Polmed wprowadził usługę mojeID

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2021

Polmed S.A. wdrożył dla swoich klientów możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem mojeID, usługi dostarczanej przez KIR. Dzięki temu pacjenci będą mogli potwierdzić swoją tożsamość w portalu pacjenta Polmed bez konieczności osobistej wizyty w placówce.

Usługa mojeID daje gwarancję bezpiecznego, w pełni zdalnego potwierdzenia tożsamości z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, dzięki danym udostępnianym każdorazowo z bankowości elektronicznej. Bank uczestniczący w tym procesie nie otrzymuje żadnych informacji na temat usług, z  których dana osoba korzysta, a dostawca usług nie ma dostępu do bankowych danych logowania.

Dzięki potwierdzeniu tożsamości poprzez mojeID, klienci Polmed uzyskują pełny i bezpieczny dostęp do dokumentacji medycznej umieszczonej w portalu pacjenta, w tym wyników badań i historii wizyt.

– Polmed od lat inwestuje w systemy IT, dlatego w okresie epidemii mogliśmy szybko i sprawnie objąć naszych pacjentów usługami telemedycznymi. Nasi pacjenci mieli zapewnioną opiekę nawet w okresie największych ograniczeń. Wdrożenie mojeID jest kolejnym etapem tego procesu, ponieważ pozwala zdalnie autoryzować konto w portalu pacjenta, a nie jak dotychczas w recepcji centrum medycznego. Weryfikacja tożsamości pacjenta jest wymogiem niezbędnym do korzystania z pełnego dostępu do wrażliwych danych medycznych. – mówi Radosław Szubert, prezes zarządu Polmed S.A.

Czytaj także: Usługa mojeID dostępna w Centrum Medycznym Enel-Med>>>

– Wdrożenie usługi mojeID to również możliwość poszerzania zakresu naszych usług online. Już teraz dzięki telekonsultacjom, pacjenci mają dostęp do specjalistów w całym kraju, Jednak dopiero mojeID zapewni im pełny dostęp do dokumentacji medycznej bez względu na miejsce zamieszkania – dodaje prezes Radosław Szubert.

Polmed S.A. to firma w pełni z polskim kapitałem, działająca na rynku od 1999 roku. Specjalizuje się w kompleksowej, ogólnopolskiej opiece medycznej dla firm, instytucji i osób prywatnych. Zapewnia kompleksowe usługi medyczne w oparciu o sieć własnych 16 centrów medycznych Polmed i ponad 3000 partnerów medycznych w całej Polsce.

Spółki grupy Polmed obsługują ponad 800 tysięcy pacjentów oraz ponad 3500 firm i instytucji, współpracując z większością działających w Polsce firm ubezpieczeniowych, realizując również kontrakty z NFZ. Pacjentom indywidualnym zapewniają opiekę lekarzy wszystkich specjalności oraz kompleksową diagnostykę, a firmom abonamenty dla pracowników i ich rodzin oraz badania medycyny pracy.

Dostawca usługi mojeID – KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce.

Zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID jest wykorzystywane przez stale rosnącą liczbę dostawców usług, reprezentujących między innymi energetykę, ubezpieczenia, prywatną służbę zdrowia oraz usługi finansowe.

Usługę mojeID jako pierwsza firma medyczna wprowadził pod koniec 2019 roku Medicover. Udostępnia ją także Enel-Med.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

– W ostatnich miesiącach obserwujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na narzędzia umożliwiające realizację usług medycznych, bez konieczności wychodzenia z domu. mojeID jest rozwiązaniem, spełniającym nowe wymagania sektora usług medycznych, dające możliwość zdalnego potwierdzenia tożsamości pacjenta z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – mówi Piotr Alicki, prezes zarządu KIR.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w zakresie orzekania o chorobach zawodowych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2021

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie chorób zawodowych. Proponuje on, aby lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej wydawał orzeczenie lekarskie na podstawie oceny narażenia zawodowego przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obecnie, na etapie postępowania orzeczniczego, w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej, lekarz orzecznik opiera się na danych zamieszczonych w karcie oceny narażenia zawodowego sporządzonej przez państwowego inspektora sanitarnego. Lekarz, który zgłasza podejrzenie choroby zawodowej, nie sporządza oceny narażenia zawodowego, a jedynie kieruje pracownika na badania, a następnie występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o przeprowadzenie tej oceny, co w konsekwencji przedłuża postępowanie.

Ocena taka będzie mogła również być wykorzystana w toku podejmowania decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia. Inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczynałby postępowanie, w szczególności przeprowadzał ocenę narażenia zawodowego oraz sporządzał kartę oceny narażenia zawodowego, którą wraz ze skierowaniem na badania przekazywałby do określonej w rozporządzeniu jednostki orzeczniczej.

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

Poza tym w sposób jednoznaczny wskazuje się, że w przypadkach uznanych przez lekarza za uzasadnione stanem zdrowia pracownika albo byłego pracownika, albo w przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika, lekarz wyda orzeczenie lekarskie na podstawie dokumentacji medycznej.

Za zasadne uznano również, że nie zawsze istnieje potrzeba bezpośredniej oceny narażenia u pracodawcy, gdyż w przypadku niektórych jednostek chorobowych wystarczająca jest ocena nadesłanej do organu dokumentacji (np. narażenie zawodowe na nadmierny wysiłek głosowy nauczycieli).

Proponowane zmiany stanowią dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnego stanu prawnego, a także doprecyzowanie sposobu i trybu postępowania dotyczącego zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, w tym również w przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika objętego zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej, jak również wyeliminowania sporów o właściwość między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Projekt rozporządzenia rady ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 marca 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Przeczytaj teraz

Zmiany w kryteriach umów dotyczących leczenia stomatologicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  dotyczący świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Zmiany polegają na prowadzeniu dwóch warunków premiujących kompleksowość oraz na usunięciu warunku lokalizacji gabinetu stomatologicznego w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej.

Projekt rozporządzenia proponuje, aby oferenci realizujący dotychczas świadczenia w gabinecie stomatologicznym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci, mogli, w postępowaniu przeprowadzanym w 2021 roku po raz pierwszy na danym obszarze, uzyskać dodatkowe punkty w kryterium „ciągłość” w ramach nowego przedmiotu postępowania – odrębnie kontraktowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Czytaj także: Wspólna inwestycja Medicover Stomatologia i Dental Sense>>>

Mimo formalnego braku kontynuacji umowy w tym samym zakresie, będą oni faktycznie realizować ten sam zakres świadczeń co dotychczas, co czyni zasadnym premiowanie ich za zachowanie ciągłości realizacji świadczeń.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 marca 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Przeczytaj teraz

Nowe wzory oświadczeń o prawie do leczenia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2021

Od 31 marca 2021 roku obowiązywać będzie nowy wzór oświadczeń dotyczących przysługującego pacjentowi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Do rozporządzenia dołączona dwa wzory oświadczeń.

Są to oświadczenia: o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

Zgodnie z art. 50 ust. 16 pkt 2 i ust. 17 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku złożenia oświadczenia pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 marca 2021 roku (poz. 475).

Przeczytaj teraz

Zmiany w kosztach leczenia uzdrowiskowego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.03.2021

1 kwietnia 2021 roku wejdą w życie zmiany przepisów dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany dotyczą kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Stawki te zawarte zostały w załączniku do rozporządzenia. Koszty określono tam w zależności od standardu pokoju i warunków higieniczno-sanitarnych oraz sezonu rozliczeniowego (I sezon rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 kwietnia, II sezon rozliczeniowy – od 1 maja do 30 września).

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

Koszty te wynoszą od 10,1 zł do 38,9 zł za jeden dzień pobytu.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 marca 2021 roku (poz. 480).

Przeczytaj teraz

Rzeszów: powstało nowe Centrum Medyczne Fortitudo

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.03.2021

Od kilku miesięcy w Rzeszowie działa nowe Centrum Medyczne Fortitudo. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Jana Pawła II 94, na Osiedlu Budziwój. Zajmuje 750 metrów kwadratowych powierzchni, na której działa 11 gabinetów oraz sale do ćwiczeń.

Centrum oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie ginekologii, urologii, gastrologii, ortopedii, neurologii, chirurgii, stomatologii, medycyny estetycznej, dietetyki, logopedii czy psychologii.

W placówce dostępne są świadczenia rehabilitacyjne, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, działa szkoła rodzenia. Działa tutaj punkt pobrań, prowadzony przez spółkę Diagnostyka, oraz apteka. W placówce funkcjonuje punkt szczepień, także przeciwko Covid-19.

Czytaj także: Diagnostyka inwestuje w innowacyjność i wygodę>>>

Szczególną opieką objęte są tutaj kobiety ciężarne. Fortitudo oferuje tej grupie pacjentek kompleksową opiekę specjalistów ginekologów położników, położnej środowiskowej, a także zajęcia w szkole rodzenia, fizjoterapię uroginekologiczną oraz fitness dla ciężarnych.

Świadczenia Centrum, oprócz podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń położnej środowiskowej, finansowanych ze środków NFZ, są komercyjne.

Centrum Medyczne Fortitudo prowadzi spółka cywilna. Inwestycja w placówkę została sfinansowana ze środków własnych właścicieli oraz kredytu. Jej koszt wyniósł około 3 mln zł.

Przeczytaj teraz

Projekt przepisów w sprawie wykazu produktów leczniczych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.03.2021

Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji produktów do tych wykazów.

Projekt ma na celu połączenie przepisów dotychczas zawartych w dwóch rozporządzeniach ministra zdrowia – rozporządzeniu z 22 października 2010 roku  w sprawie wykazu  produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z 2020r.poz. 2024) oraz w rozporządzeniu z 2 lutego 2009 roku w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz  punktach aptecznych (Dz. U. poz. 151, z późn.zm.).

Czytaj także: Forum Medycyny Prywatnej popiera zmiany w kształceniu opiekunów medycznych>>>

Jeden akt prawny ma na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących stosowania dwóch różnych rozporządzeń dotyczących tych samych zagadnień.

Nowe rozporządzenie ma również poprawić czytelność i przejrzystość przepisów dotyczących substancji czynnych, które mogą zawierać produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ogólnodostępnych i sklepach specjalnego zaopatrzenia medycznego.

Ma również zaktualizować wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Czytaj także: Forum Medycyny Prywatnej popiera zmiany w kształceniu opiekunów medycznych>>>

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do tych wykazów jest dostępny tutaj>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Przeczytaj teraz

Rehasport partnerem Warsaw Mets

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.03.2021

Klinika Rehasport przez dwa kolejne sezony będzie partnerem medycznym Warsaw Mets, jednego z najlepszych w Polsce klubów w futbolu amerykańskim. Będzie to kontynuacja współpracy placówki z tym klubem.

W jej ramach zawodnicy warszawskiej drużyny będą objęci opieką medyczną w przypadku urazów narządu ruchu oraz będą mieli do dyspozycji diagnostykę oraz rehabilitację.

Przed startem każdego sezonu zawodnicy Warsaw Mets są poddawani pełnej biomechanicznej ocenie funkcjonalnej, która pozwala „wyłowić” słabsze punkty w ich ciałach, bardziej narażonych na urazy.

– Program, który oferuje Rehasport, to kompleksowe podejście do zdrowia zawodnika – profilaktyka, wsparcie fizjoterapeutów, konsultacje i wreszcie, jeśli jest taka potrzeba, leczenie – mówi Anna Kadzikiewicz, prezes Warsaw Mets.

Czytaj także: Medicover nowym właścicielem sieci klubów fitness Holmes Place>>>

Klinika Rehasport od prawie 20-tu lat leczy polskich sportowców, jest partnerem medycznym sześciu związków oraz kilkudziesięciu klubów. W 2014 roku była pierwszym polskim ośrodkiem medycznym, który uzyskał  najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Umowa genXone z Uniwersytetem Jagiellońskim

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.03.2021

Spółka genXone S.A. podpisała umowę o podwykonawstwo z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie. Umowa będzie realizowana w ramach projektu zatytułowanego „Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa Sars-CoV-2 w Polsce”.

W ramach umowy spółka wykona sekwencjonowanie techniką całogenomową w technologii nanopore próbek pochodzących od osób ze zdiagnozowanym Covid-19. Będzie ono wykonywane na bieżąco w celu optymalnego monitorowania przebiegu pandemii.

Umowa została zawarta do 14 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania założonej w umowie puli środków przeznaczonych na jej realizację.

Wynagrodzenie spółki wyniesie 2.401.200 zł netto, ale ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście zrealizowanych badań.

Czytaj także: Umowa genXone z Sanepidem>>>

Umowa jest kolejnym krokiem genXone w rozwijaniu oferty komercyjnej z wykorzystaniem technologii nanopore (NGS). Spółka dysponuje zaawansowaną bazą technologiczną o wysokiej przepustowości, umożliwiającą sekwencjonowanie nanoporowe. Dzięki temu dołącza do ogólnopolskiego konsorcjum, które podjęło ważne zadanie monitorowania zmienności koronawirusa w Polsce.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która tworzy nowe rozwiązania oraz produkty wykorzystujące najnowsze technologie sekwencjonowania kwasów nukleinowych. Specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS oraz diagnostyce medycznej.

Jednym z akcjonariuszy genXone jest Diagnostyka sp. z o.o., która w roku 2019 objęła 13,41 procenta akcji spółki, a obecnie posiada ich 10,97 procenta.

Czytaj także: „Pracodawcy przeciw Covid-19” – program w celu zwalczania skutków epidemii>>>

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.03.2021

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec od kilku miesięcy jest właścicielem Lecznicy MAG, zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Narbutta 29, w dzielnicy Mokotów. To pierwsza placówka sieci działająca w stolicy.

Lecznica MAG to przychodnia z 25-letnią tradycją. Nowy właściciel, stawiając na jej rozwój, przeprowadził remont pomieszczeń. Zakupiono także nowy sprzęt oraz uruchomiono nowe usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W placówce można także skorzystać z konsultacji specjalistycznych i z zabiegów rehabilitacyjnych. Działa tutaj punkt pobrań.

Czytaj także: Medicover nowym właścicielem sieci klubów fitness Holmes Place>>>

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach, a także placówki w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Centrum prowadzi między innymi poradnię geriatryczną oraz poradnię leczenia uzależnień od alkoholu z punktem metadonowym. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W roku 2020 Centrum otworzyło także nową filię zlokalizowaną w miejscowości Szulborze Wielkie, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej w Oleśnicy.

Przeczytaj teraz

Warszawa: nowy rezonans magnetyczny w Multi Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.03.2021

Pracownia rezonansu magnetycznego sieci Multi Med, działająca w Warszawie przy alei Stanów Zjednoczonych 51, została wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego.

Urządzenie posiada technologię wideo, co znacznie poprawia komfort pacjentów z klaustrofobią, a jego zwiększona średnica pozwala na przeprowadzenie badania także u osób z otyłością.

Badania wykonywane za pomocą nowego sprzętu są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ.

Multi Med to sieć przychodni oraz pracowni rezonansu magnetycznego, która świadczy usługi od 1992 roku.

Prowadzi 4 przychodnie, zlokalizowane w Warszawie – w Śródmieściu, na Woli i na Pradze Południe, oraz 5 pracowni rezonansu magnetycznego, działających w Warszawie (na Pradze Południe i na Żoliborzu), w Płońsku, Garwolinie i Tomaszowie Lubelskim oraz w Centrum Rehabilitacji w Warszawie.

W placówkach sieci można skorzystać z opieki lekarzy specjalistów, z zabiegów rehabilitacyjnych oraz wykonać badania endoskopowe, badania prenatalne czy badania USG.

Laboratorium Multi Med posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015.

Czytaj także: Medicover nowym właścicielem sieci klubów fitness Holmes Place>>>

Świadczenia oferowane przez placówki Multi Med są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. W ramach kontraktu z Funduszem wykonywane są badania prenatalne, zabiegi rehabilitacyjne, a także badania rezonansu magnetycznego, gastroskopia i kolonoskopia.

Placówki prowadzi  Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-Med Hanna Brusikiewicz i spółka, spółka jawna.

Przeczytaj teraz

Legionowo: Sanitas otwiera dzienny dom opieki

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.03.2021

NZOZ Sanitas, działający w Michałowie-Reginowie, w gminie Wieliszew pod Warszawą, otwiera dzienny dom opieki dla osób starszych. Placówka rozpocznie działalność 1 kwietnia 2021 roku.

Będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie legionowskim. Powstaje w wyniku realizacji projektu unijnego. W celu zaoferowania nowych usług przychodnia została rozbudowana.

Usługi domu będą przeznaczone dla osób starszych (powyżej 65. roku życia), niesamodzielnych, które wymagają świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, ale nie wymagają leczenia szpitalnego. Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 12. miesięcy przebywały w szpitalu. Będą to musiały być także osoby z terenu powiatu legionowskiego.

Czytaj także: Zdrowa Przyszłość – plan zdrowotny na lata 2021-2027>>>

Pobyt w placówce będzie bezpłatny, a jego długość będzie ustalana przez zespół terapeutyczny. Nie będzie jednak mógł być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni. Podopieczni będą mogli przebywać w domu opieki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00 lub krócej.

W placówce będzie dostępna opieka lekarska i pielęgniarska, będą wykonywane badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie, dostępna będzie rehabilitacja, terapia zajęciowa, zajęcia dodatkowe, między innymi zajęcia w plenerze. Dom zapewni także podopiecznym całodzienne wyżywienie.

NZOZ Sanitas działa od 2000 roku. Prowadzi placówkę w Michałowie-Reginowie przy ulicy Akacjowej 2 oraz filię przy ulicy Suwalnej 9b w Legionowie.

Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenie stomatologiczne, komercyjne konsultacje w zakresie chirurgii, ortopedii oraz fizjoterapii, a także badania laboratoryjne.

Placówki prowadzi NZOZ Sanitas sp. z o.o., której prezesem jest Lidia Kondrat-Deptuła, lekarz rodzinny, a wiceprezesem – Sebastian Kondrat.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu FEW

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.03.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW), który został wprowadzony ustawą o zawodzie farmaceuty z 10 grudnia 2020 roku.

Ustawa wejdzie w życie 16 kwietnia 2021 roku. Złożenie egzaminu FEW jest jednym z warunków uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty.

Projekt rozporządzenia określa zasady powoływania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej FEW, a także prawa i obowiązki zespołów egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do FEW.

Wartość opłaty egzaminacyjnej została ustalona na poziomie 650 zł, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – na 500 zł za posiedzenie, natomiast członka zespołu egzaminacyjnego – na 300 zł za posiedzenie.

Czytaj także: „Pracodawcy przeciw Covid-19” – program w celu zwalczania skutków epidemii>>>

W załącznikach do rozporządzenia zamieszczono wzory oświadczenia członka zespołu egzaminacyjnego o jego bezstronności oraz świadectwa złożenia FEW. W tym ostatnim  przypadku podkreślono, iż świadectwo nie potwierdza kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni od jego otrzymania.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Zdrowa Przyszłość – plan zdrowotny na lata 2021-2027

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.03.2021

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja o projekcie dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”, który ma identyfikować główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazywać kierunki jego zmian.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to I kwartał 2021 roku.

Projekt ma stanowić kontynuację dokumentu strategicznego o nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”.  Za koniecznością opracowania kolejnej edycji przemawiają między innymi wskaźniki epidemiologiczne.

Informacja na temat dokumentu przypomina, że wprawdzie sytuacja zdrowotna w Polsce ulega systematycznej poprawie, co wynika z poprawiających się warunków życia, wzrastającej wiedzy i świadomości dbania o zdrowie, jednak umieralność, przeciętna długość życia i długość życia w zdrowiu w naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej, a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie.

Czytaj także: „Pracodawcy przeciw Covid-19” – program w celu zwalczania skutków epidemii>>>

Podkreśla także, że znacznej części przewlekłych chorób cywilizacyjnych można skutecznie zapobiegać, co jest możliwe dzięki odpowiednio zaplanowanej i wdrożonej profilaktyce zdrowotnej. Koszty leczenia następstw chorób cywilizacyjnych kilkudziesięciokrotnie przekraczają wydatki przeznaczane na profilaktykę tych chorób.

Wyzwaniem jest dalsze usprawnianie i koordynacja licznych działań instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego podejmowanych na rzecz zdrowia oraz kształtowania środowisk sprzyjających zdrowiu, dlatego niezbędne jest podjęcie dobrze zaplanowanej, spójnej oraz rozłożonej na wiele lat polityki rozwoju systemu ochrony zdrowia o ewolucyjnym i strategicznym charakterze.

Dokument w pierwszej części będzie omawiać główne elementy demografii, epidemiologii oraz opisze główne elementy systemu ochrony zdrowia w Polsce. W dalszej części wskaże najistotniejsze uwarunkowania strategiczne realizacji polityki w ochronie zdrowia oraz zdefiniuje wizję oraz cele pogrupowane w obszary: pacjent, procesy, rozwój, finanse.

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej na liście najbardziej wpływowych osób>>>

Dla zrealizowania wizji wskazanych zostanie 15 celów, które będą realizowane poprzez sześć kierunków interwencji wyznaczonych do realizacji tych celów. W celu ułatwienia realizacji celów kierunki interwencji zostały podzielone na narzędzia – będzie ich 18.

Zawarta w dokumencie strategia deinstytucjonalizacji składa się również z części diagnostycznej, zawierającej demografię i epidemiologię, opis sytuacji zdrowotnej osób starszych i osób z zaburzeniami psychicznymi, potrzeby oraz szeroki opis obecnie dostępnego wsparcia, czyli opis dostępnej opieki zdrowotnej w ramach systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz opieki psychiatrycznej, z podziałem na opiekę ambulatoryjną, szpitalną i domową oraz dzienną. Jeden z rozdziałów poświęcono opiece nieformalnej.

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy dotyczące teleporady w POZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.03.2021

16 marca 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej. Zawiera ono przepisy ograniczające możliwość stosowania tego typu konsultacji.

Z rozporządzenia wynika, że wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem będą udzielane porady podczas pierwszej wizyty, porady dla u pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej lub gdy doszło do pogorszenia stanu zdrowia w przypadku pacjentów z chorobą przewlekłą.

Ograniczenie dotyczy także udzielania porad dzieciom do lat 6-ciu, które powinny odbywać się bezpośrednio w placówce, poza sytuacjami, gdy dotyczy to porady kontrolnej w trakcie leczenia ustalonego podczas bezpośredniej wizyty.

Czytaj także: Unikatowe operacje w Szpitalu Mazovia>>>

Do wyjątków zaliczono także sytuację, gdy porada dotyczy pacjenta podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem Sars-CoV-2.

Jedna z poprzednich wersji rozporządzenia mówiła także o tym, że teleporady nie będą możliwe dla pacjentów powyżej 65. roku życia, jednak z powodu krytyki ze strony lekarzy rodzinnych zapis ten usunięto.

Z rozporządzenia wynika także, że udzielanie świadczeń w formie teleporady wymaga przekazywania przez świadczeniodawcę do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o udzielonej poradzie przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 marca 2021 roku (poz. 427).

Przeczytaj teraz

Leczenie w szkolnych gabinetach w wykazie świadczeń gwarantowanych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.03.2021

8 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, które dodaje do wykazu świadczenia udzielane w gabinetach szkolnych.

Rozporządzenie wymienia świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w szkole oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia udzielane w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w szkole.

Załączniki do rozporządzenia określają warunki realizacji tych świadczeń. Zgodnie z nimi badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustane powinny być udzielane raz w roku kalendarzowym, badanie lekarskie kontrolne – 3 razy w roku.

Czytaj także: Nowe przepisy dotyczące teleporady w POZ>>>

W gabinecie szkolnym powinien być zatrudniony lekarz dentysta lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarz dentysta w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 marca 2021 roku (poz. 417).

Przeczytaj teraz

NFZ zaleca ograniczenie świadczeń planowych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.03.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

NFZ podkreśla, że ograniczenie to nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Poza tym przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Czytaj także: Nowe przepisy dotyczące teleporady w POZ>>>

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych oraz dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii oraz histerektomii, wykonywanych z powodów innych niż onkologiczne.

Fundusz rekomenduje indywidualną ocenę każdego przypadku i wzięcie pod uwagę uwarunkowań i ryzyka dotyczącego stanu zdrowia pacjenta, prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki decyzji.

Przeczytaj teraz

Szpital rehabilitacyjny Jantar w Grupie Polmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.03.2021

Polmed S.A. przejmuje Szpital Rehabilitacyjny Jantar. To kolejna w tym roku akwizycja firmy – w lutym 2021 Grupa Polmed S.A. powiększyła się o sieć przychodni diagnostyki obrazowej Starmedica.

Szpital działa w miejscowości Jantar, w województwie pomorskim, w gminie Stegna, na pograniczu Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych.

– Drugie przejęcie zrealizowaliśmy szybciej, niż się spodziewaliśmy – mówi Radosław Szubert, prezes Polmed S.A. – Przejmujemy duży szpital rehabilitacyjny – Jantar, który ma ponad 350 łóżek i przyjmuje przede wszystkim pacjentów kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych. To dla nas ciekawy segment rynku medycznego, widzimy też pewne synergie z naszym segmentem ambulatoryjnym.

Szpital Jantar, to dwie podobnej wielkości spółki – Romed i Medyk Szpital. Jest to unikalny tego typu podmiot w skali Polski – podobne obiekty powstają zwykle z przekształcenia oddziałów szpitali publicznych i funkcjonują obok nich. Tymczasem Jantar jako jedyny prywatny szpital jest od początku dedykowany do świadczenia wyłącznie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych. Ma formalny status szpitala i kontrakt z NFZ.

– Szpital ma znakomitą reputację, jest nowocześnie wyposażony i nie wymaga żadnych większych inwestycji. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie pacjentów usługami szpitala planujemy w najbliższej przyszłości, na przejętej wraz z nim nieruchomości, jego rozbudowę o kolejne 300-350 łóżek – mówi Radosław Szubert.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejął klinikę Ortho Esthetica>>>

Polmed S.A. działa na rynku od ponad 20-tu lat. Specjalizuje się w kompleksowej, ogólnopolskiej opiece medycznej dla firm, instytucji i osób prywatnych, opartej o finansowanie prywatne, firmy ubezpieczeniowe i płatnika publicznego – NFZ.

Zapewnia kompleksowe usługi medyczne w oparciu o sieć własnych 16 Centrów Medycznych Polmed i ponad 3000 partnerów medycznych w całej Polsce. W latach 2010-2018 spółka była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółki grupy Polmed obsługują ponad 800 tysięcy pacjentów oraz ponad 3500 firm i instytucji. Pacjentom indywidualnym zapewniają opiekę lekarzy wszystkich specjalności oraz kompleksową diagnostykę, a firmom – abonamenty dla pracowników i ich rodzin oraz badania medycyny pracy.

Radosław Szubert i Romuald Magdoń, właściciele i zarządzający Polmed S.A., deklarują zainteresowanie kolejnymi przejęciami podmiotów działających zarówno w segmencie diagnostycznym jak i rehabilitacyjnym.

Przeczytaj teraz

Szpital na Klinach uruchomił laboratorium innowacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.03.2021

W krakowskim Szpitalu na Klinach powstało laboratorium innowacji (Living lab), które umożliwia testowanie innowacyjnych rozwiązań dla medycyny z udziałem ich użytkowników w naturalnym otoczeniu.

W laboratorium istnieje możliwość przeprowadzania testów między innymi z obszaru technologii cyfrowych w warunkach bloku operacyjnego Centrum Chirurgii Robotycznej.

Program dedykowany jest startupom, środowiskom biznesowym, środowiskom akademickim oraz twórcom innowacyjnych usług i rozwiązań cyfrowych, które mogą mieć zastosowanie w medycynie, czy też rozwiązań poprawiających efektywność i bezpieczeństwo procesów wewnątrzszpitalnych.

Testy z użytkownikami, czyli lekarzami różnych specjalizacji, personelem pielęgniarskim, zespołem epidemiologii czy osobami zarządzającymi odzwierciedlają maksymalnie kontekst użycia w naturalnym otoczeniu użytkownika, czyli na przykład w szpitalu, w przychodni czy na bloku operacyjnym.

Czytaj także: Centrum Medyczne Aldemed działa już 25 lat>>>

Szpital na Klinach posiada oddziały – ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, chirurgii plastycznej, ortopedii, urologii oraz 17 poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną.

W placówce działają dwie sale operacyjne, sala chirurgii jednego dnia oraz trakt porodowy. Wykonywane są zabiegi ze wsparciem systemu robotycznego da Vinci.

Szpital działa przy ulicy Kostrzewskiego 37, przy ulicy Cechowej 12 zlokalizowane są gabinety specjalistyczne.

Szpital należy do Neo Hospital sp. z o.o. spółka komandytowa.

Przeczytaj teraz

Nowy oddział szpitalny w Miedziowym Centrum Zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.03.2021

Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie oddało do użytku nowoczesny, powiększony oddział intensywnej terapii i anestezjologii. Jednostka została przeniesiona do centrum szpitala, co znacznie skraca czas transportu chorych w stanie zagrożenia życia oraz zwiększa ich bezpieczeństwo.

Oddział został wyposażony w nowy sprzęt, w tym respiratory, kardiomonitory i echokardiografy. Zakup sprzętu medycznego był możliwy dzięki Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. i środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Zagłębia Miedziowego jest bardzo ważne. Zwłaszcza w okresie, w którym zmagamy się z pandemią. KGHM angażuje się w walkę z koronawirusem, ale nie skupia się wyłącznie na tym. Świadczy o tym ta inwestycja. Szpital MCZ cieszy się zaufaniem wśród mieszkańców – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres wykonanych prac obejmował między innymi przebudowę pomieszczeń i większości instalacji oraz remonty centralnego ogrzewania i chłodzenia.

– Inwestycja ta to kontynuacja rozpoczętej przed kilkoma laty modernizacji szpitala – mówi Piotr Milczanowski, prezes MCZ.

MCZ w Lubinie w ostatnim czasie zmodernizował bloki operacyjne, wymienił sprzęt medyczny, w tym tomograf komputerowy i urządzenia do radiologii. Powstała też nowa pracownia rezonansu magnetycznego. Zakupione zostały dwie nowoczesne wieże endoskopowe. W roku 2021 placówka rozpocznie remont oddziału rehabilitacji kardiologicznej, a następnie oddziału gastroenterologicznego.

Czytaj także: Nowa przychodnia przyzakładowa Medicover>>>

W szpitalu od listopada 2020 roku funkcjonuje również ponad 50-łóżkowy oddział covidowy. Placówka nie ograniczyła w tym czasie hospitalizacji onkologicznych czy badań diagnostycznych.

Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi w Lubinie szpital, w którym działają oddziały – okulistyczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, diabetologiczny, gastroenterologiczny, otolaryngologiczny, rehabilitacji kardiologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także przychodnia i zakład rehabilitacji leczniczej.

Centrum prowadzi także placówki w Legnicy, Głogowie, Rudnej i Chobieni.

W strukturach MCZ znajduje się też Miedziowe Centrum Medycyny Pracy oraz Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych, które obsługują firmy na terenie Zagłębia Miedziowego.

Miedziowe Centrum Zdrowia  jest spółką akcyjną, której 100 procent udziałów należy do KGHM Polska Miedź S.A.

Przeczytaj teraz

Chorzów: Urovita zamyka oddział położniczy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.03.2021

Spółka Urovita, prowadząca szpital w Chorzowie, zapowiedziała, że z końcem marca 2021 roku kończy działalność oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Porodówka ma powstać natomiast w Zespole Szpitali Miejskich.

Zamknięcie porodówki w Urovicie było ustalone wcześniej z władzami samorządowymi, jednak ustalenia te mówiły o terminie do końca czerwca 2021. Dopiero bowiem od 1 lipca 2021 szpital miejski jest w stanie rozpocząć działalność ginekologiczno-położniczą. W celu udostępnienia takich świadczeń potrzebne jest wykonanie w placówce niezbędnych prac remontowych i podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

– Urovita na chwilę straciła płynność finansową. Niestety personel praktycznie nie dostał od nas całych wypłat za grudzień i za miesiące kolejne również – mówił Lesław Polański, wiceprezes Urovity podczas posiedzenia Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów. –  My dłużej niż do końca marca prowadzić tego oddziału nie możemy, nie chcemy się dodatkowo zadłużać – dodał.

Zespół Szpitali Miejskich oprócz zapewniania świadczeń z likwidowanych oddziałów Urovity zadeklarował także przejęcie części pracującego tam personelu. W sumie pracę straci około 60 osób.

Czytaj także: Centrum Medyczne Aldemed działa już 25 lat>>>

Według przedstawicieli samorządu Urovita mogła zapobiec tej sytuacji, gdyby złożyła wcześniej plan rzeczowo-finansowy i postarała się o nowy kontrakt na świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa.

Śląskie Centrum Urologii Urovita prowadzi przy ulicy Strzelców Bytomskich w Chorzowie, w budynku istniejącego od ponad 50-ciu lat chorzowskiego oddziału urologii, poradnię oraz szpital.

Placówka oprócz świadczeń ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych oferuje zabiegi urologiczne, między innymi kruszenie kamieni moczowych falą pozaustrojową, a także radykalne operacje onkologiczne w zakresie całego układu moczowego. Diagnozowane i leczone są zaburzenia w zakresie nietrzymania moczu oraz choroby stercza.

Urovita prowadzi także pododdział urologiczny na terenie Szpitala Powiatowego im. Chałubińskiego w Zakopanem. Oferuje świadczenia komercyjne oraz finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Urovita sp. z o.o. funkcjonuje od 2001 roku. Głównym udziałowcem i prezesem spółki jest Aleksander Kurczyk.

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.03.2021

4 kwietnia 2021 wejdzie w życie znowelizowane zarządzenie prezesa NFZ dotyczące pilotażowego programu centrów zdrowia psychicznego. Reguluje ono przepisy w zakresie wykazywania zasobów personalnych podwykonawcy.

W zarządzeniu doprecyzowano sposób realizacji i sprawozdawania świadczeń, o których mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 2036, z późn. zm.), co ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

Zarządzenie usuwa wskaźniki korygujące stosowane przy rozliczaniu świadczeń psychiatrycznych na rzecz pacjentów z obszaru działania centrum udzielonych przez innego świadczeniodawcę, jak i świadczeń zrealizowanych przez centrum osobom spoza działania tej placówki. Jednocześnie kod dotyczący procedury medycznej  sprawozdawany w ramach leczenia zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) dostosowano do kodu określonego w słowniku, obowiązującego w systemie informatycznym NFZ.

Czytaj także: Centrum Medyczne Aldemed działa już 25 lat>>>

W ramach konsultacji publicznych zarządzenie zostało przedstawione do zaopiniowania konsultantom krajowym, pełnomocnikowi do spraw reformy w psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, samorządom zawodowym oraz organizacjom świadczeniodawców.

Przekazane podczas konsultacji uwagi dotyczyły między innymi zaniechania pomniejszania ryczałtu o świadczenia zdrowotne zrealizowane przez innych świadczeniodawców na rzecz pacjentów objętych pilotażem, możliwości rozliczania działań asystentów zdrowienia, które świadczeniodawca nazywa świadczeniami zdrowotnymi, możliwości rozliczania interwencji, które świadczeniodawca uznaje za świadczenie zdrowotne czy uwzględnienia w przepisach dotyczących zgłaszania zmian do harmonogramów czasu dla podwykonawcy umożliwiającego zgłoszenie realizatorowi pilotażu zmian w harmonogramie.

Zarządzenie Zarządzenia Prezesa NFZ  zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Nowe prywatne laboratoria na liście uprawnionych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.03.2021

Lista laboratoriów upoważnionych do wykonywania testów w kierunku wirusa Sars-CoV-2, opublikowana na stronie Ministerstwa Zdrowia, liczby już 296 jednostek, 103 z nich to placówki prywatne.

Do listy dołączyły właśnie dwa kolejne prywatne laboratoria – Mineola Laboratorium zlokalizowane w Lublinie przy ulicy Okopowej 5 oraz Helisa Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Warszawy, zlokalizowane przy ulicy Zamkowej 2.

W lutym 2021 do listy dołączyło laboratorium Synevo, zlokalizowane we Wrocławiu przy ulicy Fieldorfa 2.

Na liście znajdują się w sumie 4 laboratoria Synevo, a także kilkanaście laboratoriów sieci Diagnostyka, laboratoria Grupy Alab, laboratoria Synlab, a także wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Czytaj także: Diagnostyka: nowe badanie w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2>>>

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 45, wielkopolskim – 32, śląskim – 28, lubelskim – 23, małopolskim – 22, dolnośląskim – 20.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach: mazowieckim – 18, śląskim –  14,  lubelskim –  11, wielkopolskim – 10,  łódzkim – 8 oraz kujawsko-pomorskim–  7.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w Centrum Masmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.03.2021

Centrum Medyczne Masmed otworzyło w przychodni w Zabierzowie nową poradnię zdrowia psychicznego. W poradni przyjmuje psychiatra psychoterapeuta. Oferowane świadczenia są komercyjne.

Przychodnia Masmed w Zabierzowie (10 km od Krakowa) zlokalizowana jest przy ulicy Kolejowej. Działa tutaj kilkanaście poradni specjalistycznych, między innymi leczenia boreliozy, endokrynologiczna, neurologiczna, gastrologiczna, urologiczna i onkologiczna. Można tutaj wykonać badanie USG, badania laboratoryjne oraz skorzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych. W przychodni działa punkt pobrań.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejął klinikę Ortho Esthetica>>>

W roku 2020 Masmed otworzył nową placówkę, zlokalizowaną przy ulicy Radzikowskiego 108 w Krakowie. Przychodnia oferuje komercyjne konsultacje lekarzy kilku specjalności.

Większość usług Centrum stanowią usługi komercyjne. W ramach NFZ finansowane są świadczenia w zakresie fizjoterapii.

Placówki prowadzi Masmed s.c. Sebastian Berger Agnieszka Berger.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal