casino siteleri

Affidea zmodernizowała pracownię diagnostyczną w Wejherowie 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.09.2021

Pracownia diagnostyki obrazowej działająca w Centrum Medycznym Affidea w Wejherowie została zmodernizowana i wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego. Oferta placówki została także rozszerzona o nowe badania. 

Pracownia została wyposażona w aparat – GE Signa Explorer, który poza precyzyjnym obrazowaniem, zapewnia większy komfort – niemal całkowicie zredukowano w nim hałas, który zwykle towarzyszy badaniom rezonansu.  

W wyniku modernizacji oferta placówki w Wejherowie poszerzyła się o diagnostykę serca, naczyń krwionośnych, prostaty i piersi za sprawą cewek przeznaczonych do badania danych okolic ciała.  

Wśród nowości znajdują się między innymi cewki do badań kolan, w tym miękka cewka typu flex, umożliwiającą badanie kolan w jego trudno dostępnych częściach, czy przy obrzmieniach oraz cewka do badania głowy, pozwalająca na ograniczenie artefaktów, czyli usuwanie szumów, powstałych na skutek ruchów pacjenta. Pozwala to między innymi wykonywać badania osobom z chorobą Parkinsona. 

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię >>>

Badanie rezonansu magnetycznego można wykonać w ramach refundacji NFZ po uzyskaniu skierowania od lekarza lub komercyjnie. 

Pracownia działa w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy, przy ulicy Jagalskiego 10 w Wejherowie. 

Affidea prowadzi w Polsce 30 pracowni diagnostycznych, które działają na terenie 9 województw – lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.    

Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).    

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.  

Przeczytaj teraz

Neuca inwestuje w badania kliniczne 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.09.2021

Clinscience, spółka z Grupy Neuca, 15 września 2021 podpisała umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 60 procent udziałów technologicznego CRO (Contract Research Organization) – EXOM Group.  

CRO prowadzi działalność w zakresie projektowania, nadzorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi w oparciu o własny zestaw ponad 20 aplikacji składających się na system Genius Suite.  

Autorskie rozwiązania umożliwiają prowadzenie i zarządzanie projektami klinicznymi w modelu “zdecentralizowanych badań klinicznych”. EXOM spodziewa się wypracowania w 2021 roku 2,7 mln euro zysku EBITDA. 

Wartość globalnego rynku badań klinicznych wyceniana jest na 44,3 miliardy dolarów. Eksperci szacują, że do 2026 roku wartość ta może wzrosnąć nawet do 77,2 miliardów dolarów. Tak dynamiczne zmieniające się otoczenie powoduje, że Clinscience jest obecnie w bardzo intensywnej fazie rozwoju, a rozwiązania oferowane przez spółkę od opracowania protokołu do końcowego raportu z badania w oparciu o zintegrowane rozwiązania cyfrowe ma znaczący wpływ na zmiany zachodzące w tym segmencie rynku. 

-Świadomi cyfrowej rewolucji, jaka dokonuje się na rynku badań klinicznych, priorytetowo traktujemy inwestycje w rozwiązania technologiczne. Połączenie sił z Exom pozwoli nam na kontynuację długoterminowej strategii wdrażania innowacji opartych o cyfrowe, dostępne w czasie rzeczywistym dane. Staramy się w sposób fundamentalny zmienić podejście do procesu prowadzenia nadania klinicznego na miarę dzisiejszych, cyfrowych czasów – mówi Tomek Dąbrowski, prezes zarządu Clinscience, odpowiedzialny za biznesy Badań Klinicznych w Grupie Neuca. 

Czytaj także: Spółka z Grupy Neuca inwestuje w Bułgarii>>>

W tym samym miesiącu, spółka mając już ugruntowaną pozycję na rynku europejskim, otworzyła swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. 

-Połączenie z Exom to dla nas szczególnie ważny krok strategiczny, który istotnie przyspieszy nasz rozwój również na rynku amerykańskim, istotny między innymi w kontekście obserwacji przez nas rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie w sierpniu powołaliśmy Spółkę Clinscience USA LLC oferującą cyfrowe rozwiązania dla branży badań klinicznych oparte o analizę danych oraz ryzyka zdarzeń medycznych (RBQM i Bioinformatics) – podsumowuje Tomek Dąbrowski. 

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, działających na terenie całej Polski. 

Na początku lutego 2021 Neuca poinformowała o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej zakupu akcji spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A. W maju 2021 zgodę na przejęcie kontroli nad tą spółką wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Przeczytaj teraz

Falck inwestuje w nowe ambulanse  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.09.2021

Falck, oferujący usługi w zakresie transportu medycznego, inwestuje w nowy sprzęt. Kolejne partia pięciu nowych ambulansów trafiła do firmy. W roku 2021 Falck wzbogaci się w sumie o kilkadziesiąt nowych pojazdów.   

W nowych pojazdach zastosowano system automatycznej dezynfekcji, opary na kwasie podchlorawym, który został w nich na stałe zamontowany. Jego obsługa polega jedynie na włączeniu procesu z panelu sterującego. Kwas podchlorawy zostaje rozprowadzony po całym wnętrzu ambulansu w postaci suchej mgły, która krążąc dociera we wszystkie zakamarki i miejsca trudno dostępne. 

Zastosowanie tej metody to wynik współpracy firmy Falck Medycyna, JFC Polska, AMZ-KUTNO i @BioMedAqua, które połączyły siły i wspólnie opracowały system automatycznej dezynfekcji ambulansu. 

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę >>>

Falck, w wyniku wygranych konkursów, oferuje transport międzyszpitalny na terenie dwunastu województw. Działania te koordynuje Krajowe Centrum Operacyjne Falck Medycyny w Warszawie. Transporty medyczne realizowane są wszystkimi rodzajami zespołów w standardach – S, P oraz T. 

Falck to jeden z największych globalnych dostawców usług ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego. W Polsce Falck działa od 16 lat i posiadał 66 stacji pogotowania ratunkowego oraz 150 ambulansów działających w systemie PRM. Jednak nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie w kwietniu 2019 roku, spowodowała, że umowy na usługi w tym zakresie mogą być zawierane tylko z podmiotami publicznymi (z prywatnymi tylko wówczas, gdy na danym terenie nie ma podmiotu publicznego świadczącego takie usługi). 

Falck prowadził także sieć centrów medycznych, które w roku 2019 zostały kupione przez PZU. 

Czytaj także: Pierwsze miejsce w konkursie Emerging Europe dla Kodeksu Branżowego RODO w ochronie zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Prywatne podmioty w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.09.2021

Do programu pilotażowego realizowanego w centrach zdrowia psychicznego dołączą nowe placówki, wśród nich niepubliczne. Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie. 

Zgodnie z decyzją ministra zdrowia proponuje się rozszerzenie pilotażu o podmioty prywatne – Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. z Poznania oraz Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo z Krakowa. 

Do pilotażu dołączą także: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu. 

W sumie na liście realizatorów pilotażu jest 41 placówek.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach>>>

Zmiany zawarte w programie umożliwiają włączenie do pilotażu centrów nie posiadających własnego oddziału psychiatrycznego. Będzie to miało zastosowanie w sytuacji, gdy na obszarze objętym programem pilotażowym funkcjonują podmioty uprawnione do udzielania świadczeń opieki psychiatrycznych w zakresach objętych tym programem, które nie są podwykonawcami centrum zdrowia psychicznego.  

Przepis ten ma na celu urealnienie liczby zatrudnionego personelu do populacji objętej opieką przez dane centrum zdrowia psychicznego. Wprowadzenie tego przepisu wiąże się z wnioskiem centrum zdrowia psychicznego prowadzonego przez szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie i stanem faktycznym, zgodnie z którym małopolski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowę pilotażową z tym szpitalem mimo, iż nie wszystkie podmioty z obszaru działania centrum zdrowia psychicznego stały się jego podwykonawcami. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów wyróżniony przez Miasto Katowice

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.09.2021

Szpital Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem Aniołów Stróżów z Katowic otrzymał tytuł – Zasłużony dla Miasta Katowice. Wyróżnienie zostało przyznane za zasługi dla katowickiej służby zdrowia. 

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice” nadawany jest podmiotom, które swoją działalnością przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju i promocji miasta, i które przez swoją działalność oraz osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

Historia szpitala sięga roku 1874, kiedy powstał jako placówka przeznaczona dla górników oraz miejscowej ludności. Bonifratrzy prowadzili go do 1939 roku, po II wojnie światowej został upaństwowiony. Po staraniach zakonu w roku 2009 wrócił do pierwotnych właścicieli.  

Bonifratrzy inwestują w placówkę, kupując nowoczesny sprzęt i modernizując obiekt.  

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie>>>

Obecnie działa on w sieci szpitali. Prowadzi oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, noworodkowy, gastroenterologiczny, chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne, dział diagnostyki obrazowej, hospicjum perinatalne, hospicjum stacjonarne i oddział medycyny paliatywnej.  

W placówce powstaje pierwszy w Polsce oddział ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Będzie on działał w ramach funkcjonującej w placówce Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

Obecnie funkcjonuje tutaj oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej oraz pododdziałem ginekologii dziecięcej i dziewczęcej 

Szpital oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ jak i komercyjne.  

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym>>>

Przeczytaj teraz

Nowe technologie ważne dla liderów ochrony zdrowia 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.09.2021

Ukazała się szósta edycja raportu Future Health Index, który powstał na zlecenie firmy Philips. Wynika z niego, że większość liderów ochrony zdrowia (75 procent) jest przekonanych, iż w przyszłości system ochrony zdrowia w Polsce będzie świadczyć usługi na wysokim poziomie. 

Jaki priorytet liderzy ochrony zdrowia, czyli osoby zarządzające placówkami medycznymi, wskazują inwestycje w nowe technologie, takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna czy rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji. 

Z raportu wynika, że mimo iż pandemia Covid-19 była dla sektora zdrowotnego dużym wyzwaniem, to jego przedstawiciele z optymizmem patrzą przyszłość i uważają, że są dobrze przygotowani do ewentualnych kolejnych zdarzeń kryzysowych. 

Jako istotne elementy rozwoju systemu wskazują także zrównoważony rozwój i ekologiczne źródła energii, a także wzrost znaczenia opieki zdrowotnej świadczonej poza placówkami medycznymi.  

Wskazują także na rolę strategicznego partnerstwa z firmami oferującymi innowacyjne rozwiązania. Aby wesprzeć cyfrową transformację liderzy polskiej ochrony zdrowia chcą współpracować głównie z firmami informatycznymi lub firmami zajmującymi się technologią medyczną. 

Liderzy szacują, że poza ich szpitalem lub placówką medyczną oferowanych jest średnio 15% świadczeń medycznych, i oczekują, że odsetek ten wzrośnie do 19% w ciągu trzech lat.  

Jest to nieco niższy wynik niż średnia w 14 krajach objętych badaniem, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, co wskazuje na możliwość dalszej decentralizacji opieki zdrowotnej w Polsce. 

Placówki medyczne zajmujące się długoterminową opieką nad pacjentami oraz placówki opieki ambulatoryjnej są obecnie najczęściej wymienianymi ośrodkami opieki medycznej poza szpitalem i oczekuje się znaczącego wzrostu ich wykorzystania. 

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

Inne miejsca, które mają być intensywniej wykorzystywane, to środowiska pozaszpitalne i domy pacjentów. Inwestycje w cyfrowe technologie medyczne w Polsce, takie jak cyfrowa dokumentacja medyczna i telemedycyna, mogłyby sprawić, że miejsca takie będą w przyszłości częściej wykorzystywane do świadczenia opieki medycznej. 

Obecnie jedynie 2 procent liderów polskiej ochrony zdrowia uważa wdrażanie praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju w swoim szpitalu lub placówce medycznej za priorytet. Jednak około połowa z nich oczekuje, że stanie się to jednym z ich głównych celów w przyszłości, ważniejszym niż inne potrzeby, takie jak poprawa infrastruktury technologicznej (30%) czy ułatwienie przejścia na opiekę zdalną lub wirtualną (27%).  

Jest to znacząca zmiana, choć dla liderów ochrony zdrowia w Polsce, rzadziej niż wskazuje średnia z 14 badanych krajów, zrównoważony rozwój stanowi priorytet.  

Jednocześnie, jak pokazuje badanie Health Care Without Harm emisja dwutlenku węgla w sektorze ochrony zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce jest niższa niż w wielu innych krajach, takich jak na przykład Holandia. Być może stanowi to wyjaśnienie faktu, że liderzy polskiej ochrony zdrowia są nieco mniej skłonni do wdrażania praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju 

Raport podkreśla niepewną prognozę dla modelu opieki zdrowotnej opartej na wartości. W ostatnich latach opieka taka staje się w Polsce przedmiotem większego zainteresowania. Przykładowo Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) pracowała nad propozycją modelu refundacji, opartym na płatności za wynik leczenia, obejmującym całe kontinuum opieki zdrowotnej (profilaktyka – diagnostyka – leczenie – rehabilitacja). 

Pandemia COVID-19 wyhamowała tę tendencję – około jedna czwarta liderów polskiej ochrony zdrowia wskazuje, że przejście na model opieki zdrowotnej opartej na wartości stało się dla nich mniej priorytetowe ze względu na obecną sytuację. Jest to znacznie wyższy odsetek niż średnia w 14 krajach objętych badaniem (15%), co może odzwierciedlać głęboki wpływ pandemii na sytuację w Polsce. Jednak pomimo przeszkód spowodowanych przez obecny kryzys, około jedna trzecia liderów obecnie realizuje plan przejścia na opiekę zdrowotną opartą na wartości lub ma takie plany w przyszłości. 

Raport Future Health Index został opublikowany po raz szósty, przeprowadzony został w 14 krajach. 

Link do raportu>>> 

Przeczytaj teraz

NIK: w województwie podlaskim brakuje oddziałów udarowych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.09.2021

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda leczenie pacjentów z udarem mózgu w województwie podlaskim i stwierdziła tam wyjątkowo małą liczbę łóżek szpitalnych dla takich pacjentów w stosunku do potrzeb. Województwo to ma jeden z najwyższych w Polsce wskaźników śmiertelności z powodu udaru mózgu. 

Z powodu konieczności hospitalizacji na oddziałach nieudarowych pacjenci z udarem mózgu z tego regionu mają ograniczony dostęp do nowoczesnych metod leczenia i właściwego personelu medycznego.  

Wprawdzie podlaski NFZ zapewnił dostęp do leczenia na wszystkich istniejących oddziałach udarowych i neurologicznych, jednak nie miał wpływu na ich liczbę i rozmieszczenie.  

NIK przeprowadziła kontrolę w podlaskim oddziale wojewódzkim NFZ, w jednej stacji pogotowia ratunkowego, we wszystkich czterech w województwie szpitalach z oddziałami udarowymi i w dziewięciu innych szpitalach, z których osiem miało oddział chorób wewnętrznych, a jeden oddział neurologiczny, ale nie udarowy. 

Oddziały neurologiczne z pododdziałami udarowymi znajdowały się w trzech miastach województwa podlaskiego – w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Cztery oddziały miały 88 łóżek udarowych i 92 ogólnoneurologiczne. 30 kolejnych takich łóżek było w szpitalu w Choroszczy, kilkanaście kilometrów na zachód od Białegostoku. Znajdowały się na oddziale neurologicznym, który nie miał pododdziału udarowego. Południe województwa jest pozbawione takiego oddziału. 

Czytaj także: Należy płacić za jakość leczenia, niezależnie od formy własności placówki>>>

Według corocznych raportów podlaskiego konsultanta wojewódzkiego z dziedziny neurologii, dostęp do leczenia w województwie jest niewystarczający i brakuje specjalistów neurologów. Z roku na rok sytuacja zmienia się na niekorzyść pacjentów, z uwagi na starzejące się społeczeństwo.  

Udar mózgu to od lat jedna z głównych przyczyn śmierci. Według Światowej Organizacji Zdrowia ustępuje pod tym względem tylko chorobom serca. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na udar mózgu w 2019 roku zmarło w Polsce 22 055 osób. Leczenie powinno odbywać się w wyspecjalizowanych jednostkach, w oddziałach (pododdziałach) udarowych.  

Rekomendacja NIK dotyczą między innymi ustalenie – w porozumieniu z podlaskim oddziałem wojewódzkim NFZ, stacjami pogotowia ratunkowego i podmiotami leczniczymi – jednolitego, optymalnego sposobu transportowania pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu ze szpitali z oddziałami chorób wewnętrznych do placówki z oddziałem udarowym, wypracowanie rozwiązań zwiększających zainteresowanie lekarzy specjalizacją z neurologii, zapewnienie powiadamiania szpitali przez dyspozytorów zespołów ratownictwa medycznego o transporcie każdego pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu, zabezpieczenie sprawnej obsługi pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu na szpitalnych oddziałach ratunkowych w placówkach z oddziałami udarowymi oraz wprowadzenie cyklicznych szkoleń załóg zespołów ratownictwa medycznego, dotyczących rozpoznawania udaru mózgu. 

Izba zaleciła także marszałkowi województwa podlaskiego przeprowadzenie, w porozumieniu z właściwymi organami, konsultacji, mających na celu ustanowienie na południu województwa podlaskiego nowej lokalizacji oddziału udarowego, a także finansowanie i realizowanie projektów promujących ochronę zdrowia, nakierowanych szczególnie na profilaktykę udarów mózgu, ich rozpoznawanie i udzielanie pierwszej pomocy w przypadku ich podejrzenia. 

Cały raport NIK w tej sprawie dostępny jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Jakość w ochronie zdrowia ma się stać standardem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.09.2021

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i zawarte w nim propozycje rozwiązań były tematem dyskusji podczas panelu -Jak budować skuteczny system monitorowania jakości w ochronie zdrowia i jakie będą z niego korzyści?, będącego częścią Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali,  biorący udział panelu, podkreślił dwa elementy ustawy – autoryzację, do której ma prawo każdy płatnik, oraz akredytację.

Postulował także  stworzenie komisji akredytacyjnej i otwarcie się na rozwiązania międzynarodowe. Istnieją zagraniczne organizacje akredytacyjne, które mogłyby być dopuszczone do oceny jednostek w naszym kraju.

-Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta dotyczy tylko szpitali, a szpitale nie mogę odpowiadać w całości za jakość opieki zdrowotnej, za to mogłyby odpowiadać konsorcja tworzone przez różne placówki – mówił Fedorowski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że niezależne instytucje akredytacyjne nie mają możliwości wydawania decyzji administracyjnych i respektowania jakości świadczeń w placówkach medycznych.

Czytaj także: Projekt ustawy o jakości przekazany do konsultacji>>>

Obecnie akredytacje wydawane są na kilka lat i jakość nie jest na bieżąco kontrolować. Według założeń ustawy natomiast jakość będzie obiektem rozliczeniowym., będzie monitorowana co miesiąc i stanie się standardem.

Adam Niedzielski podkreślił, że ustawa ta ma być drogowskazem, dodającym do rozliczania świadczeń także kulturę organizacyjną. Ma prowadzić rozliczalność, która pokaże, co zyskamy, dbając o jakość opieki zdrowotnej. W tym celu potrzebna jest tzw. siatka pojęciowa.

Ustawa zakłada fundamentalną zmianę kultury organizacyjnej w sektorze medycznym, podobnie jak to dzieje się w innych sektorach. Oznacza to, że trzeba mierzyć jakość w wielu dziedzinach, nie tylko w perspektywie klinicznej, ale także w perspektywie pacjenta i jego komfortu. Trzeba też mierzyć skuteczność zarządzania.

-Mamy świetnych fachowców w opiece zdrowotnej, brakuje nam technologii i kultury organizacyjnej. Ustawa ma być drogowskazem, ma pomóc w „owskaźnikowaniu” działalności, rozliczania wyników. Pozwoli skierować właściwie strumień finansowy i możliwość rozliczenia tych świadczeń – dodał Niedzielski.

Czytaj także: Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień>>>

Wspomniał także o trzech rodzajach wskaźników – o 10 parametrach klinicznych, 10 parametrach dotyczących perspektywy pacjenta oraz 10 parametrach dotyczących jakości zarządzania.

Dodał też, że zgodnie ze zgłoszonymi postulatami jakość w ochronie zdrowia zostanie zdefiniowana bardziej przekrojowo, tak, aby nie dotyczyła tylko szpitali.

-Weźmiemy to pod uwagę przy wprowadzaniu zmian w projekcie ustawy -stwierdził Niedzielski.

Filip Nowak, prezes NFZ, podkreślił, że trzeba promować placówki medyczne, które oferują wysoką jakość świadczeń.
-Już obecnie staramy się monitorować jakość świadczeń i promować placówki oferujące świadczenia wysokiej jakości. Ustawa da nam możliwość znalezienia takich ośrodków oraz ich odpowiedniego dofinansowania – mówił.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreślił, że procesy sądowe wytaczane przez pacjentów dotyczące zdarzeń niepożądanych czy błędów medycznych, generują wysokie koszty. Przyjęcie ustawy pozwoli mówić o bezpieczeństwie pacjenta.

W panelu uczestniczyli: Adam Niedzielski, minister zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Adam Maciejczyk z Dolnośląskiego Centum Onkologii, Tomasz Jaworski z Microsoft, Filip Nowak, prezes NFZ, Magdalena Kołodziej z fundacji My Pacjenci oraz Bogna Cichowska-Duma ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta>>>

XXX Forum Ekonomiczne trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Orpea rozpoczyna inwestycję w Krakowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.09.2021

Orpea Polska rozpoczyna budowę Rezydencji Zofia, domu opieki, który zlokalizowany będzie w Krakowie. Jest to pierwsza inwestycja realizowana wspólnie z Eiffage Polska.

Właśnie podpisany został kontrakt, dotyczący generalnego wykonawstwa tego obiektu.

Orpea Polska działa od 2001 roku. Oferuje prawie 1000 miejsc w domach opieki dla seniorów (pod marką MEDI-system oraz Orpea Rezydencje) i klinikach, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką MEDI-system oraz Clinea Kliniki).

Czytaj także: Lux Med: nowa placówka medyczna w Łodzi>>>

Domy i kliniki zlokalizowane są na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living).

W sierpniu 2021 została oddana do użytku klinika rehabilitacyjna zlokalizowana w Międzylesiu pod Warszawą, pierwsza placówka pod marką Clinea w Polsce, należąca do Grupy Orpea.

Od 2016 roku firma jest częścią Grupy Orpea, obecnej w branży od 1989 roku z potencjałem ponad 110 000 miejsc w domach opieki, klinikach rehabilitacyjnych i psychiatrycznych (ponad 1000 placówek) w 25 krajach. 

Przeczytaj teraz

Będą e-skierowania na rehabilitację i świadczenia psychiatryczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.09.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego przepisy dotyczące skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Wykaz tych skierowań zostanie rozszerzony o skierowania na rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Do wykazu dodane zostaną także skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, finansowane ze środków publicznych.

Zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym wielokrotnie przez przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy oraz stanowią dalszy krok w procesie informatyzacji polskiego systemu opieki zdrowotnej – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia>>>

Proponuje się, aby skierowania o których mowa w projekcie rozporządzenia, mogły być wystawiane w postaci papierowej do 9 stycznia 2022 roku, a przypadku skierowań do szpitala psychiatrycznego – do 30 czerwca 2022 roku.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 1 października 2021 roku., oprócz punktu mówiącego o skierowaniach w formie elektronicznej na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym dotyczące leczenia w szpitalu psychiatrycznym, który wejdzie w życie 1 listopada 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 20 września 2021 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Kierownik apteki szpitala w Blachowni nagrodzony z pracę na rzecz pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Kierownik apteki Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni, należącego do Grupy Scanmed, mgr farm. Przemysław Orlikowski,  w uznaniu za pracę na rzecz pacjentów, otrzymał nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. 

Laureatów tej nagrody wyróżniono także za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia.   

– Przy wyborze kandydatów do nagrody uwzględniono pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia na polu naukowym – informuje Urząd Miasta w Częstochowie. 

Przemysław Orlikowski jest kierownikiem apteki w Szpitalu im. R Weigla w Blachowni od 2011 roku. Pełnił między innymi funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oddziału w Częstochowie oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konsultanta ds. Farmacji Szpitalnej.  

Czytaj także: Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapę potrzeb zdrowotnych>>>

Szpital im. Weigla w Blachowni działa w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali) i przyjmuje chorych w stanie zagrożenia zdrowia i życia. 

Placówka prowadzi oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny. Działa tutaj także zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska. 

Na początku 2020 roku szpital otrzymał pozytywną ocenę w procesie akredytacji Ministerstwa Zdrowia, a pod koniec 2019 roku – po raz kolejny certyfikat „Szpital bez bólu”. 

Jesienią 2020 roku część łóżek szpitala została przeznaczona na potrzeby pacjentów chorych na Covid-19. 

Czytaj także: Położna ze szpitala w Blachowni najlepsza na Śląsku >>>

Przeczytaj teraz

EMC podpisał umowę zakupu Practimed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. 1 września 2021 roku podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

Umowa przedwstępna w tej sprawie została zawarta 15 lipca 2021, a ostateczne zawarcie umowy było uzależnione od wyrażenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgody na przeniesienie praw i obowiązków Practimed wynikających z umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Centrum Medyczne Practimed prowadzi placówkę przy ulicy Pabianickiej 25 we Wrocławiu.

Oferuje usługi ambulatoryjne w kilkunastu poradniach, między innymi internistycznej, alergologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, dermatologicznej, diabetologicznej. Placówka prowadzi także poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i poradnię medycyny pracy. Practimed oferuje badania diagnostyczne laboratoryjne oraz obrazowe (RTG, USG, mammografia, EKG,EEG).

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent >>>

W ramach Praktyki Lekarza Rodzinnego Practimed działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.

Usługi Practimed są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ.

Practimed prowadzi Centrum Medyczne Practimed sp. z z o.o., która została zarejestrowana w roku 2001. Spółka Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed sp. z o.o. została zarejestrowana w roku 2018. Prezesem zarządu obu spółek jest Halina Wołkowińska.

Zakup nowych jednostek to realizacja jednego z priorytetów spółki EMC Instytut Medyczny S.A., jakim jest rozwój sieci przychodni i szpitali działających pod marką EMC, w tym również poprzez akwizycję nowych placówek.

Grupa EMC prowadzi działalność na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Prowadzi między innymi szpitale w Piasecznie, w Kwidzynie, Ozimku, Katowicach, Wrocławiu, Lubiniu czy Poznaniu (Szpital Certus), a także kilkanaście przychodni.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Gamma wprowadziło szybkie płatności

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Centrum Medyczne Gamma z Warszawy wprowadziło nową opcję płacenia online za swoje usługi. Pacjenci placówki mogą teraz dokonywać szybkich płatności internetowych oraz za pomocą funkcji BLIK. 

Dzięki temu wizyty w przychodni mogą zostać ograniczone do minimum.  

Zapłaty za usługi można dokonać za pomocą aplikacji Gamma Online, która zawiera kalendarz wizyt oraz informacje z Karty Pacjenta. Można za jej pomocą umówić lub odwołać konsultację oraz umówić się na badania diagnostyczne. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego >>>

Centrum Gamma prowadzi w Warszawie szpital ortopedyczno-neurochirurgiczny, zlokalizowany na Żoliborzu, przy ulicy Broniewskiego. W placówce działa przychodnia, a także blok operacyjny z oddziałem szpitalnym, pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, RM, TK) oraz sala fizjoterapeutyczna. 

Centrum współpracuje z klubami sportowymi, zapewniając kompleksową opiekę zawodnikom. 

Od 2018 roku Centrum Gamma prowadzi też placówkę przy ulicy Bobrowieckiej 8, na warszawskim Mokotowie. 

Centrum Medyczne Gamma działa od 2013 roku. Od 2015 roku jego większościowym udziałowcem jest PZU. 

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa>>>

Przeczytaj teraz

Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapę potrzeb zdrowotnych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Resort zdrowia opublikował pod koniec sierpnia 2021 obwieszczenie, którego załącznik stanowi mapa potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku. 

Dokument powstał w ramach projektu pn. Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Określa on wyzwania systemu opieki zdrowotnej oraz rekomendowane kierunki działań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, opieki psychiatrycznej, rehabilitacji, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz ratownictwa medycznego. 

Analiza została dokonana na podstawie danych demograficznych, a także prognoz epidemiologicznych i czynników ryzyka. 

Szacunki dotyczące obciążenia chorobami w całym kraju i w poszczególnych województwach w ramach mapy potrzeb zdrowotnych zostały wykonane przez zespół projektu GBD, realizowany na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Stanach Zjednoczonych. Jest to międzynarodowa inicjatywa zrzeszająca ekspertów, naukowców, decydentów i inne osoby związane z sektorem zdrowia, w ramach której powstają oszacowania obciążenia chorobowego populacji na świecie.  

Badanie GBD jest jednym z największych projektów dotyczących zdrowia publicznego na świecie, od lat kontynuującym prace nad obciążeniem chorobami. Obecnie regularne raporty globalne (z uwzględnieniem Rzeczypospolitej Polskiej) publikowane są w czołowym czasopiśmie naukowym Lancet. W pracach tych bierze udział 4 500 ekspertów ze 146 państw, w tym z Polski. 

Z analizy wynika, że jedyną odpowiedzią na wyzwania, z jakimi zmierza się system opieki zdrowotnej, może być istotne zwiększenie jego efektywności, a najważniejsze wyzwania związane są ze starzeniem się społeczeństwa, chorobami przewlekłymi, w tym chorobami serca, brakiem kadry, koniecznością zwiększenia dostępu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, do świadczeń w zakresie rehabilitacji czy psychiatrii. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej ekspertami podczas XXX Forum Ekonomicznego >>>

Rekomendowane kierunki działania zawarte w mapie potrzeb zdrowotnych to między innymi zwiększenie roli podstawowej opieki zdrowotnej i wdrożenie proaktywnej opieki nad pacjentami w POZ, opracowanie motywacyjnego systemu w celu zwiększenia częstotliwości badań diagnostycznych przez lekarzy POZ czy wzmocnienie edukacji zdrowotnej. 

Zalecane jest ulepszenie mechanizmów koordynujących w zakresie współpracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szpitalami i poradniami medycyny pracy. 

W zakresie sprzętu medycznego rekomendacje dotyczą uwzględniania przy podejmowaniu decyzji w zakresie nowych inwestycji różnic zaopatrzenia w sprzęt na terenie poszczególnych województw, tak by dostęp do niego był równomierny. Uwzględniać należy także takie kryteria jak epidemiologia, rozmieszczenie geograficzne świadczeniodawców, czas oczekiwania na badanie oraz rozwój nowych technologii opartych na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. 

Wymiana sprzętu powinna się odbywać w postaci realizacji zorganizowanych strategii  długoterminowych w oparciu o harmonogram zapewniający rozłożenie wydatków w dłuższym horyzoncie czasu. 

Obwieszczenie ministra zdrowia, zawierające mapę potrzeb zdrowotnych dostępne jest tutaj >>> 

Przeczytaj teraz

Pilotaż leczenia otyłości KOS-BAR

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

4 września 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.  Będzie on realizowany w 15-tu ośrodkach, jednym z nich jest Regionalne Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lubinie, należące do Grupy EMC. 

Pozostałe ośrodki to placówki publiczne. 

Do realizacji pilotażu wybrano ośrodki mające doświadczenie w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej oraz posiadające wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny.   

Warunkiem było wykonanie w danej placówce w 2019 roku co najmniej 130 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości minimum dwoma różnymi technikami.  

Czytaj także: Oddział Enel-Med Arkadia wyróżniony za leczenie otyłości >>>

Model opieki obejmie diagnozę, nowoczesne leczenie bariatryczne, opiekę psychologa, dietetyka oraz rehabilitację leczniczą. Celem pracy wielospecjalistycznego zespołu ma być przygotowanie chorych pod względem klinicznym i psychologicznym do leczenia bariatrycznego oraz nadzorowanie prawidłowego i niepowikłanego procesu utraty masy ciała zarówno we wczesnym, jak i odległym okresie pooperacyjnym.  

Koncepcja kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów z otyłością olbrzymią opiera się na scentralizowanej, wielodyscyplinarnej opiece prowadzonej w jednym ośrodku, który zapewnia sprawną koordynację na każdym etapie, obejmuje także monitorowanie efektów oraz całego procesu terapeutycznego.  

Podstawowym kryterium kwalifikacji do operacji bariatrycznej jest BMI i wiek. Według  Międzydyscyplinarnych Europejskich zaleceń w Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej zabiegi bariatryczne są rekomendowane w grupie osób w wieku od 18. roku życia spełniających kryteria: BMI ≥ 40 kg/m2 lub BMI 35–40 kg/m2 u osób, u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością.  

W Polsce wskaźnik masy ciała (BMI) u około 300 tysięcy osób wynosi powyżej 40 kg/m2, a u ponad 1,5 miliona – powyżej 35 kg/m2.   

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 3 września 2021 roku (poz. 1622). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

EMC partnerem kampanii społecznej  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.09.2021

Placówki EMC –   Szpital EuroMediCare we Wrocławiu oraz Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie, zostały ośrodkami partnerskimi kampanii społecznej wspierającej leczenie otyłości – #wnowymksztalcie.  

Kampania została zainaugurowana przez Instytut Człowieka Świadomego. Powstała dla osób, które potrzebują pomocy w powrocie do optymalnej wagi i jest współtworzona przez lekarzy, naukowców oraz stowarzyszenia pacjentów. W akcję zaangażowani są również pacjenci, którzy pomyślnie przeszli operację bariatryczną.  

Placówki EMC w celu leczenia otyłości stosują autorski projekt Baria3, realizowany pod hasłem „Zmieniamy Wasze Życie na Lekkie”. W skład zespołu bariatrycznego wchodzą tam chirurdzy, dietetyk oraz psycholog. 

Czytaj także: Oddział Enel-Med Arkadia wyróżniony za leczenie otyłości >>>

Grupa EMC prowadzi 11 szpitali i 19 przychodni, które działają na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. 

W Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu działa między innymi Centrum Leczenia Tarczycy, Centrum Chorób Przewodu Pokarmowego, wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, zabiegi ortopedyczne i zabiegi laparoskopowe. 

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie zajmuje się między innymi endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego, prowadzi oddziały – ginekologii i położnictwa, ortopedyczny, pediatryczny, rehabilitacyjny, reumatologiczny, chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, a także Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i hospicjum stacjonarne. 

buy windows 10 pro

Przeczytaj teraz

Salus inwestuje w sprzęt diagnostyczny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.09.2021

Centrum Zdrowia Salus ze Słupska kupiło pantomograf, za pomocą którego można wykonać badania pantomograficzne oraz cefalometryczne. Badania te wykorzystywane są w stomatologii, między innymi w ortodoncji, oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej.

Pantomograf działa w placówce Salus przy ulicy Zielonej 8 w Słupsku.

To kolejna inwestycja Salus w sprzęt diagnostyczny. Kilka miesięcy temu do pracowni diagnostyki obrazowej trafił nowy mammograf, którego zakup był finansowany ze środków przyznawanych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

W Centrum Zdrowia Salus działa zespół pracowni diagnostycznych, w skład którego wchodzą oprócz pracowni mammografii także: pracownia tomografii komputerowej (wyposażona w 128-rzędowy aparat), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia endoskopii przewodu pokarmowego, pracownia RTG, pracownia USG oraz laboratoria – analityczne i mikrobiologiczne.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent >>>

Centrum Zdrowia Salus prowadzi poradnie podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne. Oferuje świadczenia w zakresie stomatologii i rehabilitację.

Szpital Salus posiada 68 łóżek dla pacjentów, w tym 17 łóżek intensywnego nadzoru medycznego. Wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, a także w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości.

Oferowane świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Główna siedziba Centrum, w której działa zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i szpital, znajduje się przy ulicy Zielonej 8 w Słupsku. Przychodnie oferujące podstawową opiekę zdrowotną działają także przy ulicach – Piłsudskiego 2, Mochnackiego 1, Szafranka 10 oraz w Siemianicach przy ulicy Rzemieślniczej 10.

Centrum prowadzi Salus sp. z o.o., której zarząd tworzą: Jerzy Turas oraz Tomasz Kuźmiński.

buy office 365 pro

Przeczytaj teraz

Będą kredyty na studia medyczne 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.08.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zakłada, że studenci kierunku lekarskiego będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia. Nowe rozwiązanie ma ograniczać zjawisko emigracji polskich absolwentów medycyny. 

Zgodnie z projektem o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych). 

O kredyt będą mogli ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 oraz podejmujący studia od roku 2021/2022, po raz pierwszy o kredyt będzie można ubiegać się w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022. 

Ustawa zakłada, że kredyt będzie miał preferencyjny charakter, czyli między innymi niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty czy możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż rok. 

Kredytowanie studiów odbywać się będzie w transzach wypłacanych przez bank na wyodrębniony rachunek uczelni, przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat. 

Czytaj także: Ogłoszono limity przyjęć na studia lekarskie >>>

W czasie odbywania studiów odsetki należne bankowi będą pokrywane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia, a następnie – po spełnieniu warunków – jego częściowego lub całkowitego umorzenia. 

Projekt zakłada umorzenie kredytu w całości pod warunkiem obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia oraz uzyskania tytułu specjalisty w wymienionym okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.  

Decyzje umarzające kredyt na studia medyczne będzie wydawał minister zdrowia, a także w ograniczonym zakresie banki. 

Koszt kształcenia obejmujący okres 6-letnich studiów na kierunku lekarskim w kraju wynosi, w zależności od uczelni od 200 tys. zł do 250 tys. zł.

Czytaj także: Pięciu kandydatów na jedno miejsce na studia medyczne na Uczelni Łazarskiego >>>

buy windows 10 home

Przeczytaj teraz

NIK: szpitale nieprzygotowane do identyfikacji niebezpiecznych zdarzeń 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.08.2021

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła szpitale pod kątem identyfikacji oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i stwierdziła, że większość z nich nie była do tego w pełni przygotowana. W jednej trzeciej placówek wystąpiły zranienia. Nierzetelnie sporządzane były raporty dotyczące zranień ostrymi narzędziami.  

NIK skontrolowała 4 szpitale kliniczne, 5 szpitali wojewódzkich i 3 szpitale powiatowe. Okres objęty kontrolą to lata 2017-2020. 

W szpitalach tych odnotowano 1130 przypadków, w których pracownicy udzielający świadczeń zdrowotnych narażeni byli na oddziaływanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych. Analiza kosztów postępowań związanych z takimi zdarzeniami w 10-ciu szpitalach pokazała, że średnio wyniosły one od 17 zł do 961 zł oraz od około 3 200 zł do około 3 600 zł, jeśli uwzględnić czasową niezdolność pracownika do pracy.  

Jednak tylko w jednym szpitalu wystąpiono o rekompensaty w związku ze zranieniem (odszkodowań domagały się dwie osoby, otrzymała tylko jedna). Kontrolerzy Izby nie stwierdzili też, by przeciwko badanym placówkom prowadzone były postępowania sądowe. 

Kontrola NIK pokazała także, że w 11-tu szpitalach (92 procent) zapewniano personelowi bezpieczny sprzęt medyczny. W pięciu placówkach nie było jednak bezpiecznych igieł do pobierania krwi, a w dwóch nie używano ampułek bezigłowych, a to właśnie w związku ze stosowaniem szklanych ampułek, a także igieł iniekcyjnych najczęściej dochodzi do zranień. 

Tylko w czterech na 12 kontrolowanych szpitali odnotowano stały, coroczny wzrost zakupów bezpiecznego sprzętu, w trzech innych placówkach wydatki te malały, a w jednym nie było ich w ogóle, stosowano tam jednak bezpieczne ampułki. 

Dyrektorzy, którzy nie zwiększali wydatków na zakup bezpiecznych narzędzi medycznych tłumaczyli to trudną sytuacją finansową szpitali i wysokimi kosztami wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt zapobiegający zranieniom.  

Z ustaleń Izby wynika także, że zaledwie w trzech szpitalach odnotowano wyraźny, choć stopniowy spadek przypadków zranień. 

Czytaj także: Nowoczesny robot do dezynfekcji w Szpitalu św. Elżbiety >>>

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, od 11 maja 2013 roku istnieje obowiązek natychmiastowego (codziennego) raportowania o zranieniach i jak wynika z kontroli NIK, szpitale realnie wdrożyły tę procedurę.  

Nieprawidłowości dotyczyły natomiast przygotowywania przez placówki półrocznych raportów dotyczących zranień. Spośród 12-tu kontrolowanych szpitali aż w ośmiu dokumenty te sporządzano nierzetelnie, co zdaniem Izby ograniczało możliwość bieżącego korygowania błędów i zapobiegania im w przyszłości. 

Problemem może być też fakt, że placówki ochrony zdrowia nie są zobligowane do przekazywania tych raportów jakiejkolwiek zewnętrznej instytucji. Nie tylko uniemożliwia to gromadzenie pełnych, wiarygodnych danych, ale także planowanie i podejmowanie skutecznych działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko wystąpienia negatywnych zdarzeń także w takich miejscach, w których jeszcze do nich nie doszło.  

Dlatego Izba złożyła wniosek do ministra zdrowia o wprowadzenie obowiązku przekazywania Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji na temat liczby zranień na stanowiskach zagrożonych takimi zdarzeniami. 

Codziennie dochodzi do około 100 zranień wśród pracowników ochrony zdrowia w związku z używaniem przez nich sprzętu medycznego. Jednak dane te mogą być mocno zaniżone i szacuje się, że na 6 przypadków zranień zgłaszany jest tylko jeden. Pozostałe są bagatelizowane lub ignorowane i przez pracowników i przez pracodawców. 

Potencjalnie na zranienia narażonych jest nie mniej niż 247,5 tysiąca pracowników placówek ochrony zdrowia (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni lekarze dentyści, lekarze specjaliści w zakresie: chirurgii, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej), a na napromieniowanie nie mniej niż 192,5 tysiąca (pielęgniarki, technicy elektroradiologii i lekarze radiolodzy).  

W przypadku pracowników, niebezpieczne zdarzenia oznaczają możliwe kłopoty zdrowotne, w przypadku pracodawców – potencjalnie wysokie koszty z powodu wypłaty odszkodowań, nieobecności pracownika, czy jego odejścia z pracy, albo przejścia na rentę. 

buy windows 10 enterprise

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika z certyfikatem systemu bezpieczeństwa informacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.08.2021

Sport-Klinika z Żor po raz kolejny otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie oraz stosowanie systemu bezpieczeństwa informacji, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.  Sport-Klinka należy do Grupy Scanmed.

Jednostką certyfikującą była Polska Akademia Jakości Cert sp. z o.o. z Katowic.

Sport-Klinika powstała w roku 2002. Zapewnia kompleksowe leczenie – od diagnozy do rehabilitacji i ukierunkowana jest na leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dorosłych oraz dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych.

Specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentom z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Czytaj także: Medicover rozwija ofertę sportową>>>

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa >>>

buy office 2019 home and business

Przeczytaj teraz

Sieć placówek PZU Zdrowie zwiększyła przychody

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.08.2021

W I półroczu 2021 roku przychody spółki PZU Zdrowie zwiększyły się o 28,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 i wyniosły 564 mln zł. W tym, dzięki organicznemu rozwojowi sieci, przychody generowane przez placówki medyczne wzrosły o 39,3 procent w porównaniu do I półrocza 2020.

Na koniec czerwca 2021 roku liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln, czyli o 7,4 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. Liczba ta rosła miedzy innymi dzięki sprzedaży dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, które umożliwiają dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów itp.

PZU Zdrowie posiada 130 własnych placówek, oferuje także dostęp do 2,2 tysiąca współpracujących partnerów medycznych. Wśród przejętych placówek medycznych jest między innymi sieć pracowni diagnostyki obrazowej Tomma.

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa >>>

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

Cała Grupa PZU uzyskała w I półroczu 2021 roku 1,7 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Był to zysk na poziomie 87 procent  wyniku za cały poprzedni rok. Zysk rok do roku wzrósł aż 5,5-krotnie.

Składka przypisana brutto w pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła o 5,6 procent w stosunku do I półrocza 202 roku. W II kwartale 2021 odnotowano bardzo dużą dynamikę wzrostu, składka wyniosła wtedy 6,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11 procent. Sprzedaż wzrosła zarówno w obszarze ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych.

Czytaj także: PZU zapowiada rozwój na rynku prywatnej opieki medycznej>>>

buy visio professional 2019

Przeczytaj teraz

PAKS: nowa metoda diagnostyczna w Bielsku-Białej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.08.2021

W ośrodku Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej wykonane zostało nowatorskie badanie diagnostyczne z wykorzystaniem nowego prowadnika OmniWire. Ośrodek PAKS działa we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Nowa metoda została zastosowana dzięki współpracy z Philips Polska. Oprócz ośrodka w Bielsku-Białej procedury wykonane zostały jednocześnie w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II  oraz w  Krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim.

Metoda ta wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę precyzji oceny fizjologicznej zmian w tętnicach wieńcowych, poprawiając istotnie rokowanie pacjentów z chorobą wieńcową.

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa >>>

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Bielsku-Białej oferuje szeroki zakres zabiegów kardiochirurgicznych – od operacji klasycznych, poprzez zabiegi małoinwazyjne z wykorzystaniem techniki endowizyjnej do operacji opartych o technologię operacyjnej sali hybrydowej.

Oprócz 24-godzinnej pomocy chorym z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym niestabilnej dławicy piersiowej i zawału serca, świadczy również wysokospecjalistyczne usługi z zakresu diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, wad serca i tętniaków aorty piersiowej, a także z zakresu chirurgii serca.

Ośrodki PAKS należą do Grupy AHP. Działają w nich oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

American Heart of Poland (AHP) prowadzi też Centrum Badawczo-Rozwojowe. W ramach Grupy działają także marki: Nafis, Med Pro, Intercard, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

buy project professional 2019

Przeczytaj teraz

CenterMed otwiera nowy ośrodek wsparcia psychologicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.08.2021

1 września 2021 CenterMed otworzy nowy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno -Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Sulejowie, koło Piotrkowa Trybunalskiego. Będzie to placówka na I poziomie referencyjnym, która swoim zasięgiem obejmuje aglomerację piotrkowską (powiat Piotrków Trybunalski).

Ośrodek zlokalizowany będzie przy ulicy Piotrkowskiej 26/30.

Ośrodek, podobnie jak te już istniejące w Kielcach, Łodzi oraz Opatowie, będzie działać pod nową marką Grupy CenterMed, która nosi nazwę „Bliżej”. Celem ośrodków jest wsparcie psychologiczne dla dzieci we własnym środowisku, jak najbliższej miejsca zamieszkania, co pomoże uchronić dzieci zmagające się z problemami natury psychologicznej przed trafieniem do szpitali psychiatrycznych.

– Dostrzegamy rosnące problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zwłaszcza w tym wyjątkowo trudnym czasie pandemii. Cieszymy się, że dzięki kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia możemy dołożyć cegiełkę do pozytywnych zmian w ochronie zdrowia psychicznego najmłodszych. Pomoc w centrach jest bezpłatna, niepotrzebne jest skierowanie. Cały czas staramy się rozszerzać działalność o nowe ośrodki – mówi Bartłomiej Ostręga, prezes CenterMed Kielce oraz koordynator ośrodków.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach >>>

W nowo powstałej poradni najmłodsi pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa, terapeuty środowiskowego oraz psychoterapeutów. Trafią tutaj dzieci, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale które nie wymagają interwencji psychiatry. Otrzymają one pomoc ekspercką bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co w założeniu zmniejszy zdecydowanie stres oraz sprawi, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym dziecku środowisku. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie też usprawniony kontakt z opiekunem oraz szkołą dziecka, co przełoży się na korzystne efekty również poza murami samej poradni.

Z konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej będą mogły skorzystać osoby uczące się do 21 roku życia oraz ich rodzice i opiekunowie prawni.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Czytaj także: Lux Med: nowa poradnia zdrowia psychicznego Harmonia w Warszawie>>>

buy project professional 2016

Przeczytaj teraz

CM Sanitas realizuje program profilaktyczny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.08.2021

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina realizuje program profilaktyczny dotyczący diagnostyki osteoporozy. Jest on częścią projektu profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim, w którym bierze udział także Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.

Program skierowany jest do kobiet w wieku 50-70 lat z terenu województwa lubelskiego lub podlaskiego, które deklarują pracę zawodową lub gotowość podjęcia zatrudnienia oraz nie mają zdiagnozowanej osteoporozy i nie leczą się na tę chorobę.

Pacjentki mają możliwość skorzystania z konsultacji u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który kieruje je, w razie potrzeby, do dalszej diagnostyki i leczenia.

Czytaj także: Zielona Góra: Aldemed realizuje program profilaktyczny >>>

Centrum Medyczna Sanitas w Lublinie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, leczenie stomatologiczne, badania endoskopowe, diagnostykę, rehabilitację oraz leczenie szpitalne. Specjalnością Centrum jest okulistyka, ortopedia, laryngologia i chirurgia ogólna.

Sanitas oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Placówka działa w Lublinie przy ulicy Okopowej 3. We wrześniu 2020 zamknięta została filia Centrum, która działała w Świdniku.

Centrum działa od 2003 roku. Jest prowadzone przez Centrum Medyczne Sanitas sp. z o.o.

buy visio professional 2016

Przeczytaj teraz
Page 21 of 365
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 365