casino siteleri slot siteleri

Inwestycje AHP w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2022

Grupa American Heart of Poland zrealizowała w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach inwestycje w zakresie zwiększenia dostępności do tlenu. Ze względu na to, że placówka pełniła rolę szpitala zakaźnego dla pacjentów z Covid-19, przykładana jest szczególna waga do przyjmowania pacjentów tego typu i zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu.

Realizowane inwestycje uzyskały dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania Covid-19. Pierwsza z nich obejmowała dostawę i montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny z myślą o zwiększeniu jego rezerw i racjonalizacji dostaw. Jest to już trzeci zbiornik tego typu, który posiada placówka. Jego montaż wymagał między innymi wykonania dodatkowego fundamentu i rozbudowy ogrodzenia węzła ze zbiornikami. W ramach drugiej inwestycji zrealizowane zostało też przyłącze elektryczne na potrzeby zainstalowanych zbiorników.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Projekty wdrażane w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 pozwoliły również podnieść liczbę punktów poboru tlenu w szpitalu oraz, co się z tym wiąże – zwiększyć możliwości w przyjmowaniu pacjentów z Covid-19. Dzięki modernizacji instalacji tlenu medycznego i rozszerzeniu bazy łóżek wyposażonych w źródło tlenu, katowicka placówka zyskała 8 nowych punktów poboru i obecnie jest w stanie zająć się hospitalizacją nawet 75 pacjentów z Covid-19.

Inwestycje te były realizowane przy dofinansowaniach z Funduszu przeciwdziałania Covid-19, których łączna wartość wyniosła ponad 75 000 zł. W najbliższym czasie planowane są dalsze działania zwiększające możliwość opieki nad pacjentami covidowymi w Szpitalu im. Św. Elżbiety. Będą to między innymi prace związane z wymianą rozprężalni tlenu medycznego. W tym wypadku inwestycja również będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tym razem w wysokości 95 000 zł.

Grupa American Heart of Poland prowadzi także szpital w Drawsku Pomorskim, Uzdrowisko Ustroń,  Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii.

W czerwcu 2022 otwarty został taki oddział AHP w szpitalu w Pile.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w CenterMed w Tarnowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2022

Przychodnia CenterMed, działająca w Tarnowie przy ulicy Szkotnik 19, otworzyła poradnię chirurgii naczyniowej. Specjalista przyjmujący w poradni oferuje konsultacje oraz badania USG.

Świadczenia poradni są komercyjne. Koszt konsultacji to 350 zł.

Przychodnia Szkotnik w Tarnowie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i konsultacji specjalistyczne, między innymi w zakresie laryngologii, chirurgii, ortopedii czy pulmonologii. W placówce działa pracownia diagnostyki obrazowej.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

W Tarnowie CenterMed prowadzi także placówki przy ulicach: Słonecznej 32, Chopina 3, Pułaskiego 92 oraz Zgłobickiej 9.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

W czerwcu 2022 CenterMed podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.  Wspólne działania realizowane przez CenterMed oraz UMCS obejmować będą sferę dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

CenterMed współpracuje z UMCS

Przeczytaj teraz

Nowe kryteria profilaktyki chorób układu krążenia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2022

Od 1 lipca 2022 będą obowiązywały nowe kryteria kwalifikacji do udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia.

Do takiej profilaktyki będą się kwalifikowały osoby znajdujące się na liście pacjentów lekarza POZ, w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia.

Muszą to być także osoby, które w ciągu ostatnich  5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne takie świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Rozporządzenie określa także wymagane procedury medyczne dotyczące tej profilaktyki i warunki ich realizacji. Należy do nich między innymi zlecenie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL‑cholesterolu, HDL‑cholesterolu, triglicerydów i glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 czerwca 2022 roku (poz. 1355).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

14 czerwca 2022 Starostwo Powiatowe w Pile oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie świadczenia usług kardiologicznych przez American Heart of Poland w szpitalu w Pile. Grupa będzie sprawować opiekę nad pacjentami w pilskiej placówce przez co najmniej 10 lat.

AHP będzie prowadzić w placówce oddział kardiologii, w planach jest jego modernizacja, zakup nowoczesnego sprzętu oraz otwarcie dwóch pracowni hemodynamiki. Zwiększy się również liczba miejsc dla pacjentów – docelowo oddział będzie dysponować 35 łóżkami, łącznie z 10-łóżkowym oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego.

10 mln zł na inwestycje

Przejęcie opieki nad oddziałem kardiologii w Pile jest kolejnym krokiem Grupy American Heart of Poland w realizowaniu misji docierania ze swoją ofertą do mieszkańców całego kraju. W północno-zachodniej Polsce Grupa jest już między innymi operatorem całego szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Jak podkreśla dyrektor medyczny Grupy Paweł Kaźmierczak, Piła jest dla American Heart of Poland bardzo ważnym ośrodkiem – biorąc pod uwagę kategorię szpitali powiatowych, jest to jedna z największych placówek w Polsce.

– Naszą dewizą jest wprowadzenie profesjonalnej kardiologii pod strzechy – podkreśla Paweł Kaźmierczak. – Dla realizacji tej misji w Pile zadeklarowaliśmy się zainwestować 10 milionów złotych w wyposażenie i rozbudowę oddziału kardiologii, dzięki czemu będziemy mogli nie tylko zapewnić jeszcze wyższy standard opieki nad pacjentami, ale również zwiększyć liczbę dostępnych w szpitalu miejsc – dodaje.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Z punktu widzenia pacjentów nie zmieni się procedura korzystania z opieki medycznej – podniesie się jej standard, nadal natomiast będzie ona świadczona w sposób bezpłatny, na podstawie kontraktu z NFZ. Już teraz pilski szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny jako dowód spełnienia najwyższych standardów leczenia.

– Wartość księgowa obecnego sprzętu, jakim dysponuje oddział kardiologii, wynosi około 5 milionów złotych. Teraz w ciągu dwóch lat zostanie zainwestowanych w oddział 10 milionów złotych. To będzie ogromny skok jakościowy, jeśli chodzi o możliwości leczenia pacjentów – wyjaśniał podczas konferencji prasowej starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Kompleksowa opieka KOS-zawał

Wśród innowacji wdrażanych przez Grupę w pilskiej placówce znajdzie się również program specjalistycznej opieki po zawale, tzw. KOS-zawał. Jest to kompleksowa oferta opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, która składa się z czterech modułów obejmujących między innymi leczenie zachowawcze i diagnostykę, leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne, rehabilitację kardiologiczną i elektroterapię oraz specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca.

– Jednym z podstawowych celów współpracy z Grupą American Heart of Poland jest pewnego rodzaju dźwignia finansowa. Mamy świadomość pewnych różnic, które oddzielają nas od szpitali o podobnym zakresie funkcjonowania – mówi Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. – Obecność Grupy pozwoli nam na skrócenie tego dystansu, między innymi za sprawą nowych inwestycji skierowanych na kardiologię, a następnie chirurgię naczyniową. – tłumaczy.

Grupa American Heart of Poland oferuje świadczenia sercowo-naczyniowe, należące do niej podmioty wykonują rocznie 47 tysięcy zabiegów wieńcowych, co plasuje Grupę na pierwszym miejscu w kraju. Rocznie we wszystkich oddziałach zarządzanych przez Grupę AHP leczonych jest ponad 120 000 chorych. Do Grupy należą również szpitale wielospecjalistyczne, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Oddział kardiologiczny Szpitala w Pile będzie już 24 tego typu ośrodkiem medycznym w kraju, zarządzanym przez Grupę American Heart of Poland.

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otworzyło nową filie – przychodnię zlokalizowaną w miejscowości Przesmyki. Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci oraz lekarza pediatry, a także z opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej. Placówka oferuje także domową opiekę pielęgniarską dla pacjentów przewlekle chorych.

Przychodnia mieści się przy ulicy 11 Listopada 13.

Przesmyki do miejscowość w powiecie siedleckim, położona około 30 km od Siedlec.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie.

Centrum prowadzi także kilkanaście filii, Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne otworzyło dom seniora

W lutym 2022 Centrum otworzyło nową przychodnię w Bielanach, w powiecie sokołowskim.

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówki prowadzi Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Paweł Żuk (prezes) oraz Artur Prusaczyk (wiceprezes).

Przeczytaj teraz

Nowe centrum medyczne Salve Medica

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

Salve Medica z Łodzi otworzyła nową przychodnię, która działa przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 1/3. Placówka oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne.

Działają tutaj poradnie – ginekologiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, urologiczna, dermatologiczna (medycyny estetycznej), a także chirurgiczna i endokrynologiczna.

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla nastolatków w CM Damiana

Salve Medica prowadzi w Łodzi przy ulicy Szparagowej 10 szpital, który oferuje świadczenia w zakresie onkologii, dermatologii, leczenia niepłodności, prowadzi laboratorium analityczne, genetyczne, histopatologiczne i seminologiczne. W lokalizacji tej działają także poradnie specjalistyczne.

Salve prowadzi także w Łodzi przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

Świadczenia oferowane w placówkach Salve są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii wspiera organizacje pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

W czerwcu 2022 roku Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Radomskim Towarzystwem Pacjentów Onkologicznych porozumienie, na mocy którego objęło swoim patronatem Stowarzyszenie Amazonki.

Towarzystwo zostało powołane w celu niesienia pomocy osobom doświadczonym chorobą onkologiczną, zarówno pacjentom jak i ich rodzinom oraz osobom bliskim.

RCO będzie uczestniczyło w akcjach organizowanych przez Towarzystwo. Będzie również pełnić nadzór merytoryczny nad wydawanymi przez towarzystwo materiałami edukacyjnymi. Będą się także odbywały wspólnie organizowane spotkania z lekarzami w ramach dnia otwartego pod hasłem Blokujemy Raka.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Radomskie Centrum Onkologii współpracuje ze szpitalem w Wołominie

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Kormed z akredytacją CMJ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

Centrum Medyczne Kormed z Lubaczowa (województwo podkarpackie) otrzymało certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez ministra zdrowia.

Certyfikat jest potwierdzenie spełnienia standardów akredytacyjnych wyznaczonych dla placówek oferujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Centrum oferuje oprócz podstawowej opieki zdrowotnej także konsultacje specjalistyczne, badania w zakresie medycyny pracy i medycyny sportowej, zabiegi rehabilitacyjne oraz badania diagnostyczne. W placówce działa także pracownia endoskopii.

Sport-Klinika z certyfikatem ISO 9001: 2015

Placówka prowadzi własne laboratorium diagnostyczne oraz pracownię RTG.

Świadczenia oferowane przez placówkę finansowane są przez środki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjnie.

Centrum zlokalizowane jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki 141/7.

Placówkę prowadzi Kormed Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k., prezesem i udziałowcem spółki z o.o. jest Jacek Korzeniowski, lekarz medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, medycyny pracy oraz medycyny sportu.

Przeczytaj teraz

Wydłużenie czasu realizacji pilotażu dotyczącego leczenia udaru

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia czas realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych został wydłużony o rok, do 31 grudnia 2023 roku.

Zmianie uległ też wykaz podmiotów realizujących program o podmioty działające na terenie województw – dolnośląskiego, lubelskiego i śląskiego. Obecnie program realizują 24 szpitale, wszystkie to placówki publiczne.

Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu

Zmieniono także przepis dotyczący konieczności spełniania wymogu wykonania co najmniej 150 procedur leczenia endowaskularnego naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających przystąpienie do programu pilotażowego (dotychczasowy zapis mówił o dwóch latach od wejścia w życie rozporządzenia z 2018 roku dotyczącego programu pilotażowego).

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (MZ 1364) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 czerwca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciąg 14 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Przedłużenie terminu na dostosowanie SOR-ów do wymagań

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.06.2022

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia podmioty lecznicze prowadzące szpitalne oddziały ratunkowe (SORy) będą miały więcej czasu na dostosowanie swojej działalności do obowiązujących wymagań.

Chodzi o wymaganie w zakresie organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora lub kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego oraz posiadania lotniska lub lądowiska.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami spełnienie tych wymagań miało nastąpić do 1 lipca 2022 roku. Proponuje się, aby SOR-y spełniły wymagania dotyczące obsady i udzielania nocnej i świątecznej pomocy do 30 czerwca 2023 roku, a wymaganie dotyczące lądowiska – do 31 grudnia 2024 roku.

Obecnie 44 podmioty lecznicze w kraju nie spełniają co najmniej jednego z podanych warunków i są w trakcie realizacji inwestycji związanych z budową lądowisk oraz organizacji miejsc udzielania świadczeń NIŚOZ. Planuje się ich finansowanie między innymi z Funduszu Medycznego.

Czynnikiem opóźniającym inwestycje był stan epidemii, wpływa na nie także wzrost cen materiałów budowalnych i usług. Szpitale sygnalizują też problemy z zapewnieniem specjalistów medycyny ratunkowej w SOR, nie tylko na stanowisku kierownika tego oddziału, ale również jako bieżącej obsady.

Dlatego zdecydowano o przedłużeniu dotychczas obowiązujących regulacji, aby SOR-em mógł kierować lekarz systemu, co pozwoli na kontynuowanie realizacji umowy z NFZ.

Zmianie ulega wartość parametru maksymalnej masy startowej (MTOM) w zakresie nośności lądowiska z 6000 kg na 5700 kg, co wynika ze stosowanej  powszechnie klasyfikacji lądowisk i statków powietrznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 czerwca 2022 (poz. 1305).

Wejdzie w życie 30 czerwca 2022.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Kraków: Ujastek otworzył nową przychodnię

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.06.2022

Centrum Medyczne Ujastek z Krakowa otworzyło nową przychodnię. Placówka mieści się przy ulicy Wysłouchów 41a i zajmuje pomieszczenia o powierzchni 300 mwk. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną oraz konsultacje specjalistyczne.

Do nowej przychodni została przeniesiona placówka dotychczas działająca na mniejszej powierzchni (przy ulicy Wysłouchów 13). Nowa siedziba to także możliwość rozszerzenia zakresu oferowanych usług.

Oprócz poradni podstawowej opieki zdrowotnej działa tutaj także poradnia endokrynologiczna, której świadczenia są finansowane przez NFZ.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

W najbliższym czasie otwarta zostanie tutaj także poradnia ginekologiczno-położnicza, która zaoferuje opiekę koordynowaną dla kobiet w ciąży, finansowaną przez NFZ, a także komercyjne poradnie – kardiologiczna, hepatologiczna, gastrologiczna, neurologiczna oraz ginekologiczna.

Główna placówka Centrum Medycznego Ujastek działa w Krakowie przy ulicy Ujastek 3, gdzie zlokalizowany jest także Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek. Placówki prowadzi Centrum Medyczne Ujastek sp. z o.o., należąca do Grupy Neomedic.

Grupa Neomedic prowadzi sieć placówek medycznych na południu Polski. Oprócz Szpitala Ujastek w Krakowie prowadzi także szpital chirurgii jednego dnia Topmed. W Nowym Sączu Neomedic prowadzi szpital położniczo-ginekologiczny Medikor wraz z przychodnią.

Grupa Neomedic od 2019 roku jest częścią grupy Medicover.

Synevo obsługuje pacjentów Grupy Neomedic

Przeczytaj teraz

Nowy oddział w Szpitalu Pro-Familia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.06.2022

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa otworzył nowy oddział – chirurgii kręgosłupa. Zabiegi oferowane na oddziale wykonywane są przy użyciu najmniej inwazyjnych  technik operacyjnych. Zabiegi te są komercyjne.

Małoinwazyjna techniką jest endoskopowa chirurgia kręgosłupa, która polega na wykonaniu zabiegu za pomocą endoskopu, co wpływa na minimalizację uszkodzenia mięśni przykręgosłupowych, a także zmniejszenie blizny pooperacyjnej i ryzyka wystąpienia powikłań. Zabieg wykonuje się przez niewielkie (około 1 cm) nacięcie skóry, przez które następnie do ciała pacjenta wprowadzany jest endoskop połączony z kamerą.

Dzięki endoskopii możliwe jest zminimalizowanie ryzyka dwóch najczęstszych powikłań występujących po operacjach tradycyjnych takich, jak zrosty w kanale kręgowym oraz niestabilność kręgosłupa.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Z wykorzystaniem małoinwazynych metod w placówce wykonywane są zabiegi  odcinka lędźwiowego, piersiowego i szyjnego, a także procedury przeciwbólowe takie jak termolezja czy blokady dokręgosłupowe.

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi także oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A w Rzeszowie. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Nowy ambulans dla szpitala w Świebodzinie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.06.2022

Ratownictwo medyczne w Nowym Szpitalu w Świebodzinie kupiło kolejny ambulans. Najnowsza karetka marki Renault Master będzie służyła, jako ambulans P i będzie stacjonowała w Świebodzinie. Oprócz zespołu P również zespół S dysponuje nowym ambulansem.

Auto wyposażone jest w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, między innymi elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania (ASR) czy system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania (ABS). Wsparciem w ratowaniu zdrowia i życia jest również wyposażenie medyczne pojazdu, między innymi  defibrylator, respirator, ssak oraz pompa infuzyjna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami samochód jest w kolorze żółtym; jest wyposażony w najnowszej generacji ledowe sygnały świetlne i głośne sygnały dźwiękowe. Poza mocnym 160-konnym silnikiem, karetka jest dźwiękoszczelna w stopniu pozwalającym na swobodne badanie pacjenta, nawet przy włączonych sygnałach.

Świebodzin: szpital doceniony za walkę z epidemią

W uroczystości przekazanie karetki do użytkowania wzięli udział wojewoda lubuski, Władysław Dajczak, starosta powiatu świebodzińskiego, Zbigniew Szumski oraz inni przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Wojewoda lubuski podkreślił znaczenie zespołów ratownictwa medycznego dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu świebodzińskiego i całego województwa lubuskiego.

Rejon powiatu świebodzińskiego obsługują 4 zespoły ratownictwa medycznego, które stacjonują w Świebodzinie, Zbąszynku i Łagowie. W 2021 roku wszystkie zespoły wzywane były do 5365 nagłych zachorowań i przypadków zagrożenia życia. Najczęściej, bo ponad 3,6 tysięcy razy wyjeżdżały zespoły ze Świebodzina.

Szpital w Świebodzinie należy do Grupy Nowy Szpital, która obejmuje także placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Przedłużenie programu Profilaktyka 40 PLUS

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia realizacja programu pilotażowego Profilaktyka 40PLUS zostanie przedłużona o pół roku – do 31 grudnia 2022 roku.

Wydłużeniu ulegnie także okres ewaluacji programu trwający 3 miesiące od zakończenia etapu realizacji. Po zmianie termin, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia dokona oceny wyników programu, zostanie przedłużony do 31 marca 2022 roku.

Celem zmiany jest umożliwienie skorzystania z programu pilotażowego przez jak największą liczbę osób od 40. roku życia. Stan epidemii i związana z nim zmiana stylu życia wpłynęły na ograniczenie aktywności fizycznej oraz na wzrost natężenia stresu, co potęguje ryzyko zachorowania na najczęstsze choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia czy choroby metaboliczne – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Projekt Profilaktyka 40 PLUS został wprowadzony 1 lipca roku 2021. Początkowo miał być realizowany do końca roku 2021, następnie został wydłużony do 30 czerwca 2022.

W ramach programu każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej, może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Badania można wykonać w placówce, która jest realizatorem programu. Program przewiduje trzy pakiety badań – oddzielne dla kobiet i mężczyzn oraz pakiet wspólny.

Z programu dotychczas nie skorzystało wiele osób. W kwietniu 2022 resort zdrowia zapowiedział zmianę jego formuły.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” opublikowany został na stronie RCL.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Więcej kompetencji dla lekarza POZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.06.2022

Od 1 lipca 2022 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci więcej badań diagnostycznych. Dotyczy to badań biochemicznych, immunochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Badania biochemiczne i immunochemiczne będą to badania w kierunku takich czynników jak ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty-CCP, CPR- szybki test ilościowy (w przypadku dzieci do ukończenia 6. roku życia), a także badania dotyczące przeciwciał anty-HCP.

Poza tym lekarz POZ będzie mógł zlecić badanie w kierunku antygen H. pylori w kale oraz badanie mikrobiologiczne – Stret-test.

Task shifting w POZ– głos Medicover na Kongresie Medycyny Rodzinnej

Rozszerzenie katalogu badań zlecanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono w celu przyspieszenia diagnostyki oraz kierowania pacjentów do specjalistycznego leczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 czerwca 2022 (poz. 1293).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Zgłaszanie poważnego incydentu także w języku angielskim

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.06.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zawierający wzór formularza zgłoszenia poważnego incydentu, który uwzględnia konieczność harmonizacji sposobu wymiany informacji z Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

Obowiązek zgłaszania incydentów wynika między innymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów  medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Projekt nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do formularza określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia z roku 2016 w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów.

Załączony do rozporządzenia formularz został sporządzony w języku polskim i języku angielskim. Jest to zgodne z przepisami, które wymagają, aby korespondencja w sprawach poważnych incydentów była prowadzona w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Poza tym poważny incydent, który zdarzył się na terytorium RP, może zgłosić każdy, a zatem również osoba nieposługująca się językiem polskim.

Sporządzenie wzoru formularza w języku angielskim sprawi, że stanie się on bardziej przystępny dla osób niewładających językiem polskim i usprawni proces zgłaszania poważnych incydentów.

Poza tym, jak podano w uzasadnieniu projektu poważny incydent zgłasza się producentowi lub autoryzowanemu przedstawicielowi, a podmioty te nie muszą mieć siedziby na terytorium Polski. Również z tego względu stosowanie języka angielskiego przy dokonywaniu zgłoszeń poważnych incydentów jest uzasadnione.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Affidea z tytułem  „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2022

Affidea otrzymała tytuł „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku” w konkursie HealthInvestor Awards 2022. Nagroda ta honoruje wybitne osiągnięcia oraz innowacje w sektorze opieki zdrowotnej.

Jurorzy docenili Affidea za innowacyjne podejście do wdrażania najnowszych technologii w celu poprawy wyników klinicznych, bezpieczeństwa pacjentów oraz ich doświadczeń w centrach medycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności operacyjnej.

Pod uwagę wzięto trzy inicjatywy firmy. Pierwsza z nich to cyfryzacja ścieżki pacjenta – od rezerwacji po e-rejestrację i elektroniczny dostęp do wyników. Druga to autorski program MRI Excellence, który umożliwia bieżący podgląd wykorzystania urządzeń do badania rezonansu magnetycznego. Dzięki jego wprowadzeniu Affidea uzyskała 28-procentowy wzrost liczby badań na godzinę, wzrost oceny NPS pacjentów o 5 punktów procentowych (do 81 procent) oraz 11-procentowy wzrost przychodów dla urządzeń objętych programem.

Trzecia edycja raportu „Top Disruptors in Healthcare”

Program koncentruje się na wprowadzaniu usprawnień poprzez analizę kilku kluczowych wskaźników efektywności (KPI), takich jak średnia liczba badań na godzinę, czas bezczynności urządzenia, godziny otwarcia i zamknięcia, liczba badań, zmiana pacjentów i wskaźnik wykorzystania dla każdego centrum. Dane są pobierane z ponad trzech czwartych z 200 aparatów rezonansu magnetycznego działających w dziesięciu krajach,

Trzecie rozwiązanie to innowacyjne oprogramowanie sztucznej inteligencji, które Affidea zainstalowała w swoich ośrodkach PET/CT we Włoszech, w Polsce i Rumunii, aby utrzymać jakość wykonywanych zdjęć, przy zmniejszonej dawce znacznika lub skróconym czasie skanowania.

W celu weryfikacji algorytmu SI przeprowadzono pilotaż w centrum Affidea IRMET w Turynie we Włoszech, akredytowanym przez UEMN/EBNM i EARL ośrodku PET-CT. Badania pokazały, że uzyskano redukcję dawki FDG o 33 procent bez pogorszenia jakości obrazu, skracając czas skanowania nawet o 50 procent. Niższa dawka przekłada się na większe bezpieczeństwo, a skrócenie czasu poprawia komfort pacjentów poddawanych badaniu.

Affidea jest europejskim dostawcą usług w zakresie diagnostyki obrazowej, usług ambulatoryjnych i opieki onkologicznej. Prowadzi działalność w ponad 320 centrach w 15 krajach Europy, współpracując z niemal 10 tysiącami specjalistów.

W 2021 roku firma  rozbudowała sieć placówek w Europie, zwiększając ją o 47 nowych centrów diagnostycznych.

W Polsce Affidea prowadzi 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika wspiera lokalne inicjatywy społeczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2022

Sport-Klinika z Żor wspiera sportowców na każdym etapie ich rozwoju. Dba o zdrowie zarówno zawodowców jak i amatorów sportowych. Elementem tego wsparcia była obecność na Żorskiej Wiośnie Młodości. Impreza odbyła się od 3 do 6 czerwca, a Sport-Klinika była jednym ze sponsorów tego wydarzenia.

Żorska Wiosna Młodości odbywa się cyklicznie, a w tym roku połączona była z 750 rocznicą założenia miasta. W ramach wydarzenia odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach imienia mistrzyni olimpijskiej Otylii Jędrzejczak.

Sport-Klinika specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Medicover przejmuje McFIT Polska i rozszerza sieć fitness do ponad 100 klubów

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada także Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Sport-Klinika należy do Grupy Scanmed.

Przeczytaj teraz

Określono limity przyjęć na studia medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w roku akademickim 2022/2023 na kierunku lekarskim w formie jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim będzie mogło rozpocząć naukę 5332 studentów.

Przewidziano także 116 miejsc dla cudzoziemców na studiach prowadzonych po polsku, 1756 miejsc na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz 1879 miejsc na studiach prowadzonych w innym języku niż język polski.

Kierunki te poprowadzą 22 uczelnie, w tym cztery niepubliczne – Uczenia Łazarskiego z Warszawy, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawy, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Uczelni Łazarskiego przyznano 100 miejsc na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz 5 miejsc dla cudzoziemców, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 150 miejsc na studiach stacjonarnych po polsku oraz 100 na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otrzymała limit 150 miejsc na studiach stacjonarnych po polsku oraz 50 w formie studiów niestacjonarnych, a Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – 200 miejsc na studiach stacjonarnych w języku polskim, 60 miejsc – na studiach niestacjonarnych w języku polskim oraz 100 miejsce na studiach prowadzonych w języku obcym.

Na kierunku lekarsko-dentystycznym będzie kształcić 10 uczelni, wszystkie to uczelnie publiczne. Limit przyznanych im miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych stacjonarnie w języku polskim to 807.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Określa on między innymi szczegółowe wymagania dla urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także  maksymalne wartości ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób uczestniczących w eksperymentach medycznych lub badaniach klinicznych oraz dla opiekunów. Zawarto w nim także wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych lub badań klinicznych a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną).

Ochrona przed cyberzagrożeniem istotna dla działalności leczniczej

Przepisy te są częścią kompleksowego systemu ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, którego istotnym elementem będą – określone w rozporządzeniu – wymagania w zakresie metod i sposobów postępowania w poszczególnych dziedzinach związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego, czyli w radioterapii, badaniach diagnostycznych i leczeniu związanym z podawaniem produktów radiofarmaceutycznych, radiologii zabiegowej oraz rentgenodiagnostyce (w tym tomografii komputerowej, mammografii i stomatologii).

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Trzecia edycja raportu „Top Disruptors in Healthcare”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2022

Podczas międzynarodowej konferencji „AI w Zdrowiu”, która odbyła się 14 czerwca 2022 roku w Warszawie, zaprezentowana została finalna wersja raportu „Top Disruptors in Healthcare”, opisującego polski sektor medtech.

Raport stanowi przegląd startupów, które proponują nowe ciekawe rozwiązania dla lekarzy i ich pacjentów oraz jednocześnie wywierają wpływ na rozwój sektora medycznego. Celem publikacji jest zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku oraz pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

W tegorocznej edycji zaprezentowano 144 startupów polskich oraz 14 startupów zagranicznych, z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Badania pokazują, że docelowymi użytkownikami oferowanych produktów lub usług w większości są lekarze lub inne osoby wykonujące zawody medyczne (63 procent badanych), a także podmioty lecznicze (60 procent).

Współpraca z placówkami medycznymi jest dla wielu startupów priorytetem (67,5 procent), dopiero na drugim miejscu znajdują się inwestorzy (59 procent). Widoczny jest duży wzrost zainteresowania rozwiązaniami medycznymi opartymi o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Prawie połowa organizacji rozwija swoje rozwiązania właśnie w tym sektorze. 20 procent startupów z sukcesem oferuje swoje produkty za granicą i posiada już zarejestrowany przychód, natomiast 52 procent planuje ekspansję zagraniczną.

– Startupy  medyczne wyrastają na wizytówke polskiej gospodarki i integralną część naszego systemu ochrony zdrowia. Raport pokazuje, jak z roku na rok rynek medtech powiększa się o kolejne podmioty i udane wdrożenia. Z perspektywy operatora medycznego szczególnie interesujące są te rozwiązania, które mogą usprawnić pracę personelu medycznego i zwiększyć dostępność opieki, a także wspierać pozytywne doświadczenia pacjentów – zauważa Agnieszka Karbowiak, członek zarządu PZU Zdrowie, który był partnerem głównym raportu i konferencji.

Z finalną wersją raportu można zapoznać się tutaj

Organizatorem konferencji była Koalicja AI w zdrowiu, a  współorganizatorami – Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z HeartBit 4.0.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli to wydarzenie swoim patronatem.

Przeczytaj teraz

Nowe badanie genetyczne w InviMed w Gdyni

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.06.2022

Klinika InfiMed w Gdyni wprowadziła do swojej oferty nowe nieinwazyjne badanie genetyczne zarodków Embrace. To pierwsza w Polsce metoda dająca możliwość zbadania zarodka bez jego nakłuwania.

Do ceny potencjału rozwojowego zarodków najczęściej stosuje się metodę oceniającą morfologię (budowę) oraz kinetykę rozwoju zarodka. A ponieważ liczby chromosomów świeżego zarodka nie da się zbadać za pomocą mikroskopu, do tego celu niezbędne jest bardziej zaawansowane badanie, np. PGT-A – czyli inwazyjne genetyczne badanie zarodka.

Natomiast nieinwazyjna ocena uwolnionej z DNA informacji do podłoża hodowlanego metodą Embrace, dostarcza wiedzę o liczbie chromosomów w zarodku bez ingerencji w jego strukturę.

InviMed inwestuje w nowoczesne metody diagnostyczne

Badanie pozwala na wykrycie takich chorób genetycznych jak zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Pataua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, trisomia chromosomu X czy zespół Jacobsa.

– W ten sposób możemy zwiększyć skuteczność leczenia in vitro oraz zmaksymalizować szansę na prawidłową ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. A to jest najważniejsze w klinikach leczenia niepłodności InviMed – podsumowuje dr Ricardo Faundez, dyrektor ds. embriologii w klinikach InviMed odpowiedzialny za wdrożenie Embrace.

InviMed działa od 2001 roku, wówczas powstała w Warszawie pierwsza placówka – specjalistyczne centrum diagnozowania i leczenia niepłodności. W 2006 roku zaczęły działać kliniki w Poznaniu i we Wrocławiu, od lipca 2010 roku także w Gdyni, a od 2013 roku – w Katowicach.

InviMed należy do Grupy Medicover.

Medicover powołuje nową regionalną funkcję ds. IT

Przeczytaj teraz

Sztuczna inteligencja w diagnostyce kardiologicznej PZU Zdrowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.06.2022

W warszawskich placówkach należących do sieci PZU Zdrowie pracę lekarzy wesprze oprogramowanie usprawniające diagnostykę kardiologiczną. Jest to rozwiązane oparte na sztucznej inteligencji.

Cardiomatics to certyfikowany wyrób medyczny CE klasy II. Aplikacja web wykorzystuje AI do analizy sygnałów EKG, oceniając pracę serca i wykrywając ewentualne jej zaburzenia. Rezultatem tej analizy jest gotowy raport dla kardiologa.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Rozwiązanie zostało opracowane przez polską firmę, która działa na rynku od 2018 roku i zajmuje się oprogramowaniem do analizy EKG. PZU Zdrowie rozpoczęło pilotaż Cardiomatics w centrum medycznym przy ulicy Górnośląskiej, a następnie rozszerzy go na placówki medyczne działające przy ulicy Puławskiej i Chmielnej.

– Według danych GUS choroby układu krążenia odpowiadają za niemal połowę wszystkich zgonów Polaków, dlatego chcemy rozwijać nasze narzędzia do diagnostyki kardiologicznej. Sztuczna inteligencja może znacząco usprawnić pracę lekarza, a to z kolei przynosi korzyści pacjentom. Dokładna analiza pozwala osiągać optymalne efekty leczenia oraz przyspiesza reakcję, gdy stan badanego jest niepokojący – mówi Oliwer Kubicki, członek zarządu PZU Zdrowie.

Z narzędzia Cardiomatics korzysta już 1000 lekarzy w 15 krajach, miedzy innymi w Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce, gdzie jest wykorzystywane w placówkach American Heart of Poland.

PZU Zdrowie prowadzi 130 własnych placówek medycznych oraz 2200 partnerskich w 600 miastach w Polsce oraz własną sieć pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedyczne Oferuje opiekę medyczną w formie pakietów dla pracowników firm, a także w postaci indywidualnych abonamentów medycznych i pakietów profilaktycznych, w tym pakiet badań układu sercowo-naczyniowego „Zdrowe serce”.

Medicover powołuje nową regionalną funkcję ds. IT

Przeczytaj teraz

CenterMed współpracuje z UMCS

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.06.2022

CenterMed, prowadzący sieć placówek ambulatoryjnych oraz szpital, podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.  Wspólne działania realizowane przez CenterMed oraz UMCS obejmować będą sferę dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

Współpraca będzie dotyczyć szczególnie wykorzystania umiejętności i kompetencji pracowników uczelni we wsparciu rozwoju procesów e-medycyny, telemedycyny i wykorzystania technologii informacyjnych w analizie danych związanych z procedurami medycznymi.

Podpisanie porozumienia miało miejsce 7 czerwca 2022. Wzięli w nim udział – rektor uczelni prof. Radosław Dobrowolski i prezes zarządu CenterMed Andrzej Witek. W spotkaniu uczestniczył także dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS dr hab. Mariusz Kicia.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

W Lublinie CenterMed prowadzi dwie przychodnie – przy ulicy Nadbystrzyckie 42A (na terenie Politechniki Lubelskiej) oraz przy ulicy Weteranów 46. Oferują świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowane zarówno w ramach środków z NFZ jak i komercyjnie.

Przeczytaj teraz
Page 12 of 372
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 372