Prawie 300 tysięcy badań w pracowniach Voxel

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.11.2021

Spółki z Grupy Voxel, zajmujące się usługami medycznymi i sprzedażą radiofarmaceutyków, w okresie 9 miesięcy 2021 roku wykonały łącznie prawie 292 tysięcy badań. W analogicznym okresie roku 2020 były to 224 tysiące badań. Nastąpił wzrost liczby badań o 33 procent. 

Liczba badań w zakresie diagnostyki obrazowej (badania TK, MR i PET-TK), które generują główne przychody ze sprzedaży Grupy, wyniosła prawie 238 tysięcy, podczas gdy w okresie 9 miesięcy 2020 roku – ponad 178 tysięcy, wzrost liczby tych badań wyniósł 31 procent. 

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży badań TK, MR i PET w Voxel w okresie 9 miesięcy 2021 roku wzrosły o 31 procent w porównaniu do roku 2020 i o 21 procent w porównaniu do roku 2019. 

W okresie 9 miesięcy 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Voxel wyniosły 313,4 milionów złotych i wzrosły o 123,6 milionów złotych, czyli o 65 procent w porównaniu do 9 miesięcy roku 2020. 

Czytaj także: Przejęcie Betamed – nowy etap w rozwoju Air Liquide >>>

Wzrost przychodów zanotowały wszystkie spółki Grupy – Alteris (wzrost o 87 procent), Vito-Med, spółka oferująca świadczenia szpitalne oraz w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w tym testy w kierunku Covid-19 (o 204 procent), Voxel (wzrost o 34 procent), Rezonans Powiśle (o 39 procent), Scanix (o 21 procent) oraz Exira (o 23 procent). 

Zysk netto Grupy za 9 miesięcy roku 2021 miał wartość 47 469,9 tysięcy złotych, rok wcześniej wynosił 14 159,6 tysięcy złotych.  

30 września 2021 roku Voxel prowadził (samodzielnie i w ramach współpracy) 15 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał prawie 70,9 tysięcy badań w ciągu 9 miesięcy roku 2021 roku, 21 pracowni rezonansu magnetycznego (prawie 109,7 tysięcy badań), 8 pracowni PET-TK (ponad 10,3 tysięcy badań) oraz 4 pracownie SPECT (prawie 8,4 tysięcy procedur). 

Voxel zajmuje się także sprzedażą radiofarmaceutyków. 

Przeczytaj teraz

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.11.2021

9 grudnia 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jej celem jest między innymi dostosowanie przepisów do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.  

Przepisy zawarte w nowelizacji sprawią, że zachowane zostaną uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych na zasadach analogicznych do obowiązujących w ramach unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

Ustawa wprowadza także zmiany w innych przepisach. Zmiana w ustawie Prawo farmaceutyczne rozszerza katalog produktów leczniczych o niektóre szczepionki (z wyłączeniem szczepionek stosowanych do szczepień obowiązkowych oraz zalecanych), w stosunku do których prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może, w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia publicznego, gdy występują poważne trudności w zakresie dostępności produktu leczniczego, wyrazić czasową zgodę na odstąpienie od umieszczania na opakowaniu i ulotce niektórych danych szczególnych lub sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim w całości lub części. 

Grupa osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych została rozszerzona o ratowników medycznych. Poza tym badanie kwalifikacyjne osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie będzie mógł przeprowadzić również felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali forum opieki długoterminowej >>>

W przypadku szczepienia przeciw grypie osoby dorosłej ustawa umożliwi jego wykonanie przez lekarza dentystę, farmaceutę, fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego posiadającego wymagane kwalifikacje. 

W ustawie o działalności leczniczej wprowadzono zmianę, na podstawie której, członkom zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy za każdą godzinę pracy będzie przysługiwał dodatek w wysokości 30 procent stawki godzinowej.  

W zmianach do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano regulacje, na podstawie których wprowadzone zostały szczególne zasady rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązań powstałych w określonych w ustawie terminach w roku 2020 i 2021. 

Wynikają one z kwot wypłaconych w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących leczenia uzdrowiskowego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji, świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (w warunkach stacjonarnych) oraz świadczeń kontraktowanych odrębnie. 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 24 listopada 2021 roku (poz. 2120). 

Wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie 25 listopada 2021, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 lub od 1 października 2021. 

Link do ustawy>>> 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie kredytów na studia medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.11.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne. Określa on terminy i sposób składania wniosków o kredyt, termin zawarcia umowy o kredyt oraz tryb wypłaty i spłaty kredytu. 

Określono także sposób umarzania kredytu przez ministra zdrowia oraz sposób dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom.  

O kredyt będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności. Wnioski będą mogły być składane w terminie 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia, w dwóch terminach w danych roku.

Czytaj także: W HIFU Clinic kompleksowo dbamy o zdrowie mężczyzn>>>

W celu bieżącego monitorowania efektów tego rozwiązania legislacyjnego Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał ministrowi zdrowia informacje o liczbie zawartych umów dotyczących kredytu na studia medyczne.  

Umorzenie kredytu będzie możliwe w zależności od indywidulanej sytuacji, w jakiej znalazł się student. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 26 listopada 2021. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Certyfikaty dla laboratorium Warsaw Genomics

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.11.2021

Warszawskie laboratorium Warsaw Genomics otrzymało trzy certyfikaty w zakresie diagnostyki w kierunku wirusa Sars-CoV-2. Porównania międzylaboratoryjne, monitorujące jakość wykonywanych badań, są częścią procesu rozwoju oraz doskonalenia wykorzystywanych metod badawczych. 

Uzyskane przez firmę certyfikaty to: certyfikat INSTAND Sars-CoV-2 (Ab) dotyczący spełnienia wymagań związanych z oznaczaniem przeciwciał przeciwko Sars-CoV-2 testem ELISA, certyfikat QCMD 2021 Sars-CoV-2 Antigen Testing EQA Pilot Study  w zakresie testów antygenowych badających obecność Sars-CoV-2 w badanej próbce oraz Certyfikat QCMD 2021 Sars-CoV-2 EQA Programme  w zakresie testów RT-PCR na obecność Sars-CoV-2. 

Zespół Warsaw Genomics tworzą lekarze i naukowcy, których celem jest stworzenie testów genetycznych, dzięki którym można znaleźć w genomie człowieka błędy odpowiedzialne za powstawanie chorób. 

Czytaj także: Projekt Diagnostyki w konkursie Kongres Dobrych Praktyk >>>

Laboratorium wykonuje także testy w kierunku Sars-CoV-2, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.  

Firmę prowadzi Warsaw Genomics sp. z o.o. sp. k., zarząd spółki z o.o. tworzą – dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyk, prezes zarządu, oraz prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski, lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk, członek zarządu, współzałożyciele i właściciele. 

Siedziba spółki znajduje się w Warszawie przy ulicy Kiwerskiej 33A. 

Przeczytaj teraz

Udogodnienia dla pacjentów w Radomskim Centrum Onkologii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.11.2021

Pacjenci poddawani chemioterapii w Radomskim Centrum Onkologii, będą mogli skorzystać ze specjalnych czepków, chroniących ich włosy przed szkodliwym wpływem leków niszczących komórki nowotworowe. Szpital otrzymał aparat Paxman w darowiźnie od jednej z pacjentek RCO.  

– Aparat składa się z urządzenia pompującego płyn chłodniczy oraz połączonego z nim czepka, który zakładany jest na głowę pacjenta na 30 minut przed rozpoczęciem podawania chemii i zdejmowany około 1.5 godziny po jej zakończeniu. Urządzenie schładza płyn wewnątrz czepka do temperatury -5 st. C, co zwęża naczynia krwionośne i dzięki temu chemioterapeutyki wolnej docierają do mieszków włosowych, czyli są dla nich mniej szkodliwe. Czepek należy stosować już od podania pierwszej dawki chemioterapii kontynuując przez cały czas jej trwania. Skuteczność działania jest na poziomie od 50 do 85 procent – wyjaśnił Szymon Czopek, menager sprzedaży dystrybucyjnej EN-MED. 

Od wielu lat takie urządzenia wspomagają terapię kobiet w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.  

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

– Bardzo cieszymy się, że nasi pacjenci też będą mogli korzystać z tego urządzenia. Szczególnie dla kobiet włosy to ważny element wyglądu, to atrybut kobiecości. Ich utrata ma negatywny wpływ na życie zarówno zawodowe jak i towarzyskie, powoduje pogorszenie nastroju. A takie odczucia mogą wpływać na skuteczność leczenia. Dlatego cieszymy się, że również w tym aspekcie możemy pomóc naszym pacjentom – dodaje Magdalena Sygocka, pielęgniarka koordynująca oddział onkologii. 

Urządzenie, które otrzymała placówka, umożliwia prowadzenie terapii u dwóch pacjentów jednocześnie. O tym, kto może skorzystać z metody pomocniczej utrzymania włosów decyduje lekarz prowadzący, który ustala rodzaj chemioterapii. 

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku. Zajmuje się leczeniem między innymi nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotworów płuc i mózgu.   

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.   

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.  

Przeczytaj teraz

NIK: pacjenci ciągle zbyt długo czekają na endoprotezoplastykę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.11.2021

Pomimo że sytuacja pacjentów oczekujących na endoprotezoplastykę stawu biodrowego lub kolanowego w ostatnich latach poprawiła się, czas oczekiwania na zabiegi ciągle jest zbyt długi w odniesieniu do wskaźników zalecanych przez ekspertów – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. 

W roku 2019 zamiast trzech do sześciu miesięcy pacjenci czekali prawie 18 miesięcy na wszczepienie stawu biodrowego i nawet 22 miesiące w przypadku stawu kolanowego.  

Pomimo działań NFZ wciąż nie udaje się osiągnąć rekomendowanego przez ekspertów czasu oczekiwania na endoprotezoplastykę, który powinien wynosić od trzech do sześciu miesięcy. 

W latach 2018 – 2020 całkowity czas leczenia dla 82 procent pacjentów z wszczepionym stawem biodrowym oraz 91 procent z kolanowym przekraczał rekomendowany czas jednego roku. Całkowity czas leczenia dla 193 pacjentów, których dokumentacja umożliwiła jego ustalenie, wynosił od trzech do 155 miesięcy. Wśród nich były 123 osoby z endoprotezoplastyką stawu biodrowego oraz 70 osób z endoprotezoplastyką stawu kolanowego. NIK ustaliła dla tej grupy także przekroczenia czasu oczekiwania na poszczególne etapy leczenia. 

Liczba osób oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyki systematycznie się zmniejsza. W 2019 roku na zabiegi oczekiwało łącznie 202 tysięcy pacjentów, o 11 procent mniej niż w 2017 roku. Najwięcej osób oczekiwało w województwie śląskim, a najmniej w województwie podlaskim.  W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego w latach 2018-2019 liczba oczekujących pacjentów wzrosła w trzech województwach – lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim.  

W latach 2018-2019 zwiększyła się ogólna dostępność do świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych. Liczba oczekujących zmniejszyła się i skróceniu uległ czas oczekiwania, choć w 2019 roku wynosił niemal 15 miesięcy. W tym czasie dostępność do rehabilitacji na oddziale dziennym pogorszyła się. Skontrolowane podmioty nie przywiązywały należytej wagi do zapewnienia pacjentom rehabilitacji leczniczej po wypisie ze szpitala, ich działania ograniczały się do wystawienia skierowania na takie świadczenie.  

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

W większości placówek leczniczych nie prowadzono nawet statystyk pacjentów, którzy po wykonanym zabiegu kontynuowali u nich leczenie w ramach rehabilitacji. Pacjenci po tych zabiegach musieli oczekiwać na te świadczenia na zasadach ogólnych, czyli wpisywać się na listy oczekujących jako nowi pacjenci, a nie kontynuujący leczenie. W efekcie nie zawsze mogli z nich skorzystać w zalecanym terminie, od sześciu tygodni do trzech miesięcy po wykonaniu endoprotezoplastyki.  

Dlatego NIK rekomenduje podjęcie działań przez resort zdrowia w celu zakwalifikowania kompleksowej, koordynowanej opieki dla endoprotezoplastyki jako świadczeń gwarantowanych. 

Pandemia Covid – 19 wpłynęła na zmniejszenie liczby zgłaszających się pacjentów, a tym samym na skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Problem jednak narasta i wymaga interwencji Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż niewykonane zabiegi będą kumulować się w następnych latach – alarmuje NIK. 

W 2020 roku liczba zabiegów zmniejszyła się o 26 procent.  Część ograniczeń wynikała bezpośrednio z wprowadzanych przepisów, a część z zaleceń wydawanych przez Fundusz. Zalecenia Funduszu dotyczyły między innymi ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń oraz wstrzymania planowych zabiegów endoprotezoplastyki dużych stawów. 

Zwyrodnienie stawów zostało uznane przez WHO za chorobę cywilizacyjną. Szacuje się, że co trzeci z seniorów będzie wymagał przeprowadzenia zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego. W Polsce systematycznie wzrasta liczba zrealizowanych endoprotezoplastyk. W przypadku stawu kolanowego z 4072 w roku 2005 do 27 653 w 2017, a stawu biodrowego z 26 091 do 56 688. W 2018 roku w całym kraju wykonano 56 983 endoprotezoplastyk stawu biodrowego oraz 29 950 endoprotezoplastyk stawu kolanowego. 

Chirurgiczne wszczepienie endoprotezy wymaga także natychmiastowego wdrożenia programu usprawniającego. Prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja po zabiegu jest niezbędna do odzyskania sprawności pozwalającej na powrót do pełni zdrowia. Zgodnie z zaleceniami specjalistów, najlepiej, aby tuż po wypisaniu z oddziału zabiegowego pacjent udał się na rehabilitację stacjonarną. 

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

W celu osiągnięcia dobrego stanu zdrowia w jak najkrótszym czasie powinno wdrażać się programy zintegrowanej opieki okołooperacyjnej dla dorosłych po endoprotezoplastyce. Inną zaletą takich programów jest zmniejszenie kosztów ponoszonych zarówno przez pacjenta, jak NFZ i ZUS, a także lepsze wykorzystanie zasobów bez utraty jakości opieki i satysfakcji pacjentów.  

Ważnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest również fakt, że najliczniejszą grupą pacjentów, u których wykonuje się te zabiegi, są osoby w wieku 50-69 lat (49 procent w przypadku stawu biodrowego i 53 procent – kolanowego). Są to w większości osoby czynne zawodowo, dlatego konieczne jest zapewnienie szybkiej i sprawnej opieki umożliwiającej im powrót do pracy. 

Kontrola NIK objęła działalność centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz sześciu oddziałów terenowych, a także 11 szpitali na terenie sześciu województw w latach 2018 – 2020. 

Szczegółowy raport NIK znajduje się tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Program Profilaktyka 40 PLUS zostanie przedłużony

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.11.2021

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia program Profilaktyka 40 PLUS zostanie przedłużony o 6 miesięcy, do 30 czerwca 2022 roku. Termin, w którym NFZ dokona oceny programu, wydłużono do 30 września 2022. 

Dodano także w załączniku dotyczącym warunków organizacji i realizacji programu do obecnego personelu medycznego oprócz lekarza, felczera i pielęgniarki także położną, diagnostę laboratoryjnego oraz ratownika medycznego, jako osoby uprawnione do wykonywania zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. 

Czytaj także: Enel-Med dołącza do narodowego programu Profilaktyka 40 Plus>>>

Projekt proponuje także rezygnację z oceny miarowości rytmu serca, która obecnie jest w pakiecie badań diagnostycznych. Jest to wynik dyskusji przeprowadzonej z lekarzami praktykami (głównie lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej), którzy wskazali, że wprowadzenie samego pomiaru miarowości rytmu serca jest niezasadne, gdyż aby oznaczyć prawidłowo miarowość rytmu serca, trzeba przeprowadzić badanie EKG lub Holter-EKG – co w laboratorium analitycznym jest trudne do zrealizowania.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 listopada 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 25 listopada 2021 roku. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia szpitalnego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.11.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, skierowany do konsultacji, wprowadza rozwiązania, które pozwolą na objęcie finansowaniem ze środków NFZ zakupu endoprotez dla dzieci chorych na nowotwory kości oraz monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrych białaczkach u dzieci. 

Zarówno leczenie oszczędzające – w tym endoprotezoplastyka jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej (MRD) jest obecnie standardem postępowania na świecie w przypadku leczenia dzieci z nowotworami kości i ostrymi białaczkami. 

Projekt rozporządzenia dodaje do obowiązujących przepisów kody rozpoznań C40 i C41, które umożliwią poprawne oznaczenie problemów zdrowotnych oraz poprawną kwalifikację do świadczenia: „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia”. 

Dodaje także do wykazu świadczeń – „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia” oraz „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci”. 

Czytaj także: Szpital Św. Elżbiety wspiera akcję Movember >>>

Zarówno zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej początkowo były finansowane z budżetu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych a od lutego 2020 roku są finansowane z budżetu Narodowej Strategii Onkologicznej.  

Ponieważ finansowanie to kończy się 31 grudnia 2021 roku, konieczne jest wyodrębnienie tych świadczeń w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego od 1 stycznia 2022 roku w celu zachowania ciągłości ich udzielania i objęcia finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Ponieważ u dzieci trwa proces wzrostu kości wymagane jest stosowanie specjalnych endoprotez, które należy co pewien czas wydłużać. Wiąże się to z dodatkowymi procedurami medycznymi w porównaniu do endoprotez stosowanych u dorosłych. U pacjentów do ukończenia 18. roku życia konieczne jest stosowanie specjalnych endoprotez, w tym także tzw. rosnących, umożliwiających bezinwazyjne wydłużenie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta, za pomocą pola elektromagnetycznego oraz wydłużalnych mechanicznie. 

Implant jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku nietypowego zakresu resekcji kości, wieku lub lokalizacji guza, implementowane endoprotezy są wykonywane na specjalne zamówienie, w tym również wytwarzane za pomocą techniki 3D. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 listopada 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.11.2021

Pod koniec listopada 2021 nastąpi otwarcie nowej placówki Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina-Jeziornej. Placówka będzie się mieścić w warszawskiej dzielnicy Wola, przy ulicy Wolność 3A, lokal D. 

Nowa placówka będzie oferowała świadczenia w zakresie fizjoterapii – konsultacje fizjoterapeutyczne (badanie układu ruchu pod kątem codziennej aktywności i profilaktyki urazów), konsultacje fizjoterapeutyczne w zakresie uroginekologii, analizę składu masy ciała, a także zabiegi, między innymi  zabieg NDIBA ACTIV wykorzystywany w uroginekologii oraz medycynie estetycznej, wspomagający regenerację skóry twarzy, stawów i mięśni. 

Dostępne będą tutaj także badania funkcjonalne z wykorzystaniem metody FMS oraz badania stawów skroniowo-żuchwowych 

Główna siedziba Centrum Kompleksowej Rehabilitacji zlokalizowana jest w Konstancinie-Jeziornej, gdzie funkcjonuje przychodnia, szpital oraz sanatorium uzdrowiskowe. CKR prowadzi także filie w Warszawie: CKR Centrum przy ulicy Gałczyńskiego, CKR Praga Południe przy ulicy Majdańskiej i CKR Ursynów przy ulicy Surowieckiego oraz we Wrocławiu przy ulicy Krasińskiego. 

Od kwietnia 2021 w filii CKR w Zielonce pod Warszawą działa studio treningowe pod marka CKR Sport. 

Czytaj także: Medicover z dwoma nowymi klubami Calypso Fitness w Łodzi >>>

Przeczytaj teraz

Nowa pracownia spółki Radiologica

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.11.2021

Spółka Radiologica, prowadząca sieć pracowni diagnostycznych, otworzyła nową placówkę w Białymstoku. Pracownia oferuje badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta, przy ulicy Mickiewicza 25. 

Radiologica prowadzi w Warszawie pracownię przy ulicy Fort Wola (Radiologica Wola), oferującą badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, przy ulicy Wiertniczej (Radiologica Wilanów), która oferuje badania rezonansu magnetycznego (otwarty system MR) oraz przy ulicy Mrówczej (Radiologica Wawer), która oferuje badania rezonansu magnetycznego. 

Radiologica prowadzi także pracownię w Augustowie przy ulicy Szpitalnej 12 (Radiologica Augustów), która oferuje badania rezonansu magnetycznego.  

Radiologica została założona w 1998 roku.  (spółka z o.o. została zarejestrowana w roku 2003).  Zarząd spółki tworzą: Marian Ołdak i Bartłomiej Suska. 

Czytaj także: Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka>>>

Przeczytaj teraz

Szpital na Klinach nagrodzony w konkursie International Hospital Federation

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.11.2021

10 listopada 2021 roku w Barcelonie, podczas 44. Światowego Kongresu Szpitali, wręczono nagrody dla najlepszych szpitali. Po raz pierwszy w historii nagroda w prestiżowym konkursie organizowanym przez International Hospital Federation (IHF Awards) trafiła do polskiego szpitala.  Szpital na Klinach z Krakowa zdobył III nagrodę w kategorii American College of Healthcare Executives Excellence Award for Leadership and Management.

Kapituła konkursu oceniła aż 250 prac z 38 krajów, polski szpital nagrodzono za projekt polegający na utworzeniu nowej placówki wraz z Centrum Chirurgii Robotycznej i Nowych Technologii oraz ośrodkiem kształcenia i rozwoju umiejętności kadr medycznych.

– To naprawdę piękne zwieńczenie trzyletniej pracy 200-osobowego zespół wybitnych specjalistów. Naszym celem było stworzenie jednego z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie. Dziś możemy powiedzieć, że to osiągnęliśmy. Szpital działa w oparciu o model opieki opartej na wartości dla pacjenta. Dotychczas przyjęliśmy prawie 40 tysięcy pacjentów, 98 procent zabiegów wykonaliśmy z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych, w tym z wykorzystaniem robota da Vinci i innych zaawansowanych technologii – mówi Joanna Szyman prezes zarządu Grupy NEO Hospital, do której należy Szpital na Klinach.

W szpitalu działają centra kompetencji w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym Klinika Leczenia Otyłości, posiadająca akredytację International Bariatric Club – Oxford University.

– Nasza Klinika bierze również udział w programie kontroli jakości administrowanym przez American College of Surgeons (ACS), który pozwala na indywidulaną ocenę korzyści dla każdego pacjenta i przewidywanie wyników operacji bariatrycznych – mówi prof. Tomasz Rogula, chirurg bariatra oraz dyrektor kliniczny w Szpitalu na Klinach.

Czytaj także: Grupa Lux Med wyróżniona za akcję Healthy Cities>>>

Szpital posiada status szpitala klinicznego. Na terenie ośrodka odbywa się kształcenie studentów kierunku lekarskiego oraz praktyki i staże dla kadry medycznej.

Realizowany jest także pierwszy w Polsce program badawczo-rozwojowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej z wykorzystaniem robota da Vinci. Pogram uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W NEO Hospital działa również ośrodek kształcenia lekarzy w zakresie technik małoinwazyjnych, wykorzystujący nowoczesne technologie, w tym wirtualne symulacje i systemy sztucznej inteligencji.

Szpital prowadzi także Living Lab, dzięki któremu twórcy nowych technologii, w tym z obszaru AI, VR, AR mogą je doskonalić z wykorzystaniem informacji zwrotnych od użytkowników.

NEO Hospital jest członkiem Polskiej Federacji Szpitali, przy której zainicjowano Koalicję na rzecz rozwoju robotyki medycznej.

Czytaj także: Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci>>>

Szpital na Klinach posiada oddziały – ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, chirurgii plastycznej, ortopedii, urologii oraz 17 poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną. Działa tutaj Centrum Leczenia Endometriozy i Centrum Leczenia Tarczycy.

W placówce działają dwie sale operacyjne, sala chirurgii jednego dnia oraz trakt porodowy.

Szpital działa przy ulicy Kostrzewskiego 37, przy ulicy Cechowej 12 zlokalizowane są gabinety specjalistyczne.

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii współpracuje ze szpitalem w Wołominie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.11.2021

Radomskie Centrum Onkologii nawiązało współpracę ze szpitalem w Wołominie. W ramach tej współpracy pacjenci ze schorzeniami onkologicznymi leczeni w Wołominie, zostaną objęci kompleksową opieką medyczną Radomskiego Centrum Onkologii w zakresie radioterapii, chemioterapii oraz chirurgii onkologicznej.   

Świadczenia zdrowotne będą udzielane w Radomskim Centrum Onkologii, po skierowaniu pacjenta przez lekarzy z Wołomina. Dzięki nawiązanej współpracy chorzy zyskają łatwiejszy dostęp do diagnostyki i leczenia onkologicznego.  

Pacjenci kierowani do Radomia zostaną objęci indywidualną opieką koordynatora pacjenta onkologicznego, co ułatwi poruszanie się po ścieżce leczenia, organizację transportu czy pobytu w Radomiu oraz skróci czas rozpoczęcia terapii.  

Leczenie oraz diagnostyka pacjentów w Radomskim Centrum Onkologii jest realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Czytaj także: Lux Med: nowe mammografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej >>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.  

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.  

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.  

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

 

Przeczytaj teraz

Spółka PZU Zdrowie zwiększyła przychody

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.11.2021

Przychody spółki PZU Zdrowie po trzech kwartałach 2021 roku  wyniosły prawie 865 mln zł, co oznacza wzrost o 26,3 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.Szczególnie istotny był wzrost przychodów generowanych przez placówki medyczne – o 32,4 procent.

Wzrost (o ponad 21 procent)  dotoczył także przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych. Liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln.

PZU Zdrowie posiada 130 własnych placówek, oferuje także dostęp do 2,2 tysiąca współpracujących partnerów medycznych. Wśród przejętych placówek medycznych jest między innymi sieć pracowni diagnostyki obrazowej Tomma.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie>>>

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

Zysk całej Grupy PZU po trzech kwartałach 2021 przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł ponad dwukrotnie – do 2,4 mld zł. To najwyższa wartość zanotowana w tym okresie od 6 lat. Przypis składki brutto z ubezpieczeń, od początku roku 2021 w ujęciu narastającym wyniósł 18,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 5,5 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

W samym III kwartale roku 2021 składka wyniosła 5,9 mld zł, co również oznacza wzrost o 5,5 procent.

Przeczytaj teraz

Rynek stomatologiczny z perspektywami rozwoju

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.11.2021

Wartość rynku usług stomatologicznych w Polsce, która oznacza wartość sprzedaży usług stomatologii zachowawczej, ortodoncji i protetyki z implantologią, wyniosła w 2020 roku 8,6 mld zł. Wartość ta obejmuje zarówno segment publiczny jak i prywatny. Stanowiło to spadek o 24 procent w stosunku do roku 2020 – wynika z najnowszego raportu PMR.

W ocenie agencji rok 2021 jest dobrym okresem dla tego rynku, na co niewątpliwie wpływa większy popyt na różnego rodzaju usługi, niż to miało miejsce w roku poprzednim.

Rynek usług stomatologicznych w Polsce jest jednym z najszybciej rosnących rynków w Europie, głównie dlatego, że zdominowany jest przez podmioty prywatne.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje liderów rynku dentystycznego w Bielsku-Białej i Katowicach>>>

Restrykcje związane z Covid-19 w Polsce w ubiegłym roku spowodowały konieczność zamknięcia wielu placówek stomatologicznych na co najmniej dwa miesiące. Część placówek działała w tym czasie jedynie w trybie interwencyjnym i ograniczyła przyjmowanie pacjentów do przypadków pilnych.

Jednak niektóre z trendów rozwoju dotyczące rynku stomatologicznego utrzymały się. Takim trendem jest między innymi wzrost popularności wzorców zdrowego i ładnego uzębienia. Równe i piękne zęby stają się jednym z wyznaczników statusu społecznego. Estetyka jest obecnie główną przyczyną noszenia aparatów ortodontycznych.

W 2020 roku trend ten został chwilowo zahamowany przez trwającą pandemię. Jednakże, o jego sile świadczyć mogą zmiany w zachowaniach pacjentów już w pierwszej połowie 2021 roku. W tym czasie odnotowano wzrost odsetka pacjentów korzystających z poszczególnych usług stomatologicznych. W przypadku niektórych usług odsetek ten w pierwszej połowie roku był taki sam, jak w całym roku 2020. Wskazuje to na „odrodzenie” na rynku usług stomatologicznych w Polsce w roku 2021 stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce rok wcześniej.

Przeczytaj teraz

Wzrost budżetu przeznaczonego na refundację

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.11.2021

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia nastąpi wzrost wartości całkowitego budżetu przeznaczonego na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

Kwota przeznaczona na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu wyniesie 176 503 000 zł. 

Środki przeznaczone na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej wyniosą 7 889 000 zł. 

Czytaj także: Medicover Stomatologia otworzył centrum dentystyczne w Bielsku Białej >>>

Natomiast kwota środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (chodzi o leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę) wyniesie 251 204 000 zł. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 roku, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 listopada 2021 roku (poz. 2062).  

Rozporządzenie wejdzie w życie 2 grudnia 2021. 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

GenXone: mniej testów w kierunku koronawirusa w III kwartale 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.11.2021

Spółka genXone S.A. uzyskała w III kwartale 2021, czyli w okresie od 1 lipca 2021 do 30 września 2021 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 2 mln 906 tys. zł. Było to mniej o 28 procent niż w analogicznym okresie roku 2020, kiedy to przychody osiągnęły wartość 4 mln 70 tys.

Zysk netto spółki wyniósł w III kwartale 2021 roku – 557 tys. zł. Rok wcześniej zysk ten wyniósł 1.079 tys. zł.

Głównym powodem spadku przychodów była mniejsza liczba wykonanych testów diagnostycznych w kierunku wirusa Sars-CoV2. W III kwartale 2020 roku wykonano przeszło 18 tysięcy takich testów, natomiast w III kwartale 2021 – 4,7 tysiąca.

W III kwartale 2020 roku ponad 95 procent ogólnych przychodów spółki pochodziło ze sprzedaży usług diagnostycznych w kierunku identyfikacji wirusa SarsS-CoV-2, natomiast w III kwartale 2021 roku udział przychodów z tych badań stanowił około 38 procent wszystkich przychodów.

Pozostałą część przychodów spółki w III kwartale 2021 stanowiła sprzedaż specjalistycznych usług w zakresie sekwencjonowania nanoporowego, w tym zlecane badania sekwencjonowania całogenomowego wirusa SarsS-CoV-2 (13 procent przychodów ogółem) oraz sprzedaż produktów w postaci odczynników i licencji na opracowane przez spółkę produkty sekwencjonowania (49 procent przychodów ogółem).

Spółka planuje wprowadzenie kolejnych produktów jeszcze w IV kwartale bieżącego roku.

W III kwartale 2021 spółka genXone współpracowała z trzema stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

Prowadziła także analizy genomów wirusa SARS-CoV-2 w ramach ogólnopolskiego programu monitorowania przebiegu pandemii pod kierownictwem Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prace te jednak w okresie wakacyjnym spowolniły na skutek braku materiału do sekwencjonowania. Wynikało to z małej liczby wykonywanych testów Real-Time PCR i jeszcze mniejszej ilość próbek pozytywnych.

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie >>>

W rezultacie pod koniec września 2021 roku stan realizacji umowy z MCB UJ przekroczył 75 procent zakładanej puli badań.

W zakresie diagnostyki laboratoryjnej dominowały szybkie i tanie testy antygenowe wykonywane dla osób podróżujących za granicę.

Na spowolnienie rynku diagnostyki molekularnej miał też wpływ poziom wyszczepienia społeczeństwa. Mniejsza transmisja wirusa i możliwość uzyskania unijnego Certyfikatu Covid, czyli tzw. paszportu covidowego dzięki przyjęciu pełnej dawki szczepionki wpłynęły na mniejsze zapotrzebowanie na testy w okresie wakacyjnym.

Obecnie spółka obserwuje istotny wzrost zapotrzebowania na testy molekularne, co jest związane ze wzrostem zakażeń.

W III kwartale 2021 spółka odnotowała natomiast znaczący wzrost wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w stosunku do III kwartału 2020 – o 3 mln 430 tys. zł. Związany był on głównie z zakończeniem prac badawczo rozwojowych oraz z inwestycjami w nowy sprzęt laboratoryjny.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie umów o świadczenia POZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.11.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza zmiany w zakresie umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Związane są one z wprowadzaną od października 2021 opieką koordynowaną w POZ. 

Z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej od 1 października 2021 roku, wynika, że istnieje możliwość wyodrębnienia w umowach zawieranych z podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad pacjentem, profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny). 

Nowy i odmienny sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej wymaga doprecyzowania, które przepisy ogólnych warunków umów nie mają do tych świadczeń zastosowania. 

Czytaj także: NFZ: więcej pieniędzy na AOS i onkologię >>>

Wynika to między innymi z faktu, że zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy do zawierania umów z podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie stosuje się przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 (w umowach tych nie określa się kwoty zobowiązania) oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań do zawierania umów. 

Dlatego w projekcie rozporządzenia dodano do przepisu § 33a ust. 1 wyrazy „zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. Proponowana zmiana ma na celu wyłączenie stosowania do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-22 i § 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 listopada 2021. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

NFZ: więcej pieniędzy na AOS i onkologię

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.11.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy i przeznaczył dodatkowe środki na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i onkologię. Ponad miliard złotych skierowanych zostanie do oddziałów wojewódzkich NFZ. Wynika to ze zmian w wycenie świadczeń specjalistycznych (AOS), onkologicznych i dla chorych ze śpiączką.

Oddziały wojewódzkie NFZ w sumie zyskały przeszło 1,18 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – 953,8 mln zł, na leczenie szpitalne -228,2 mln zł oraz na rehabilitacje leczniczą – 5,3 mln zł.

Przesunięcie środków z planu Centrali NFZ do planów oddziałów wojewódzkich ma związek z wyodrębnieniem świadczeń AOS z ryczałtu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego – ponad 553,8 mln zł, ze zwiększeniem wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w AOS – 400 mln zł, zmianą taryfy świadczeń opieki zdrowotnej o przeszło 233,5 mln zł, w tym w zakresie świadczeń onkologicznych o ponad 228,2 mln zł oraz w zakresie leczenia chorych ze śpiączką o 5,3 mln zł.

Podział środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpił na podstawie obowiązującego algorytmu.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje liderów rynku dentystycznego w Bielsku-Białej i Katowicach>>>

Oddziały wojewódzkie NFZ przeliczyły także wysokość ryczałtu dla szpitali działających w sieci, który wzrósł o ponad 7 procent. Szpitale sieciowe otrzymają ostatecznie ponad 1,2 mld zł. Zmiany w wysokości ryczałtu ogłosili na Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister Adam Niedzielski i Filip Nowak, prezes NFZ. Wtedy zakładano, że wyższy ryczałt przyniesie szpitalom PSZ ponad 730 mln zł. Wzrost o 500 mln zł w stosunku do prognoz jest efektem wydłużenia okresu rozliczeniowego w umowach PSZ do końca 2021 roku.

Pierwsza transza tych środków już w październiku 2021 trafiła do szpitali. Pozostała część znajdzie się na kontach szpitali jeszcze w roku 2021. Pieniądze są wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca 2021 roku.

Wyższy ryczałt dla szpitali pozwoli między innymi na wzrost wynagrodzeń dla personelu niemedycznego. Ze zmian skorzystają w dużej części szpitale powiatowe.

Przeczytaj teraz

PZU otworzy centrum medyczne w Łodzi

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.11.2021

PZU Zdrowie otworzy nowe centrum medyczne, które zlokalizowane będzie w Łodzi w pasażu Ogrodowa 8 Office firmy Warimpex. Budynek położony jest w centrum miasta, między Centrum Handlowym Manufaktura a ulicą Piotrkowską. Otwarcie placówki planowane jest na rok 2022. 

Nowe centrum medyczne zajmie pomieszczenia o powierzchni ponad 1000 mkw, zlokalizowane na parterze obiektu. 

Będą tutaj oferowane konsultacje lekarskie dla dorosłych i dzieci, badania laboratoryjne i diagnostyczne, między innymi w zakresie tomografii komputerowej dna oka OCT, rezonansu magnetycznego, wideodermatoskopii, czy USG. Częścią placówki będą gabinety stomatologiczne.  

Obecnie w pomieszczeniach trwają prace adaptacyjne. 

Czytaj także: Enel-Med otworzy oddział w budynku Widok Towers>>>

 – Od dłuższego czasu planowaliśmy rozwój w Łodzi, dlatego cieszę się, że już niedługo będziemy mogli zaoferować nasze usługi mieszkańcom tego miasta. Z nowej placówki medycznej będą mogły skorzystać zarówno osoby posiadające pakiety PZU Zdrowie, jak również pacjenci umawiający się na badania lub konsultacje indywidualnie. Poza kadrą i sprzętem medycznym, niewątpliwym atutem łódzkiego centrum medycznego jest doskonała lokalizacja. Wysoki standard budynku i wygodny dojazd to jedne z głównych kryteriów dla nowo powstających placówek PZU Zdrowie – mówi Anna Janiczek, prezes PZU Zdrowie. 

PZU Zdrowie posiada 130 własnych placówek, oferuje także dostęp do 2,2 tysiąca współpracujących partnerów medycznych. Wśród przejętych placówek medycznych jest między innymi sieć pracowni diagnostyki obrazowej Tomma. 

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024. 

Czytaj także: Medicover przejmie Grupę CDT Medicus >>>

Przeczytaj teraz

Grupa Neuca rozwija usługi dla pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.11.2021

Grupa Neuca rozwija sieć Przychodni Lekarskich “Świat Zdrowia”. W III kwartale 2021 roku dołączyły do niej dwie nowe placówki. Wszystkie przychodnie sieci obsługują już w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 170 tysięcy pacjentów w całym kraju. 

Segment przychodni medycznych Grupy Neuca wypracował w III kwartale 2021 roku 35,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 26 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.  

Po III kwartałach 2021 przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły o 28 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosły 101,8 mln zł. Wzrost przychodów wynika ze zwiększenia wolumenu usług prywatnych, wzrostu wartości kontraktów z NFZ, realizacji założonych celów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz dużej liczby wykonanych szczepień.  

Czytaj także: Medicover przejmie Grupę CDT Medicus>>>

Segment przychodni medycznych w III kwartale 2021 roku osiągnął 3,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej, o 120 procent więcej niż w III kwartale 2020 roku.  

Po III kwartałach 2021 roku zysk z działalności operacyjnej w segmencie przychodni medycznych wyniósł 10,3 mln zł, co oznacza wzrost o 134 procent w stosunku do analogicznym okresie roku 2020. Na wzrost zysku operacyjnego wpłynęła struktura sprzedaży oraz obniżenie kosztów w zakresie środków ochrony indywidualnej. 

Neuca rozwija także dodatkowe usługi dla pacjentów, między innymi portal pacjenta Hey Doc, który we wrześniu 2021 osiągnął milion unikalnych użytkowników i oferuje telekonsultacje w najbardziej poszukiwanych specjalizacjach. Rozwijane są edukacyjne grupy facebookowe „bez cukru” oraz „niedoczynność tarczycy” – każda skupia ponad 30 tysięcy użytkowników. Prowadzi także prace nad rozwojem Konta Pacjenta, które ułatwia korzystanie z kompleksowej opieki zdrowotnej, dając w jednym miejscu dostęp do danych medycznych w ramach profilaktyki, diagnostyki i leczenia. 

Firma podpisała między innymi umowę z firmą Bonus System Polska S.A., na e-vouchery medyczne, które ułatwiają dostęp do lekarzy specjalistów.  

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.  

W skład Grupy wchodzi także prawie 70 przychodni lekarskich Świat Zdrowia. 

Czytaj także: Grupa Lux Med wyróżniona za akcję Healthy Cities>>>

We wrześniu 2021 Grupa Neuca otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zakup większościowego pakietu akcji Pomerania Investments – jedynego akcjonariusza Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. 

Przychody ze sprzedaży Grupy Neuca w III kwartale 2021 roku wyniosły 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 11 procent w stosunku do III kwartału 2020 roku. Narastająco po III kwartałach 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Neuca osiągnęły poziom 7,2 mld zł, co oznacza wzrost o 330,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

W III kwartale 2021 Grupa wypracowała prawie 41 mln zł zysku netto. 

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w szpitalu w Świeciu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.11.2021

Przy szpitalu w Świeciu, należącym do Grupy Nowy Szpital, powstała poradnia gastroenterologiczna dla dzieci. Poradnia oferuje diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego i jamy brzusznej u dzieci do 18 roku życia. 

Świadczenia poradni są finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Szpital w Świeciu prowadzi 13 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ. 

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.  

Czytaj także: Enel-Med dołącza do narodowego programu Profilaktyka 40 Plus >>>

Przeczytaj teraz

Zmiany w przekazywaniu danych na temat zdarzeń medycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.11.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia proponuje zmiany dotyczące zasad przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych na temat zdarzenia medycznego. Przekazywanie takich danych jest obowiązkowe od 1 lipca 2021 roku. 

Dokument proponuje przekazywanie takich danych dotyczących świadczeniodawcy jak 9-cyfrowy numer REGON oraz 10-cyfrowy nr NIP oraz określenie miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego poprzez podanie nazwy miejscowości, kodu pocztowego, nawy ulicy oraz numeru domu i lokalu. 

Dane dotyczące usługobiorcy obejmą obowiązkowe podawanie kodu gminy, będącej miejscem zamieszkania, a także dane dotyczące używanych wyrobów medycznych, alergii, grupy krwi oraz ciąży. 

Katalog tych danych będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 roku. 

W przypadku świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej podawany będzie kod według Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. 

Projekt nakłada także na usługodawców obowiązek wskazywania poza datą udzielania świadczenia zdrowotnego także godzinę rozpoczęcia jego udzielania (zakończenia, przyjęcia do szpitala, wypisu ze szpitala) oraz wytworzenia dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.  

Projekt określa mechanizm przekazywania do SIM danych w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego lub realizacji określonej procedury medycznej przez podwykonawcę usługodawcy.  Podwykonawca będzie zobligowany przekazywać do SIM dane dotyczące wykonania konkretnej procedury lub udzielenia świadczenia wraz z danymi dotyczącymi usługodawcy, który zlecił ich wykonanie.  

Dane te będą zobowiązani przekazywać zarówno usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak i realizujący je komercyjnie. 

Czytaj także: Będą nowe wzory dokumentów “prawo wykonywania zawodu lekarza” >>>

Zmiany przepisów umożliwiają rezygnację z części wyłączeń w zakresie obowiązków sprawozdawczych w przypadku raportowania przez usługodawców danych do SIM dotyczących świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczeń zdrowotnych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.  

Doprecyzowane zostały reguły przekazywania przez usługodawcę do SIM danych dotyczących świadczeń zdrowotnych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania. Obecnie obowiązek w powyższym zakresie będzie dotyczył jedynie szczepienia. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 listopada 2021. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Będą nowe wzory dokumentów “prawo wykonywania zawodu lekarza”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.11.2021

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza nowe wzory dokumentów – „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. 

Dokumenty będą miały formę kart poliwęglanowych i zastąpią dotychczasowe dokumenty wydawane w postaci papierowej. Na pierwszej stronie dokumentu znajdzie się między innymi godło RP, imię, nazwisko i tytuł zawodowy lekarza, data uzyskania prawa wykonywania zawodu i jego termin ważności.  

Na rewersie znajdzie się numer seryjny dokumentu, organ przyznający prawo wykonywania zawodu, numer tego prawa,  odesłanie do strony Izby Lekarskiej,  na której będą publikowane szczegółowe dane o lekarzu oraz odpowiednia adnotacja w języku angielskim, a także inne adnotacje adekwatne do zakresu i czasu wykonywanych czynności zawodowych. 

Czytaj także: Medicover z dwoma nowymi klubami Calypso Fitness w Łodzi >>>

Nowe dokumenty będą posiadały nowoczesne zabezpieczenia przed podrobieniem, przerobieniem i sfałszowaniem, które zostały określone w załącznikach do rozporządzenia. 

Wydawanie dokumentów w nowym formacie rozpocznie się od 1 stycznia 2022 roku.  

Dotychczasowe dokumenty będą wydawane do 31 grudnia 2021 roku. Dokumenty wydane dotychczas zachowają swoją ważność. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 17 listopada 2021. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Nowatorski zabieg NanoKnife po raz pierwszy w szpitalu EuroMediCare 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.11.2021

3 listopada 2021 roku w szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu, należącym do grupy EMC,  po raz pierwszy został wykonany zabieg przezskórnej, nieodwracalnej elektroporacji IRE metodą NanoKnife u pacjentki z nowotworem złośliwym trzustki. 

Ta procedura leczenia raka trzustki dostępna jest w zaledwie kilku ośrodkach w Polsce.  

Metoda NanoKnife polega na zwalczaniu komórek nowotworowych za pomocą bardzo krótkich impulsów prądu elektrycznego, a ponieważ prąd przepływa tylko między igłami, występuje nikłe ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek, nerwów, czy naczyń krwionośnych.   

Prąd tworzy w błonie komórki nowotworowej mikroskopijne otwory, a cały proces nosi nazwę nieodwracalnej elektroporacji  (z języka angielskiego irreversible elektroporation – IRE). Proces doprowadza do obumarcia komórek rakowych, które w dalszym etapie są usuwane przez układ odpornościowy pacjenta.

Czytaj także: Endoproteza biodra dla aktywnych kobiet w Carolina Medical Center>>>

– Rak trzustki jest nowotworem trudno poddającym się leczeniu. W terapii, poza eliminacją guza i przedłużeniem życia pacjenta, walczymy także o poprawę jego komfortu – tłumaczy dr dr n. med., specjalista chirurg, onkolog Tomasz Sędziak, który od 2018 roku wykonuje tego typu zabiegi. – Procedura medyczna, którą właśnie wykonaliśmy, jest o wiele mniej inwazyjna od klasycznej operacji, podczas której otwierany jest brzuch, a więc mniej obciążająca dla organizmu. Okres gojenia i powrót pacjenta do dobrego stanu jest bardzo krótki, dużo krótszy niż w przypadku klasycznej operacji – dodaje. 

NanoKnife może być również stosowany w leczeniu guzów wątroby, nerek, a także raka prostaty. Metoda została zaaprobowana w 2009 przez FDA. 

Szpital EuroMediCare oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii laparoskopowej, ortopedii i leczenia otyłości. Działa tutaj Centrum Chorób Przewodu Pokarmowego, Centrum Leczenia Tarczycy, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych, ginekologicznych oraz wewnętrznych. Działają  poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi rezonansu magnetycznego. 

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach. 

Czytaj także: Medicover przejmie Grupę CDT Medicus >>>

Przeczytaj teraz
Page 4 of 352
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 352