EMC: wzrost przychodów w roku 2020 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.04.2021

Grupa EMC Instytut Medyczny SA osiągnęła za rok 2020 przychody ze sprzedaży w wysokości 441 360 tys. zł, co stanowi wzrost o 30 958 tys. zł (o 7,54 procent) w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 roku. 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy EMC w 2020 roku była sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wygenerowała około 77,13 procenta osiąganych przez Grupę EMC przychodów. 

Jednostki Grupy EMC brały udział zarówno w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również przystąpiły do uczestnictwa w organizacji punktów szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku pozostałe przychody operacyjne Grupy wyniosły 14.766 tys. zł wobec 11.481 tys. zł uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na tę pozycję składają się przede wszystkim dopłaty do wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników wypłacane przez NFZ, refundacje Ministerstwa Zdrowia z tytułu szkolenia rezydentów, przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych rozliczane w czasie, dotacje, darowizny oraz otrzymane odszkodowania. 

Strata netto zanotowana za rok 2020 miała wartość 7 219 tys. zł, rok wcześniej wyniosła 8 820 tys. Zł.  

Pomimo niesprzyjających warunków prowadzenia działalności, w ciągu roku 2020 spółka EMC przeprowadziła szereg inwestycji w podległych placówkach modernizując zarówno infrastrukturę nieruchomości, w których prowadzona jest działalność (między innymi w Kwidzynie, Ozimku, Lubinie, Poznaniu i Kowarach) jak i inwestując w zakup sprzętu medycznego (między innymi we Wrocławiu, Kwidzynie, Lubinie, Ozimku i Poznaniu). 

Czytaj także: WizjaMed modernizuje pracownie diagnostyczne>>>

W grudniu 2020 spółka zawarła ze starostą kamieńskim porozumienie, w związku z którym 23 lutego 2021 roku dokonano sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Szpitala im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim na rzecz powołanej przez starostwo powiatowe w Kamieniu Pomorskim spółki celowej za cenę 1 złoty.  

W roku 2021 EMC planuje przede wszystkim skupić się na kontynuacji optymalizacji operacyjnej posiadanych jednostek medycznych, natomiast potencjalny rozwój sieci o nowe jednostki z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie jest brany pod uwagę. 

W planach na rok 2021 uwzględniane jest ryzyko związane z zagrożeniem epidemicznym i kolejnymi falami pandemii Covid-19 oraz inwestycje w infrastrukturę konieczną do prowadzenia oddziałów przeznaczonych do opieki nad pacjentami zarażonymi wirusem Sars-CoV-2. 

Działalność Grupy EMC w roku sprawozdawczym 2020 oraz do dnia 1 marca 2021 prowadzona była na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. 

Po sprzedaży Szpitala w Kamieniu Pomorskim obecnie spółka nie prowadzi działalności na terenie województwa Zachodniopomorskiego. 

Czytaj także: Medicover otworzył placówkę w Centrum Praskim Koneser>>>

Przeczytaj teraz

Zwoleń: nowa siedziba centrum medycznego Medica 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.04.2021

Centrum Medyczne Medica ze Zwolenia od kilku miesięcy zajmuje nową siedzibę, zlokalizowaną przy ulicy Kilińskiego 50.  Dotychczasowa placówka działająca przy ulicy Kilińskiego 11 zostanie przekształcona w filię. 

Obecnie w dawnej siedzibie prowadzone są prace adaptacyjne, powstanie tutaj centrum psychologiczno-psychiatryczne. 

Nowa przychodnia powstała w nowo wybudowanym obiekcie i zajmuje około 1000 mkw powierzchni. Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitację w ramach NFZ, także w formie oddziału dziennego, oraz komercyjne konsultacje specjalistyczne (między innymi neurologa, psychologa, pulmonologa czy dietetyka).  

Czytaj także: WizjaMed modernizuje pracownie diagnostyczne >>>

W placówce można wykonać badania USG, działa tutaj punkt pobrań spółki Diagnostyka oraz dzienny dom opieki. 

Medica Centrum Medyczne prowadzi również placówkę w Żelechowie, zlokalizowaną przy ulicy Pudły 1, która oferuje świadczenia w zakresie rehabilitacji, finansowane przez NFZ, komercyjne konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne, oferowane przez Diagnostykę, prowadzącą w placówce punkt pobrań. 

Medica realizuje także inwestycję związaną z utworzeniem domu seniora. W tym celu modernizuje budynek po byłej szkole podstawowej w Trzciankach, w powiecie puławskim.  Placówka będzie oferować opiekę całodobową oraz dzienną.  

Zarówno inwestycje w Zwoleniu jak i inwestycja w Trzciankach finansowane są z własnych środków właściciela Centrum Medica. 

Placówkę prowadzi Medica sp. z o.o., której zarząd tworzą: Iwona Kuśmierz (dietetyk) i Mariusz Kuśmierz.  

Czytaj także: Medicover otworzył placówkę w Centrum Praskim Koneser>>>

Przeczytaj teraz

Ostrowiec: nowe poradnie w centrum Carint  “Serce i Zdrowie” 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.04.2021

Od kwietnia 2021 roku w Centrum Medycznym GVM Carint „Serce i Zdrowie” w Ostrowcu Świętokrzyskim działają trzy nowe poradnie, których świadczenia finansowane są w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Są to poradnie- proktologiczna, chorób naczyń oraz dermatologiczna.  

Centrum Medyczne “Serce i Zdrowie”  to nowe przedsięwzięcie Carint. 

 -GVM Carint  to już nie tylko centrum kardiologii, które jest dla nas kluczowe i zapewnia ratujące życie procedury medyczne. Centrum GVM Carint „Serce i Zdrowie”, to kompleksowa opieka nad pacjentem – od konsultacji specjalistycznych w poradni, przez diagnostykę obrazową jak USG, po leczenie zabiegowe małoinwazyjnymi technikami chirurgicznymi w warunkach szpitalnych – mówi Sebastian Kawalec, prezes GVM Carint. 

Jesienią 2020 roku placówka uruchomiła komercyjne poradnie i leczenie zabiegowe w zakresie urologii i ortopedii, a na początku 2021 roku także w zakresie między innymi reumatologii i leczenia żylaków kończyn dolnych. 

Czytaj także: Medicover otworzył placówkę w Centrum Praskim Koneser >>>

Centrum “Serce i Zdrowie” działa przy ulicy Szymanowskiego 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

GVM Carint od ponad 13-tu lat oferuje leczenie w Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prowadzi także działalność w innych miastach w Polsce (między innymi w Radomiu, Oświęcimiu, Radomsku, Zakopanem czy Myszkowie), gdzie realizuje pełnoprofilowe świadczenia kardiologiczne i oferuje wszystkie typy zabiegów kardiologicznych, takich jak leczenie ostrych zespołów wieńcowych w ramach 24 godzinnych dyżurów zawałowych, angioplastyka tętnic wieńcowych, koronarografia, ablacje zaburzeń rytmu serca, wszczepianie stałych i czasowych układów stymulujących serce. 

Spółka GVM Carint  powstała w październiku 2007 roku, łącząc ze sobą długoletnie doświadczenia włoskiej firmy medycznej Gruppo Villa Maria SPA z polską spółką medyczną Carint.   

Przeczytaj teraz

Nowe obowiązki szpitali dotyczące raportowania do SEZOZ 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.04.2021

9 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. 

Rozporządzenie wynika z nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która zmieniła katalog danych przekazywanych do SEZOZ. Dotychczas obejmował on informacje o posiadanych przez usługodawców wyrobach medycznych oraz o posiadanych łóżkach przeznaczonych dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.  

Obowiązek raportowania tych ostatnich danych dotyczył stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusa SARS-CoV-2. Informacje na ten temat były raportowane w terminach do 7 dnia każdego miesiąca, bądź co roku do 15 lub 31 stycznia, w zależności od wielkości podmiotu jak również jego specyfiki.  

Rozporządzenie rozszerzyło grupę podmiotów zobligowanych do comiesięcznego przekazywania do SEZOZ informacji w zakresie posiadanych przez siebie wyrobów medycznych oraz nabytych środkach ochrony osobistej. Dotychczas do grupy tej należały jedynie podmioty lecznicze oferujące leczenie szpitalne w placówkach liczących co najmniej 200 łóżek. Obecnie obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich szpitali, bez względu na liczbę posiadanych przez nie łóżek. 

Czytaj także: Rusza rehabilitacja postcovidowa>>>

Rozszerzeniu ulega także katalog danych przekazywanych do SEZOZ o dodatkowe kategorie, dotyczące szpitali oferujących świadczenia dla pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pierwsza z kategorii dotyczy informacji związanych z pacjentem, określających jego wiek, płeć, numer przypisany w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan określony według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS), jak również wskazujących czy pacjent został poddany tlenoterapii. Kolejna kategoria dotyczy łóżek posiadanych przez szpital oraz ich wykorzystania. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 kwietnia 2021 roku (poz. 614). 

Przeczytaj teraz

Weszła w życie ustawa rozszerzająca wykaz osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.04.2021

2 kwietnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która rozszerza wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.  

Dotychczas badania takie mogli przeprowadzać jedynie lekarze. Wprowadzane zmiany umożliwiają przeprowadzanie tych badań również przez inne osoby, które będą posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra zdrowia.  

Nowelizacja przewiduje także zmianę terminów obowiązywania wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  

Czytaj także: Rusza rehabilitacja postcovidowa >>>

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 1 kwietnia 2021 roku (poz. 616). 

Weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wykazów, które weszły w życie wejdą z mocą obowiązującą od 27 marca 2021 roku. 

Przeczytaj teraz

Rusza rehabilitacja postcovidowa

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.04.2021

Decyzją ministra zdrowia w Polsce rusza program rehabilitacji postcovidowej. Skorzystać z niego będą mogły wszystkie osoby z problemami wydolności zarówno fizycznej, jak i oddechowej, które odczuwają po chorobie Covid-19. 

W związku z tym minister zdrowia wydał prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia dwa polecenia, które umożliwią uruchomienie projektu rehabilitacji osób, które przechorowały Covid-19. Rehabilitacja taka, w zależności od stanu pacjenta, będzie prowadzona w domu, ambulatoryjnie, a także w oddziałach rehabilitacji, zakładach rehabilitacji leczniczej i uzdrowiskach. 

W Polsce jest obecnie ponad 2 miliony osób, które przechorowały COVID-19. Wiele z nich zmaga się z dolegliwościami ograniczającymi aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Może to być znaczenie pogorszenie funkcji płuc, obniżona tolerancja wysiłku fizycznego, zmniejszenie siły mięśniowej, przewlekłe zmęczenie a także powikłania neurologiczne i kardiologiczne. 

Do udzielenia świadczeń dla takich osób będzie mógł się zgłosić każdy podmiot medyczny, spełniający wyznaczone kryteria. Nie będzie organizowany w tym celu konkurs ofert, ale pojawi się wykaz Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia będą udzielane zarówno w oddziałach rehabilitacyjnych, jak i w warunkach ambulatoryjnych oraz w domu pacjenta.

Czytaj także: WizjaMed modernizuje pracownie diagnostyczne>>>

Do wykazu będzie mógł zgłosić się każdy podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, który ma podpisaną umowę z NFZ. Rehabilitacja pocovidowa będzie stanowiła odrębny produkt w zakresie szerokiej gamy świadczeń rehabilitacyjnych i będzie odrębnie finansowany z funduszu przeciwdziałania Covid-19. 

Czas trwania rehabilitacji Covid-19 będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, rehabilitacja ta rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku Covid-19. 

W zakres takiej rehabilitacji pocovidowej wejdą między innymi: kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, inhalacje, treningi marszowe, balneoterapia, hydroterapia, fizykoterapia, treningi relaksacyjne, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia oraz leczenie dietetyczne.

Przeczytaj teraz

Kolejne prywatne szpitale włączane do walki z epidemią 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.03.2021

Do sieci placówek walczących z pandemią choroby Covid-19 w województwie łódzkim dołączą prywatne szpitale – w Łasku, Głownie, Brzezinach oraz Szpital św. Jana Bożego prowadzony przez Zakon Bonifratrów w Łodzi. 

Liczba chorych na Covid-19 przebywających w szpitalach w regionie łódzkim zbliża się do 2 tysięcy i jest to rekordowa liczba, dlatego uruchamiane są kolejne oddziały covidowe i szpitale przeznaczone dla chorych wymagających hospitalizacji. Między innymi szpital w Zgierzu ponownie zostanie przeznaczony tylko do tego celu. 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem także w Małopolsce trwa mobilizacja wszystkich zaangażowanych służb. Kolejne szpitale zwiększają liczbę łóżek, zamieniają oddziały niecovidowe w covidowe.   

Także Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie po raz drugi włączył się do walki z  koronowirusem, gwarantując profesjonalne wsparcie. Oddział chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii tego szpitala przekształcony został w odział covidowy, wyposażony w 25 łóżek oddziałowych, 5 łóżek obserwacyjnych i 1 łóżko respiratorowe.  

Czytaj także: Zmiany w Narodowym Program Szczepień>>>

Od jesieni 2020 roku sektor prywatny udostępnił 1500 łóżek dla pacjentów z Covid-19.  Grupa Lux Med przeznaczyła na potrzeby pacjentów covidowych warszawski Szpital Św. Elżbiety.  Oddziały covidowe powstały między innymi także w szpitalach Grupy Scanmed, w szpitalu Gajda-Med., Grupy Nowy Szpital, Grupy AHP czy Grupy EMC.   

Bardzo wiele mniejszych szpitali także przeznaczyło część swoich zasobów na potrzeby walki z koronawirusem, przekształcając oddziały w covidowe i przyjmując zakażonych pacjentów. 

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia >>>

Przeczytaj teraz

Voxel: wzrost rocznych przychodów o ponad 50 procent 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.03.2021

Grupa Voxel odnotowała w roku 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 327,6 milionów złotych, co daje 55-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2019, czyli o 116 milionów złotych. Wzrost odnotowano pomimo zmniejszonej liczby wykonanych badań w zakresie diagnostyki obrazowej.  

Spadek liczby badań dotyczył głównie drugiego kwartału 2020 roku, kiedy zamknięte były pracownie diagnostyczne. Spadek przychodów z tego tytułu szacowany jest na 20 milionów złotych. Natomiast w IV kwartale 2020 roku Voxel osiągnął wolumeny badań na poziomie około 90 procent średniej liczby badań wykonanych w styczniu i lutym 2020 roku, a zatem sprzed stanu epidemii.  

W związku ze zmianą struktury badań i z większym udziałem badań PET-TK i MR, zrealizowane w IV kwartale 2020 roku przychody z IV kwartału 2020 są zbliżone do przychodów  z IV kwartału 2019 roku, mimo realizacji mniejszej liczby badań. Na bazie szacunkowych danych za I kwartał 2021 roku, Grupa Voxel oczekuje realizacji w 2021 roku wolumenów badań na poziomie co najmniej 2019 roku lub wyższych. 

Spółka Voxel osiągnęła w roku 2020 przychody w wysokości 128,5 milionów złotych, co oznacza spadek przychodów o 6,8 milionów złotych, czyli o 5 procent w porównaniu do 2019 roku. 

Czytaj także: WizjaMed modernizuje pracownie diagnostyczne>>>

Na wzrost skonsolidowanych przychodów Voxel wpływ miały zwiększone przychody pozostałych spółek Grupy. Spółka Alteris odnotowała wzrost o 89 procent w związku z realizacją projektów medycznych dotyczących pracowni „pod klucz” wraz z dostawą sprzętu diagnostycznego oraz realizacją kontraktów w zakresie mobilnych unitów medycznych. Zapotrzebowanie na mobilne rozwiązania było związane z epidemią koronawirusa. 

Spółka Vito-Med odnotowała trzykrotny wzrost przychodów w związku z rozpoczęciem wykonywania testów w kierunku koronawirusa 

Grupa Voxel znaczącą część przychodów (ponad 50 procent) uzyskuje bezpośrednio z realizacji kontraktów na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zysk netto Grupy Voxel w roku 2020 wyniósł 34 100 tys. zł, w roku 2019 – 22 927 tys. zł.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Voxel prowadził 13 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał około 71,8 tysięcy badań w 2020 roku, 20 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonał około 115,5 tysięcy badań MR w 2020 roku, 7 pracowni PET-TK (z czego 5 wykonuje badania refundowane, a dwie zlokalizowane w Katowicach i Jeleniej Górze są przygotowane do kontraktowania świadczeń), w których wykonał ponad 11,0 tysięcy badań PET-TK w 2020 roku oraz 4 pracownie SPECT (z czego 3 wykonują badania refundowane, czwarta natomiast jest przygotowana do kontraktowania z NFZ), w których wykonał ponad 8,8 tysięcy procedur w 2020 roku. 

Spółka Scanix prowadziła 3 pracownie rezonansu magnetycznego, 5 pracowni tomografii komputerowej, po 1 pracowni RTG, USG i mammografii, a Rezonans Powiśle – 2 pracownie rezonansu magnetycznego. 

Vito-Med jest podmiotem leczniczym prowadzącym szpital w Gliwicach w ramach którego działają oddział wewnętrzny, oddział neurologii i oddział udarowy oraz poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, jak również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy o specjalności neurologiczno – rehabilitacyjnej. 

Od 1 czerwca 2020 roku działa tutaj laboratorium diagnostyczne wykonujące badania w kierunku wirusa Sars-CoV-2. W IV kwartale 2020 roku spółka zwiększyła skalę działalności laboratoryjnej o 3 nowe placówki czyli laboratoria w Nowym Sączu oraz Warszawie a także zawarła umowę ze szpitalem w Krośnie dotyczącą prowadzenia pracowni wirusologii. 

Czytaj także: Gdańsk: Diagnostyka oferuje szybkie testy na lotnisku>>>

Przeczytaj teraz

PZU przedstawiło strategię rozwoju usług zdrowotnych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.03.2021

PZU, prezentując wyniki finansowane za rok 2020, przedstawiło także nową strategię Grupy na lata 2021-2024. Ważne miejsce zajmuje w niej ochrona zdrowia. Grupa PZU zapowiada dynamiczny rozwój na rynku prywatnej opieki zdrowotnej. 

PZU Zdrowie odnotowało w roku 2020 przychody z usług zdrowotnych wyższe o 12 procent w porównaniu do roku 2019.  W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi i bezpieczeństwo medyczne przewidywane jest zwiększenie tych przychodów w ciągu czterech lat o prawie 80 procent – do 1,7 mld zł.  

Grupa PZU chce być dostawcą całościowych rozwiązań, które pomogą klientom prowadzić zdrowe życie, zapewnią opiekę medyczną rodzinie i pracownikom, ochronią majątek i pomogą go pomnażać, dadzą poczucie stabilizacji i należytego zadbania o bliskich bez względu na to, co przyniesie przyszłość. 

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia>>>

Przykładem takiego „ekosystemu” ma być obszar zdrowia, na którym proponowany będzie szeroki zakres usług – od zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej do oferty badań profilaktycznych, oraz pełnej opieki medycznej – w formie ubezpieczeń, abonamentów lub świadczeń płatnych jednorazowo.  

PZU zapowiada doskonalenie telekonsultacji i zdalnego monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz leczenia domowego oraz zapewnienie wszystkim chętnym szybkiego dostępu bezpośredni do lekarzy w stale rozwijanej i integrowanej sieci własnych placówek PZU Zdrowie. 

Zapowiadana jest także propozycja dla seniorów, która będzie obejmowała ubezpieczenia odpowiadające ich oczekiwaniom co do zakresu oraz kanałów sprzedaży i obsługi, usługi medyczne ze szczególnym uwzględnieniem zdalnej opieki w domu i leczenia sanatoryjnego, specjalne, bezpieczne produkty bankowe i inwestycyjne, a także pakiet usług wspierających seniorów w codziennym życiu i aktywnościach wspólnotowych – od pomocy w dojeździe do lekarza, dostarczeniu leków, zorganizowaniu fizjoterapii, po naprawy domowe czy uczestnictwo w zajęciach sportowych i kursach. 

PZU zapowiada także stworzenie zintegrowanego ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych, atrakcyjnego zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Znajdą się w nim między innymi pakiety ubezpieczeniowe i zdrowotne, karty i abonamenty sportowo-rekreacyjne PZU Sport, łatwe i dogodne pożyczki z PZU Cash, poszerzone w przyszłości o produkty hipoteczne, system zniżek zakupowych u partnerów. 

Czytaj także: W Krajowym Planie Odbudowy zdrowie powinno być na pierwszym miejscu>>>

Wynik netto Grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł w 2020 roku 3,1 mld zł, co stanowi wzrost o prawie 12 procent w stosunku do roku 2019. Po oczyszczeniu wyniku z wpływu zdarzeń związanych z pandemią, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3,8 mld zł, co stanowi wzrost o 17 procent w stosunku do roku 2019. Tak wysoki poziom zysku implikuje zwrot na kapitale, skorygowany o wpływ pandemii, na bardzo wysokim poziomie 22,5 procent. Przypis składki w 2020 roku utrzymał się na wysokim poziomie blisko 24 mld zł. 

Na koniec 2020 roku PZU Zdrowie miało już ponad 2,8 mln klientów produktów zdrowotnych. Przychody w tym okresie wyniosły 949 mln zł, co stanowi wzrost o 65 procent w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Przeczytaj teraz

Szpital Pro-Familia testuje robota dezynfekującego 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.03.2021

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa testuje nowego robota dezynfekującego, którzy wykorzystuje do oczyszczania pomieszczeń z bakterii i wirusów promieniowane UV-C. 

Ultra V-bot to urządzenie wyposażone w dwanaście promienników UV- C emitujących światło, którego promieniowanie jest absorbowane przez kwasy nukleinowe RNA i DNA, co prowadzi do dezynfekcji aż 99,9  procent patogenów. 

W rzeszowskim szpitalu firma Iplusmed przeprowadzi pierwsze w Europie badania nad skutecznością takiego rozwiązania w realnych warunkach szpitalnych. 

Odbywają się one w ramach projektu badawczego, prowadzonego wspólnie ze Szpitalem Pro – Familia,  Politechniką Warszawską, firmami Industria Project, Halton i Alvo Medical. 

Celem projektu jest zbadanie potrzeb użytkowników, zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnych sal operacyjnych wyposażonych w najnowsze technologie umożliwiające wykonywanie szerokiego spektrum zabiegów operacyjnych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie wentylacji i zapewnienia wysokiej jakości powietrza na salach operacyjnych. 

Czytaj także: Pro-Familia uznana za najbezpieczniejszy szpital w Polsce>>>

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne. 

W roku 2020 w placówce otwarte zostało Centrum Chorób Piersi, które tworzą lekarze różnych specjalności: radiolodzy, onkolodzy, radioterapeuci, chirurdzy oraz psychologowie i rehabilitanci. 

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. 

Przeczytaj teraz

Zmiany w Narodowym Program Szczepień 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.03.2021

Rząd zapowiedział zmiany w realizacji Narodowego Programu Szczepień, które dotyczą zwiększenia liczby punktów szczepień, personelu kwalifikującego oraz kadry wykonującej szczepienia a także usprawnienia procesu kwalifikacji. 

– Do końca II kwartału chcemy zaszczepić 20 milionów osób, a do końca sierpnia 2021 – wszystkich chętnych – poinformował szef rządu Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej 30 marca 2021. – Chcemy działać jak najszybciej, bo każdy dzień pandemii przynosi straty – dodał Prezes Rady Ministrów. 

Do tej pory szczepienia odbywały się w przychodniach, szpitalach rezerwowych i węzłowych. W II kwartale 2021 lista miejsc, w których będzie można się zaszczepić zostanie poszerzona o szpitale powiatowe (1 szpital w każdym powiecie), punkty samorządowe (1 w każdym powiecie), punkty drive thru, zakłady pracy oraz apteki. Szczepienia będą się również odbywały w miejscach działalności samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek. 

Zmiany dotyczą także procesu kwalifikacji i wykonywania szczepień. Kwalifikować do szczepień będą już nie tylko lekarze, ale również stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych. 

Czytaj także: Kodeks dla branży medycznej zaakceptowany przez PUODO >>>

Obecnie szczepionkę podają lekarze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz felczerzy. W II kwartale do tej grupy dołączą również diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych. 

Zmieni się proces kwalifikacji do szczepienia. Do tej pory pacjent musiał przejść badanie lekarskie i uzupełnić kwestionariusz. Od II kwartału podstawą kwalifikacji do szczepienia przeciw Covid-19 będzie kwestionariusz wstępnego wywiadu. Jeżeli pacjent wypełni go prawidłowo, zostanie dopuszczony do szczepienia. Jeżeli w kwestionariuszu coś wzbudzi wątpliwości, osoba wykonująca szczepienie skonsultuje się z lekarzem. 

Od 12 kwietnia 2021 roku ruszy także rejestracja na szczepienia populacyjne, każdego dnia kolejny rocznik będzie się mógł zapisywać na szczepienia, począwszy od rocznika 1962. 

Na konferencji poinformowano także, że w kwietniu do Polski ma przyjechać około 5 milionów dawek szczepionek, a ilości deklarowane sięgają 7 milionów.  

Czytaj także: Pacjenci Centrum Dializ Fresenius już po szczepieniach przeciw Covid-19>>>

Przeczytaj teraz

Corten Medic tworzy punkty diagnostyki mobilnej 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2021

Centrum Medyczne Corten Medic w porozumieniu z władzami lokalnymi miast organizuje punkty diagnostyki mobilnej typu Corten Test & Drive. Punkty te oferują dwa rodzaje testów w kierunku koronawirusa Sars-CoV-2. 

Są to testy na przeciwciała IgM i IgG Anty-Sars-CoV-2 oraz testy genetyczne wykrywające koronawirusa w organizmie. Badania są komercyjne, a osoby w kwarantannie na podstawie otrzymanej wiadomości od NFZ mogą skorzystać z badań bezpłatnie. W punktach Corten Test&Drive można również wykonać test jakościowy wykrywający wirusa grypy typu A i B. 

Corten Medic realizuje testy także w placówkach stacjonarnych W sumie prowadzi 36 punktów pobrań, które działają w miejscowościach zlokalizowanych w województwach – mazowieckim i świętokrzyskim. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otwiera nowe punkty wymazowe >>>

Corten Medic prowadzi sieć placówek ambulatoryjnych działających w Radomiu, Warszawie, Milanówku, Zwoleniu, Pruszkowie oraz w Kielcach.  

Placówki Corten Medic oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne (między innymi w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii czy okulistyki), a także rehabilitację i szeroki zakres usług stomatologicznych. 

Placówki Corten Medic uczestniczą także w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. 

Przeczytaj teraz

Zabrze: nowa przychodnia sieci Unia Bracka 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2021

Unia Bracka, prowadząca sieć przychodni na terenie województwa śląskiego, otworzyła 1 marca 2021 roku nową placówkę. Przychodnia Bracka Guido działa w Zabrzu, przy ulicy Dzierżona 11A.   

Przychodnia, która powstała w zaadaptowanym dawnym pawilonie handlowym, zajmuje prawie 1300 mkw powierzchni i oferuje opiekę medyczną zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom.  

-Wciąż poszukując nowych możliwości rozwoju szukamy także nowych lokalizacji, w których chcemy oferować usługi medyczne w komfortowych warunkach. Kierując się tą myślą ponad 3 lata temu znaleźliśmy nowe miejsce na mapie Zabrza, do którego już od 1 marca tego roku zaprosiliśmy naszych dotychczasowych oraz nowych pacjentów – mówi Przemysław Zawadzki, prezes zarządu Fundacji Unia Bracka. 

Nowa placówka stanowi uzupełnienie opieki medycznej, szczególnie dla mieszkańców południowej i centralnej części Zabrza, zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pediatrycznej, konsultacji specjalistycznych, jak również rehabilitacji, badań diagnostycznych czy laboratoryjnych. 

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia>>> 

Działa tutaj 12 gabinetów lekarskich, w tym 5 w poradni POZ, 10 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych oraz 15 stanowisk zabiegowych w pracowni rehabilitacyjnej. Zespól poradni składa się z 47 osób personelu medycznego, w tym 19 lekarzy specjalistów. 

W placówce działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia dla dzieci, gabinety specjalistyczne, poradnia rehabilitacyjna, pracownie diagnostyczne (RTG, USG, EKG, punkt pobrań), a także poradnia medycyny pracy. Świadczenia są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne. 

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej. 

Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia także na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otwiera nowe punkty wymazowe >>>

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska. 

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych. 

Przeczytaj teraz

Rehasport jako partner medyczny klubu sportowego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2021

Klinika Rehasport została oficjalnym partnerem medycznym klubu piłki ręcznej Gwardia Opole. Umowa w tej sprawie będzie obowiązywać do końca 2022 roku. To kolejny klub sportowy dołączający do grona klientów placówki. 

– Nasza sportowa rodzina staje się coraz większa, co jest powodem do dumy. Od lat leczymy reprezentantki i reprezentantów Polski w piłce ręcznej, blisko współpracujemy z ZPRP, a teraz z pomocy naszych specjalistów będą mogli korzystać zawodnicy jednej z najlepszych drużyn w kraju. Nie skupiamy się tylko na leczeniu urazów graczy, ale też na jak najlepszym przygotowaniu ich do rywalizacji – mówi dyrektor Działu Sport w klinice Rehasport Jakub Puchalski. 

Zawodnicy Gwardii będą raz w roku poddani biomechanicznej ocenie funkcjonalnej, czyli zestawowi badań i testów, które wsparte diagnostyką, pozwalają lokalizować i eliminować tzw. słabe ogniwa, czyli miejsca zagrożone urazami. Wyniki badań wspomagają także kontrolę procesu treningowego, pozwalają dostosować ćwiczenia, także w przypadku rehabilitacji pourazowej. Rehasport zapewni też opiekę medyczną w przypadku urazów narządu ruchu oraz diagnostykę i rehabilitację gwardzistów.

Czytaj także: Medicover nowym właścicielem sieci klubów fitness Holmes Place>>>

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych. 

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie. 

Przeczytaj teraz

Nowe komercyjne badania w Szpitalu Matopat 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2021

Szpital Matopat z Torunia wprowadził do swojej oferty nowe ginekologiczne badanie diagnostyczne – tzw. cytologię płynną czyli LBC (liquid base cytology). Badanie jest dostępne w poradni działającej przy szpitalu. 

Jest to badanie komercyjne, jego koszt wynosi 90 zł. 

Cytologia płynna opiera się na nowoczesnej technice przygotowywania preparatów cytologicznych, dzięki czemu jest bardziej czuła i znacznie dokładniejsza niż cytologia tradycyjna.  

Badanie przydatne jest w profilaktyce i diagnostyce raka szyjki macicy. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje LBC jako metodę zalecaną (obok tradycyjnej cytologii) w przesiewowych badaniach w kierunku tego schorzenia. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otwiera nowe punkty wymazowe>>>

Szpital Specjalistyczny Matopat należy do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Działa od 2001 roku. Posiada 29 miejsc dla pacjentów, a także dwie sale operacyjne i dwie sale wybudzeń (razem 6 łóżek). Wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii, ortopedii, laryngologii, ginekologii, neurochirurgii, urologii oraz okulistyki. 

Działa tutaj także przychodnia posiadająca pracownie diagnostyczne (endoskopową, kardiologiczną, USG, RTG, Holter, OCT, laseroterapię) oraz ponad 20 poradni specjalistycznych. 

Szpital Matopat oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przeczytaj teraz

Nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń ambulatoryjnych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2021

9 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dodaje ono do wykazu świadczeń diagnostykę i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami z nowotworem jelita grubego. 

Zmiana dotyczy załącznika zawierającego wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji, który został uzupełniony o powyższe świadczenie. 

Dokument zawiera wymagania formalne, zakres świadczeń oraz pozostałe wymagania, dotyczące współpracy z centrum kompetencji raka jelita grubego. 

Czytaj także: W Krajowym Planie Odbudowy zdrowie powinno być na pierwszym miejscu>>>

Właściwa dla realizacji świadczenia porada specjalistyczna to onkologia lub chemioterapia, gastroenterologia oraz chirurgia onkologiczna lub chirurgia ogólna. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 marca 2021 roku (poz. 543).  

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie onkologii 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2021

Rozporządzenie dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które wejdzie w życie 9 kwietnia 2021, dotyczy diagnostyki i leczenia onkologicznego.  Wynika z niego, że placówka realizująca świadczenia z tego zakresu zapewnia udokumentowaną koordynację procesu diagnostyczno-terapeutycznego. 

Musi także posiadać wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny ustalający plan leczenia onkologicznego, który powinien powstać nie później niż 28 dni od dania umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na świadczenie.  

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia >>>

Rozporządzenie określa, jacy specjaliści powinni składać się na takie zespoły, w zależności od rodzaju nowotworu. W skład zespołu powinni wchodzić między innymi: psycholog lub psychoonkolog oraz fizjoterapeuta. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 marca 2021 (poz. 452). 

Przeczytaj teraz

Szczecin: Dom Lekarski uruchomił nowy punkt pobrań

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2021

24 marca 2021 roku Dom Lekarski ze Szczecina uruchomił nowy punkt pobrań materiału do testów w kierunku wirusa Sars-CoV-2. Placówka działa przy ulicy Bagiennej 6, w pawilonie na parkingu.

Punkt oferuje wykonywanie bez skierowania testów antygenowych (Ag Sars-CoV-2 – szybki test do jakościowego wykrywania antygenu Sars-CoV-2) oraz testu RT-PCR (Sars-Cov-2 RNA) – genetyczny test do jakościowego wykrywania RNA wirusa Sars-CoV-2.

Ceny testów wynoszą:150 zł i 500 zł.

Czytaj także: Alab otworzył punkt pobrań oparty na nowej koncepcji wnętrza>>>

Dom Lekarski prowadzi 5 ośrodków w Szczecinie, w których oferowane są konsultacje specjalistyczne, diagnostyka, leczenie operacyjne oraz rehabilitacja.

Placówki Domu Lekarskiego to: Przychodnia Turzyn, Outlet Park, Piastów Office Center z oddziałem szpitalnym i nowoczesną salą operacyjną, Przychodnia Rydla oraz Oddział Szpitalny Gombrowicza, będący niezależnym centrum zabiegowym.

Na mocy przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji z 2 lutego 2021 roku Medicover staje się właścicielem pakietu kontrolnego (73 procent) spółki Dom Lekarski S.A.

Czytaj na ten temat: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

Przeczytaj teraz

Startupy inwestują w telemedycynę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2021

Więcej nowych firm niż rok temu inwestowało w rozwiązania telemedyczne oraz dotyczące sztucznej inteligencji – wynika z cząstkowych wyników statystycznych raportu „Top Disruptors in Healthcare”, który powstał na podstawie odpowiedzi prawie 100 startupów.

W raporcie, który jest jedynym raportem w Polsce, omawiającym polski sektor medtech, 91 procent startupów wskazało, że pandemia Covid-19 wpłynęła na ich działalność umiarkowanie lub znacznie.

W porównaniu z zeszłorocznym raportem, większy procent startupów oferuje rozwiązania telemedyczne (52 procent vs. 46 procent) oraz sztucznej inteligencji (43 procent vs. 30 procent). Pojawił się natomiast tylko jeden startup zajmujący się blockchainem w ochronie zdrowia, co może wskazywać na niewielkie wykorzystanie tej technologii dla zapewnienia transparentności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Z danych zawartych w raporcie wynika, że sektor medtech się rozwija – aż 61 procent respondentów wskazuje, że ich organizacja jest na etapie komercjalizacji lub ekspansji, w porównaniu do 56 procent startupów z zeszłego roku. Powtarzalny przychód ze sprzedaży jest deklarowany przez 42 procent (Raport 2021) i 43 procent (Raport 2020) respondentów.

Tylko 37 procent startupów deklaruje poziom finansowania niższy niż 1 mln zł, a finansowanie powyżej 10 mln zł dotyczy 15 procent respondentów. Prawie dwa razy więcej startupów w porównaniu z zeszłym rokiem deklaruje finansowanie działalności ze środków własnych.

Czytaj także: Wspólna inwestycja Medicover Stomatologia i Dental Sense>>>

Instytucje, z którymi startupy współpracują najczęściej, to szpitale (67 procent). Z inwestorami współpracuje nieco ponad połowa respondentów, natomiast tylko 23 procent i 22 procent deklaruje kooperację z akceleratorami i inkubatorami.

Prawie wszyscy respondenci już są lub chcą być obecni na rynkach zagranicznych, jednak jednocześnie zmniejszyła się liczba startupów, które rejestrują przychód ze sprzedaży zagranicznej – 16 procent vs. 22 procent, przy jednoczesnym zachowaniu podobnego odsetka respondentów mających podpisane umowy komercyjne z klientami zagranicznymi (16 procent i 15 procent).

Z większą liczbą statystyk oraz końcowymi wynikami będzie można zapoznać się po oficjalnej publikacji raportu w czerwcu 2021 roku, podczas konferencji “AI w zdrowiu”.

Raport jest tworzony przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali. Jego celem jest zebranie najważniejszych informacji o start-upach na różnym poziomie rozwoju, w celu ułatwienia zawieranie efektywnych partnerstw pomiędzy start-upami, a inwestorami i podmiotami leczniczymi oraz pozostałymi partnerami i klientami.

Partnerami głównymi Raportu są: EIT Health, PZU Zdrowie, AstraZeneca i Google for Startups. Partnerami wspierającymi są: Honeywell i Kancelaria DZP.

Źródło: Polska Federacja Szpitali

Przeczytaj teraz

Szpital na Klinach uruchomił Centrum Szkoleniowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2021

W Szpitali na Klinach w Krakowie uruchomione zostało Centrum Szkoleniowe Małoinwazyjnej Chirurgii Kręgosłupa. Kierownikiem kursów jest dr n. med. Aleksander Winiarski, specjalista w dziedzinie ortopedii z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w endoskopowych operacjach kręgosłupa lędźwiowego.

W placówce tej już od dłuższego czasu działa Centrum Małoinwazyjnej Chirurgii Kręgosłupa.
Schorzenia kręgosłupa stają się jedną z najpoważniejszych współczesnych chorób cywilizacyjnych i wzrasta zapotrzebowanie na leczenie chirurgiczne tych schorzeń. Jeszcze niedawno operacja kręgosłupa budziła obawy wśród pacjentów ale współczesna medycyna i postęp technologiczny w zakresie zabiegów małoinwazyjnych na kręgosłupie pozwalają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo samych procedur operacyjnych, ale również oszczędzić pacjentowi bólu, dyskomfortu i pozwolić mu na szybszą rekonwalescencję.

Czytaj także: Unikatowe operacje w Szpitalu Mazovia>>>

Obecnie techniki małoinwazyjne znajdują zastosowanie w leczeniu większości schorzeń kręgosłupa takich, jak choroby degeneracyjne, dyskopatie, czy choroby zwyrodnieniowe.

– Mam na swoim koncie już ponad 1000 operacji kręgosłupa, wykonanych techniką endoskopową, i wciąż obserwuję rosnące zainteresowanie tą metodą wśród pacjentów. Wynika ono przede wszystkim z oczywistego dążenia samych chorych do poddania się operacji minimalnie inwazyjnej, dającej im jednocześnie możliwie niskie ryzyko powikłań oraz szansę na szybką rekonwalescencję i powrót do codziennych aktywności życiowych i zawodowych- podkreśla dr n. med. Aleksander Winiarski.

Chirurgiczne techniki endoskopowe są standardem w różnych dziedzinach medycyny, a w chirurgii kręgosłupa rozwinęły się w ostatnich kilkunastu latach.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię>>>

– Pandemia dobitnie pokazała jak ważne są wartości związane z chirurgią małoinwazyjną. Pod jej wpływem szpitale zmieniły schematy działania, koncentrując uwagę na nowych wartościach. Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa stała się możliwość skrócenia czasu hospitalizacji pacjenta oraz zmniejszenie zaangażowania infrastruktury łóżkowej, w szczególności intensywnej terapii – dodaje Joanna Szyman, prezes zarządu krakowskiego Szpitala na Klinach.

Szpital na Klinach posiada oddziały – ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, chirurgii plastycznej, ortopedii, urologii oraz 17 poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną.

W placówce działają dwie sale operacyjne, sala chirurgii jednego dnia oraz trakt porodowy. Wykonywane są zabiegi ze wsparciem systemu robotycznego da Vinci.

Szpital działa przy ulicy Kostrzewskiego 37, przy ulicy Cechowej 12 zlokalizowane są gabinety specjalistyczne.

Szpital należy do Neo Hospital sp. z o.o. spółka komandytowa.

Przeczytaj teraz

Żnin: powstało nowe centrum medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2021

W Żninie, w województwie kujawsko-pomorskim, powstała nowa placówka medyczne – Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss. Placówka oferuje komercyjne usługi – konsultacje specjalistyczne oraz diagnostykę.

Przyjmują tutaj specjaliści między innymi w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, ginekologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, medycyny regeneracyjnej, ginekologii estetycznej, ortopedii, flebologii i wielu innych. Zakres oferowanych konsultacji będzie systematycznie rozszerzany.

W placówce dostępna jest także diagnostyka obrazowa, USG, ECHO serca, USG Doppler, a także badania holterowskie, EKG i spirometria.

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

W placówce działa punkt pobrań materiału do badań, prowadzony przez spółkę Diagnostyka.

Właścicielem placówki jest lekarz medycyny Tomasz Kuss, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej, ultrasonografista i echosonografista.

Placówka mieści się przy ulicy Ułańskiej 6. Powstała w nowo wybudowanym obiekcie, w którym zajmuje około 400 mwk powierzchni. Poza tym w budynku działa kancelaria prawna, a na piętrze znajdują się mieszkania właścicieli.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczno-Diagnostyczne operatorem przychodni w Tłuszczu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2021

Od maja 2021 roku Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec będzie operatorem medycznym przychodni zdrowia w Tłuszczu. Umowa w tej sprawie została podpisana z gminą Tłuszcz.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Powstańców 27. Będzie oferować świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, badania profilaktyczne oraz diagnostykę.

Dotychczas przychodnię prowadził NZOZ Bios, który po zakończeniu współpracy z gminą rozpocznie działalność w nowej lokalizacji – przy ulicy Przemysłowej 28 (400 metrów od obecnej siedziby) i pod nową nazwą – Medyk.

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec posiada 23-letnie doświadczenie w sprawowaniu opieki medycznej w placówkach na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Prowadzi pięć przychodni w Siedlcach, a także placówki w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W roku 2020 Centrum otworzyło nową filię zlokalizowaną w miejscowości Szulborze Wielkie, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Dzienny Dom Opieki Medycznej w Oleśnicy oraz przejęło Lecznicę MAG, zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Narbutta 29, w dzielnicy Mokotów.

Przeczytaj teraz

Rzeszów: onkologia w ramach NFZ w CM Medyk

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.03.2021

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa od 1 kwietnia 2021 roku będzie oferowało świadczenia w poradni onkologicznej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia będą dostępne w placówce Medyk, zlokalizowanej przy ulicy Rejtana 53.

Obecnie w przychodni tej działa poradnia onkologiczna, które oferuje świadczenia komercyjne. Komercyjna poradnia onkologiczna działa także w placówce Centrum Medycznego Medyk, zlokalizowanej w Mielcu, przy ulicy Partyzantów 21.

Specjaliści zatrudnieni w poradniach oferują kompleksowe świadczenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, a także rehabilitacji.

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie>>>

Centrum Medyczne Medyk działa od ponad 30-tu lat, prowadzi sieć przychodni, 13 z nich działa w Rzeszowie, pozostałe w Mielcu, w Boguchwale, w Leżajsku, w Jasionce, w Łączkach Kucharskich, w Sędziszowie Małopolskim, a także dwie stacje dializ – w Leżajsku oraz w Rzeszowie.

Placówki Centrum oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, medycynę pracy, badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Przeczytaj teraz

DPS-y będą mogły kupować produkty w hurtowni farmaceutycznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.03.2021

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych do kategorii tych podmiotów zostaną dodane domy pomocy społecznej.

Działalność takich placówek w sposób oczywisty i naturalny wymaga stosowania u osób pozostających pod ich opieką produktów leczniczych, a tym samym musi zostać im wprost umożliwione zaopatrywanie się bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych, zwłaszcza w zakresie leków nierefundowanych, w odniesieniu do których nie jest wymagana recepta wystawiana na pacjenta – pensjonariusza DPS – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Rozszerzenie kategorii podmiotów dotyczy także lekarzy weterynarii, armatorów statków morskich czy izb wytrzeźwień.

Czytaj także: Alab otworzył punkt pobrań oparty na nowej koncepcji wnętrza>>>

Według uzasadnienia rozszerzenie katalogu podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych ma w założeniu pozwolić ograniczyć liczby wystawianych zapotrzebowań na produkty lecznicze, które podlegają realizacji w aptekach ogólnodostępnych.

Apteki te są co do zasady przeznaczone do indywidualnego zaopatrywania pacjentów, a nie innych podmiotów w sposób i zakresie sprzecznym z ideą obrotu detalicznego. Nie powinno być zatem w stosunku do nich wystawiane zapotrzebowania w ilości nadmiarowej, na duże ilości produktów leczniczych – czytamy w uzasadnieniu.

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia jest także uzasadniona tym, że dotychczasowe rozporządzenie obowiązuje w niezmienionej treści od ponad 18 lat i przez ten okres nie było nigdy nowelizowane. Wymaga więc aktualizacji w sferze stosowanych pojęć, które nie funkcjonują już w polskim porządku prawnym. Należą do nich na przykład zakłady opieki zdrowotnej, czy sklepy zielarsko-drogeryjne.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal