casino siteleri

Certyfikaty dla szpitala Bonifratrów w Krakowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.12.2021

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat dotyczący spełnienia wymogów według Normy ISO 9001:2015.

Wizyta akredytacyjna przedstawicieli CMJ odbyła się w szpitalu w czerwcu i lipcu 2021. Wizytatorzy w ciągu trzech dni pobytu podczas rozmów z pracownikami, obserwacji i przeglądu dokumentacji placówki oraz weryfikacji dokumentacji medycznej gromadzili potrzebne informację. Efektem kompleksowej analizy była ocena 221 standardów, a utrzymywany od ponad 20 lat certyfikat jakościowy Ministra Zdrowia został przedłużony na kolejne 3 lata.

Natomiast we wrześniu 2021 szpital przeszedł kolejny zewnętrzny proces oceny w zakresie recertyfikacji spełnienia wymogów według Normy ISO 9001:2015, która zwraca szczególną uwagę na rozwój w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, a także odpowiedzialności za świadczone usługi.

Certyfikat jest gwarancją dobrego rozwoju, wysokich kwalifikacji zespołu i skutecznego zarządzania. Samoocena będąca efektem tego procesu pozwala wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów poprzez rozszerzanie oferty i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Czytaj także: Złote Godło dla Centrum Medycznego Mavit w Programie Najwyższa Jakość Quality International>>>

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi pięć oddziałów szpitalnych: diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital prowadzi także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne.

W lutym 2021 placówka otworzyła nową przychodnię, zlokalizowaną w Zakopanem.

Usługi szpitala oferowane są zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe działają w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w szpitalu w Świebodzinie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.12.2021

Na oddziale położniczym szpitala w Świebodzinie wprowadzono nowe świadczenia dotyczące rehabilitacji poporodowej. Pacjentki mogą w tym celu korzystać z porad fizjoterapeutki, która doradza jak powrócić do formy po porodzie i jak przejść przez okres połogu.

Rehabilitacja po porodzie nie jest standardem na oddziałach położniczych. W pierwszych godzinach po porodzie każdej kobiecie towarzyszy osłabienie, zmęczenie i ból. Aby poprawić komfort i zapobiec ewentualnym powikłaniom po porodzie, w Świebodzinie kobiety wspiera wykwalifikowana fizjoterapeutka. Z konsultacji można skorzystać od poniedziałku do piątku.

– Na oddziale położniczym staram się wdrożyć wczesną edukację poporodową, która w znacznym stopniu ułatwia kobiecie przejście przez okres połogu oraz może skutecznie pomóc w powrocie do aktywności fizycznej – mówi Agata Smolak-Gmińska, magister fizjoterapii i specjalistka rehabilitacji okołoporodowej.

Pacjentki dowiadują się, jak bezpiecznie rozpocząć ćwiczenia oraz jak bezpiecznie wrócić do formy po porodzie. Dla wielu pań ważne jest jak poradzić sobie z blizną po cesarskim cięciu, czy z tzw. rozejściem mięśnia prostego brzucha. Prawidłowe nawyki dnia codziennego mają pozytywny wpływ na kondycję po porodzie.

Czytaj także: Prywatne szpitali wyróżnione w rankingu najlepszych porodówek >>>

– Zależy nam, żeby pacjentki oddziału położniczego były zadowolone i miały możliwie najszerszy zakres opieki. Będziemy się starali, żeby rehabilitacja okołoporodowa została na stałe na naszym oddziale i była też w programie szkoły rodzenia – mówi Wiesława Cieplicka, prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie.

Rocznie na oddziale w Świebodzinie rodzi się pół tysiąca dzieci. W tym roku oddział przystąpił do programu badań przesiewowych w kierunku SMA.

Szpital w Świebodzinie posiada 5 oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych, położniczo-ginekologiczny oraz neurologii z pododdziałem udarowym. W placówce działa także Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Oprócz szpitala w Świebodzinie są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, , Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Czytaj także: 10-tysięczny noworodek powitany w Szpitalu Medicover>>>

Przeczytaj teraz

Uwagi Pracodawców RP do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.12.2021

Pracodawcy RP popierają zmiany organizacyjne, które przyczyniają się do poprawy organizacji opieki oraz dostępności do świadczeń, jak również do poprawy alokacji zasobów finansowych. Uważają jednak, że zaproponowany w trakcie trwania pilotażu projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej wzbudza wiele kontrowersji a nawet zaprzecza idei pilotażu.

– Widzimy potrzebę tworzenia rozwiązań w zakresie opieki koordynowanej i kompleksowej. Mieliśmy też nadzieję, że po zakończeniu aktualnie realizowanego przez resort zdrowia pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej będzie przestrzeń na analizę jego realizacji oraz debatę publiczną, która pozwoli zdecydować o kształcie przyszłych rozwiązań w obszarze opieki onkologicznej. Z przykrością jednak musimy stwierdzić, iż zaproponowany w trakcie trwania pilotażu projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej wzbudza całą masę kontrowersji, jak również zaprzecza idei samego pilotażu – czytamy w piśmie Pracodawców RP skierowanym do Sławomira Gadomskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Zgodnie z założeniami pilotażu zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 13 grudnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423, z późn. zm.) ocena opieki nad pacjentem w ramach sieci miała przebiegać w oparciu o 35 mierników oraz 13 wskaźników. Bez analizy doświadczeń wyniesionych z pilotażu nie da się tworzyć zmian w systemie organizacji opieki, a szczególnie w tak trudnym obszarze, jakim jest onkologia.

Uwagi Pracodawców RP dotyczą między innymi  zapisów zawartych w projekcie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, które są sprzeczne z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ponieważ odbierają możliwość realizowania diagnostyki i leczenia nowotworów lekarzom udzielającym świadczeń w podmiotach, które nie zostaną zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej.

Czytaj także: Opublikowano projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej >>>

Zapisy te są także sprzeczne z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej, z której wynika, że lekarz POZ w ramach koordynacji inicjuje lub kontynuuje postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zakresie onkologii.

Ustawa o KSO jest także sprzeczna z ustawą o działalności leczniczej, ponieważ ogranicza zakres prowadzonej diagnostyki i leczenia w podmiotach, które nie zostały zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej.

Ustawa nie przewiduje także finansowania ogromnej liczby świadczeń w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez ministra zdrowia, profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez NFZ, świadczeń odrębnie kontraktowanych, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, leczenia stomatologicznego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, pomimo że stanowią one integralne elementy kompleksowej opieki onkologicznej.

Pracodawcy RP liczą na to, że dyskusja na temat Pilotażu KSO, którą zaplanowano na 29 listopada 2021 roku w ramach posiedzenia Doraźnego Zespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, stanowi dopiero wstęp do dyskusji nad przyszłym kształtem polskiej onkologii.

Pismo Pracodawców RP z uwagami na temat projektu ustawy dostępne jest tutaj >>>

Przeczytaj teraz

Ruszył program pilotażowy dla uzależnionych od technologii cyfrowych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.12.2021

7 grudnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W programie uczestniczy 10 placówek, większość to ośrodki prywatne.

Są to takie ośrodki jak Centrum Medyczne Multimed z Konina, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku Białej, Etap Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku, NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział terenowy w Zielonej Górze oraz poradnie prowadzone przez stowarzyszenie Monar w Jeleniej Górze i w Łodzi.

Realizacja programu rozpoczęła się 1 grudnia 2021, zakończy się 30 czerwca 2023 roku.

Realizatorzy programu udzielają pomocy długoterminowej – powyżej 12 tygodni, krótkoterminowej – do 12 tygodni oraz konsultacyjnej.

Personel w ośrodku realizującym program składa się ze specjalisty psychoterapii uzależnień posiadającego co najmniej 2 lata doświadczenia w psychoterapii dzieci i młodzieży, lub specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoby posiadającej decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osoby prowadzącej psychoterapię, lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie>>>

Ośrodek musi także zatrudniać psychologa, lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarza specjalistę  dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

W skład personelu wchodzi także co najmniej jeden specjalista posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie psychoterapii rodzin.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 6 grudnia 2021 (poz. 2253).

Przeczytaj teraz

GenXone – kolejna umowa dotycząca prac badawczych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.12.2021

Spółka genXone S.A. zawarła umowę z Pure Clinical sp. z o.o. z Warszawy dotyczącą organizacji nadzorowanych badań interpretacji wyników testów antygenowych. Czas realizacji umowy wyniesie 12 miesięcy, a łączna przewidywana kwota wynagrodzenia – 100.000 zł netto.

Zakres umowy obejmuje rekrutację uczestników badania, organizację badania zgodnie z wytycznymi oraz weryfikację poprawności przeprowadzonej oceny.

Kolejny raz Laboratorium Diagnostyki Molekularnej geXone jest wybierane na partnera w niestandardowych pracach badawczych.

Pure Clinical działa w sektorze – badania i rozwój w dziedzinie fizyki, inżynierii i nauk biologicznych.

Dzięki współpracy z nowym partnerem spółka genXone ma możliwość rozszerzenia współpracy o obszary, które związane są z walidacją molekularnych testów diagnostycznych, co pozwala na uruchomienie nowych usług w zakresie prac badawczo-naukowych.

Czytaj także: Spółka genXone wprowadziła na rynek badania mikrobioty jelitowej >>>

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt w Miedziowym Centrum Zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.12.2021

Regionalny Ośrodek Kardiologiczny szpitala, będącego częścią Miedziowego Centrum Zdrowia z Lubina, wzbogacił się o nowy sprzęt, który trafił do pracowni angiografii i hemodynamiki.

Pracownia została wyposażona w angiograf, umożliwiający wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych, małoinwazyjnych zabiegów na sercu, takich jak udrożnienie naczyń wieńcowych w zawale serca i w przewlekłej chorobie niedokrwiennej serca czy procedury wszczepiania układów stymulujących.

Wykorzystanie takiego sprzętu pozwala między innymi kontrolować i minimalizować poziom narażenia na promieniowanie przy zachowaniu najlepszej jakości obrazu.

Pracownia angiografii i hemodynamiki w MCZ wykonuje pełny zakres usług, takich jak między innymi rewaskularyzacja tętnic wieńcowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik wewnątrznaczyniowych oraz procedury wszczepiania układów stymulujących: rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów czy defibrylatorów do terapii resynchronizacji (CRT).

Czytaj także: Nowy sprzęt w szpitalu Gajda-Med w Pułtusku>>>

Wykonywane są tutaj również badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji mięśnia przedsionków, w terapii zaburzeń rytmu serca.

Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi w Lubinie szpital, w którym działają oddziały – okulistyczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, diabetologiczny, gastroenterologiczny, otolaryngologiczny, rehabilitacji kardiologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także przychodnia i zakład rehabilitacji leczniczej.

Centrum prowadzi także placówki w Legnicy, Głogowie, Rudnej i Chobieni.

W strukturach MCZ znajduje się też Miedziowe Centrum Medycyny Pracy oraz Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych, które obsługują firmy na terenie Zagłębia Miedziowego.

Miedziowe Centrum Zdrowia  jest spółką akcyjną, której 100 procent udziałów należy do KGHM Polska Miedź S.A.

Czytaj także: Nowa metoda leczenia w szpitalu Swissmed>>>

Przeczytaj teraz

Szpital w Szprotawie ze wsparciem samorządu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.12.2021

Placówka w Szprotawie, należąca do Grupy Nowy Szpital, wzbogaciła się o nowy sprzęt, który trafił do pracowni endoskopii. Zakup, o łącznej wartości 130 000 zł, został sfinansowany przez powiat żagański ze środków Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

Dzięki nowemu wyposażeniu pracowni, które składa się z gastroskopu, kolonoskopu oraz procesora obrazu, więcej pacjentów będzie mogło skorzystać z badań i zabiegów endoskopowych – gastroskopii i kolonoskopii.

– Pomimo “czwartej fali” epidemii, w szpitalu w Szprotawie badania endoskopowe wykonywane są normalnie. Dzięki udostępnieniu przez naszych specjalistów dodatkowych dni zabiegowych, nie ma kolejek i badania wykonujemy na bieżąco – mówi Mirosław Sosna, prezes Nowego Szpitala w Szprotawie.

Czytaj także: Nowy sprzęt w szpitalu Gajda-Med w Pułtusku>>>

Szpital w Szprotawie  prowadzi oddział chorób wewnętrznych i pediatrii, a także poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, pracownię rehabilitacji oraz zakład opiekuńczo-leczniczy.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek. Oprócz szpitala w Szprotawie są to także placówki w Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Gdańsk: nowa siedziba CM Gunarys

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.12.2021

Centrum Medyczne Gunarys z Gdańska od 22 listopada 2021 zajmuje nową siedzibę, zlokalizowaną przy Alei gen. J. Hallera 134/231, w dzielnicy Wrzeszcz. W nowej lokalizacji placówka rozszerzyła zakres oferowanych świadczeń.

Obecnie oferuje konsultacje specjalistyczne, diagnostykę i zabiegi w zakresie medycyny estetycznej.

W Centrum przyjmują specjaliści chirurgii, ginekologii, radiologii, diabetologii, urologii, proktologii, a także lekarze medycyny estetycznej. Dzieła tutaj pracownia endoskopowa.

Czytaj także: Nowa inwestycja Orpea w Gdańsku>>>

Placówka skupia się na zdrowiu kobiet, dlatego oferuje diagnostykę w zakresie chorób piersi i tarczycy, a także opiekę nad kobietami w ciąży. Jednak jej oferta, także w zakresie medycyny estetycznej, jest skierowana również do mężczyzn.

W przychodni panom oferowane są między innymi konsultacje w zakresie niepłodności, wykonywane są zabiegi chirurgiczne, na przykład wazektomia.

Właścicielką Centrum jest Joanna Gunarys, lekarz chirurgii ogólnej. Wcześniej placówka funkcjonowała pod nazwą – Joanna Gunarys Medycyna Estetyczna.

Przeczytaj teraz

Zmiany przepisów dotyczących badań psychologicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.12.2021

5 grudnia 2021 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy dotyczące kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie 5 grudnia 2021 roku.

Rozporządzenie zawiera zmianę odesłań do ustawy o kierujących pojazdami, w art. 105 w ust. 5 w pkt 1 i 2 zastępuje wyrazy „art. 99 ust. 1 pkt 5” wyrazami „art. 98a ust. 1 pkt 2” oraz wprowadza rezygnację z wydawania decyzji przez starostę o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspierają rządowy program Profilaktyka 40 PLUS>>>

Od 5 grudnia 2021 roku starosta jedynie wysyła informację o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 3 grudnia 2021 roku (po. 2242).

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie otworzy nową placówkę w Gdańsku

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.11.2021

W pierwszym kwartale 2022 roku gdańska placówka PZU Zdrowie, działająca przy ulicy Jana Pawła II 20, przeniesie się bliżej centrum – do zrewitalizowanej okolicy Stoczni Gdańskiej. Będzie miała siedzibę w kompleksie biurowo-handlowym Palio Cavatina przy ulicy Marynarki Polskiej 195. Przeprowadzka pozwoli na poszerzenie zakresu usług placówki.

Do dyspozycji pacjentów będą między innymi kompleksowe usługi w zakresie medycyny pracy, obejmujące konsultacje specjalistów, badania psychotechniczne i testy psychologiczne, rozwinięty obszar kardiologii z aparatem USG GE Vivid oraz bieżnią do prób wysiłkowych, obszar dermatologii z wideodermatoskopią, badania USG i RTG oraz iluminator żył w gabinecie pobrań.

Będą tutaj działały trzy gabinety stomatologiczne wraz z pracownią tomografii komputerowej zębów 3D (CBCT).

Czytaj także: Enel-Med otworzy centrum medyczne w biurowcu Warsaw Spire >>>

Z nowego centrum medycznego będą mogli korzystać zarówno klienci z pakietami PZU Zdrowie, jak i pacjenci indywidualni.

W Gdańsku zlokalizowane są jeszcze inne placówki własne PZU Zdrowie – centrum medyczne przy ulicy Abrahama 1a oraz pracownia diagnostyki obrazowej przy Alei Grunwaldzkiej 505. Na terenie Trójmiasta działa również kilkadziesiąt placówek partnerskich sieci.

PZU Zdrowie posiada 130 placówek własnych i 2200 partnerskich w 600 miastach w Polsce, w tym między innymi własną sieć pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedyczne.

1 grudnia 2021 sieć wprowadziła do swojej oferty nową usługę– sprzedaż pakietów medycznych i profilaktycznych PZU Zdrowie dla klientów indywidualnych.

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy EMC

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.11.2021

W okresie 9 miesięcy roku 2021, czyli od 1 stycznia do 30 września 2021 , Grupa EMC S.A. wygenerowała przychody w wysokości 386.998 tys. zł, czyli o 68.244 tys. zł (21,41 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2020.

Przychody dotyczące świadczeń finansowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosły o 34.907 tys. zł, czyli o 14,29 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.

Szacowana wartość umów z NFZ na 2021 rok wynosi 296.914 tys. zł. Na dzień 30 września 2021 roku Grupa EMC wypracowała 10.250 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 30 września 2021 roku).

Wzrost świadczeń uzyskanych od klientów komercyjnych wyniósł w okresie 9. miesięcy roku 2021 o 22,93 procent, czyli o 11.442 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Czytaj także: Wzrost przychodów z usług komercyjnych w enel-med>>>

W okresie tym Grupa EMC zanotowała stratę netto w wysokości 1 087 tys. zł. Rok wcześniej strata ta miała wartość 5 715 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec września 2021 roku przekroczyły aktywa obrotowe o 43.561 tys. zł.

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

1 września 2021 spółka EMC Instytut Medyczny S.A. podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

Przeczytaj teraz

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie umów o świadczenia POZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.11.2021

30 listopada 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza zmiany w zakresie umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Związane są one z opieką koordynowaną, która została wprowadzona w październiku 2021.

Z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej od 1 października 2021 roku, wynika, że istnieje możliwość wyodrębnienia w umowach zawieranych z podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad pacjentem, profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

Odmienny sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej wymagał doprecyzowania, które przepisy ogólnych warunków umów nie mają do tych świadczeń zastosowania.

Czytaj także: Złote Godło dla Centrum Medycznego Mavit w Programie Najwyższa Jakość Quality International>>>

Wynika to między innymi z faktu, że zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy do zawierania umów z podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie stosuje się przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 (w umowach tych nie określa się kwoty zobowiązania) oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań do zawierania umów.

W związku z tym w rozporządzeniu dodano do przepisu § 33a ust. 1 wyrazy „zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. Proponowana zmiana ma na celu wyłączenie stosowania do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-22 i § 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 listopada (poz. 2175)

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Prawie 300 tysięcy badań w pracowniach Voxel

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.11.2021

Spółki z Grupy Voxel, zajmujące się usługami medycznymi i sprzedażą radiofarmaceutyków, w okresie 9 miesięcy 2021 roku wykonały łącznie prawie 292 tysięcy badań. W analogicznym okresie roku 2020 były to 224 tysiące badań. Nastąpił wzrost liczby badań o 33 procent. 

Liczba badań w zakresie diagnostyki obrazowej (badania TK, MR i PET-TK), które generują główne przychody ze sprzedaży Grupy, wyniosła prawie 238 tysięcy, podczas gdy w okresie 9 miesięcy 2020 roku – ponad 178 tysięcy, wzrost liczby tych badań wyniósł 31 procent. 

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży badań TK, MR i PET w Voxel w okresie 9 miesięcy 2021 roku wzrosły o 31 procent w porównaniu do roku 2020 i o 21 procent w porównaniu do roku 2019. 

W okresie 9 miesięcy 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Voxel wyniosły 313,4 milionów złotych i wzrosły o 123,6 milionów złotych, czyli o 65 procent w porównaniu do 9 miesięcy roku 2020. 

Czytaj także: Przejęcie Betamed – nowy etap w rozwoju Air Liquide >>>

Wzrost przychodów zanotowały wszystkie spółki Grupy – Alteris (wzrost o 87 procent), Vito-Med, spółka oferująca świadczenia szpitalne oraz w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w tym testy w kierunku Covid-19 (o 204 procent), Voxel (wzrost o 34 procent), Rezonans Powiśle (o 39 procent), Scanix (o 21 procent) oraz Exira (o 23 procent). 

Zysk netto Grupy za 9 miesięcy roku 2021 miał wartość 47 469,9 tysięcy złotych, rok wcześniej wynosił 14 159,6 tysięcy złotych.  

30 września 2021 roku Voxel prowadził (samodzielnie i w ramach współpracy) 15 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał prawie 70,9 tysięcy badań w ciągu 9 miesięcy roku 2021 roku, 21 pracowni rezonansu magnetycznego (prawie 109,7 tysięcy badań), 8 pracowni PET-TK (ponad 10,3 tysięcy badań) oraz 4 pracownie SPECT (prawie 8,4 tysięcy procedur). 

Voxel zajmuje się także sprzedażą radiofarmaceutyków. 

Przeczytaj teraz

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.11.2021

9 grudnia 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jej celem jest między innymi dostosowanie przepisów do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.  

Przepisy zawarte w nowelizacji sprawią, że zachowane zostaną uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych na zasadach analogicznych do obowiązujących w ramach unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

Ustawa wprowadza także zmiany w innych przepisach. Zmiana w ustawie Prawo farmaceutyczne rozszerza katalog produktów leczniczych o niektóre szczepionki (z wyłączeniem szczepionek stosowanych do szczepień obowiązkowych oraz zalecanych), w stosunku do których prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może, w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia publicznego, gdy występują poważne trudności w zakresie dostępności produktu leczniczego, wyrazić czasową zgodę na odstąpienie od umieszczania na opakowaniu i ulotce niektórych danych szczególnych lub sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim w całości lub części. 

Grupa osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych została rozszerzona o ratowników medycznych. Poza tym badanie kwalifikacyjne osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie będzie mógł przeprowadzić również felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali forum opieki długoterminowej >>>

W przypadku szczepienia przeciw grypie osoby dorosłej ustawa umożliwi jego wykonanie przez lekarza dentystę, farmaceutę, fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego posiadającego wymagane kwalifikacje. 

W ustawie o działalności leczniczej wprowadzono zmianę, na podstawie której, członkom zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy za każdą godzinę pracy będzie przysługiwał dodatek w wysokości 30 procent stawki godzinowej.  

W zmianach do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano regulacje, na podstawie których wprowadzone zostały szczególne zasady rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązań powstałych w określonych w ustawie terminach w roku 2020 i 2021. 

Wynikają one z kwot wypłaconych w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących leczenia uzdrowiskowego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji, świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (w warunkach stacjonarnych) oraz świadczeń kontraktowanych odrębnie. 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 24 listopada 2021 roku (poz. 2120). 

Wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie 25 listopada 2021, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 lub od 1 października 2021. 

Link do ustawy>>> 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie kredytów na studia medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.11.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne. Określa on terminy i sposób składania wniosków o kredyt, termin zawarcia umowy o kredyt oraz tryb wypłaty i spłaty kredytu. 

Określono także sposób umarzania kredytu przez ministra zdrowia oraz sposób dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom.  

O kredyt będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności. Wnioski będą mogły być składane w terminie 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia, w dwóch terminach w danych roku.

Czytaj także: W HIFU Clinic kompleksowo dbamy o zdrowie mężczyzn>>>

W celu bieżącego monitorowania efektów tego rozwiązania legislacyjnego Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał ministrowi zdrowia informacje o liczbie zawartych umów dotyczących kredytu na studia medyczne.  

Umorzenie kredytu będzie możliwe w zależności od indywidulanej sytuacji, w jakiej znalazł się student. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 26 listopada 2021. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Certyfikaty dla laboratorium Warsaw Genomics

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.11.2021

Warszawskie laboratorium Warsaw Genomics otrzymało trzy certyfikaty w zakresie diagnostyki w kierunku wirusa Sars-CoV-2. Porównania międzylaboratoryjne, monitorujące jakość wykonywanych badań, są częścią procesu rozwoju oraz doskonalenia wykorzystywanych metod badawczych. 

Uzyskane przez firmę certyfikaty to: certyfikat INSTAND Sars-CoV-2 (Ab) dotyczący spełnienia wymagań związanych z oznaczaniem przeciwciał przeciwko Sars-CoV-2 testem ELISA, certyfikat QCMD 2021 Sars-CoV-2 Antigen Testing EQA Pilot Study  w zakresie testów antygenowych badających obecność Sars-CoV-2 w badanej próbce oraz Certyfikat QCMD 2021 Sars-CoV-2 EQA Programme  w zakresie testów RT-PCR na obecność Sars-CoV-2. 

Zespół Warsaw Genomics tworzą lekarze i naukowcy, których celem jest stworzenie testów genetycznych, dzięki którym można znaleźć w genomie człowieka błędy odpowiedzialne za powstawanie chorób. 

Czytaj także: Projekt Diagnostyki w konkursie Kongres Dobrych Praktyk >>>

Laboratorium wykonuje także testy w kierunku Sars-CoV-2, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.  

Firmę prowadzi Warsaw Genomics sp. z o.o. sp. k., zarząd spółki z o.o. tworzą – dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyk, prezes zarządu, oraz prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski, lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk, członek zarządu, współzałożyciele i właściciele. 

Siedziba spółki znajduje się w Warszawie przy ulicy Kiwerskiej 33A. 

Przeczytaj teraz

Udogodnienia dla pacjentów w Radomskim Centrum Onkologii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.11.2021

Pacjenci poddawani chemioterapii w Radomskim Centrum Onkologii, będą mogli skorzystać ze specjalnych czepków, chroniących ich włosy przed szkodliwym wpływem leków niszczących komórki nowotworowe. Szpital otrzymał aparat Paxman w darowiźnie od jednej z pacjentek RCO.  

– Aparat składa się z urządzenia pompującego płyn chłodniczy oraz połączonego z nim czepka, który zakładany jest na głowę pacjenta na 30 minut przed rozpoczęciem podawania chemii i zdejmowany około 1.5 godziny po jej zakończeniu. Urządzenie schładza płyn wewnątrz czepka do temperatury -5 st. C, co zwęża naczynia krwionośne i dzięki temu chemioterapeutyki wolnej docierają do mieszków włosowych, czyli są dla nich mniej szkodliwe. Czepek należy stosować już od podania pierwszej dawki chemioterapii kontynuując przez cały czas jej trwania. Skuteczność działania jest na poziomie od 50 do 85 procent – wyjaśnił Szymon Czopek, menager sprzedaży dystrybucyjnej EN-MED. 

Od wielu lat takie urządzenia wspomagają terapię kobiet w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.  

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

– Bardzo cieszymy się, że nasi pacjenci też będą mogli korzystać z tego urządzenia. Szczególnie dla kobiet włosy to ważny element wyglądu, to atrybut kobiecości. Ich utrata ma negatywny wpływ na życie zarówno zawodowe jak i towarzyskie, powoduje pogorszenie nastroju. A takie odczucia mogą wpływać na skuteczność leczenia. Dlatego cieszymy się, że również w tym aspekcie możemy pomóc naszym pacjentom – dodaje Magdalena Sygocka, pielęgniarka koordynująca oddział onkologii. 

Urządzenie, które otrzymała placówka, umożliwia prowadzenie terapii u dwóch pacjentów jednocześnie. O tym, kto może skorzystać z metody pomocniczej utrzymania włosów decyduje lekarz prowadzący, który ustala rodzaj chemioterapii. 

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku. Zajmuje się leczeniem między innymi nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotworów płuc i mózgu.   

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.   

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.  

Przeczytaj teraz

NIK: pacjenci ciągle zbyt długo czekają na endoprotezoplastykę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.11.2021

Pomimo że sytuacja pacjentów oczekujących na endoprotezoplastykę stawu biodrowego lub kolanowego w ostatnich latach poprawiła się, czas oczekiwania na zabiegi ciągle jest zbyt długi w odniesieniu do wskaźników zalecanych przez ekspertów – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. 

W roku 2019 zamiast trzech do sześciu miesięcy pacjenci czekali prawie 18 miesięcy na wszczepienie stawu biodrowego i nawet 22 miesiące w przypadku stawu kolanowego.  

Pomimo działań NFZ wciąż nie udaje się osiągnąć rekomendowanego przez ekspertów czasu oczekiwania na endoprotezoplastykę, który powinien wynosić od trzech do sześciu miesięcy. 

W latach 2018 – 2020 całkowity czas leczenia dla 82 procent pacjentów z wszczepionym stawem biodrowym oraz 91 procent z kolanowym przekraczał rekomendowany czas jednego roku. Całkowity czas leczenia dla 193 pacjentów, których dokumentacja umożliwiła jego ustalenie, wynosił od trzech do 155 miesięcy. Wśród nich były 123 osoby z endoprotezoplastyką stawu biodrowego oraz 70 osób z endoprotezoplastyką stawu kolanowego. NIK ustaliła dla tej grupy także przekroczenia czasu oczekiwania na poszczególne etapy leczenia. 

Liczba osób oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyki systematycznie się zmniejsza. W 2019 roku na zabiegi oczekiwało łącznie 202 tysięcy pacjentów, o 11 procent mniej niż w 2017 roku. Najwięcej osób oczekiwało w województwie śląskim, a najmniej w województwie podlaskim.  W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego w latach 2018-2019 liczba oczekujących pacjentów wzrosła w trzech województwach – lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim.  

W latach 2018-2019 zwiększyła się ogólna dostępność do świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych. Liczba oczekujących zmniejszyła się i skróceniu uległ czas oczekiwania, choć w 2019 roku wynosił niemal 15 miesięcy. W tym czasie dostępność do rehabilitacji na oddziale dziennym pogorszyła się. Skontrolowane podmioty nie przywiązywały należytej wagi do zapewnienia pacjentom rehabilitacji leczniczej po wypisie ze szpitala, ich działania ograniczały się do wystawienia skierowania na takie świadczenie.  

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

W większości placówek leczniczych nie prowadzono nawet statystyk pacjentów, którzy po wykonanym zabiegu kontynuowali u nich leczenie w ramach rehabilitacji. Pacjenci po tych zabiegach musieli oczekiwać na te świadczenia na zasadach ogólnych, czyli wpisywać się na listy oczekujących jako nowi pacjenci, a nie kontynuujący leczenie. W efekcie nie zawsze mogli z nich skorzystać w zalecanym terminie, od sześciu tygodni do trzech miesięcy po wykonaniu endoprotezoplastyki.  

Dlatego NIK rekomenduje podjęcie działań przez resort zdrowia w celu zakwalifikowania kompleksowej, koordynowanej opieki dla endoprotezoplastyki jako świadczeń gwarantowanych. 

Pandemia Covid – 19 wpłynęła na zmniejszenie liczby zgłaszających się pacjentów, a tym samym na skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Problem jednak narasta i wymaga interwencji Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż niewykonane zabiegi będą kumulować się w następnych latach – alarmuje NIK. 

W 2020 roku liczba zabiegów zmniejszyła się o 26 procent.  Część ograniczeń wynikała bezpośrednio z wprowadzanych przepisów, a część z zaleceń wydawanych przez Fundusz. Zalecenia Funduszu dotyczyły między innymi ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń oraz wstrzymania planowych zabiegów endoprotezoplastyki dużych stawów. 

Zwyrodnienie stawów zostało uznane przez WHO za chorobę cywilizacyjną. Szacuje się, że co trzeci z seniorów będzie wymagał przeprowadzenia zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego. W Polsce systematycznie wzrasta liczba zrealizowanych endoprotezoplastyk. W przypadku stawu kolanowego z 4072 w roku 2005 do 27 653 w 2017, a stawu biodrowego z 26 091 do 56 688. W 2018 roku w całym kraju wykonano 56 983 endoprotezoplastyk stawu biodrowego oraz 29 950 endoprotezoplastyk stawu kolanowego. 

Chirurgiczne wszczepienie endoprotezy wymaga także natychmiastowego wdrożenia programu usprawniającego. Prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja po zabiegu jest niezbędna do odzyskania sprawności pozwalającej na powrót do pełni zdrowia. Zgodnie z zaleceniami specjalistów, najlepiej, aby tuż po wypisaniu z oddziału zabiegowego pacjent udał się na rehabilitację stacjonarną. 

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

W celu osiągnięcia dobrego stanu zdrowia w jak najkrótszym czasie powinno wdrażać się programy zintegrowanej opieki okołooperacyjnej dla dorosłych po endoprotezoplastyce. Inną zaletą takich programów jest zmniejszenie kosztów ponoszonych zarówno przez pacjenta, jak NFZ i ZUS, a także lepsze wykorzystanie zasobów bez utraty jakości opieki i satysfakcji pacjentów.  

Ważnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest również fakt, że najliczniejszą grupą pacjentów, u których wykonuje się te zabiegi, są osoby w wieku 50-69 lat (49 procent w przypadku stawu biodrowego i 53 procent – kolanowego). Są to w większości osoby czynne zawodowo, dlatego konieczne jest zapewnienie szybkiej i sprawnej opieki umożliwiającej im powrót do pracy. 

Kontrola NIK objęła działalność centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz sześciu oddziałów terenowych, a także 11 szpitali na terenie sześciu województw w latach 2018 – 2020. 

Szczegółowy raport NIK znajduje się tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Program Profilaktyka 40 PLUS zostanie przedłużony

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.11.2021

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia program Profilaktyka 40 PLUS zostanie przedłużony o 6 miesięcy, do 30 czerwca 2022 roku. Termin, w którym NFZ dokona oceny programu, wydłużono do 30 września 2022. 

Dodano także w załączniku dotyczącym warunków organizacji i realizacji programu do obecnego personelu medycznego oprócz lekarza, felczera i pielęgniarki także położną, diagnostę laboratoryjnego oraz ratownika medycznego, jako osoby uprawnione do wykonywania zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. 

Czytaj także: Enel-Med dołącza do narodowego programu Profilaktyka 40 Plus>>>

Projekt proponuje także rezygnację z oceny miarowości rytmu serca, która obecnie jest w pakiecie badań diagnostycznych. Jest to wynik dyskusji przeprowadzonej z lekarzami praktykami (głównie lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej), którzy wskazali, że wprowadzenie samego pomiaru miarowości rytmu serca jest niezasadne, gdyż aby oznaczyć prawidłowo miarowość rytmu serca, trzeba przeprowadzić badanie EKG lub Holter-EKG – co w laboratorium analitycznym jest trudne do zrealizowania.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 listopada 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 25 listopada 2021 roku. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia szpitalnego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.11.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, skierowany do konsultacji, wprowadza rozwiązania, które pozwolą na objęcie finansowaniem ze środków NFZ zakupu endoprotez dla dzieci chorych na nowotwory kości oraz monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrych białaczkach u dzieci. 

Zarówno leczenie oszczędzające – w tym endoprotezoplastyka jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej (MRD) jest obecnie standardem postępowania na świecie w przypadku leczenia dzieci z nowotworami kości i ostrymi białaczkami. 

Projekt rozporządzenia dodaje do obowiązujących przepisów kody rozpoznań C40 i C41, które umożliwią poprawne oznaczenie problemów zdrowotnych oraz poprawną kwalifikację do świadczenia: „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia”. 

Dodaje także do wykazu świadczeń – „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia” oraz „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci”. 

Czytaj także: Szpital Św. Elżbiety wspiera akcję Movember >>>

Zarówno zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej początkowo były finansowane z budżetu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych a od lutego 2020 roku są finansowane z budżetu Narodowej Strategii Onkologicznej.  

Ponieważ finansowanie to kończy się 31 grudnia 2021 roku, konieczne jest wyodrębnienie tych świadczeń w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego od 1 stycznia 2022 roku w celu zachowania ciągłości ich udzielania i objęcia finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Ponieważ u dzieci trwa proces wzrostu kości wymagane jest stosowanie specjalnych endoprotez, które należy co pewien czas wydłużać. Wiąże się to z dodatkowymi procedurami medycznymi w porównaniu do endoprotez stosowanych u dorosłych. U pacjentów do ukończenia 18. roku życia konieczne jest stosowanie specjalnych endoprotez, w tym także tzw. rosnących, umożliwiających bezinwazyjne wydłużenie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta, za pomocą pola elektromagnetycznego oraz wydłużalnych mechanicznie. 

Implant jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku nietypowego zakresu resekcji kości, wieku lub lokalizacji guza, implementowane endoprotezy są wykonywane na specjalne zamówienie, w tym również wytwarzane za pomocą techniki 3D. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 listopada 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.11.2021

Pod koniec listopada 2021 nastąpi otwarcie nowej placówki Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina-Jeziornej. Placówka będzie się mieścić w warszawskiej dzielnicy Wola, przy ulicy Wolność 3A, lokal D. 

Nowa placówka będzie oferowała świadczenia w zakresie fizjoterapii – konsultacje fizjoterapeutyczne (badanie układu ruchu pod kątem codziennej aktywności i profilaktyki urazów), konsultacje fizjoterapeutyczne w zakresie uroginekologii, analizę składu masy ciała, a także zabiegi, między innymi  zabieg NDIBA ACTIV wykorzystywany w uroginekologii oraz medycynie estetycznej, wspomagający regenerację skóry twarzy, stawów i mięśni. 

Dostępne będą tutaj także badania funkcjonalne z wykorzystaniem metody FMS oraz badania stawów skroniowo-żuchwowych 

Główna siedziba Centrum Kompleksowej Rehabilitacji zlokalizowana jest w Konstancinie-Jeziornej, gdzie funkcjonuje przychodnia, szpital oraz sanatorium uzdrowiskowe. CKR prowadzi także filie w Warszawie: CKR Centrum przy ulicy Gałczyńskiego, CKR Praga Południe przy ulicy Majdańskiej i CKR Ursynów przy ulicy Surowieckiego oraz we Wrocławiu przy ulicy Krasińskiego. 

Od kwietnia 2021 w filii CKR w Zielonce pod Warszawą działa studio treningowe pod marka CKR Sport. 

Czytaj także: Medicover z dwoma nowymi klubami Calypso Fitness w Łodzi >>>

Przeczytaj teraz

Nowa pracownia spółki Radiologica

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.11.2021

Spółka Radiologica, prowadząca sieć pracowni diagnostycznych, otworzyła nową placówkę w Białymstoku. Pracownia oferuje badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta, przy ulicy Mickiewicza 25. 

Radiologica prowadzi w Warszawie pracownię przy ulicy Fort Wola (Radiologica Wola), oferującą badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, przy ulicy Wiertniczej (Radiologica Wilanów), która oferuje badania rezonansu magnetycznego (otwarty system MR) oraz przy ulicy Mrówczej (Radiologica Wawer), która oferuje badania rezonansu magnetycznego. 

Radiologica prowadzi także pracownię w Augustowie przy ulicy Szpitalnej 12 (Radiologica Augustów), która oferuje badania rezonansu magnetycznego.  

Radiologica została założona w 1998 roku.  (spółka z o.o. została zarejestrowana w roku 2003).  Zarząd spółki tworzą: Marian Ołdak i Bartłomiej Suska. 

Czytaj także: Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka>>>

Przeczytaj teraz

Szpital na Klinach nagrodzony w konkursie International Hospital Federation

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.11.2021

10 listopada 2021 roku w Barcelonie, podczas 44. Światowego Kongresu Szpitali, wręczono nagrody dla najlepszych szpitali. Po raz pierwszy w historii nagroda w prestiżowym konkursie organizowanym przez International Hospital Federation (IHF Awards) trafiła do polskiego szpitala.  Szpital na Klinach z Krakowa zdobył III nagrodę w kategorii American College of Healthcare Executives Excellence Award for Leadership and Management.

Kapituła konkursu oceniła aż 250 prac z 38 krajów, polski szpital nagrodzono za projekt polegający na utworzeniu nowej placówki wraz z Centrum Chirurgii Robotycznej i Nowych Technologii oraz ośrodkiem kształcenia i rozwoju umiejętności kadr medycznych.

– To naprawdę piękne zwieńczenie trzyletniej pracy 200-osobowego zespół wybitnych specjalistów. Naszym celem było stworzenie jednego z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie. Dziś możemy powiedzieć, że to osiągnęliśmy. Szpital działa w oparciu o model opieki opartej na wartości dla pacjenta. Dotychczas przyjęliśmy prawie 40 tysięcy pacjentów, 98 procent zabiegów wykonaliśmy z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych, w tym z wykorzystaniem robota da Vinci i innych zaawansowanych technologii – mówi Joanna Szyman prezes zarządu Grupy NEO Hospital, do której należy Szpital na Klinach.

W szpitalu działają centra kompetencji w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym Klinika Leczenia Otyłości, posiadająca akredytację International Bariatric Club – Oxford University.

– Nasza Klinika bierze również udział w programie kontroli jakości administrowanym przez American College of Surgeons (ACS), który pozwala na indywidulaną ocenę korzyści dla każdego pacjenta i przewidywanie wyników operacji bariatrycznych – mówi prof. Tomasz Rogula, chirurg bariatra oraz dyrektor kliniczny w Szpitalu na Klinach.

Czytaj także: Grupa Lux Med wyróżniona za akcję Healthy Cities>>>

Szpital posiada status szpitala klinicznego. Na terenie ośrodka odbywa się kształcenie studentów kierunku lekarskiego oraz praktyki i staże dla kadry medycznej.

Realizowany jest także pierwszy w Polsce program badawczo-rozwojowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej z wykorzystaniem robota da Vinci. Pogram uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W NEO Hospital działa również ośrodek kształcenia lekarzy w zakresie technik małoinwazyjnych, wykorzystujący nowoczesne technologie, w tym wirtualne symulacje i systemy sztucznej inteligencji.

Szpital prowadzi także Living Lab, dzięki któremu twórcy nowych technologii, w tym z obszaru AI, VR, AR mogą je doskonalić z wykorzystaniem informacji zwrotnych od użytkowników.

NEO Hospital jest członkiem Polskiej Federacji Szpitali, przy której zainicjowano Koalicję na rzecz rozwoju robotyki medycznej.

Czytaj także: Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci>>>

Szpital na Klinach posiada oddziały – ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, chirurgii plastycznej, ortopedii, urologii oraz 17 poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną. Działa tutaj Centrum Leczenia Endometriozy i Centrum Leczenia Tarczycy.

W placówce działają dwie sale operacyjne, sala chirurgii jednego dnia oraz trakt porodowy.

Szpital działa przy ulicy Kostrzewskiego 37, przy ulicy Cechowej 12 zlokalizowane są gabinety specjalistyczne.

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii współpracuje ze szpitalem w Wołominie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.11.2021

Radomskie Centrum Onkologii nawiązało współpracę ze szpitalem w Wołominie. W ramach tej współpracy pacjenci ze schorzeniami onkologicznymi leczeni w Wołominie, zostaną objęci kompleksową opieką medyczną Radomskiego Centrum Onkologii w zakresie radioterapii, chemioterapii oraz chirurgii onkologicznej.   

Świadczenia zdrowotne będą udzielane w Radomskim Centrum Onkologii, po skierowaniu pacjenta przez lekarzy z Wołomina. Dzięki nawiązanej współpracy chorzy zyskają łatwiejszy dostęp do diagnostyki i leczenia onkologicznego.  

Pacjenci kierowani do Radomia zostaną objęci indywidualną opieką koordynatora pacjenta onkologicznego, co ułatwi poruszanie się po ścieżce leczenia, organizację transportu czy pobytu w Radomiu oraz skróci czas rozpoczęcia terapii.  

Leczenie oraz diagnostyka pacjentów w Radomskim Centrum Onkologii jest realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Czytaj także: Lux Med: nowe mammografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej >>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.  

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.  

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.  

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

 

Przeczytaj teraz
Page 17 of 365
1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 365