casino siteleri

Projekt „Bezpieczna Przystań” w Centrum Medycznym Ameds

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.07.2022

Centrum Medyczne Ameds z Grodziska Mazowieckiego 7 lipca 2022 roku uruchomiło zapisy na bezpłatne wizyty lekarskie dla pacjentów z Ukrainy. Placówka jest realizatorem medycznej części projektu „Bezpieczna Przystań”.

Projekt ten realizowany jest z Fundacją Polki Mogą Wszystko oraz w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Charity Fundation.

Świadczenia medyczne w poradniach Centrum w Grodzisku Mazowieckim i Warszawie oferowane są we współpracy z lekarzami z Ukrainy, co zapewnia swobodę komunikacji z pacjentami.

Grupa Lux Med pomogła już ponad 100 tysiącom uchodźców z Ukrainy

Pacjenci z Ukrainy mogą korzystać w placówkach Centrum z konsultacji lekarza medycyny rodzinnej, pediatry oraz ginekologa.

Placówki Centrum Medyczne Ameds oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje ponad 20 specjalistów, badania diagnostyczne, fizjoterapię, a także zabiegi w zakresie urologii, leczenie nadwagi i otyłości, wazektomię i zabiegi w zakresie skleroterapii

Placówki Ameds zlokalizowane są w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego 11 oraz w Warszawie przy ulicy Brackiej 11/13.

Placówki prowadzi Biogene sp. z o.o. , które prezesem jest Maciej Zarębiński, lekarz kardiolog.

Ameds: innowacyjne badanie w zakresie urologii onkologicznej

Źródło: www.ameds.pl

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Goldenmed z nowymi usługami

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.07.2022

Centrum Medyczne Goldenmed z Warszawy rozszerzyło zakres oferowanych usług o nowe badania i zabiegi. Oferowane świadczenia są komercyjne.

Nowości w placówce to tlenoterapia, czyli zabieg wykonywany w komorze hiperbarycznej, iniekcja kwasu hialuronowego, stosowana w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów oraz badanie okulistyczne – badanie pola widzenia (perymetria).

Przychodnia Goldenmed działa w warszawskiej dzielnicy Białołęka, w Galerii Odkryta, w rejonie ulic Odkrytej i Światowida.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne w kilkunastu zakresach, leczenie stomatologiczne oraz rehabilitację. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i medycyny transportu. Można wykonać badania diagnostyczne, takie jak USG, RTG, EKG oraz laboratoryjne.

Usługi Centrum, poza podstawową opieką zdrowotną, są komercyjne. Centrum współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, takimi jak Allianz, Signal Iduna, SKOK Ubezpieczenia, Compensa, PZU, ICR, Inter Polska, Saltus Zdrowie, Medica Assistance oraz TU Zdrowie, a także z siecią Lux Med.

Właścicielem Centrum Medycznego Goldenmed jest spółka Inwest Med z siedzibą w Legionowie.

Źródło: www.goldenmed.pl

Przeczytaj teraz

InviMed Wrocław realizuje program dla pacjentów onkologicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.07.2022

InviMed Wrocław 15 lipca 2022 został realizatorem programu zabezpieczającego płodność u pacjentów onkologicznych. Jest to pilotażowy program organizowany przez Urząd Miasta we Wrocławiu, dla jego mieszkańców.

Jest realizowany od 18 lipca 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku i obejmuje kilka etapów zabezpieczenia płodności na przyszłość, wśród nich diagnostykę laboratoryjną, pobranie komórek rozrodczych a także witryfikację i przechowywanie komórek rozrodczych.

Kwota dofinansowania dla pacjentów w ramach programu pokrywa te procedury i przechowywanie zwitryfikowanego materiału przez 24 miesiące.

Nowe badanie genetyczne w InviMed w Gdyni

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Wrocławia, między 18 a 40 rokiem życia, którzy posiadają dokumentację medyczną, potwierdzającą leczenie nowotworowe.

Kliniki leczenia niepłodności InviMed od kilku lat rozwijają Progra Oncofertility, który pomaga zachować płodność pacjentom z diagnozą onkologiczną.

InviMed działa od 2001 roku, wówczas powstała w Warszawie pierwsza placówka – specjalistyczne centrum diagnozowania i leczenia niepłodności. W 2006 roku zaczęły działać kliniki w Poznaniu i we Wrocławiu, od lipca 2010 roku także w Gdyni, a od 2013 roku – w Katowicach.

InviMed należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego w Szpitalu Bonifratrów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.07.2022

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie przeprowadzono zabieg operacyjny endoprotezoplastyki stawu skokowego z wszczepieniem implantów. Zabieg został przeprowadzony z udziałem lekarza Andrzeja Komora – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z Carolina Medical Center w Warszawie.

Endoprotezoplastyka stawu skokowego to rozwiązanie dla pacjentów borykających się z chorobą zwyrodnieniową. Zabieg pozwala zachować ruchomość stawu i sprawność fizyczną. W przeciwieństwie do endoprotezoplastyki stawu biodrowego czy kolanowego jest to bardzo rzadko wykonywany zabieg operacyjny, który w ostatnich latach dopiero zaczyna być doceniany, stając się alternatywą dla niektórych chorych kwalifikowanych do usztywnienia.

Andrzej Komor jest jedną z najbardziej doświadczonych osób w Polsce, wykonujących alloplastykę stawu skokowego. Zespół ortopedów Szpitala Bonifratrów w Krakowie planuje dalszą współpracę z tym specjalistą, stawiając sobie za cel rozwój w zakresie alloplastyki stawu skokowego.

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi pięć oddziałów szpitalnych: diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Innowacyjna technologia w Carolina Medical Center

Szpital prowadzi także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz przychodnię w Zakopanem.

Usługi szpitala oferowane są zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe działają w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Źródło: www.bonifratrzy.pl

Przeczytaj teraz

Certyfikaty zarządzania jakością dla Salve Medica

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.07.2022

Salve Medica z Łodzi po audycie przeprowadzonym w czerwcu 2022 przez jednostkę certyfikującą DAS otrzymała certyfikaty w zakresie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 27001:2013.

Otrzymanie certyfikatów potwierdza spełnianie przez placówkę standardów dotyczących zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie leczenia szpitalnego, poradni i pracowni specjalistycznych, diagnostyki obrazowej, programów profilaktycznych oraz leczenia niepłodności.

Salve Medica działa od ponad 27 lat. Oferuje opiekę medyczną ponad 200 lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych, a także badania w zakresie diagnostyki obrazowej, badania laboratoryjne, świadczenia w zakresie leczenia płodności oraz leczenie onkologiczne.

Szpital Medicover z certyfikatami „Eksperta da Vinci”

W Szpitalu Specjalistycznym Salve Medica wykonywane są zabiegi urologiczne, ginekologiczne, onkologiczne i laryngologiczne, zarówno finansowane w ramach kontraktu z NFZ jak i  komercyjne.

Salve Medica zajmuje się także realizacją badan klinicznych.

Salve Medica prowadzi w Łodzi szpital przy ulicy Szparagowej oraz przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

InviMed Wrocław realizuje program dla pacjentów onkologicznych

Przeczytaj teraz

Szpital w Świeciu modernizuje pracownię tomografii komputerowej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.07.2022

Na początku sierpnia 2022 roku w szpitalu w Świeciu, należącym do Grupy Nowy Szpital, rozpocznie się modernizacja pracowni tomografii komputerowej. Remont jest konieczny ze względu na wymianę obecnego tomografu na nowy aparat. Pacjenci będą badani w tymczasowej pracowni przed szpitalem.

Aby utrzymać ciągłość badań, szpital na czas remontu wydzierżawił mobilną pracownię TK. Badania w niej będą wykonywane od 1 sierpnia 2022, do czasu uruchomienia nowego tomografu.

Obecny tomograf został zakupiony w 2012 roku. Tylko w ubiegłym roku wykonano nim 11 239 badań. Nowy tomograf zostanie dostarczony do szpitala w połowie sierpnia. Do tego czasu w pracowni zakończą się prace budowlane oraz modernizacja sieci elektrycznej. Pracownia ponownie ruszy po wakacjach, kiedy zostaną uregulowane wszystkie formalności, aparat zostanie przetestowany, a personel odbędzie szkolenia.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Nowy TK to urządzenie 32-rzędowe (dotychczasowy aparat był 16-rzędowy), ma silniejszą lampę i dostosowane do niej podzespoły. Oznacza to, że można nim wykonać więcej zdjęć o zdecydowanie lepszej jakości. Tomograf umożliwia badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy, badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, naczyń obwodowych czy badania wielonarządowe.

 Zakup aparatu TK i modernizacja pracowni zostaną sfinansowane w ramach projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”. Łączna wartość projektu to 1 744 382,07 z czego 1 197 846,12 to wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 133 094,01 to dotacja z budżetu państwa.

Szpital w Świeciu prowadzi 13 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ.

Forum Diagnostyki Obrazowej postuluje stworzenie standardów zdalnego nadzoru

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Warszawa: nowe badania w przychodni Alfa-Lek

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.07.2022

Lecznica Profesorsko – Ordynatorska Alfa-Lek z Warszawy wprowadziła do oferty swoich usług nowe badanie – EKG wysiłkowe, czyli próbę wysiłkową.  Badanie, podobnie jak inne świadczenia placówki, jest komercyjne.

Alfa-Lek to placówka z wieloletnią tradycją, której początki sięgają 1929 roku. Oferuje konsultacje w zakresie kilkudziesięciu specjalizacji, przyjmują tutaj między innymi – neurolog, okulista, proktolog, psycholog, psychiatra, seksuolog, wenerolog, endokrynolog dziecięcy, dietetyk czy transplantolog kliniczny. Przychodnia zatrudnia ponad 180 lekarzy w ponad 50 specjalizacjach.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Placówka oferuje szeroką gamę zabiegów, w tym zabiegi rehabilitacyjne. Oferuje również diagnostykę laboratoryjną, badania USG, RTG, badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz usługi stomatologiczne.

Specjaliści przyjmujący w placówce oferują także leczenie niepłodności. Działa tutaj poradnia medycyny pracy.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Nowy Świat 58A. Jest prowadzona przez spółkę- Alfa-Lek Lecznicza Profesorsko-Ordynatorska Małgorzata Jabłońska-Nowa, spółka jawna.

Przeczytaj teraz

Będę zmiany w reklamach leków

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.07.2022

Opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany w reklamach leków. Dotyczą one obowiązku używania w reklamach trzech różnych wersji ostrzeżeń dotyczących stosowania leków.

Będą one musiały być umieszczane w reklamach przemiennie w stosunku do każdej nowej wersji reklamy oraz do każdej nowo opracowanej reklamy danego produktu.

Jako uzasadnienie do tego przepisu podano fakt, że dotychczasowy komunikat powtarzany jest w każdej reklamie produktu leczniczego i odbiorcy nie zwracają już na niego uwagi.

Nowe formy komunikatu mają powodować, że reklamy poszczególnych leków będą się od siebie różniły, co ma zwrócić uwagę słuchających na treść ostrzeżeń.

Pakiety medyczne dla firm w nowej kampanii enel-med

Ostrzeżenie będzie musiało być umieszczone w dolnej części reklamy na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 procent jej powierzchni, w sposób widoczny i różniący się od tła, określona jest także odległość liter od krawędzi oraz odległość między wierszami. Treść komunikatu będzie musiała być odczytana wyraźnie i ukazywać się przez co najmniej 8 sekund.

Zapowiadana zmiana dotyczy także rezygnacji z obowiązku podawania w reklamach przeciwwskazań dotyczących stosowania produktu leczniczego. Obecnie często tekst zawierający informacje na ten temat jest czytany szybko i zawiera zbyt wiele informacji i jest niezrozumiały dla odbiorcy.

Dotychczasowe wersje reklam, jeśli ich emisja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogły być publikowane w nie dłużej niż 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 lipca 2022 roku (poz. 1554).

Wejdzie w życie 26 stycznia 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Rusza certyfikacja w ramach programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.07.2022

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłosiła pierwszą w Polsce certyfikację bezpieczeństwa i jakości szpitali. Placówka medyczna, która spełni wymogi, otrzyma certyfikat, poświadczający najwyższe, europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości.

O dokument certyfikacyjny może ubiegać się 48 placówek, które podpisały deklarację ,,Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Koalicji do 31 lipca 2022 roku.

Certyfikat sygnowany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego.

Jakość wykonywanych w placówce usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.

enel-med po raz kolejny wśród liderów jakości w Polsce

– Certyfikacja szpitali to pierwszy krok ku rzeczywistej zmianie systemowej. Od wielu lat skala zdarzeń niepożądanych nie ulega zmniejszeniu. Bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia jest dla nas priorytetem, ponieważ jest to jednoznaczne z bezpieczeństwem pacjentów. Certyfikacja jest dobrym krokiem, aby wprowadzić do polskiej służby zdrowia najwyższe, europejskie standardy. – mówi dr Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Za przyznanie certyfikatów szpitalom odpowiada Rada Ekspertów. Podmiot ten działa w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali jako grono specjalistów ze środowiska medycznego.

Proces certyfikacyjny został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to formalna ocena zgłoszeń dokonanych za pomocą formularza na stronie internetowej, natomiast drugi to merytoryczna ocena ekspercka, weryfikująca prawidłowość zgłoszeń.

Certyfikat zostanie wydany na 3 lata, z możliwością recertyfikacji po podanym terminie. Regulamin całego procesu dostępny jest na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w deklaracji.

Patronat nad projektem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Przeczytaj teraz

Specjalista z Rehasport lekarzem Lecha Poznań

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.07.2022

Ortopeda z klinika Rehasport – dr n. med. Jakub Stefaniak będzie w sezonie 2022/23 lekarzem pierwszej drużyny mistrza Polski – Lecha Poznań. Placówka ta od 2006 jest oficjalnym partnerem medycznym klubu.

Klinika Rehasport, jako pierwsza w Polsce, otrzymała najważniejszy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence.

Jest też certyfikowanym partnerem Australian Institute of Sport, a w kraju posiada pod swoją opieką kilka związków sportowych, między innymi Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Tenisowy czy Polski Związek Żeglarski.

Dr Jakub Stefaniak kilka lat temu był także lekarzem kadry narodowej kobiet w piłce ręcznej. Obecnie obowiązki w klubie Lecha Poznań będzie łączył z rolą głównego lekarza Polskiego Związku Tenisowego, którą pełni od lutego 2019 roku. W kwietniu 2022 roku był z reprezentantkami Polski w Radomiu, gdy Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Alicja Rosolska pokonały Rumunki 4-0 w meczu Billie Jean King Cup. Będzie też na finałach tych zawodów w Glasgow w pierwszej połowie listopada.

Technologia przyszłości w Rehasport

Z piłkarzami Lecha pracowali także inni specjaliści z Rehasport – między innymi  dr hab. Tomasz Piontek, dr Andrzej Pyda, dr Paweł Bąkowski czy ostatnio lekarze: Paweł Cybulski i Damian Bartkiewicz.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Tysiąc pacjentek przebadanych w CM Medikor

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.07.2022

Centrum Medyczne Medikor w Nowym Sączu przez ostatnie pól roku wykonało badania mammograficzne dla tysiąca pacjentek. Są to badania wykonywanie w placówce bezpłatnie w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Mammografia to badanie wykonywane w celu profilaktyki raka piersi.

W prawie 70 przypadkach na 1000 wyniki badań wykazały zmiany o charakterze podejrzanym lub wskazywały konieczność wykonania szerszej diagnostyki w celu doprecyzowania stopnia choroby.

Ponad 7 procent niepokojących wyników pokazuje, że w co piętnastym badaniu wykonanym mammografem zaobserwowano zagrożenie. Z danych tych wynika, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie nieprawidłowości. Leczenie niezaawansowanego stadium raka piersi jest dużo skuteczniejszej i tańsze niż bardziej zaawansowanej choroby.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Centrum Medyczne Medikor zajmuje trzy piętra budynku przy ulicy Długosza 45. Posiada tam 16 gabinetów. 10 poradni oraz 4 gabinety diagnostyczno-zabiegowe.

Centrum, podobnie jak Szpital Medikor  z Nowego Sącza, należy do Grupy Neomedic, która prowadzi także szpital ginekologiczno-położniczy Ujastek z Krakowa oraz szpital wielospecjalistycznych zabiegów krótkoterminowych Topmed z Krakowa.

Udziały w Grupie Neomedic na początku 2019 roku zostały kupione od funduszu kapitałowego Innova Capital przez Medicover.

Przeczytaj teraz

Szczecin: nowa filia przychodni Pramed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.07.2022

Przychodnia Medyczna Pramed ze Szczecina otworzyła nową filię, która zlokalizowana jest przy ulicy Stefana Wyszyńskiego 42. Placówka oferuje świadczenia w zakresie rehabilitacji.

W przychodni dostępne są  między innymi masaże, fizykoterapia, zabiegi w zakresie laseroterapii, krioterapii, jonosfera, zabiegi wykonywane z użyciem ultradźwięków czy elektrostymulacja miejscowa.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Główna siedziba przychodni Pramed zlokalizowana jest przy alei Wyzwolenia 7 w Szczecinie.

Placówka oferuje konsultacje w zakresie kilkunastu specjalności, między innymi w zakresie diabetologii, kardiologii, laryngologii czy neurologii. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i medycyny podróży. Można skorzystać z porad dietetyka oraz specjalisty dermatologii estetycznej. Wykonywane są badania diagnostyczne (UST, EKG, audiogram, badania laboratoryjne oraz inne).

Świadczenia oferowane przez Pramed są komercyjne.

Placówki prowadzi Przychodnia Medyczna Pramed sp. z o.o., której zarząd tworzą – Marcin Szyszka i Andrzej Kulpa

Źródło: www.pramed.pl

Przeczytaj teraz

Centrum Kardiologii w Józefowie z certyfikatem CMJ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.07.2022

Oddział kardiologii działający w ramach Centrum Kardiologii w Józefowie otrzymał certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przyznawany przez ministra zdrowia.

Przyznanie certyfikatu jest efektem przeprowadzonego w placówce audytu akredytacyjnego i dowodem na spełnianie wymagań dotyczących jakości usług.

Certyfikat CMJ posiada obecnie 171 szpitali oraz 197 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Oddział w Józefowie należy do Grupy American Heart of Poland i działa od roku 2009. Oferuje usługi medyczne w trybie całodobowym, zarówno dla przypadków nagłych (takich jak np. zawał serca), jak i planowych, przede wszystkim w oparciu o realizację kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prywatne placówki z certyfikatem CMJ

Oddział składa się z części zachowawczej (17 łóżek, z czego 11 monitorowanych) i oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego (8 stanowisk).

W skład części kardiologicznej Centrum wchodzi również pracowania radiologii zabiegowej z salą hemodynamiki i salą elektroterapii, wyposażona w dwa kardioangiografy oraz poradnia kardiologiczna.

Działalność oddziału ukierunkowana jest na diagnostykę i leczenie zabiegowe. Wśród zabiegów dominują interwencje wieńcowe: koronarografie (z ewentualną oceną IVUS, FFR) i angioplastyki wieńcowe z implantacją stentów, wykonywane u pacjentów z zawałem serca, niestabilną i stabilną chorobą wieńcową.  Ośrodek zajmuje się również inwazyjną diagnostyką (badanie elektrofizjologiczne) i leczeniem (ablacja) zaburzeń rytmu serca. ważną pozycję wśród świadczonych usług zajmuje implantacja urządzeń wszczepialnych, takich jak stymulatory serca, automatyczne kardiowertery-defibrylatory, w tym z funkcją resynchronizacji.

Źródło: cmj.org.pl

Przeczytaj teraz

Akcje profilaktyczna Centrum Medycznego Medyk

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.07.2022

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa uruchomiło specjalny autobus, którym wykonuje badania w ramach programu Profilaktyka 40Plus. Zamówiony autobus zjawia się w wybranym terminie w wybranym miejscu.

Badania w autobusie można wykonać w 12 lokalizacjach w Rzeszowie , poza tym między innymi Łańcucie, Jasionce, Jarosławiu, Dębicy, Przemyślu czy Polańczyku.

Można w nim wykonać badania zawarte w jednym z trzech profilaktycznych pakietów. Obejmują one między innymi określenie poziomu cholesterolu, glukozy, kreatyniny, kwasu moczowego we krwi, a także badania PSA (u mężczyzn) czy badania na krew utajoną (kału).

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspierają rządowy program Profilaktyka 40 PLUS

Centrum Medyczne Medyk działa od ponad 30-tu lat, prowadzi sieć przychodni, 13 z nich działa w Rzeszowie, pozostałe w Mielcu, w Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich, w Sędziszowie Małopolskim, a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Placówki Centrum oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, medycynę pracy, badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Od stycznia 2022 roku Centrum prowadzi szpital w miejscowości Zimna Woda, który oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, ortopedii i traumatologii oraz laryngologii dorosłych i dzieci.

Właścicielem Centrum Medycznego Medyk jest lekarz Stanisław Mazur.

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia kontraktowane odrębnie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.07.2022

23 lipca 2022 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Są to świadczenia kontraktowane odrębnie, dotyczące opieki nad rodzinami z wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe.

Chodzi o opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy oraz opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau.

Dokument wprowadzający te świadczenia to rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw RP 22 lipca 2022 roku (poz. 1542), które weszło w życie 23 lipca 2022.

Rozporządzenie dotyczące zmian w kryteriach wyboru ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie tych świadczeń także weszło w życie 23 lipca 2022 roku.

W warunkach dotyczących wykonywania tych świadczeń wymieniono zatrudnienie lekarzy specjalistów w dziedzinie genetyki kliniczne – w wymiarze 50 procent czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. W przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie genetyki klinicznej – do 25 procent czasu pracy lekarzy w dziedzinie genetyki klinicznej w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Wśród personelu wymieniony jest także diagnosta laboratoryjny posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym wykonującym badania genetyczne.

Wymagana jest realizacja nieprzerwanie w latach 2019-2022 umowy dotyczącej programu opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, finansowanego przez ministra zdrowia.

Warunkiem jest także posiadania w lokalizacja medycznego laboratorium diagnostycznego z pracownią genetyczną, poradni genetycznej i gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 lipca 2022 roku (1545).

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym dotyczącym leczenia otyłości

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.07.2022

14 lipca 2022 weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Zmiany dotyczą między innymi realizacji przez placówki biorące udział w pilotażu co najmniej 130 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości w jednym roku z trzech kolejnych lat 2019-2021 (zamiast wyłącznie w roku 2019, jak dotychczas).

W części dotyczącej rozliczania świadczeń dodano rozliczanie poszczególnych cyklów rehabilitacji leczniczej, składających się na moduł III programu czyli – rehabilitacja lecznicza przed- i pooperacyjna.

Lekarze z Medicover autorami aplikacji wspomagającej leczenie otyłości

Zapisy dotyczące 24 miesięcy okresu pilotażowego zastąpione ogólnym określeniem realizacji programu pilotażowego.

Zmiany dotyczą także wykazu ośrodków koordynujących realizację pilotażu. Rolę tę pełni obecnie 19 placówek.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 lipca 2022 roku(poz. 1517).

Przeczytaj teraz

Nowy wzór oświadczenia o prawie do opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.07.2022

Od 19 lipca 2022 roku obowiązuje nowy wzór oświadczenia dotyczącego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Do wykazu przepisów, na podstawie których uzyskuje się takie prawo, dodano nowy punkt.

Dzięki temu możliwe jest złożenie oświadczenia w sprawie prawa do świadczeń przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby do 18. roku życia, która pobiera rentę rodzinną.

Od 1 lipca 2022 renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestała być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, tak jak to było dotychczas. Wynika to ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Diagnostyka częścią projektu monitorowania zmienności genetycznej wirusa Sars-CoV-2

Osoby takie nadal zachowują prawo do świadczeń na podstawie oświadczenia, co jest związane ze zmianą w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest potwierdzane w systemie eWUŚ. Gdy system go nie potwierdzi, pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający takie prawo lub w przypadku braku dokumentu – może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 lipca 2022 roku (poz. 1501).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Wyższa opłata dla kierowców za udział w kursie reedukacyjnym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.07.2022

Kierowcy, którzy muszą przejść obowiązkowy kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, zapłacą za udział w nim nie 400 zł, jak dotychczas, ale 500 zł. 2 sierpnia 2022 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza zmianę tej opłaty.

Kurs taki musi ukończyć kierowca, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Zmiany przepisów dotyczących badań psychologicznych

Zmiana wysokości opłaty wynika ze wzrostu kosztów związanych z organizacją kursu, wzrostem stawek osób prowadzących kursy oraz wzrostem płacy minimalnej, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów związanych z zapewnieniem materiałów dydaktycznych dla biorących udział w kursie.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 lipca 2022 roku.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Umowa genXone z Pure Clinical

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.07.2022

Spółka genXone zawarła umowę z Pure Clinical z Warszawy, która dotyczy dokonania oceny skuteczności działania testów antygenowych. Jej wartość wynosi  60 tys. zł netto.

Od grudnia 2021 roku w ramach współpracy z Pure Clinical sp. z o.o. zostało zawartych 13 umów ( w samym roku 2022 – 12) o wartości 985 000 zł netto (w tym w 2022 roku wartość umów tą spółką wyniosła 885 000zł netto).

Spółka biotechnologiczna genXone rozwija działalność

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Przeczytaj teraz

W Koninie powstał pierwszy prywatny szpital

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.07.2022

W Koninie otwarty został pierwszy prywatny szpital – Guardian Clinic. Placówka oferuje konsultacje specjalistyczne, badania w zakresie diagnostyki obrazowej, a także zabiegi operacyjne oraz rehabilitację. Świadczenia są komercyjne.

W placówce można skorzystać z konsultacji w zakresie neurochirurgii i ortopedii. Wykonywane są zabiegi ortopedyczne, takie jak artroskopia stawu kolanowego, rekonstrukcje chrzęstno-kostne a także stawów oraz więzadła krzyżowego (ACL, PLC, MGL,PLC) oraz dotyczące innych wrodzonych lub nabytych wad układu ruchu.

Dostępne są badania w zakresie diagnostyki obrazowej – USG, RTG oraz rezonansu magnetycznego.

Można tutaj skorzystać tutaj z szerokiego zakresu usług rehabilitacyjnych, w tym z zabiegów odnowy biologicznej. Do dyspozycji pacjentów są między innymi łóżka do masażu, komora hiperbaryczna i sauna. Dział rehabilitacji został także wyposażony w sprzęt do treningu eksplozywnego, którzy wykorzystywany jest w procesie powrotu do zdrowia sportowców.

Szpital Medicover wyróżniony za materiał o endometriozie

Można tutaj wykonać badania pod kątem dysbalansu mięśniowego.

Planowane jest poszerzenie zakresu oferowanych świadczeń o konsultacje i zabiegi w zakresie laryngologii oraz o kolejne świadczenia w zakresie fizjoterapii.

Placówka powstała w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Świętojańskiej 20h.

Szpital prowadzi Guardian Clinic spółka komandytowa, której wspólnikami są: Krzysztof Wróbel i Maciej Karaczun.

Źródło: www.guardianclinic.pl

Przeczytaj teraz

Nowatorska operacja w Szpitalu Na Klinach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.07.2022

27 lipca 2022 roku w krakowskim Szpitalu na Klinach zostanie przeprowadzona pierwsza w Polsce laparoskopowa operacja rewizyjna z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości HoloLens firmy Microsoft oraz oprogramowania stworzonego przez firmę technologiczną RSQ HOLO.

Operacja będzie zabiegiem bariatrycznym i zostanie wykonana u pacjenta z Wielkiej Brytanii, u którego w wyniku wcześniejszego nieudanego zabiegu doszło do zniekształcenia i przemieszczenia się żołądka, co w efekcie doprowadziło do wzrostu wagi ciała i pojawienia się refluksu.

Do zaplanowania zabiegu wykorzystane zostaną gogle rozszerzonej rzeczywistości firmy Microsoft (HoloLens), które umożliwiają chirurgowi wyświetlanie narządów wewnętrznych pacjenta w trójwymiarze, w formie hologramów. Projekcja wirtualnych narządów 3D możliwa jest dzięki specjalnemu oprogramowaniu firmy RSQ Technologies, które przetwarza obraz pochodzący z tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MR).

-Zabieg rewizyjny to skomplikowana operacja, którą poprzedza bardzo skrupulatną ocenę stanu pacjenta i anatomii układu pokarmowego. W tym celu wykonuje się liczne badania rentgenowskie, endoskopowe i laboratoryjne. Aby móc drobiazgowo zaplanować tego typu operację, chirurg musi szczegółowo ocenić i sprawdzić anatomię żołądka i jelit pacjenta. Tradycyjnie w takim postępowaniu wykorzystuje się gastroskopię i badania RTG, które niestety nie dostarczają informacji na temat kształtu żołądka z zewnątrz jak i jego przestrzennego obrazu. W związku z tym ograniczeniem, w Szpitalu na Klinach wykorzystamy trójwymiarowe obrazowanie holograficzne pozwalające na fizyczne obejście ciała pacjenta i zaglądnięcie w organ pod dowolnym kątem bez konieczności „otwierania” pacjenta, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie całej operacji. To właśnie przed zabiegiem chirurg musi widzieć jak zniekształcony jest żołądek po poprzedniej operacji aby móc właściwie zrobić aktualną korektę. – wyjaśnia prof. Tomasz Rogula.

Technologia przyszłości w Rehasport

Szpital na Klinach posiada oddziały – ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, chirurgii plastycznej, ortopedii, urologii oraz 17 poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną. Działa tutaj Centrum Leczenia Endometriozy i Centrum Leczenia Tarczycy.

W placówce działają dwie sale operacyjne, sala chirurgii jednego dnia oraz trakt porodowy.

Szpital działa przy ulicy Kostrzewskiego 37, przy ulicy Cechowej 12 zlokalizowane są gabinety specjalistyczne.

Szpital należy do Neo Hospital sp. z o.o. spółka komandytowa.

Powstała Biała księga – AI w praktyce klinicznej

Źródło: Szpital na Klinach

Przeczytaj teraz

Fundacja Unia Bracka działa 30 lat

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.07.2022

Fundacja Unia Bracka, prowadząca siec placówek ambulatoryjnych w województwie śląskim, 14 lipca 2022 obchodziła 30-lecie działalności. Przychodnie sieci odwiedza codziennie kilka tysięcy pacjentów, którymi zajmuje się 650 pracowników.

Fundacja prowadzi 18 Przychodni Brackich, kilkadziesiąt poradni specjalistycznych oraz kilkadziesiąt pracowni diagnostycznych. Placówki zlokalizowane są na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.  Z usług podstawowej opieki zdrowotnej placówek Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja obejmuje opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian i rozwoju przychodni sieci. Najważniejsze z nich to kompleksowa modernizacja wnętrz oraz termomodernizacja budynków Przychodni Brackiej Halemba w Rudzie Śląskiej, Przychodni Brackiej Staszic w Katowicach oraz Przychodni Brackiej Wesoła w Mysłowicach.

Wykonano także termomodernizację budynku Przychodni Brackiej Knurów, realizowany jest proces modernizacji pomieszczeń przychodni i termomodernizacja budynku Przychodni Brackiej Bobrek w Bytomiu wraz z budową windy.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Przeniesiono także przychodnię w Zabrzu-Makoszowy do nowo wybudowanej siedziby Przychodni Brackiej Guido. Poszerzono ofertę usług rehabilitacyjnych o dwie nowo otwarte kriokomory w Rudzie Ślaskiej i Knurowie oraz o szereg innych usług medycznych.

W lipcu 2022 Fundacja rozpoczęła budowę nowoczesnego centrum medyczno-diagnostycznego w Rudzie Śląskiej, które w połowie 2023 roku zastąpi obecny budynek Przychodni Brackiej Polska-Wirek. Inwestycja jest realizowana dzięki współpracy z firmą Helimed, która będzie prowadzić w placówce pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W najbliższych latach nowa placówka powstanie także w Katowicach.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Przeczytaj teraz

Nowe placówki zrealizują pilotaż dla uzależnionych od technologii cyfrowych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.07.2022

Dwie kolejne placówki znalazły się na liście ośrodków realizujących program pilotażowy przeznaczony dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W programie uczestniczy obecnie 12 placówek, większość to ośrodki prywatne.

Nowe placówki to Rehabilis sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich oraz Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Program realizują także takie prywatne ośrodki jak Centrum Medyczne Multimed z Konina, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku Białej, Etap Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku, NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział terenowy w Zielonej Górze oraz poradnie prowadzone przez stowarzyszenie Monar w Jeleniej Górze i w Łodzi.

Realizacja programu rozpoczęła się 1 grudnia 2021, zakończy się 30 czerwca 2023 roku.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Realizatorzy programu udzielają pomocy długoterminowej – powyżej 12 tygodni, krótkoterminowej – do 12 tygodni oraz konsultacyjnej.

Warunki dotyczące realizacji pilotażu oraz wymagań dotyczących zatrudnionego personelu zawarte zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP 6 grudnia 2021 (poz. 2253).

Nowe ośrodki do listy realizatorów dodaje natomiast rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin, opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 lipca 2022.

Rozporządzenie wejdzie w życie 29 lipca 2022 roku.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany współczynników korygujących dotyczących wynagrodzeń

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.07.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia, który dokonuje skorygowania mechanizmu obniżania współczynników korygujących poprzez dostosowanie go do treści ustawy ustalającej najniższe wynagrodzenie zasadnicze niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zmiana współczynników jest zgodna z rekomendacją prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dotyczącą wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Przy zastosowaniu współczynników korygujących przekazywane są między innymi środki na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych pracowników podmiotów leczniczych.

Projekt rozporządzenia w sprawie najniższego wynagrodzenia rezydentów

Mechanizm pomniejszana współczynników korygujących związanych z wynagrodzeniami w przypadku określenia taryfy lub zwiększenia wyceny świadczeń w umowach, podyktowany jest dążeniem do ograniczenia odrębnego strumienia środków przeznaczonych na te cele i umożliwieniem elastycznego dysponowania środkami przez kierujących podmiotami leczniczymi.

Wprowadzane zmiany mają na celu wyeliminowanie wątpliwości co do stosowania współczynników poprzez dookreślenie, iż zmniejszenie współczynnika korygującego jest proporcjonalne do udziału wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wzrost, bez uwzględnienia wartości współczynników korygujących.

Przepis dodany w załączniku do rozporządzenia pozwoli na rozwiązanie problemu wartości współczynników korygujących w umowach, które zostały w części rozwiązane bądź w części wygasły.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 19 lipca 2022 roku.

Link do projektu

Przeczytaj teraz
Page 4 of 365
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 365