windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Centrum Medyczne Gizińscy inwestuje w centrum badawczo rozwojowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.07.2021

Centrum Medyczne Gizińscy z Bydgoszczy realizuje inwestycję dotyczącą utworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego. Jednostka będzie się zajmować diagnostyką i opracowywaniem nowych algorytmów postępowania w leczeniu lekoopornych i wymagających przewlekłego leczenia poważnych zaburzeń psychicznych. 

Wartość projektu wyniesie 19,5 mln zł.  Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz ze środków unijnych. Dofinansowanie unijne będzie miało wartość 8 775 000 zł i będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. 

W ramach projektu zbudowany zostanie nowym obiekt, wyposażony w niezbędną aparaturę i sprzęt umożliwiający prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach >>>

Realizacja projektu związana jest z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym na postęp i rozwój nowych modeli i algorytmów postępowania w leczeniu.  

Centrum opublikowało ogłoszenie dotyczące wyłonienia wykonawczy prac budowalnych i instalacyjnych. Realizacja tych prac ma potrwać maksymalnie 15 miesięcy. 

Centrum Medyczne Gizińscy prowadzi gabinety lekarskie, w których pacjenci mogą korzystać z usług kilkudziesięciu specjalistów. Prowadzi też dziewięć oddziałów szpitalnych – chirurgii dziecięcej i dorosłych, laryngologii dzieci i dorosłych, chirurgii plastycznej, ortopedii, neurochirurgii kręgosłupa, urologii, ginekologii oraz ortopedii dzieci i dorosłych. 

W placówce działa też oddział psychiatryczny, oferujący opiekę dzienną i stacjonarną, Centrum Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych, zespół żywieniowy, oferujący opiekę żywionym dojelitowo, oraz Centrum Terapii Rodzin. 

Czytaj także: Pracownicy oczekują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego >>>

Pracownie diagnostyczne wykonują badanie rezonansu magnetycznego, badania usg, ekg, echo serca, spirometrię, testy alergologiczne. Zabiegi chirurgiczne odbywają się w dwóch salach operacyjnych i trzech gabinetach zabiegowych. 

Usługi Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. 

Centrum Medyczne Gizińscy działa od 1998 roku. Zajmuje trzypiętrowy budynek przy ulicy Leśnej 9. 

Placówkę prowadzi Centrum Medyczne Gizińscy sp. z o.o., której zarząd tworzą: Jędrzej Giziński (prezes) i Włodzisław Giziński (wiceprezes). 

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów rozwija nowe świadczenia 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.07.2021

W Szpitalu Bonifratrów w Katowicach powstaje pierwszy w Polsce Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej. Będzie on działał w ramach funkcjonującej w placówce Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Obecnie funkcjonuje tutaj Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Pododdziałem Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej 

Jednym ze specjalistów tego oddziału jest prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop – ginekolog-położnik, która już od 15 lat zajmuje się leczeniem dziewcząt (od urodzenia do 18. roku życia). Jako jedna z pięciu w kraju uzyskała międzynarodowy tytuł specjalisty z zakresu ginekologii dziecięcej i dziewczęcej (International Fellowship in Pediatric and Adolescent Gynaecology), jest przewodniczącą Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej PTGiP, a także członkinią zespołu ekspertów EURAPAG (European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology). 

Na oddział trafiają młode pacjentki z całej Polski, z różnorodnymi schorzeniami ginekologicznymi, których rodzice zwykle szukają pomocy u różnych specjalistów- urologów czy chirurgów. Dzięki oddziałowi dedykowanemu właśnie takim pacjentkom mogą one w porę otrzymać właściwą pomoc. U dziewczynek diagnozowane są różnorodne problemy ginekologiczne – od przedwczesnego dojrzewania do nowotworów narządów rodnych. 

W celu utworzenia odrębnego oddziału potrzebne jest zwiększenie liczby łóżek i przebudowa bloku operacyjnego. Prowadzone są już związane z tym prace projektowe. 

Szpital planuje również utworzenie poradni ginekologicznej dla dziewcząt. 

Czytaj także: Lux Med liderem jakości w kategorii „Usługi medyczne” >>>

Szpital Bonifratrów w Katowicach prowadzi również oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne, dział diagnostyki obrazowej, hospicjum perinatalne, hospicjum stacjonarne i oddział medycyny paliatywnej. 

Szpital oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ jak i komercyjne. 

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych. 

Czytaj także: Szpital Gajda-Med oferuje porody rodzinne >>>

Przeczytaj teraz

Opaski telemedyczne w podstawowej opiece zdrowotnej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.07.2021

21 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające program pilotażowy dotyczący wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Opaski te będą narzędziem pozwalającym na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia dorosłych pacjentów, którzy przeszli zakażenie wirusem Sars-CoV-2 oraz wymagają dalszej opieki i diagnostyki. 

Pilotażem będą mogli być objęci pacjenci, którzy byli hospitalizowani z powodu zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub u których w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym.  

Czytaj także: Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych >>>

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, będą to: etap organizacji (w trakcie którego minister zdrowia zakupi opaski telemedyczne, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz wdroży funkcjonalność platformy DOM umożliwiającą realizację programu), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, monitorować realizację programu oraz gromadzić dane służące do wyliczenia odpowiednich wskaźników) oraz etap ewaluacji, który obejmie ocenę działań objętych programem. 

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu pilotażowego, otrzymają od ministra opaski telemedyczne, które następnie udostępnią pacjentom.  

Jakość udzielanych w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcja pacjentów oraz wpływ tego rozwiązania na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych będą oceniane na podstawie ankiet zamieszczanych na platformie DOM, wypełnianych przez pacjentów i realizatorów programu. 

Czytaj także: Lux Med udostępnia swoim pacjentom usługę mojeID >>>

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach otwartego i ciągłego naboru przeprowadzanego przez ministra zdrowia. Przewiduje się możliwość wyboru ofert z całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu oferty i deklaracja szacunkowej liczby pacjentów zgłoszonych przez realizatora.  

Przyjęta minimalna liczba pacjentów objęta programem pilotażowym to tysiąc. Liczba urządzeń przeznaczonych na jedną placówkę wyniesie od 20 do 30 sztuk.  

Realizacja programu wymagała będzie wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM umożliwiających monitoring czynności życiowych pacjentów przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotne zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 lipca 2021 roku (poz. 1328). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

21 dni kwarantanny w przypadku nowych wariantów wirusa

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.07.2021

24 lipca 2021 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym wprowadzone zostały dodatkowe środki ostrożności związane z epidemią. Między innymi wprowadza ono kwarantannę trwającą 21 dni w przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie.

W takich sytuacjach powiatowy inspektor sanitarny będzie mógł decydować o wydłużeniu czasu trwania kwarantanny, izolacji albo izolacji w warunkach domowych do 21 dni.

Przewiduje się, że w celu dookreślenia wariantów tzw. alertowych, minister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny będą przekazywali do państwowych inspektorów sanitarnych informacje o odmianach wirusa SARS-CoV-2 dominujących w danym okresie na terenie Polski oraz o wariantach tego wirusa o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości.

Czytaj także: Lux Med liderem jakości w kategorii „Usługi medyczne”>>>

Rozporządzenie daje także możliwość wykonania testu molekularnego u osób zamieszkujących lub prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i które zostały poddane z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych.

W tym przypadku, okres obowiązkowej kwarantanny ulegnie zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji albo po uzyskaniu negatywnego wyniku testu molekularnego wykonanego przez osobę odbywającą kwarantannę, nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 23 lipca 2021 roku (poz. 1352).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy o jakości przekazany do konsultacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.07.2021

Do konsultacji publicznych przekazany został projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, zgodnie z którym placówki charakteryzujące się wyższą jakością na trzech poziomach – klinicznym, konsumenckim i zarządczym – będą mogły liczyć na dodatkowe współczynniki podnoszące finansowanie.

Wprowadzone za pomocą ustawy rozwiązania mają umożliwić także utworzenie rejestru zdarzeń niepożądanych oraz stosowanie zasady „no fault”, czyli braku sankcji wobec personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego.

Wejście w życie proponowanych rozwiązań jest planowane na 1 stycznia 2022 roku.

Autoryzacja dla szpitali korzystających ze środków publicznych

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie wymogu autoryzacji dla szpitali w zakresie udzielania przez nie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Autoryzacji udzielać będą dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek szpitali, na 5 lat. Od decyzji o odmowie udzielenia autoryzacji lub jej cofnięciu przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego.

W ramach autoryzacji weryfikowane będzie spełnienie przez szpitale wymagań dla świadczeń gwarantowanych tzw. „koszykowych”. Kryteria autoryzacji i sposoby ich oceny będą określane przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia.

Do udzielenia autoryzacji niezbędne będzie spełnienie wszystkich kryteriów autoryzacji, z zastrzeżeniem „autoryzacji warunkowej” udzielanej przy 95 procentach spełnienia kryteriów w okresie przejściowym. Posiadanie autoryzacji będzie warunkowało uczestnictwo szpitala w systemie podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, czyli tzw. „sieci szpitali”.

Ustawa ma także uporządkować proces akredytacji, szczególnie w zakresie jej przebiegu, terminów i uczestników procesu. Wprowadza między możliwość cofnięcia akredytacji.

Obowiązkowy rejestr zdarzeń niepożądanych

Ustawa zakłada również utworzenie systemu rejestrowania zdarzeń niepożądanych dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. System będzie obligatoryjny dla szpitali, niezależnie od tego, czy korzystają ze środków publicznych czy nie.

Będzie się to odbywało na dwóch poziomach:
a) wewnętrznym – prowadzonym przez szpital,
b) zewnętrznym – rejestr zdarzeń niepożądanych prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie jawny. Zgodnie z założeniami projektu ustawy, dane osobowe zgłaszających zdarzenia niepożądane w powiązaniu z danymi identyfikującymi konkretne zdarzenie, a także wszelkie informacje zgromadzone w ramach analizy przyczyn zdarzeń, nie będą udostępniane. Szpitale w ramach raportów jakości będą publikować jedynie informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.

Brak sankcji za zgłoszenie zdarzenia

Projekt przewiduje wprowadzenie braku sankcji wobec personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego. Nie będzie to jednak dotyczyć braku sankcji w przypadku działania na szkodę pacjenta.

Projekt przewiduje też wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Proponowane rozwiązania zakładają wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mającego na celu ustalenie czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia.

Rekompensaty takie mają być wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych lub w postępowaniach sądowych.

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 22 lipca 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Voxel operatorem pracowni diagnostycznej w Sosnowcu 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.07.2021

W Szpitalu Miejskim w Sosnowcu została otwarta nowa pracownia diagnostyki obrazowej, która oferuje badania w zakresie rezonansu magnetycznego. Pracownia powstała dzięki współpracy z firmą Voxel. 

– Nasza współpraca ze szpitalem polega na tym, że jesteśmy operatorem i dostawcą sprzętu. Cała infrastruktura została przez nas przystosowana do możliwości działania tego urządzenia. Innowacyjność tej współpracy polega na tym, że to szpital jest stroną kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. My dajemy swoje doświadczenie, dobór i serwis sprzętu oraz materiały zużywalne – mówi Dariusz Pietras, przedstawiciel Grupy Kapitałowej Voxel S.A. 

Dostępny w placówce rezonans magnetyczny (MR) to model GE Signa Voyager 1,5T. Pozwala on na przeprowadzenie badania między innymi kręgosłupa, głowy, jamy brzusznej, miednicy oraz stawów. Zapewnia wysoką jakość i dokładność kliniczną, co jest szczególnie ważne w przypadku diagnostyki nowotworów. Jego dodatkowe cewki umożliwiają precyzyjne obrazowanie nawet bardziej złożonych anatomicznie części ciała jak np. nadgarstek. Urządzenie jest wyposażone w technologie, które redukują artefakty ruchowe, czyli zakłócenia wynikające z ruchów pacjenta, dzięki czemu zwiększa się pewność diagnostyczna. 

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię>>>

Wyposażenie pracowni w nowe urządzenie stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę badań obrazowych, które między innymi wcześnie wykrywają powikłania po zakażeniu Covid-19. 

– Bardzo się cieszę, że nasz szpital wzbogacił się o nowe urządzenie. Wiemy, że nowy sprzęt, to nowe możliwości i szansa na świadczenie większej ilości usług w ramach kontraktu z NFZ. Jest to kolejny ważny punkt w trakcie realizacji wszystkich zaleceń związanych z ochroną zdrowia. Mamy już wysoką jakość opieki medycznej, mam nadzieję, że nasz szpital będzie także w coraz lepszej sytuacji ekonomicznej. Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia z partnerem prywatnym, co przełożyło się na korzyści dla nas wszystkich – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. 

Pracownia diagnostyki obrazowej szpitala miejskiego w Sosnowcu wykonuje również badania tomografii komputerowej oraz badania USG. Jest zlokalizowana przy ulicy Zegadłowicza. 

W czerwcu 2021 roku pracownia diagnostyki obrazowej Scanix (z Grupy Voxel), działająca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, została wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego.  

Czytaj na ten temat: Sosnowiec: nowy tomograf w pracowni Voxel>>>

Voxel prowadzi 13 pracowni tomografii komputerowej, 20 pracowni rezonansu magnetycznego, 7 pracowni PET-TK oraz 4 pracownie SPECT. 

Przeczytaj teraz

Studenci mogą kwalifikować do szczepień i je wykonywać

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.07.2021

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą przeprowadzać kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 oraz wykonywać te szczepienia.

Dotyczy to również absolwentów studiów w okresie 6 miesięcy od ich ukończenia, co uwzględnia czas potrzebny na uzyskanie uprawień zawodowych i nadanie prawa wykonywania zawodu. 

Zakłada się, że osoby, które ukończyły studia, podobnie jak studenci, będą przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 pod nadzorem lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej. 

Czytaj także: Lux Med wykonał ponad 240 tysięcy szczepień>>>

Podtrzymany został warunek uprawnienia do kwalifikowania do szczepień dla absolwentów po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego umiejętności w tym zakresie, wydanego przez uczelnię.

Przepisy wprowadzono w związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 i wykonujących te szczepienia.  

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 lipca 2021 roku (poz. 1273). Weszło w życie 14 lipca 2021. 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Zmiany w orzecznictwie w zakresie chorób zawodowych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.07.2021

15 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany dotyczące orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych. 

Zgodnie z rozporządzeniem orzecznictwo takie wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej. 

Wcześniejsza wersja rozporządzenia mówiła o tym, że lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej wykonuje to orzecznictwo po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy — po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób płuc. 

Czytaj także: CM Damiana: poradnia POZ w placówce na Ursynowie >>>

Aktualna wersja rozporządzenia usunęła ten wymóg. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 lipca 2021 roku (poz. 1289). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Będzie nowa specjalizacja: chirurgiczna asysta lekarza

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.07.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia przewiduje wprowadzenie nowej specjalizacji w ochronie zdrowia – chirurgicznej asysty lekarza. W dziedzinie tej szkolenia będą mogli odbywać ratownicy medyczni oraz pielęgniarki. 

Chirurgiczny asystent lekarza będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie będzie się musiał zajmować lekarz. Będzie asystował przy stole operacyjnym oraz wykonywał pewne czynności przy pacjencie po zabiegach chirurgicznych.  

Chirurgiczni asystenci będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczną pomoc i asystę podczas zabiegów operacyjnych oraz podczas prowadzenia leczenia chorych przebywających w warunkach szpitalnych, pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty. 

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

Asystenci tacy będą mogli odciążyć chirurgów, szczególnie chirurgów ogólnych, których obecnie jest zbyt mało, a średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy tej specjalności wynosi 60 lat.  

Potrzebę wprowadzenia tzw. medycznych zawodów wspierających porusza raport „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem” Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmy Deloitte, który podkreśla, że zawody takie mogą być istotnym wsparciem dla systemu ochrony zdrowia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lipca 2021 roku.  

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

EMC: umowa przedwstępna zakupu Practimed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.07.2021

EMC Instytut Medyczny S.A. zawarł 15 lipa 2021 roku umowę przedwstępną ze spółkami Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o. oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed sp. z o.o. dotyczącą zakupu zakładów leczniczych: NZOZ Centrum Medyczne Practimed we Wrocławiu oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed we Wrocławiu.

Zawarcie umowy uzależnione jest od wyrażenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgody na przeniesienie praw i obowiązków Practimed wynikających z umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

O przygotowaniach do zakupu zakładów leczniczych EMC informował w maju 2021 roku. Komunikat mówił wówczas o uzgadnianych warunkach transakcji, w tym ceny zakupu oraz terminów przejęcia przedsiębiorstw.

Czytaj także: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.>>>

Centrum Medyczne Practimed prowadzi placówkę przy ulicy Pabianickiej 25 we Wrocławiu.

Oferuje usługi ambulatoryjne w kilkunastu poradniach, między innymi internistycznej, alergologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, dermatologicznej, diabetologicznej. Placówka prowadzi także poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i poradnię medycyny pracy. Practimed oferuje badania diagnostyczne laboratoryjne oraz obrazowe (RTG, USG, mammografia, EKG,EEG).

W ramach Praktyki Lekarza Rodzinnego Practimed działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.

Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ.

Practimed prowadzi Centrum Medyczne Practimed sp. z z o.o., która została zarejestrowana w roku 2001. Spółka Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed sp. z o.o. została zarejestrowana w roku 2018. Prezesem zarządu obu spółek jest Halina Wołkowińska.

Zakup nowych jednostek to realizacja jednego z priorytetów spółki EMC Instytut Medyczny S.A., jakim jest rozwój sieci przychodni i szpitali działających pod marką EMC, w tym również poprzez akwizycję nowych placówek.

Grupa EMC prowadzi działalność na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Prowadzi między innymi szpitale w Piasecznie, w Kwidzynie, Ozimku, Katowicach, Wrocławiu, Lubiniu czy Poznaniu (Szpital Certus), a także kilkanaście przychodni.

Przeczytaj teraz

GlivClinic otworzy placówkę w DL Vintage Post

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.07.2021

Centrum medyczne GlivClinic wynajmie pomieszczenia o powierzchni 354 mkw. w budynku DL Vintage Post, zlokalizowanym w Gliwicach przy zbiegu ulic: Dolnych Wałów i Zwycięstwa.

Jest to odrestaurowany przez DL Invest Group zabytkowy budynek dawnej Poczty Głównej, stanowiący integralną część gliwickiej starówki. Cały kompleks składa się z dwóch zabytkowych budynków: dawnej Poczty Głównej oraz dawnej Giełdy Zbożowej.

GlivClinic prowadzi dwie placówki w Gliwicach – przy Placu Piłsudskiego 6 i przy ulicy Kilińskiego 6 a także w Katowicach przy ulicy Rolnej 18.

Oferuje konsultacje specjalistyczne, fizjoterapię, usługi w zakresie logopedii, a także zabiegi w zakresie medycyny estetycznej.

Czytaj także: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.>>>

Przeczytaj teraz

Unimed prowadzi punkt szczepień w galerii handlowej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.07.2021

Od 12 lipca 2021 roku Centrum Medyczne Unimed z Krakowa prowadzi punkt szczepień przeciw Covid-19 w Galerii Bronowice. Jest to pierwszym punkt szczepień w województwie małopolskim działający w galerii handlowej.

Galeria Bronowice to jedna z największych galerii handlowych w Krakowie, zlokalizowana przy ulicy Stawowej. W obiekcie o powierzchni najmu 60 tys. mkw. działa 150 lokali handlowo-usługowych. Jest  to także pierwsza galeria w Krakowie, w której funkcjonuje Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,

W punkcie szczepień, który powstał w galerii, mogą się zaszczepić przeciw Covid-19 wszyscy chętni, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Dotyczy to również szczepień dzieci od 12 roku życia. W placówce dostępna jest jednodawkowa szczepionka firmy Johnson&Johnsonm a także preparaty dwudawkowe firm Pfizer i Moderną.

Punkt szczepień czynny jest w godzinach otwarcia centrum handlowego.

Czytaj także: Lux Med wykonał ponad 240 tysięcy szczepień>>>

Centrum Medyczne Unimed oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne. Świadczenia są zarówno finansowane w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia jak i komercyjne.

Unimed prowadzi w Krakowie dwie placówki: przy ulicy Młodej Polski 7 oraz przy Placu na Groblach 5.

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Unimed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Prezesem spółki z o.o. jest Konrad Kuehn.

Przeczytaj teraz

Nowy blok operacyjny w Nowym Szpitalu w Kostrzynie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.07.2021

W Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą został oddany do użytku nowoczesny blok operacyjny. Koszt inwestycji łącznie z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej to ponad 5,8 mln zł. Dzięki inwestycji możliwy będzie dalszy rozwój chirurgii, wykonywanie większej liczby zabiegów i wprowadzenie nowych zakresów leczenia.

– To jest dobra wiadomość dla mieszkańców województwa lubuskiego. Szpital w Kostrzynie pełni ważną rolę w tym rejonie i dobrze się spisał w czasie epidemii Covid-19 – powiedział w czasie uroczystego otwarcia nowego bloku operacyjnego Wojciech Perczak, wicewojewoda lubuski. Wicewojewoda stwierdził również, że na uznanie zasługuje fakt, iż inwestycja została sfinansowana ze środków własnych szpitala.

Prezes Grupy Nowy Szpital Holding Marcin Szulwiński przypomniał, że kiedy GNS i Powiat Gorzowski rozpoczynali współpracę i brali wspólną odpowiedzialność za ochronę zdrowia w regionie, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. – Realizacja tej i innych inwestycji, które służą pacjentom, pokazuje, że idziemy dobrą drogą. Nasi pracownicy i pacjenci zasługują na takie zmiany – powiedział prezes Szulwiński.

Czytaj także: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.>>>

Nowy blok operacyjny w kostrzyńskim szpitalu powstał prawie od podstaw. Pomieszczenia zostały nie tylko wyremontowane, powstały również nowe sale i zaplecze socjalne.

Dwie nowe sale operacyjne są zlokalizowane na I piętrze. Jedna została wyposażona z myślą o operacjach okulistycznych. W drugiej odbywać się będą operacje z zakresu chirurgii ogólnej. Blok został powiększony również o salę wybudzeń, zaplecze socjalne, sanitarno-higieniczne i  magazyn.

Wszystkie pomieszczenia spełniają normy i są zgodne obowiązującymi przepisami. Na bloku wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, sieć elektryczną i teleinformatyczną. Sale operacyjne zostały wyposażone w klimatyzację oraz nowoczesny system wentylacji, który doprowadza do nich ultra czyste powietrze. W ramach modernizacji blok został wyposażony w nowe meble medyczne, które są odporne na stosowanie środków antyseptycznych.

Dopełnieniem remontu bloku była kompleksowa modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej szpitala, łącznie z wymianą agregatu prądotwórczego i remontem stacji transformatorowej.

Po modernizacji oddziału intensywnej opieki medycznej, remont bloku operacyjnego to największa inwestycja, jaką zrealizowano w ostatnim czasie w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą.

Przeczytaj teraz

Ministerstwo zdrowia opracuje centralną mapę potrzeb zdrowotnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.07.2021

30 lipca 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą nie będą przygotowywane regionalne mapy potrzeb zdrowotnych, a uprawnienia do tworzenia map przejęte zostaną przez ministra zdrowia.

Zgodnie z przepisami ustawy minister będzie opracowywał, ustalał i aktualizował mapę potrzeb zdrowotnych, w celu identyfikacji priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienia zrównoważonego i skoordynowanego wydatkowania środków publicznych.

Mapa będzie obejmować analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego, udostępniane na dedykowanej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego. Będzie także zawierać wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na terytorium całej Polski oraz na terenie województw.

Mapa ustalana będzie na 5 lat. W zakresie kierunków działań dotyczących województw minister będzie współpracował z wojewodami. Nie będzie już obowiązku ustanawiania dla danego województwa priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Ustawa rezygnuje także z ustalania priorytetów zdrowotnych przez ministra zdrowia w formie rozporządzenia. 

Czytaj także: Powstał zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej>>>

Minister będzie opracowywał, ustalał, monitorował i aktualizował krajowy plan transformacji uwzględniający rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia, który ma obejmować: potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagające podjęcia działań koordynowanych na poziomie ponadregionalnym, działania wymagające koordynowania na poziomie ponadregionalnym, planowany rok lub lata, w których działania te będą realizowane, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, szacunkowe koszty tych działań, oczekiwane rezultaty wynikające z ich realizacji oraz wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

Plan transformacji będzie opiniowany przez Radę Dialogu Społecznego, prezesa NFZ, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, konsultantów krajowych w ochronie zdrowia, dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii oraz dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii. Krajowy plan będzie ogłaszany w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra. 

Analogiczne do regulacji dotyczących ministra zdrowia zobowiązano wojewodów do ustalania wojewódzkich planów transformacji, zgodnych z planem krajowym. Przewidziano także powołanie nowych (w zakresie zadań i składu) wojewódzkich rad do spraw potrzeb zdrowotnych, których celem będzie opracowywanie projektu, monitorowanie i aktualizacja wojewódzkich planów transformacji.

Dotychczasowe wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych zostają zniesione. Projekt wojewódzkiego planu transformacji wojewoda będzie przekazywał do zaopiniowania marszałkowi województwa, konwentowi powiatów danego województwa, wojewódzkim konsultantom w ochronie zdrowia, prezesowi NFZ oraz wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. Projekt wojewódzkiego planu oceniać i zatwierdzać będzie minister zdrowia.

Ustawa przewiduje także powiązanie finansowania inwestycji ze środków publicznych z potrzebami wskazanymi w mapie potrzeb i planach transformacji.

Regulacja ogranicza dotychczasowe uprawnienia dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ i przekazuje je prezesowi Funduszu. 

Ustawa z 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 15 lipca 2021 roku (poz. 1292).

Link do ustawy>>>

Przeczytaj teraz

Powstał zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.07.2021

Minister zdrowia powołał zarządzeniem z 8 lipca 2021 roku zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Zespół ma być organem pomocniczym resortu zdrowia.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, zmian w zakresie finansowania świadczeń POZ oraz mechanizmu dotyczącego ustalania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich.

Zespół ma przedstawić propozycje rozwiązań w tych zakresach najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku.

Czytaj także: Szpitale będą przyjmować pacjentów z POZ >>>

Przewodniczącym zespołu jest dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, zastępcami: dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych oraz Tomasz Zieliński, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Poza tym w skład zespołu wchodzą: dr n. med. Jerzy Friediger – członek Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej, Jacek Krajewski – prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Beata Ostrzycka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w NFZ, Andrzej Zakrzewski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Członkiem zespołu jest także przedstawiciel prywatnego podmiotu leczniczego – Paweł Żuk – prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. Z o.o. z Siedlec.

Zarządzenie ministra zdrowia z 8 lipca 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Szpital w Olkuszu kupi nowy sprzęt diagnostyczny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.07.2021

Nowy Szpital w Olkuszu otrzymał 3,5 mln zł na zakup rezonansu magnetycznego oraz nowoczesnego RTG z ramieniem C. Środki na nowy sprzęt pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Symboliczny czek przekazał szpitalowi Jacek Osuch, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Zakup specjalistycznego sprzętu znacznie zwiększy możliwości diagnostyczno-lecznicze szpitala w Olkuszu. Ramię C znajdzie zastosowanie na bloku operacyjnym i będzie służyło przede wszystkim podczas operacji ortopedycznych. Z kolei, dzięki utworzeniu pracowni rezonansu magnetycznego mieszkańcy Olkusza nie będą musieli jeździć do innych placówek, ponieważ badania będą dostępne na miejscu w szpitalu.

Czytaj także: Świebodzin: szpital doceniony za walkę z epidemią>>>

Nowy Szpital w Olkuszu prowadzi 12 oddziałów, 30 poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne, pracownię fizjoterapii.

Jest jednym z 10-ciu szpitali powiatowych zarządzanych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. Szpitale te zlokalizowane są na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Kraków: Centrum Medicina zainteresowane dzierżawą budynku poszpitalnego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.07.2021

Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Medicina Sp. z o.o. z Krakowa złożyło ofertę dotyczącą dzierżawy budynku dawnego szpitala uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika 21. Przetarg ogłosiła Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Oferta Centrum Medicina była jedyną ofertą złożoną w tym przetargu.

W budynku mieściła się wcześniej II Katedra Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przetargu określono wymóg, że budynek musi być przeznaczony na działalność leczniczą. Całkowita powierzchnia dwukondygnacyjnego budynku to  2.955,62 mkw. Budynek jest obiektem zabytkowym.

Czytaj także: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.>>>

Wysokość wpłaconego wadium to 120 tys. zł. Wysokość minimalnego czynszu dzierżawnego określono na 100 tys. zł. netto miesięcznie.

Umowa najmu zostanie podpisana na 15 lat, z przedłużeniem na czas określony.

Jednym z kryteriów wyboru oferentów w przetargu było prowadzenie szpitala na terenie Krakowa od co najmniej 10-ciu lat.

Miasto kupiło od Szpitala Uniwersyteckiego 9 hektarów terenu z zabytkowymi gmachami szpitalnymi, przy ulicy Kopernika, gdy część z oddziałów i klinik przeniosła się do nowego szpitala  w Prokocimiu.

Czytaj także: Lekarze udziałowcami Centrum Medycznego Enel-Med>>>

Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Medicina działa od 1989 roku i jest najstarszym prywatnym podmiotem leczniczym w Krakowie oferującym kompleksową opiekę medyczną dla pacjentów indywidualnych i firm.

Świadczy szeroki zakres procedur ambulatoryjnych oraz szpitalnych (komercyjnie i w ramach umowy z NFZ) w trzech placówkach zlokalizowanych przy ulicy Barskiej 12, Grzegórzeckiej 67C i Rogozińskiego 5.

Przeczytaj teraz

EMC: Szpital w Katowicach wspiera międzynarodowy projekt SAVE 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2021

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II z Katowic, należący do Grupy EMC, uczestniczy w międzynarodowym projekcie SAVE, który ma na celu chronić seniorów przed przemocą oraz przed nierespektowania ich praw.  

Działanie powstało w ramach programu Erasmus+. Projekt realizuje 6 organizacji z 5 krajów: Polski, Włoch, Finlandii, Portugalii i Cypru. Jego celem jest promowanie wczesnego wykrywania nadużyć jako kluczowego działania w zapobieganiu przemocy i minimalizowaniu ryzyka przyszłych negatywnych skutków zdrowotnych. 

Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności pracowników pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, stworzenie interaktywnego programu szkoleniowego, poszerzanie wiedzy na temat dostępnych narzędzi przesiewowych a także rozwijanie kompetencji trenerów i edukatorów. 

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie www.projectsave.eu>>>

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy społecznej i placówek opieki zdrowotnej, pracujących w opiece środowiskowej, domach pomocy społecznej, ośrodkach zdrowia i szpitalach. Przeznaczony jest także dla trenerów, edukatorów i wykładowców w dziedzinach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej oraz regionalnych decydentów w zakresie spraw społecznych i zdrowotnych. 

Narzędzia przesiewowe stanowią realne wsparcie dla specjalistów w zakresie rozpoznawania i oceny przemocy oraz zaniedbania osób starszych, jednak ich stosowanie jest nadal rzadkością w całej Unii Europejskiej. 

Czytaj także: Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią>>>

Partnerstwo będzie działać na rzecz przyjęcia praktyk przesiewowych w krajach partnerskich, mając na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat narzędzi przesiewowych i ich przydatności w identyfikacji przemocy wobec osób starszych w instytucjach opieki społecznej i zdrowotnej.

W ramach projektu rozwijane będą umiejętności pracowników opieki społecznej i zdrowotnej potrzebne do identyfikowania problemu, interweniowania i udzielania wsparcia, a także zgłaszania przypadków przemocy wobec osób starszych do odpowiednich służb. 

Rozwój kompetencji edukatorów będzie się odbywał poprzez przekazywanie pracownikom wiedzy na temat tego, jak radzić sobie z przemocą wobec osób starszych, poprzez udzielanie wsparcia i mentoring. 

Stworzony zostanie interaktywny program szkoleniowy, wspierający aktywne i innowacyjne nauczanie w zakresie identyfikacji przemocy wobec osób starszych i przeprowadzania interwencji, który kierowany będzie do edukatorów, trenerów i pracowników sektora opieki społecznej i zdrowotnej.

Szpital Geriatryczny w Katowicach prowadzi oddziały – geriatrii oraz rehabilitacji geriatrycznej i neuropsychologicznej, kilkanaście poradni specjalistycznych i pracownie diagnostyczne.

Grupa EMC prowadzi działalność na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Prowadzi między innymi szpitale w Piasecznie, w Kwidzynie, Ozimku, Wrocławiu, Lubiniu czy Poznaniu (Szpital Certus), a także kilkanaście przychodni. 

Czytaj także: EMC chce kupić Centrum Medyczne Practimed>>>

Przeczytaj teraz

Nowe punkty pobrań Vitalabo 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2021

Laboratoria Medyczne Vitalabo od 1 lipca 2021 roku prowadzą dwa nowe punkty pobrań, zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim. Punkty działają w Rypinie oraz w Przysieku (powiat toruński). 

Punkt w Rypinie zlokalizowany jest przy ulicy Nowy Rynek 34D, natomiast placówka w Przysieku – przy ulicy Wspólnej 6.  

W czerwcu 2021 powstał także nowy punkt pobrań Vitalabo zlokalizowany w Grudziądzu oraz punkt pobrań na lotnisku w Bydgoszczy, który oferuje testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2. 

Czytaj także: Alab Laboratoria łączą się ze spółkami zależnymi >>>

Punkty pobrań Vitalabo działają w kilkudziesięciu miejscowościach, na terenie pięciu województw – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.  

Vitalabo prowadzi także 8 laboratoriów diagnostycznych, które zlokalizowane są w Bydgoszczy, w Toruniu, w Koszalinie, w Chodzieży, w Grudziądzu, we Włocławku, w Brodnicy i w Lipinie.   

Laboratoria Medyczne Vitalabo powstały w 2003 roku. Wykonują badania dla szpitali, ośrodków zdrowia, indywidualnych praktyk lekarskich, stacji dializ oraz innych laboratoriów, a także firm. 

Przeczytaj teraz

Częstochowa: szpital Nu-Med zawiesił działalność

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2021

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu-Med z Częstochowy od 1 lipca 2021 roku zawiesił działalność. Decyzję tę uzasadnia brakiem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na chirurgię onkologiczną i onkologię kliniczną. 

Kontrakt na świadczenia w tym zakresie umożliwiłby między innymi wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie onkologii oraz prowadzenie programów lekowych w zakresie chemioterapii. Szpital jest przygotowany do oferowania tego typu świadczeń. 

Szpital poinformował dotychczasowych pacjentów, że mogą oni kontynuować leczenie w innych placówkach, oferujących świadczenia w ramach NFZ.

Czytaj także: W Łodzi powstało nowe centrum Medicover Stomatologia>>>

Nu-Med prowadzi także Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Tomaszowe Mazowieckim, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach, Centrum Terapii i Usprawniania w Elblągu oraz Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu. 

Placówki oferują kompleksowe świadczenia w zakresie onkologii. Pacjenci mają w jednym miejscu dostęp do poradni onkologicznej, diagnostyki, zabiegów chirurgii onkologicznej, chemioterapii i radioterapii. Ośrodki wyposażone są w sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny (MR), tomograf komputerowy (CT), PET-CT, USG, RTG. 

Ośrodki te ściśle współpracują ze szpitalami publicznymi. Oferują świadczenia finansowane przez NFZ a także komercyjne. 

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2021

1 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obsługi pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Mówi ono o przypisywaniu pacjentów do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także o przeprowadzaniu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych.   

Do tego celu służy system zarządzający obsługą pacjentów w SOR czyli TOPSOR, który umożliwia bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, z uwzględnieniem trybu pilności przyjęcia, określonego na podstawie stanu zdrowia ocenionego w procesie segregacji medycznej.   

TOPSOR umożliwi określenie czasu pobytu pacjenta w SOR od momentu jego dotarcia na oddział do czasu wypisania.  

Zgodnie z rozporządzeniem osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które przybyły do SOR we własnym zakresie, będą pobierały z automatu bilet z oznaczeniem numeru w kolejce do rejestracji. Rejestracja ta będzie się odbywała w kolejności zgłoszeń.

Czytaj także: Nowe technologie rewolucjonizują opiekę zdrowotną >>>

Liczba osób oczekujących na udzielenie pomocy medycznej w SOR oraz przybliżony czas oczekiwania będą podawane na wyświetlaczach zbiorczych umieszczonych w strefach oczekiwania i aktualizowane co najmniej co 10 minut.

Rozporządzenie przewiduje rejestrację czasu przybycia pacjenta do SOR, odnotowanego jako czas pobrania w automacie biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru, całościowe i częściowe pomiary czasu pobytu pacjenta w SOR, pomiar i prezentację średnich czasów oczekiwania pacjenta, pomiar i prezentację indywidualnych czasów oczekiwania oraz przechowywanie zgromadzonych danych, możliwość przeprowadzania segregacji medycznej za pomocą Karty Segregacji Medycznej (KSM). 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 czerwca 2021 roku (poz. 1182). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2021

2 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Zgodnie z rozporządzeniem w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia określa się koszty wynagrodzeń, w tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są zależne od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach, czyli od liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu, wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, a także ryzyk zdrowotnych odpowiadających danym grupom ubezpieczonych, w zakresie danych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia – czyli parametrów, według których następuje podział środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ. 

Czytaj także: Pracodawcy RP: ochrona zdrowia powinna być na pierwszym miejscu w KPO>>>

Projekt włącza do finansowania z planu finansowego centrali NFZ koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Rozporządzenie weszło w życie 2 lipca 2021 roku, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2021. 

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Imicare: nowe placówki i nowa oferta świadczeń

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2021

Centrum Medyczne Imicare z Krakowa otworzyło dwie nowe placówki, Imicare Prestige, zlokalizowane w Krakowie i w Warszawie. Placówki oferują między innymi świadczenia w zakresie medycyny estetycznej. 

Nowa placówka w Krakowie mieści się przy ulicy Wrocławskiej 43A/57, a w Warszawie – przy ulicy Puławskiej 41 lok 1/15.  

Przychodnie oferują szeroki zakres zabiegów w zakresie medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, a także konsultacje specjalistyczne w zakresie kardiologii, neurologii czy angiologii, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz diagnostykę laboratoryjną i badania USG. 

W planach jest otwarcie punktów szczepień przeciw Covid-19 oraz szczepień w ramach medycyny podróży. 

Czytaj także: W Łodzi powstało nowe centrum Medicover Stomatologia>>>

Centrum Medyczne Imicare od roku zajmuje nową siedzibę, zlokalizowaną w Krakowie przy ulicy Zabłocie 25 (lokal 4).  

Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne (laboratoryjne, genetyczne, USG).  Można tutaj skorzystać z porad dietetycznych, psychologicznych oraz z zabiegów rehabilitacyjnych. 

W placówce działają poradnie – medycyny pracy, medycyny sportowej, medycyny funkcjonalnej. 

Usługi Centrum Medycznego Imicare, poza świadczenia POZ, są komercyjne. Oferowane są pakiety medyczne i abonamenty. Placówka realizuje świadczenia dla osób posiadających prywatne ubezpieczenia zdrowotne. 

Centrum Medyczne Imicare powstało w roku 2014. 

Placówkę prowadzi Instytut Medycyny Innowacyjnej sp. z o.o., której prezesem jest Mieczysław Pasowicz, dr hab. n. med., specjalista w zakresie kardiologii, radiodiagnostyki i chorób wewnętrznych, profesor krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Czytaj także: Grupa Lux Med przejmuje HIFU Clinic >>>

Przeczytaj teraz

Świebodzin: szpital doceniony za walkę z epidemią

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2021

Ratownictwo medyczne przy Nowym Szpitalu w Świebodzinie otrzymało nowoczesny ambulans, który zastąpi używaną karetkę typu S. Oficjalnie przekazał auto zespołom ratownictwa medycznego wojewoda lubuski, który podziękował placówce za współpracę przy zwalczaniu epidemii. 

– Cieszę się, że do szpitala w Świebodzinie trafia nowa karetka. Jednym, z kryteriów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu decyzji o jej zakupie była ilość wyjazdów oraz położenie Świebodzina obok drogi S3 i autostrady. Mam nadzieję, że nowy pojazd pozwoli na jeszcze lepsze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom – mówił wojewoda lubuski, Władysław Dajczak w czasie uroczystości.  

Wojewoda podziękował również samorządowcom, kierownictwu szpitala i medykom za dobrą współpracę przy zwalczaniu epidemii i gotowość do pracy, jaką wykazali w tym czasie. 

– Cieszę, że mogliśmy skorzystać z możliwości doposażenia zespołów ratowniczych w nowoczesne auto, że będzie ono służyło mieszkańcom powiatu świebodzińskiego i wspierało nasz personel w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów – mówił Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital Holding S.A. Prezes Szulwiński podziękował personelowi medycznemu za oddanie. a wojewodzie lubuskiemu za dużą otwartość i zaufanie i zadeklarował wsparcie w każdej sytuacji, gdzie będzie konieczne zaangażowanie szpitali GNS. 

Czytaj także: NFZ rozwiąże umowę z przychodniami, która udzielają za dużo teleporad>>>

Nowocześnie wyposażony VW Crafter ma na pokładzie wysokiej klasy sprzęt niezbędny przy prowadzeniu akcji ratowniczych: defibrylator Lifepack 15 z możliwością teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej oraz pompę infuzyjną, ssak automatyczny, nowoczesny respirator transportowy Parapac 310+ z możliwością wentylacji CPAP – szczególnie istotne u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. 

Zakup ambulansu został sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość pojazdu to około 500 tys. zł. Z tego samego projektu ratownictwo otrzymało również środki ochrony osobistej. 

W ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego powiat świebodziński zabezpieczają obecnie 4 zespoły ratownictwa medycznego. Dwa ambulanse stacjonują w Świebodzinie; po jednym w Zbąszynku i Łagowie. 

Kilka dni temu ratownictwo medyczne Grupy Nowy Szpital Holding S.A. w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało cztery nowe karetki, które zabezpieczają rejony operacyjne w Świeciu, Osiu, Wąbrzeźnie i Kcyni.

Czytaj na ten temat: Nowe karetki dla Grupy Nowy Szpital>>> 

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal