Falck wzbogaca flotę ambulansów 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Falck w roku 2021 wzbogaci się o kilkadziesiąt nowych ambulansów. Pierwsze pięć karetek opartych na pojazdach MAN TGE trafiło do zespołów ZTM w województwach: pomorskim i warmińsko-mazurskim. 

Nowe ambulanse pozyskane zostały we współpracy z Fraikin Polska. 

Falck wygrał konkursy dotyczące transportu międzyszpitalnego. Ambulansy spółki działają na terenie dwunastu województw. Ich działania koordynuje Krajowe Centrum Operacyjne Falck Medycyny w Warszawie. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej >>>

Falck posiada flotę ambulansów, które spełniają wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy z ambulansów posiada dwa niezależne systemy łączności. Transporty medyczne realizowane są wszystkimi rodzajami zespołów w standardach – S, P oraz T. 

Falck to jeden z największych globalnych dostawców usług ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego. W Polsce Falck działa od 16 lat i posiadał 66 stacji pogotowania ratunkowego oraz 150 ambulansów działających w systemie PRM. Jednak nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie w kwietniu 2019 roku, spowodowała, że umowy na usługi w tym zakresie mogą być zawierane tylko z podmiotami publicznymi (z prywatnymi tylko wówczas, gdy na danym terenie nie ma podmiotu publicznego świadczącego takie usługi). 

Falck stworzył także sieć Centrów Medycznych Falck, które w roku 2019 zostały kupione przez PZU. 

Przeczytaj teraz

Pacjenci doceniają telekonsultacje w POZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Zdecydowana większość pacjentów placówek podstawowej opieki zdrowotnej uważa, że możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej w czasie pandemii ułatwiła im dostęp do lekarza – tak wynika z badania opinii publicznej, przeprowadzonego na zlecenie Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. 

Pacjenci wybierali konsultacje z lekarzem przez telefon w związku z sytuacją pandemiczną, tak było w przypadku 64 procent badanych. Prawie jedna trzecia pacjentów zdecydowała się natomiast na wizytę osobistą, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia albo konieczne było wykonanie dodatkowych badań, ale także w ramach profilaktyki zdrowotnej. 

Pacjenci rezygnowali z osobistej wizyty w przychodni ze względu na wymuszony przez pandemię reżim sanitarny oraz z obawy przed zakażeniem się koronawirusem. Takie przyczyny podała połowa respondentów.  

57 procent badanych wskazało, że konsultacja telefoniczna ułatwiła dostęp do lekarza. Dla 46 procent pacjentów taka forma kontaktu jest wystarczająca i zaspokaja ich potrzebę zdrowotną. Spory odsetek pytanych, bo 35 procent, jako satysfakcjonującą wymienił także wideorozmowę z lekarzem, jednak z innych odpowiedzi wynikało, że jest to forma kontaktu wciąż mało popularna i korzysta z niej zaledwie 2 procent pacjentów. Wśród innych kanałów ankietowani wymienili w odpowiedziach na pytanie otwarte – formularz kontaktowy oraz komunikatory społeczne. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Badanie ujawniło także zależność między wyborem formy kontaktu z lekarzem a wiekiem. Okazuje się, że to osoby powyżej 65 roku życia najczęściej decydowały się na kontakt zdalny z lekarzem – przez telefon lub wideorozmowy. Natomiast osoby z małymi dziećmi wybierały wizytę osobistą.  

Autorzy badania zauważyli, że miejsce zamieszkania nie wpływało znacząco na wybór preferowanej formy kontaktu z lekarzem. Komunikacja zdalna jest wygodna zarówno dla mieszkańców dużych miast, jak i wsi i małych miasteczek. Jednak to mieszkańcy miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców preferują kontakt telefoniczny z lekarzem w większym stopniu niż inni. 

Badanie wykazało, że zdecydowana większość (89 procent) ankietowanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy korzystała z konsultacji lekarza rodzinnego minimum raz, a 63 procent – więcej razy. Osoby, które korzystały z porad lekarskich najczęściej, jako powód wskazywały „wypisanie recepty” – dotyczyło to 25 procent ankietowanych, zwłaszcza było tak wśród osób starszych. 20 procent podawało jako powód kontaktu pogorszenie stanu zdrowia. Natomiast 13 procent ankietowanych korzystało z konsultacji medycznych w celach profilaktycznych i ten powód podawali przede wszystkim ludzie młodzi, w wieku 18-25 lat. W odpowiedziach na pytanie otwarte, jako inne powody konsultacji ankietowani wskazywali przede wszystkim choroby u dzieci – gorączka, przeziębienie, wizyta kontrolna. 

Badanie opinii publicznej zostało zrealizowane przez Press Service Monitoring Mediów od 26 do 29 kwietnia 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1002 internautów powyżej 18. roku życia. Ankieta miała na celu między innymi poznanie przyczyn zwlekania z wizytami u lekarza. 

Przeczytaj teraz

Satis Group planuje otwarcie klinik leczenia niepłodności

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Satis Group S.A., notowana na GPW grupa technologiczna, prowadzi negocjacje z amerykańską firmą medyczną INVO BioScience Inc., notowaną na NASDAQ. Obie spółki są coraz bliżej ustalenia warunków współpracy, w ramach której Satis Group będzie mogła otwierać placówki leczące niepłodność metodą autorstwa INVO BioScience Inc.

Na popularność tej metody w Polsce może wpłynąć fakt, że jest ona zgodna z katolicką nauką społeczną – uważają władze spółki. Z danych wskazywanych przez EPAF (European Policy Audit on Fertility) wynika, że z problemem niepłodności tylko w Polsce może zmagać się 1,5 miliona par.

14 maja 2021 spółki podpisały umowę o zachowaniu poufności.

– Negocjacje z INVO Bioscience przebiegają bardzo sprawnie. Zaczynamy omawiać szczegółowe warunki współpracy, dlatego zdecydowaliśmy się podpisać umowę NDA. Naszą intencją jest otrzymanie wyłączności na wprowadzenie i wykorzystywanie technologii INVOcell® na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Właśnie w tym kierunku zmierzają prowadzone przez nas rozmowy – komentuje Andrzej Wrona, prezes zarządu Satis Group S.A.

Czytaj także: InviMed inwestuje w nowoczesne metody diagnostyczne>>>

INVO Bioscience® jest autorem technologii INVOcell®, pierwszego systemu do inkubacji wewnątrzpochwowej (IVC) dopuszczonego przez FDA w Stanach Zjednoczonych. Jest to urządzenie i procedura zapewniająca bardziej naturalne, bezpieczne, skuteczne i tańsze leczenie niepłodności.

– Technologia INVOcell stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod leczenia niepłodności, takich jak inseminacja domaciczna (IUI) i zapłodnienie in vitro (IVF). Jej przewagą nad wymienionymi metodami jest między innymi fakt, że jest ona akceptowana przez kościół katolicki oraz zgodna z Katolicką Nauką Społeczną. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach regionu CEE religia ma duże znaczenie, dlatego widzimy bardzo duże szanse na osiągnięcie sukcesu przez tą metodę właśnie na wskazanych rynkach – dodaje Andrzej Wrona.

Przed rozpoczęciem negocjacji Satis Group dokonała transakcji nabycia pakietu akcji INVO Bioscience® stanowiącego prawie 2,4 procent udziału w jej kapitale zakładowym. Transakcja została sfinansowana w ramach umowy z Polish American Investment Fund LLC, która została zawarta 29 kwietnia 2021.

Przeczytaj teraz

Będzie nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Zdrowia wypracowany wspólnie na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, który dotyczy podniesienia najniższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Podwyżka będzie dotyczyć także pielęgniarek po studiach licencjackich. 

Po dyskusjach na forum Trójstronnego Zespołu, w skład którego wchodzą reprezentatywne centrale związkowe i organizacje pracodawców, na wniosek NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ, minister zdrowia Adam Niedzielski zgłosił na posiedzeniu Rady Ministrów autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że tylko w ciągu 6 miesięcy 2021 roku na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przeznaczonych zostanie prawie 4 mld zł.  

Wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia będzie oznaczać między innymi wzrost wynagrodzeń w grupach najsłabiej uposażonych, czyli salowych na poziomie średnio 700 zł i fizjoterapeutów na poziomie 1 tys. Zł. 

Projekt zakłada wprowadzenie minimalnych uposażeń pracowników ochrony zdrowia bez okresów przejściowych. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 maja 2021. 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie inspektora ochrony radiologicznej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.05.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. 

Rozporządzenie wdraża dyrektywę unijną, ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. 

W projekcie utrzymano podział typów uprawnień inspektora ochrony radiologicznej na uprawnienia typu R i typu S. Typy uprawnień, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień zostały określone w załączniku do rozporządzenia.  

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu>>>

Projekt określa, że szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu (szkolenia stacjonarne).  

Zakres tematyczny szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej uwzględnia zmiany wynikające z ustawy Prawo atomowe. 

Rozporządzenie nie daje, jak w dotychczasowych przepisach, możliwości zwolnienia osób, ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, z obowiązku posiadania stażu w przypadku osób, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej  i ubiegały się o uprawnienia tego samego typu lub ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi. 

Ustawa Prawo atomowe przewiduje, w przypadku spełnienia któregoś z tych warunków, jedynie możliwość zwolnienia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej z wymogu odbycia szkolenia. 

Czytaj także: Będzie nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia>>>

Rozporządzenie określa szczegółowo sposób przeprowadzenia egzaminu i sposób pracy komisji egzaminacyjnej (w tym sprawdzanie tożsamości egzaminowanego na podstawie okazanego przez niego dokumentu przed rozpoczęciem egzaminu) oraz sposób ustalania wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, bez możliwości zwolnienia z niego. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 maja 2021 roku. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni. 

Link do projektu>>>  

Przeczytaj teraz

Świebodzin: pracownia rezonansu z kontraktem z NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.05.2021

Pracownia rezonansu magnetycznego, działająca w szpitalu w Świebodzinie, należącym do Grupy Nowy Szpital, uzyskała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na swoje usługi.

Badania w ramach kontraktu z NZF będą oferowane od 1 czerwca 2021 roku, a podpisana z NFZ umowa będzie obowiązywała do 2023 roku. Z bezpłatnych badań będą mogli korzystać nie tylko pacjenci leczeni w szpitalu, ale także osoby ze skierowaniami od specjalistów.

Pracownia rezonansu w świebodzińskim szpitalu została otwarta pod koniec lipca 2020 roku po to, aby służyć pacjentom oddziału neurologii z pododdziałem udarowym oraz wszystkim osobom, które wymagają specjalistycznej diagnostyki. Od otwarcia pracowni wykonano w niej 735 badań.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię>>>

W pracowni rezonansu w Świebodzinie wykonywane są badania, między innymi głowy, kręgosłupa, narządów jamy brzusznej oraz badania naczyń.

Szpital w Świebodzinie posiada 5 oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny oraz neurologii z pododdziałem udarowym. W placówce działa także Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne.

Placówka w Świebodzinie należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi 10 placówek zlokalizowanych w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim. Wszystkie placówki Grupy trafiły do funkcjonującej od 1 października 2017 roku sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

PZU zapowiada rozwój na rynku prywatnej opieki medycznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.05.2021

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka   zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

– Zamierzamy w pełni wykorzystać fakt, że PZU Zdrowie jest częścią Grupy PZU. Posiadamy bazę ponad 20 milionów klientów, co sprawia, że jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na długoterminową poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, co wiąże się z koniecznością wzięcia przez nas jeszcze większej odpowiedzialności, również w wymiarze społecznym  – mówi Aleksandra Agatowska, prezes zarządu PZU Życie, odpowiedzialna za obszar Zdrowia w Grupie PZU.

– Pandemia, mimo nieustannego poczucia strachu i niepewności, przypomniała nam, że nasze zdrowie jest unikalną wartością. Mimo, że każdy z nas jest inny, dbanie o zdrowie powinno być najwyższym priorytetem. Właśnie dlatego, w naszej strategii połączyliśmy kwestię potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów z modelem biznesowym spółki – wyjaśnia Anna Janiczek, prezes zarządu PZU Zdrowie.

PZU stawia na rozwój profilaktyki i ma ambicje zrewolucjonizować podejście do myślenia o zdrowiu przez społeczeństwo. Chce także łączyć wiedzę ekspercką z rozwiązaniami technologicznymi, które pozwolą spersonalizować podejście do pacjenta.

Czytaj: Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“>>>

‒ Podstawą naszego dotychczasowego modelu działania była koncentracja na zapewnieniu pacjentowi szybkiego dostępu do opieki medycznej. Teraz chcemy pełnić jednak rolę aktywnego doradcy zdrowotnego, którego celem nie jest samo leczenie, ale utrzymanie pacjenta w dobrym zdrowiu  ‒ mówi Anna Janiczek, prezes zarządu PZU Zdrowie.

PZU chce także wykorzystać doświadczenie wynikające ze współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Grupą PZU przy projektach związanych z walką z pandemią, czyli między innymi z Domową Opieką Medyczną oraz Narodowym Programie Szczepień.

PZU Zdrowie prowadzi w całej Polsce 130 własne placówki i 2200 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Dysponuje także własną siecią pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedycznym. Planowane są kolejne przejęcia a także rozwój organiczny. Inwestycje będą dotyczyć także nowych technologii, między innymi telemedycyny.

PZU Zdrowie zatrudnia 6000 pracowników medycznych i niemedycznych.

Przeczytaj teraz

Szkolenia pielęgniarek i położnych w formie zdalnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.05.2021

15 maja 2021 roku weszło życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Zgodnie z rozporządzeniem szkolenie takie będzie mogło odbywać się w formie zdalnej.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną w formie instruktażu, w którym przedstawia się szczegółową procedurę przetoczenia krwi lub jej składników, z podaniem dokładnego przebiegu zabiegu.

Rozporządzenie określa, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na przesyłanie obrazu i dźwięku oraz umożliwiających dwukie- runkową łączność w czasie rzeczywistym między uczestnikami szkolenia i wykładowcą.
W rozporządzeniu ustalono, co obejmuje część teoretyczna i część praktyczna szkolenia.
Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 maja 2021 roku (poz. 902).
Przeczytaj teraz

Tłuszcz: NZOZ Bios w nowej lokalizacji 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.05.2021

NZOZ Bios, który do 30 kwietnia 2021 roku prowadził w Tłuszczu (województwo mazowieckie) przychodnię w budynku gminnym przy ulicy Powstańców 27, od maja 2021 oferuje swoje usługi jako Przychodnia Medyk, zlokalizowana przy ulicy Przemysłowej 28.  

Przychodnia, działająca w dotychczasowej lokalizacji – przy ulicy Powstańców 27, jest od maja 2021 prowadzona przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec, które zawarło w tej sprawie umowę z gminą Tłuszcz. 

NZOZ Bios, w związku z wypowiedzeniem przez władzę gminy umowy najmu, od maja 2021 zmieniło siedzibę i zajmuje pomieszczenia w wolno stojącym parterowym budynku na osiedlu domów jednorodzinnych, działa także pod nową nazwą jako Przychodnia Medyk.

NZOZ Bios był operatorem gminnej przychodni przez 22 lata. Świadczył usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oferował konsultacje specjalistyczne oraz diagnostykę laboratoryjną. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Enel-Med planuje emisję akcji>>>

Nowy operator gminnej przychodni – Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec posiada 23-letnie doświadczenie w oferowaniu opieki medycznej w placówkach na Mazowszu i Lubelszczyźnie. 

Prowadzi pięć przychodni w Siedlcach, a także placówki w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, oraz przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie). 

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. 

W roku 2020 Centrum otworzyło nową filię zlokalizowaną w miejscowości Szulborze Wielkie, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Dzienny Dom Opieki Medycznej w Oleśnicy oraz przejęło Lecznicę MAG, zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Narbutta 29, w dzielnicy Mokotów. 

Przeczytaj teraz

Toruń: nowa pracownia diagnostyczna w Przychodni Matopat 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.05.2021

W przychodni specjalistycznej, działającej przy Szpitalu Matopat w Toruniu, otwarta została pracownia rezonansu magnetycznego, która została wyposażona w nowy aparat. Pracownia oferuje badania komercyjne. 

Jest to aparat Magnetom Vida Siemens Healthineers, urządzenie z technologią BioMatrix,  umożliwiającą dokładną diagnostykę. Aparat ma także większy otwór tuby (jego średnica wynosi 70 cm). 

W pracowni można wykonać między innymi badania rezonansu magnetycznego głowy, kręgosłupa, jamy brzusznej, a także poszczególnych narządów. 

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia>>>

Szpital Specjalistyczny Matopat należy do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Działa od 2001 roku. Posiada 29 miejsc dla pacjentów, a także dwie sale operacyjne i dwie sale wybudzeń (razem 6 łóżek). Wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii, ortopedii, laryngologii, ginekologii, neurochirurgii, urologii oraz okulistyki.  

Przychodnia działająca przy szpitalu prowadzi 20 poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne – endoskopową, kardiologiczną, USG, RTG, OCT oraz od początku maja 2021- rezonansu magnetycznego. 

Szpital Matopat oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Centrum Bonifratrów jednostką akredytowaną przez MZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.05.2021

Bonifraterskie Centrum Zdrowia, oddział w Piaskach-Marysinie zostało wpisane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji w zakresie fizjoterapii.

Jest to jedna z 53 w kraju i druga w województwie wielkopolskim jednostka przyjmująca fizjoterapeutów, którzy chcą podjąć się specjalizacji.

Centrum specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej. Oferuje także rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu, w reumatologii, rehabilitację wieku podeszłego oraz rehabilitację w pediatrii.

Czytaj także: Sport-Klinika szkoli lekarzy>>>

W placówce prowadzona jest rehabilitacja w warunkach oddziału szpitalnego, dzienna oraz ambulatoryjna. Działa tutaj poradnia rehabilitacyjna. Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Zakon Bonifratrów prowadzi także szpitale – w Łodzi, Krakowie i Katowicach, hospicjum we Wrocławiu oraz Centrum Medyczne i Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny w Warszawie. Bonifratrzy prowadzą też na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż opieki kardiologicznej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.05.2021

26 maja 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki kardiologicznej. Program będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego. 

Realizacja pilotażu potrwa dwa lata. Program będzie skierowany do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz z wadami serca.

Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym program będzie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W programie będą także uczestniczyć ośrodki współpracujące poziomu I i II.  

Czytaj także: Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“ >>>

Rozliczanie świadczeń zrealizowanych w ramach programu pilotażowego będzie się odbywać zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, dotyczących leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem stawek oraz współczynników korygujących, określonych w rozporządzeniu. Wyższe współczynniki będą dotyczyć leczenia ambulatoryjnego. 

Powołana została także Krajowa Rada do spraw Kardiologii, której przewodniczącym został profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu, a zastępcą przewodniczącego – wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Rada ta będzie monitorować realizację programu i przedstawiać propozycje zmian w świadczeniach, a także opracowywać standardy postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i je upowszechniać. 

Rozporządzenie ministra zdrowia z 10 maja 2021 roku w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 maja 2021 (poz. 880). 

Przeczytaj teraz

Komorniki: powstało nowe centrum medyczne 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.05.2021

W Komornikach koło Poznania powstało nowe centrum medyczne. Placówka rozpocznie działalności 10 maja 2021 roku i zaoferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne. 

W przychodni będą działać poradnie – kardiologiczna, reumatologiczna, ortopedyczna, pulmonologiczna, dietetyczna, konsultacje oferowane będą także pacjentom z osteoporozą. W placówce będzie przyjmował gastrolog, planowane jest rozszerzenie zakresu świadczeń o zabiegi endoskopowe, takie jak gastroskopia i kolonoskopia, wykonywana także w znieczuleniu ogólnym. 

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia>>>

Oferowane świadczenia specjalistyczne będą komercyjne, ale spółka prowadząca placówkę zapowiada staranie się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Przychodnia zlokalizowana jest na drugim piętrze budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Stawnej, w pomieszczeniach, które wcześniej były zajmowane przez bibliotekę gminną i ośrodek kultury, które przeniosły się do nowo wybudowanego Centrum Kultury i Tradycji.  

Placówkę prowadzi spółka Centrum Medyczne Komorniki, której prezesem jest Artur Bąk. 

Przeczytaj teraz

Wrocław: nowa przychodnia sieci Twój Lekarz

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.05.2021

Od 5 maja 2021 roku działa nowe centrum medyczne sieci NZOZ Twój Lekarz. Placówka zlokalizowana jest na wrocławskim osiedlu Promenady, przy ulicy Zakładowej 11E. Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne.

Konsultacje specjalistyczne oferowane przez przychodnię są komercyjne.

Nowa placówka powstała na parterze nowego bloku mieszkalnego. Jest częścią sieci, która od 2003 roku działa na terenie gminy Kobierzyce i prowadzi przychodnie w Tyńcu Małym, Ślęzy, Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim i Kobierzycach, oraz na wrocławskich osiedlach – przy ulicach Kunickiego, Skarbowców, Wrocławskiej, Zwycięskiej oraz Krzyckiej.

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia>>>

11 placówek sieci obejmuje opieką ponad 30 tysięcy pacjentów. Przychodnie oferują świadczenia w zakresie POZ, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację. Prowadzą poradnie medycyny pracy oraz punkty szczepień.

Przychodnie prowadzi NZOZ Twój Lekarz spółka z o.o., której prezesem jest Mariola Madler Litera.

Przeczytaj teraz

Lublin: nowe świadczenia w Centrum Sanitas 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.05.2021

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina od kwietnia 2021 oferuje badanie OCT, czyli optyczną koherentną tomografię. Jest to metoda diagnostyczna umożliwiająca obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki.  

Dzięki badaniu OCT można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych oraz stan nerwu wzrokowego. Badanie służy diagnostyce wszystkich chorób siatkówki, a zwłaszcza zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), zmian cukrzycowych w siatkówce oraz ocenie warstwy włókien nerwowych u chorych na jaskrę. Badanie umożliwia także obserwację efektów leczenia chorób siatkówki oraz zmian siatkówki w przebiegu jaskry. 

Badania OCT w Centrum Sanitas są komercyjne. 

Czytaj także: Nowoczesne zabiegi przy udziale robota Da Vinci w Szpitalu Mazovia>>>

Centrum Medyczna Sanitas w Lublinie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, leczenie stomatologiczne, badania endoskopowe, diagnostykę, rehabilitację oraz leczenie szpitalne. Specjalnością Centrum jest okulistyka, ortopedia, laryngologia i chirurgia ogólna. 

Sanitas oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Placówka działa w Lublinie przy ulicy Okopowej 3. We wrześniu 2020 zamknięta została filia Centrum, która działała w Świdniku. 

Centrum działa od 2003 roku. Jest prowadzone przez Centrum Medyczne Sanitas sp. z o.o. 

Przeczytaj teraz

Szczepienia także w jednostkach penitencjarnych i szpitalach psychiatrycznych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.05.2021

7 maja 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym szczepienia przeciwko Covid-19 będą prowadzone także w szpitalach psychiatrycznych oraz w jednostkach penitencjarnych. 

Według uzasadnienia projektu rozporządzenia wprowadzone przepisy mają się przyczynić do usprawnienia realizacji szczepień przeciwko Covid-19 w podmiotach, w których przebywa znaczna liczba osób.  

Ponieważ przewidywane jest dalsze rozszerzanie szczepień populacyjnych, przemawia to za przyjęciem rozwiązania, zgodnie z którym punkty szczepień będą realizować szczepienia w postaci wyjazdowej.  

Czytaj także: Wskazówki dla zakładów pracy w sprawie szczepień pracowników>>>

W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa około 70 tysięcy osób, a organizacja konwojów do punktów szczepień dla każdej osadzonej osoby jest nieracjonalna i nieefektywna.  

Natomiast w przypadku szpitali psychiatrycznych istnieje możliwość zorganizowania szczepienia przez zespół wyjazdowy lub zakwalifikowania szpitala jako punktu szczepień ograniczonego do pacjentów w nim przebywających. Szacunkowa liczba pacjentów w takich placówkach wynosi około 15-20 tysięcy. 

Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 maja 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 6 maja 2021 (poz. 855). 

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż leczenia dzieci i młodzieży uzależnionych od technologii cyfrowych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.05.2021

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych, czyli korzystających z mediów cyfrowych za pośrednictwem takich narzędzi jak komputery, smartfony, tablety lub inne urządzenia elektroniczne.  

Zdaniem ekspertów zagrożenie to znacząco zwiększyło się w związku z epidemią wirusa Sars-CoV-2, między innymi w związku z koniecznością nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się, poruszania się oraz alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu. 

Realizacja programu potrwa od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Jego celem ma być praktyczne sprawdzenie sposobu organizacji opieki nad pacjentami nałogowo używającymi nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin, w tym zapewnienie im odpowiednich świadczeń zdrowotnych. 

Czytaj także: Lux Med oferuje rehablitację pocovidową>>>

Obecnie w Polsce nie ma poradni dedykowanych leczeniu takich pacjentów.  

Projekt rozporządzenia określa zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy, będą to świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Ze świadczeń tych będą mogły korzystać zarówno dzieci, które nie zostały jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym, jak i dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 maja 2021.  

Linki do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Genomtec: umowa z centrum Dolmed  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.05.2021

Spółka Genomtec S.A. zawarła umowę z Dolnośląskim Centrum Medycznym Dolmed S.A. dotyczącą świadczenia usług laboratoryjnych w zakresie diagnostyki genetycznej. Będzie to pierwsze laboratorium partnerskie stosujące produkty Genomtec 

Otwarcie laboratorium umożliwi komercyjne wykorzystanie dopuszczonych obecnie do diagnostyki zestawów testowych w technice RT-LAMP, jak również komercjalizację opracowanych dotychczas pozostałych testów genetycznych w technice LAMP. 

Genomtec dostarczy wyposażenie laboratorium, zapewni personel oraz zorganizuje jego działalność. W ramach współpracy obie firmy zobowiązały się również do współpracy w zakresie wzajemnej promocji produktów i usług. 

Kwota przychodu spółki Genomtec nie została określona w umowie, ponieważ będzie zależna od składanych zamówień. 

Czytaj: Enel-Med planuje rozwój usług specjalistycznych i diagnostyki>>>

Genomtec to spółka technologiczna działająca w obszarze diagnostyki klinicznej, która została założona w 2016 roku przez grupę naukowców mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, biuro spółki działa także w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego. 

Plany spółki dotyczą między innymi rozwoju mobilnej platformy diagnostyki genetycznej, wykorzystującej opatentowany system bezkontaktowego grzania i detekcji.  

Dolmed działa od 1977 roku, obecnie jako spółka akcyjna, której udziałowcem jest samorząd województwa dolnośląskiego.  

Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy oraz diagnostyki laboratoryjnej, posiada także własne pracownie diagnostyki obrazowej. Usługi Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. 

Centrum mieści się przy ulicy Legnickiej 40 we Wrocławiu. Dolmed posiada także dwie filie świadczące usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – w Miękini oraz w Lutyni. 

Czytaj także: Wskazówki dla zakładów pracy w sprawie szczepień pracowników>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w przepisach w sprawie recept 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.05.2021

Będą zmiany przepisów dotyczących recept. Uproszczony zostanie między innymi zapis wskazujący, w jaki sposób należy określać sposób dawkowania leku na recepcie i tym samym wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. 

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający przepisy dotyczące recept. 

Projekt koryguje zapis wskazujący sposób postępowania osoby realizującej receptę w przypadku niewpisania czy wpisania w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami sposobu dawkowania leku, w sposób eliminujący dotychczasowe nieuzasadnione i wadliwe rozwiązanie w zakresie wydawania dwóch najmniejszych opakowań produktu dostępnych w obrocie. 

Czytaj także: G.V.M. Carint dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej >>>

Projekt przywraca także wcześniejsze zasady realizowania recept w przypadku oznaczenia na recepcie, że produkty, wyroby lub środki na niej przepisane wydawane są poza zakresem refundacji (użycie oznaczenia „X”, albo „100%” w odniesieniu do odpłatności) w kontekście wpisania na tej samej recepcie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 4 maja 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni. 

Przeczytaj teraz

Opublikowano projekt ustawy o badaniach klinicznych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.05.2021

Do konsultacji przekazany został projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Projekt dostosowuje polskie przepisy do standardów prowadzenia badań klinicznych przyjętych w Unii Europejskiej. 

Projekt określa między innymi krajowy organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego. Określa także tryb postępowania w zakresie wydania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego stosowanego u ludzi oraz pozwolenia na istotną zmianę badania klinicznego. 

Zmiany dotyczą także oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych oraz sposobu jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne, wymogów językowych dokumentacji oraz wprowadzenia rozwiązań zapewniających ochronę uczestników badań klinicznych w zakresie systemu odszkodowań (ubezpieczeń). 

Czytaj także: G.V.M. Carint dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej >>>

Projekt określa także zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora, wysokość i sposób uiszczania opłat związanych z badaniem klinicznym, zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z badaniem klinicznym, zasady i tryb przeprowadzania inspekcji badania klinicznego oraz mechanizm wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych. 

Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 kwietnia 2021. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciąg 30-tu dni.

Przeczytaj teraz

Szpital we Wschodzie poprowadzi powszechny punkt szczepień 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.04.2021

Nowy Szpital we Wschowie (województwo lubuskie) będzie operatorem medycznym punktu szczepień powszechnych, który od 1 maja 2021 będzie działa w tej miejscowości przy I Zespole Szkół. Organizatorem punktu jest Starostwo Powiatowe we Wschowie. 

Na potrzeby punktu szczepień zostanie przystosowana sala gimnastyczna.  

Punkt będzie działał w soboty i w niedziele, w godzinach od 7.00 do 18.00. 

Szpital we Wschodzie działa w ramach Grupy Nowy Szpital. Należący do niej Nowy Szpital w Olkuszu (województwo małopolskie) zapewnia obsługę medyczną pierwszego pilotażowego punktu szczepień powszechnych przeciw Covid-19 w powiecie olkuskim, który został uruchomiony w hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Olkuszu. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchamia punkt szczepień Drive-Thru przeciw Covid-19 >>>

Grupa Nowy Szpital prowadzi także mobilne punkty pobrań próbek do badań w kierunku koronawirusa Sars-CoV-2.   

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali. 

Czytaj także: Ogłoszono wytyczne dotyczące szczepień w zakładach pracy >>>

Przeczytaj teraz

Kraków: nowe zabiegi w Szpitalu Bonifratrów  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.04.2021

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie rozszerzył zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych o odpłatne zabiegi operacyjne kręgosłupa. Od maja 2021 w placówce będą również wykonywane operacje kręgosłupa w trybie planowanym, finansowane w ramach środków NFZ. 

Zabiegi będą wykonywane na oddziale diagnostyczno-leczniczym szpitala.  

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi pięć oddziałów szpitalnych, oprócz oddziału diagnostyczno-leczniczego są to także oddziały: chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.  

Szpital prowadzi także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne.

Czytaj także: Szpital Medicover leczy zatorowość płucną u pacjentów, którzy przeszli Covid-19>>>

W lutym 2021 placówka otworzyła nową poradnię – psychiatryczną oraz nową przychodnię, zlokalizowaną w Zakopanem. 

Usługi szpitala oferowane są zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie. 

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki. 

Przeczytaj teraz

NFZ zaleca wznowienie świadczeń planowych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.04.2021

Centralna Narodowego Funduszu Zdrowia zaleciła od 4 maja 2021 wznowienie świadczeń zdrowotnych wykonywanych planowo w przypadku ograniczonej lub czasowo zawieszonej ich realizacji. 

Zalecenie zostało wydane ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej.  

Ostatnie zalecenie dotyczące ograniczenia udzielania świadczeń planowych wydane zostało w marcu 2021 w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji Covid-19 oraz z potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia. To zalecenie obecnie nie jest obowiązujące. 

Zalecenie ograniczenia lub zawieszenia świadczeń dotyczyło przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych oraz dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii oraz histerektomii, wykonywanych z powodów innych niż onkologiczne. 

Ograniczenie nie dotyczyło planowanej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. 

Link do komunikatu NFZ zalecającego wznowienie świadczeń>>> 

Przeczytaj teraz

Ogłoszono wytyczne dotyczące szczepień w zakładach pracy 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.04.2021

Na stronach rządowych stronach opublikowano szczegółowe informację dotyczące szczepień w zakładach pracy. Rejestracja na szczepienia ma się rozpocząć 4 maja 2021 roku. Data rozpoczęcia szczepień zależy od dostaw szczepionki.  

Zakład pracy, który chciałby wziąć udział w programie, powinien zgłosić się przez formularz, który zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 4 maja 2021.  

Zakład będzie mógł wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które będzie zawierać liczbę pracowników chętnych do szczepień (minimum 300) oraz dane współpracującego podmiotu leczniczego. 

Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi podmiotem powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni.   

Czytaj także: Jak przygotować się do szczepień w zakładach pracy>>>

Zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym podmiotem leczniczym. W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób lub potrzeby uruchomienia szczepień w kilku lokalizacjach, w akcji szczepień zgłoszonych pracowników uczestniczyć mogą inne podmioty lecznicze.  Warunki współpracy powinny być uzgodnione indywidualnie, natomiast w formularzu zgłoszony zostanie jeden podmiot leczniczy.  

Zakład pracy będzie mógł zgłosić pracowników, członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), studentów, którzy ukończyli 18 rok życia (zgłasza szkoła wyższa) oraz członków rodzin wymienionych osób. 

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu 2021 będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek.  

Link do rządowych wytycznych dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal