dwunastu województw. Działania te koordynuje Krajowe Centrum Operacyjne Falck Medycyny w Warszawie. Transporty medyczne realizowane są wszystkimi rodzajami zespołów w standardach – S, P oraz T.

Przeczytaj teraz

Eksperymentalne badania w Centrum Medycznym Gamma

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.03.2022

Centrum Medyczne Gamma z Warszawy wprowadziło nowe eksperymentalne badania diagnostyczne. Są to przesiewowe badania rezonansu magnetycznego ścięgna Achillesa.

Badania są przeznaczona dla osób uprawiających sport, które chcą zapobiegać kontuzjom.

Pilotażowe eksperymentalne badanie przesiewowe ścięgien rezonansem magnetycznym w prewencji urazów sportowych to wspólna inicjatywa Smarter Diagnostics i Centrum Medycznego Gamma.

Czytaj także: Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci>>>

Centrum Gamma prowadzi w Warszawie szpital ortopedyczno-neurochirurgiczny, zlokalizowany na Żoliborzu, przy ulicy Broniewskiego. W placówce działa przychodnia, a także blok operacyjny z oddziałem szpitalnym, pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, RM, TK) oraz sala fizjoterapeutyczna.

Centrum współpracuje z klubami sportowymi, zapewniając kompleksową opiekę zawodnikom.

Centrum Gamma prowadzi też placówkę przy ulicy Bobrowieckiej 8, na warszawskim Mokotowie.

Centrum Medyczne Gamma działa od 2013 roku. Od 2015 roku jego większościowym udziałowcem jest PZU.

Przeczytaj teraz

Komunikat resortu zdrowia w sprawie zatrudniania personelu z Ukrainy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.03.2022

Ministerstwo Zdrowia opublikowała komunikat dotyczący zasad zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce. Zgodnie z nim są trzy sposoby ubiegania się o zgodę na pracę w Polsce, które zależą od wyksztalcenia, znajomości języka polskiego oraz posiadanych dokumentów.

Pierwszy sposób to ubieganie się o prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (wykonywanie zawodu samodzielnie po roku pracy pod nadzorem) na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, pod warunkiem posiadania określonych dokumentów, wśród których jest dyplom ukończenia studiów, oświadczenie o znajomości języka polskiego, zaświadczenie podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych oraz dokument wydany przez organ w kraju, w których był wykonywany zawód lub inne dokumenty, które potwierdzają okres zatrudnienia.

Czytaj także: Karetka od Grupy Lux Med dla kliniki we Lwowie >>>

Personel medyczny z Ukrainy może się także ubiegać o prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19 (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem) lub o prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19 (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem).

W przypadku osób, które przekroczyły granicę polską po 24 lutego 2022 roku, dopuszcza się złożenie oświadczenia o spełnienia wymogów.

Cały komunikat Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Będą nowe badania dzieci przed podjęciem edukacji szkolnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.03.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, który wprowadza nowe świadczenie profilaktyczne udzielane dzieciom przed podjęciem edukacji szkolnej.

Obejmie ono test do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego, układu ruchu, badanie w kierunku zeza, ostrości wzroku i słuchu, ciśnienia tętniczego krwi oraz ocenę spełniania zaleceń aktywności fizycznej według rekomendacji WHO.

Rozporządzenie dostosowuje do ustawy Prawo Oświatowe terminy świadczeń udzielanych przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

Określa warunki realizacji porad i wizyt patronażowych oraz badań bilansowych i przesiewowych – na przykład określa, w jakim wieku dziecka mają być realizowane poszczególne porady, wizyty oraz badania, jakie badania i testy powinny być wykonane, a także w jakich dniach i godzinach w szkołach powinna być dostępna pielęgniarka lub higienistka szkolna.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 marca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

NFZ zmienia strukturę organizacyjną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.03.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia strukturę organizacyjną. Likwidacji ulegają między innymi biura profilaktyki zdrowotnej. Zagadnienia dotyczące profilaktyki będą realizowane przez departamenty obsługi klienta.

Funkcjonujące w centrali Funduszu Biuro Komunikacji Społecznej zostanie przekształcone w Biuro Komunikacji Społecznej i promocji, a działające w oddziałach wojewódzkich zespoły komunikacji społecznej staną się zespołami komunikacji społecznej i promocji.

Natomiast Departament Obsługi Klientów w centrali NFZ stanie się Departamentem Obsługi Klientów i Profilaktyki, a wydziały obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich – wydziałami obsługi klientów i profilaktyki.

Zarówno w centrali jak i w oddziałach wojewódzkich zlikwidowane zostaną jednostki zajmujące się profilaktyka zdrowotną, czyli Biuro Profilaktyki Zdrowotnej (w centrali NFZ) oraz zespoły profilaktyki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich.

Czytaj także: Mamy dużo do zrobienia w zakresie profilaktyki >>>

Według uzasadnienia projektu rozporządzenia wprowadzane modyfikacje mają na celu zwiększenie efektywności wykonywanych zadań w obszarze profilaktyki zdrowotnej oraz promocji.

Obecnie tzw. ,,żywa profilaktyka” jest realizowana przez Departament Obsługi Klienta (dietetycy, kioski profilaktyczne, wszelkiego rodzaju kampanie) i bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcami i świadczeniodawcami jest realizowany właśnie w tej komórce organizacyjnej, która jako jedyna posiada możliwość bezpośredniej promocji w kontakcie z klientami. Proponowana zmiana w założeniu ma uruchomić potencjał sal obsługi klientów, tak by wykorzystać bezpośredni kontakt z klientem i w sposób aktywny prowadzić promocję i profilaktykę zdrowotną cały czas, dodatkowo wzmacniając przekaz o działania wynikające z organizowanych kampanii. Proponowane rozwiązanie stwarza również potencjał do utworzenia przestrzeni, w której wszelkie informacje przekazywane przez klientów mogą i powinny być gromadzone i przekazywane do dalszej reakcji Funduszu – czytamy w uzasadnieniu.

Proponuje się również, aby działania promocyjne realizowane w mediach były obsługiwane przez Biuro Komunikacji Społecznej, które posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze.

Obecny podział kompetencyjny w obszarze komunikacji z mediami, w tym istotnymi z punktu oddziaływania portalami społecznościowymi, de facto tworzy nienaturalny dualizm komunikacji na zewnątrz. Zadania realizowane przez Biuro Komunikacji Społecznej, pozostające w stałym kontakcie z szeroko rozumianymi mediami, mogą objąć obszar promocji oraz profilaktyki zdrowotnej – uzasadniają autorzy nowelizacji przepisów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2022.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 marca 2022 i skierowany do ogłoszenia.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: porozumienie z Instytutem Medycyny Pracy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.03.2022

Pracodawcy RP i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników.

W ramach wspólnych działań organizacje zobowiązały się do wymiany doświadczeń i informacji mających na celu wsparcie zdrowia pracowników w miejscu pracy, a także promocję zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy.

-Realizacja skutecznej profilaktyki wśród pracowników jest ważna także w aspekcie makroekonomicznym, szczególnie w kontekście starzenia się społeczeństwa i potrzeby utrzymywania dłuższej aktywności zawodowej. Osoby aktywne zawodowo to istotny kapitał ludzki, który ma olbrzymi udział w tworzeniu PKB i wzroście gospodarczym – mówi Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców RP.

Działania Pracodawców RP i Instytutu Medycyny Pracy mają koncentrować się na wyzwaniach demograficznych, między innymi na edukacji w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowaniu i upowszechnieniu instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy.

Czytaj także: Pracodawcy RP apelują o urealnienie cen jednostek rozliczeniowych i wyrównanie finansowania dla szpitali >>>

-Badania profilaktyczne, orzecznictwo do celów Kodeksu pracy i pozostałe zadania przynależne służbie medycyny pracy powinny być ukierunkowane zarówno na zawodowe czynniki ryzyka, jak i pozazawodowe aspekty zdrowia, które mogą wpływać na możliwość wykonywania pracy. Ponieważ na obligatoryjne badania lekarskie zgłaszają się osoby często niekorzystające na co dzień z opieki zdrowotnej, lekarz medycyny pracy ma unikalną możliwość wykrycia zaburzeń w stanie zdrowia pracownika na ich wczesnym etapie, dzięki czemu może zapobiegać rozwojowi powikłań – podkreśla prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera.

Kluczowe jest zatem przeciwdziałanie wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo oraz interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.

Przeczytaj teraz

Badania PET w pracowni Voxel będą finansowane przez NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.03.2022

Od 1 kwietnia 2022 badania w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), oferowane w Zakładzie Medycyny Nuklearnej MCD Voxel w Katowicach, będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Zakład Medycyny Nuklearnej Voxel mieści się przy ulicy Ceglanej 35, na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach.

Oferuje kompleksowy zakres specjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie diagnostyki izotopowej (PET–CT, SPECT, scyntygrafia) w szczególności wykorzystywanych w onkologii, kardiologii, endokrynologii oraz stanach zapalnych.

Prowadzone jest także terapia izotopowa, a także wykonywane badania tomografii komputerowej serca i naczyń.

Czytaj także: Telemedycyna, rewolucja technologiczna i start-upy – Medicover na VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych>>>

W ramach środków z NFZ finansowane są tutaj badania scyntygrafii (SPECT) oraz terapia izotopowa. Badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego serca i naczyń oraz badanie PET—TK realizowane są odpłatnie.

Voxel prowadzi na terenie całego kraju pracownie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, PET-TK, RTG, USG i mammografi oraz pracownie SPECT.

W lutym 2022 otwarta została nowa pracownia oferująca badania PET-TK, zlokalizowana na terenie Podkarpackiego Centrum Onkologii, w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Exira Gamma Knife, spółka z Grupy Voxel, oferuje usługi z zakresu neuroradiochirurgii, a spółka Vito-Med prowadzi szpital w Gliwicach

Voxel zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków.

Przeczytaj teraz

Nowe wyposażenie pracowni diagnostycznej Multi Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.03.2022

Pracownia diagnostyki obrazowej sieci Multi Med, działająca w Tomaszowie Lubelskim, została wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego. Jest to urządzenie Siemens Aera o mocy 1,5T.

Aparat umożliwia wykonanie badania u pacjentów z klaustrofobią. Podczas badania mogą oni oglądać filmy na wbudowanym ekranie, co zmniejsza odczucia klaustrofobii.

Aparat ma większą średnicę, dlatego jest odpowiedni również dla osób z otyłością.

Pracownia zlokalizowana jest przy ulicy Generała W. Andersa 2.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka kupuje nowe mammografy >>>

Multi Med prowadzi w Warszawie Centrum Rehabilitacji, cztery przychodnie i pięć pracowni diagnostyki obrazowej, które oferują badania rezonansu magnetycznego. Pracownie sieci działają także w Płońsku, Garwolinie i Tomaszowie Lubelskim.

Oferowane badania są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ.

W placówkach sieci można skorzystać z opieki lekarzy specjalistów, z zabiegów rehabilitacyjnych oraz wykonać badania endoskopowe, badania prenatalne czy badania USG.

W przychodni przy ulicy Polnej w Warszawie od niedawna dostępne są konsultacje psychologiczne.

Multi Med działa od 1992 roku. Placówki prowadzi  Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-Med Hanna Brusikiewicz i spółka, spółka jawna.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w systemie rozliczeń ryczałtów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.03.2022

Okres obliczeniowy, służący do rozliczenia ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2022, będzie definiowany jako okres obejmujący rok 2019. Tak wynika z projektu rozporządzenia, który został skierowany do konsultacji publicznych.

W projekcie usunięto także przepisy ustanawiające współczynniki korygujące wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia w związku z osiągnięciem określonego poziomu realizacji świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ze względu na wyłączenie tych świadczeń do finansowania poza ryczałtem systemu zabezpieczenia.

Czytaj także: Właściwe zarządzanie szpitalem pomaga niwelować skutki pandemii >>>

Poza tym w rozporządzeniu zastąpiono wyrazy „na okres obliczeniowy” wyrazami „na 2021 r. ”, w celu utrzymania w 2022 roku ryczałtu systemu zabezpieczenia na poziomie roku 2021  do czasu wyliczenia nowego ryczałtu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 marca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika partnerem medycznym Julii Kowalczyk w drodze do Igrzysk Olimpijskich

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.03.2022

Sport-Klinika w Żorach została partnerem medycznym Julii Kowalczyk w drodze do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w roku 2024. Placówka zapewnia zawodniczce judo stałą opiekę lekarzy oraz fizjoterapeutów.

Jest to kontynuacja wieki nad tą zawodniczką. Sport-Klinika wspierała ją także w drodze do Igrzysk Olimpijskich Tokio w roku 2021.

Sport-Klinika specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Czytaj także: Sport-Klinika z certyfikatem ISO 9001: 2015>>>

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada także Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Sport-Klinika należy do Grupy Scanmed.

Przeczytaj teraz

Rehasport Partnerem Medycznym Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.02.2022

Klinika Rehasport została Oficjalnym Partnerem Medycznym Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. W ramach umowy członkowie kadr narodowych PZTO otrzymają opiekę medyczną, która konsultowana będzie ze sztabem medycznym związku. Dodatkowo współpraca obejmuje bardzo szeroki pakiet badań biomechanicznych, a także EEG BioFeedBack, czyli trening mózgu.

– Rozpoczęliśmy współpracę pod koniec 2021 roku. Specjaliści z Rehasport, po konsultacjach z Waldemarem Łakomym, trenerem głównym kadry narodowej  oraz trenerem-asystentem Aniką Godel-Chełmecką, przedstawili zakres specjalistycznych badań dla naszych zawodników. Uwzględniają one specyfikę dyscypliny – mówi Artur Chmielarz, wiceprezes Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. – W czasie grudniowego zgrupowania w Wałczu zrealizowano badania dla sześciorga zawodników kadry. Regularne badania i monitoring są niezwykle istotnym elementem w całym procesie szkolenia, dlatego cieszymy się ze współpracy z tak profesjonalnym partnerem medycznym, jakim jest Rehasport – dodaje.

Taekwondo jest stosunkowo młodą dyscypliną olimpijską, za to niezwykle popularną na świecie i coraz bardziej popularną w Polsce. Polscy zawodnicy wielokrotnie stawali na podium Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, a w Rio de Janeiro i Tokio byli o krok od zdobycia brązowych medali olimpijskich.

Czytaj także: Lux Med Głównym Partnerem Medycznym PKOl przez kolejne lata>>> 

– Jako partner medyczny chcemy pomóc naszym reprezentantom w rozpoczętym cyklu przygotowań do kolejnych igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdzie polscy taekwondziści walczyć będą o olimpijskie medale. Mamy niezwykle bogate doświadczenie we współpracy z najlepszymi zawodnikami w wielu dyscyplinach i chcemy się nim dzielić. Także wizją wyczynowego sportu oraz nowoczesnych systemów treningowych, które oparte są na zdobyczach medycyny i nauki – podkreśla dr n. med. Witold Dudziński, prezes kliniki Rehasport. I dodaje: – Reprezentanci Polski w taekwondo olimpijskim mogą liczyć na profesjonalne wsparcie specjalistów z naszej kliniki.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Pomoc Pracodawców RP dla Ukrainy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.02.2022

W ciągu niespełna 3 dni wpłynęło już ponad 1 milion zł w ramach zbiórki na rzecz Ukrainy organizowanej  przez Pracodawców RP, Corporate Connections, BNI oraz Polską Radę Biznesu

-Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się aktualnie na Wschodzie. Ludzkie cierpienie i lęk docierają do nas z każdej strony. Wobec tego bezprzykładnego aktu nie można się zgodzić, by Ukraina pozostała bez wsparcia. Jedną z inicjatyw w ramach organizacji Pracodawcy RP jest uruchomienie specjalnego rachunku bankowego, na który można przelać środki finansowe – mówi Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych artykułów, które będą w danej chwili najbardziej potrzebne i uzgadniane ze stroną rządową. Zbieranie środków prowadzone jest w trybie ciągłym. Zakupy będą realizowane na bieżąco i prowadzone do czasu stabilizacji sytuacji w Ukrainie. Im więcej środków uda się zgromadzić, tym więcej artykułów będzie można zakupić i przekazać poszkodowanym w Ukrainie. Liczy się każda kwota.

Oficjalne rachunki bankowe zbiórki prowadzonej przez Pracodawców RP:

•w PLN 👉PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA”
•w EURO 👉 IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935; SWIFT:  PKOPPLPW z dopiskiem „UKRAINA”
-Działania przedsiębiorców w ramach naszej akcji nie ograniczają się do przekazywania wpłat. Firmy wykorzystują wszystkie swoje zasoby, by nieść wymierną pomoc w takich obszarach jak transport, zakwaterowanie czy wsparcie w szukaniu pracy. Teraz najważniejsza jest pełna solidarność  z Ukraińcami. Ich walka jest naszą wspólną sprawą jako obywateli europejskich społeczeństw demokratycznych – mówi Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu.

Czytaj także: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>>

Dodatkowo Pracodawcy RP wraz z partnerami działają w zakresie:

Zapewnienia miejsc pracy oraz zakwaterowania szczególnie dla osób przybywających z Ukrainy. Pracodawcy RP pomogą we wszelkich kwestiach technicznych związanych z połączeniem konkretnego pracodawcy z pracownikiem.

Zbierania zgłoszeń dotyczących potrzeb w sprawie pomocy dla obywateli ukraińskich i na rzecz Ukrainy. Utworzono specjalny adres: pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl, na który można: a) przesyłać konkretne deklaracje pomocy, jaką można zapewnić za pośrednictwem Pracodawców RP  – tj. środki opatrunkowe, opaski uciskowe, antyseptyki na rany, środki na zatrzymanie krwawienia, bielizna medyczna, duże pieluchy, apteczki, artykuły higieniczne, witaminy dla dzieci i – w miarę możliwości – leki przeciwbólowe, antybiotyki, substytuty krwi, etc. b) kierować informacje o osobach potrzebujących pomocy, jak również o innym zapotrzebowaniu w zakresie organizacji pobytu i zatrudnienia dla obywateli Ukrainy.

Obsługi dedykowanej infolinii dla obywateli z Ukrainy dostępnej dla potrzebujących 24/7. Wystarczy zadzwonić na numer +48 730 250 670, aby otrzymać pomoc i niezbędne informacje (w języku polskim i ukraińskim).

Obsługi prawnej wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką – pomoc prawna dotyczy  legalizacji dokumentów i zatrudnienia oraz organizacji pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju.

Aktywnego poszukiwania tłumaczy polsko-ukraińskich. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się pod adres e-mail: pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl.

Patronat medialny nad działaniami pomocowymi organizowanymi przez Pracodawców RP, Corporate Connections, BNI oraz Polską Radę Biznesu objął Puls Biznesu, który jest współorganizatorem.

Akcję wspierają również Wprost, Do Rzeczy oraz PMPG Polskie Media.

Przeczytaj teraz

American Heart of Poland pomaga Ukrainie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.02.2022

American Heart of Poland S.A., prowadząca sieć szpitali kardiologicznych oraz uzdrowisk, przygotowała w swoich ośrodkach kilkaset miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Uchodźcy mogą liczyć na wyżywienie i transport. AHP uruchomiło także infolinię w języku ukraińskim i polskim.

Ponad 100 rodzin znajdzie schronienie w Uzdrowisku Ustroń, w województwie śląskim. 28 lutego 2022 przyjechały tutaj dzieci z domów dziecka na Ukrainie.

Kolejne miejsca udostępniane są w innych ośrodkach sieci, znajdujących się w województwie łódzkim i świętokrzyskim. AHP swoje działania koordynuje z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych.

– Zdajemy sobie sprawę z tragicznej sytuacji, w jakiej znajduje się wiele ukraińskich rodzin. Solidaryzujemy się z nimi i oferujemy im pomoc. Podejmowane przez nas działania mają charakter wielowymiarowy. Na bieżąco monitorujemy sytuację i się do niej dostosowujemy – mówi prezes zarządu AHP Adam Szlachta.

Czytaj także: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>>

Podejmowane działania mają charakter wielowymiarowy. American Heart of Poland S.A.   oferuje pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności i pokonaniu barier językowych. Dodatkowo spółka chce pomóc Ukraińcom w asymilacji i znalezieniu pracy. AHP oferuje także niezbędne zaopatrzenie medyczne oraz rehabilitację.

27 lutego 2022 została uruchomiona specjalna infolinia (+48 885 805 073) w języku ukraińskim, pod którą będzie koordynowana pomoc dla sąsiadów uciekających przed wojną. Infolinia będzie działać w godz. 8.00-20.00, a w razie potrzeby całą dobę.

Grupa American Heart of Poland działa na rynku usług sercowo – naczyniowych. Należące do Grupy szpitale oraz uzdrowiska specjalizują się w leczeniu oraz rehabilitacji pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego. Sieć powstała 20 lat temu.  Aktualnie zapewnia wsparcie w zakresie kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej w ponad 20-tu miejscach w całym kraju.

Przeczytaj teraz

Vralislavia Medica otworzyła centrum ginekologii małoinwazyjnej i uroginekologii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.02.2022

Wrocławski szpital Vratislavia Medica otworzył centrum ginekologii małoinwazyjnej i uroginekologii. Centrum oferuje konsultacje ginekologiczne i uroginekologiczne oraz zabiegi z zakresu ginekologii małoinwazyjnej.

Są to między innymi takie zabiegi jak usunięcie mięśniaków macicy, endometriozy, operacje macicy, szyjki macicy, jajników i jajowodów a także zabiegi uroginekologiczne (dotyczące między innymi nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej).

Pacjentki mogą także skorzystać z fizjoterapii uroginekologicznej, pomocnej w zaburzeniach nietrzymania moczu i statyki narządów miednicy mniejszej.

Czytaj także: Szpital Mazovia rozpocznie działalność w Częstochowie>>>

Szpital oferuje również leczenie chorób piersi, także leczenie chirurgiczne nowotworów,, plastykę krocza i pochwy oraz zabiegi w zakresie ginekologii estetycznej.

W szpitalu Vratislavia Medica przeprowadzane są zarówno zbiegi metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia i histeroskopia) jak i metodami tradycyjnymi.

Vratislavia Medica Szpital im. św. Jana Pawła II wcześniej funkcjonował jako Wrocławskie Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 2017 roku siedziba placówki mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Lekarskiej 1. Przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Dziecięce.

Vratislavia Medica jest częścią Grupy Hasco, której prezesem jest dr Stanisław Han.

Przeczytaj teraz

CenterMed oferuje wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.02.2022

Spółka CenterMed prowadząca placówki ambulatoryjne oraz szpital zaoferowała bezpłatną pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Będzie ona udzielana w ośrodkach wsparcia psychologicznego sieci zlokalizowanych w Kielcach, Łodzi, Opatowie oraz Sulejowie.

W Kielcach pomoc będzie udzielana w ośrodku środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w Łodzi – w przychodni CenterMed Widzew, w Opatowie w placówce przy ulicy Szpitalnej, a w Sulejowej – w przychodni przy ulicy Piotrkowskiej.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Pomoc mieszkańcom Ukrainy przybywającym do Polski oferuje także Centrum Medyczne Damiana, które udostępnia wsparcie psychologiczne, bezpłatny pakiet badań laboratoryjnych oraz wizyty u internisty i pediatry w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj na ten temat: Centrum Medyczne Damiana uruchamia bezpłatną pomoc medyczną dla mieszkańców Ukrainy>>>

Grupa Lux Med przygotowała pakiet POMOC dla Ukrainy, który ma być realnym wsparciem po obu stronach granicy. Obejmuje on pilną pomoc medyczną dla osób przyjeżdżających z Ukrainy, ratownictwo medyczne na granicy, wsparcie przy relokacji rodzin pracowników z terenu Ukrainy do Polski, bezpośrednie wsparcie szpitali na Ukrainie, partnerstwo z Polską Akcją Humanitarną, pracę dla obywateli Ukrainy oraz serię webinariów, czyli cykliczne spotkania z psychologami i prawnikami, zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim.

Czytaj więcej: Grupa Lux Med z pakietem POMOC dla Ukrainy>>

Przeczytaj teraz
Page 9 of 363
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 363