casino siteleri

Niepełnosprawni w Polsce są bierni zawodowo

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.02.2022

Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, a od 2010 roku liczba osób bezrobotnych ogółem spadła trzykrotnie. Jednocześnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie – stwierdziła NIK.

W Polsce są około 3 miliony osób niepełnosprawnych, czyli takich, które – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rehabilitacji – ukończyły 16 lat i mają orzeczenie o niepełnosprawności. Jednak szacuje się, że wszystkich osób niepełnosprawnych może być nawet dwa razy więcej.

NIK ustaliła, że w latach 2010-2020 aż 2,5 miliona czyli ponad 80 procent osób z niepełnosprawnościami nie miało pracy, ani jej nie szukało. Pod względem wskaźnika bierności zawodowej osób niepełnosprawnych Polska jest na piątym miejscu w Europie. W latach 2010-2020 wskaźnik ten był w ich przypadku niemal dwukrotnie wyższy niż dla całej populacji osób powyżej 15. roku życia.

Mimo znacznych nakładów, zwłaszcza z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych od kilkunastu lat wzrosły tylko o około 2 procent w ciągu 10 lat: z 14,4 procent w 2010 roku do 16,7 procent w 2020 roku.

Przyczyną było to, że prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy.

Czytaj także: Grupa Lux Med wśród Super Marek Pracodawców >>>

Poza tym większość osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy nie chce podjąć zatrudnienia, na co wpływają ograniczenia związane ze stanem zdrowia i niepełnosprawnością, a także niskie kompetencje i wykształcenie.

Aż 60 procent osób niepełnosprawnych bezrobotnych długotrwale to osoby ze schorzeniami specjalnymi, a prawie 40 procent ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W 2020 roku spośród 55 669 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni 1243 miało znaczny, a 20 260 – umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Dużym ograniczeniem jest niedostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne oraz transportowe. Nie wszystkie miejsca pracy zatrudniają też tłumacza języka migowego.

Jednocześnie także pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne, zwłaszcza starsze, mimo iż takie zatrudnienie daje pracodawcom szereg korzyści. Mogą na przykład uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, zwrot kosztów przygotowania ich miejsc pracy czy dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Raport NIK – „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych przez powiatowe urzędy pracy” dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Gastromed doceniony za jakość usług i satysfakcję pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.02.2022

Klinika gastroenterologiczna Gastromed z Lublina, która jest częścią Grupy Scanmed, została doceniona za wysoką jakość przeprowadzanych zabiegów i za satysfakcję pacjentów i nominowana do tytułu Siła Polskiej Medycyny.

„Siła Polskiej Medycyny” to część ogólnopolskiego plebiscytu „Siła Polski”. Jego celem jest promowanie najlepszych w swoich branżach podmiotów. Wśród kandydatur są samorządy, spółki komunalne i szpitale, czyli podmioty, które są najbliżej ludzi, i przyczyniają się do rozwoju Polski. Organizatorem plebiscytu jest Monitor Rynkowy. Ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie 2022.

– To wyraz docenienia dotychczasowych osiągnięć. Honorujemy tych, których działania powinny zostać dostrzeżone i docenione; które stanowić mogą wzorzec dla całej branży. Zakład Opieki Zdrowotnej Gastromed w pełni zasługuje na wyróżnienie tytułem Siły Polskiej Medycyny z uwagi na sukcesy w zabiegach gastroskopii, kolonoskopii, polipektomii i satysfakcję pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń poradni specjalistycznych – czytamy w uzasadnieniu jury.

Czytaj także: Lekarze Scanmed prelegentami na prestiżowych konferencjach>>>

Gastromed to placówka stworzona w 2001 roku przez dr. n. med. Wita Cezarego Danilkiewicza, który do tej pory jest jej dyrektorem operacyjnym i medycznym. W roku 2014 nastąpiła akwizycja kliniki przez Scanmed S.A., w której to grupie znajduje się do dziś. Placówka pozostaje największym w województwie lubelskim usługodawcą z zakresu gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego.

Gastromed posiada doświadczenie w kompleksowej opiece nad pacjentami z chorobami układu pokarmowego. Jest wieloletnim liderem regionu w ilości wykonywanych badań endoskopowych.

Oferuje nowoczesną diagnostykę, a także zabiegi w znieczuleniu ogólnym wykonywane na oddziale gastroenterologii jednego dnia z oddziałem łóżkowym.

Z usług placówki korzystają przede wszystkim pacjenci z województwa lubelskiego, ale także ze Śląska, Gdańska czy Warszawy i jej okolic. Placówka posiada największy w województwie kontrakt NFZ na ambulatoryjne badania przewodu pokarmowego w zakresie gastroskopii i kolonoskopii oraz na świadczenia poradni gastroenterologicznej.

– Rozwijamy się dynamicznie w zakresie kompleksowego wspomagania leczenia otyłości poprzez między innymi implantacje balonów żołądkowych, czy nowatorski zabieg endoskopowy ESG metodą OverStitch – mówi dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz. – Mamy doświadczenie w leczeniu żylaków odbytu, dysponując szerokim wachlarzem uzupełniających się wzajemnie metod leczenia.

W skład Gastromedu wchodzą także poradnie specjalistyczne oraz poradnia lekarza rodzinnego. Placówka jest także prężnie działającym ośrodkiem badań klinicznych prowadzącym wiele projektów dotyczących nowatorskich metod leczenia.

W 2021 roku wykonano tutaj prawie 70 tysięcy świadczeń zdrowotnych, a badań w zakresie endoskopii – ponad 11,6 tysiąca.

Przeczytaj teraz

Rehasport Partnerem Medycznym Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.02.2022

Klinika Rehasport została Oficjalnym Partnerem Medycznym Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Umowa, która dotyczy kadr narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, będzie obowiązywała do 31 grudnia 2024 roku.

Specjaliści z Rehasport zapewnią pełną opiekę medyczną reprezentantów Polski z zakresu urazów narządu ruchu, a także ich diagnostyki i rehabilitacji. Dodatkowo współpraca obejmuje szeroki pakiet badań biomechanicznych.

Czytaj także: Sieć klubów fitness Premium Fitness & Gym dołącza do Medicover >>>

– Rehasport niemal od początku swojego istnienia towarzyszy zmaganiom na wodzie, choć do tej pory opiekował się głównie reprezentantami Polski w żeglarstwie. Żeglarze dostarczali nam w mistrzowskich imprezach sporo radości, ale to przecież wioślarze z każdych igrzysk w tym wieku przywożą medale, dając ogrom radości i dumy polskim kibicom. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy ta seria zostanie podtrzymana, a za 2,5 roku w Paryżu wspólnie będziemy się cieszyć z jubileuszowego 20. medalu olimpijskiego w tej dyscyplinie, a być może także i z kolejnych – podkreśla prezes kliniki Rehasport dr n. med. Witold Dudziński. I dodaje: – Wioślarstwo to sport, w którym nie osiągnie się sukcesu bez optymalnego przygotowania fizycznego. Z tym wiąże się właściwe wsparcie medyczne i to nie tylko w przypadku leczenia urazów, ale także przekazywania nowych zdobyczy medycyny. Tego zadania się podejmujemy, rozpoczynając współpracę z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich – mówi prezes Rehasport.

Zespół kliniki Rehasport składa się z ortopedów, radiologów, lekarzy medycyny sportowej, chirurgów, internistów, fizjoterapeutów, ale również z trenerów przygotowania fizycznego, biomechaników, psychologów, dietetyków i menedżerów sportowych.

Klinika jako pierwsza w Polsce otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence.

Jest Oficjalnym Partnerem Medycznym kilku związków sportowych (między innymi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Żeglarskiego), wielu klubów w sportach zespołowych, a także opiekuje się medalistami mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Czytaj także: Lux Med wspiera Polski Komitet Olimpijski i kadrę narodową>>>

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Zniesienie kwarantanny, krótsza izolacja

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.02.2022

Zniesienie kwarantanny z kontaktu oraz krótsza izolacja – to niektóre zmiany, które zostały ogłoszone na konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ogłoszono również przyspieszony powrót do nauki stacjonarnej w szkołach.

Minister Niedzielski stwierdził, że apogeum V fali epidemii Covid-19 jest już za nami, co potwierdza tendencja spadkowa dotycząca liczby zakażeń oraz zleceń na testy w kierunku wirusa Sars-CoV-2.

Przebieg choroby podczas tej fali jest także łagodniejszy, wynika to ze wskaźnika średniego czasu hospitalizacji, który jest krótszy niż w przypadku poprzednich fal.

Czytaj także: Program pilotażowy: platforma pierwszego kontaktu i centra pomocy doraźnej>>>

Dodał, że w lutym powinien nastąpić znaczny spadek dziennej liczby zakażeń i przy tak utrzymującym się trendzie w marcu rząd będzie mógł podjąć decyzje dotyczące znoszenia części zasad bezpieczeństwa.

Minister zapowiedział, że 5 tysięcy łóżek szpitalnych, które dotychczas były wykorzystywane dla pacjentów z Covid-19, obecnie wraca do systemu i zostaje skierowanych do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami.

Obecnie na walkę z Covid-19 przeznaczonych jest prawie 30 tysięcy łóżek, około dwie trzecie z nich jest zajętych.

Od 15 lutego 2022 będą obowiązywać nowe zasady dotyczące czasu trwania izolacji. Będzie ona trwała 7 dni (obecnie obowiązuje 10-dniowa izolacja).

Izolacja będzie obowiązywać od momentu wykonania testu diagnostycznego w kierunku Covid-19. Również od 15 lutego 2022 współdomownicy chorego będą przebywać na kwarantannie wyłącznie w czasie jego izolacji (obecnie jest to czas trwania izolacji plus 7 dni).

Nadal negatywny wynik testu w kierunku Covid-19 będzie zwalniał z kwarantanny zaszczepionych domowników.

Czytaj także: Pionierskie testy diagnostyczne w zakresie infekcji oddechowych w Medicover>>>

Natomiast od 11 lutego 2022 zostanie zlikwidowana tzw. kwarantanna z kontaktu.

Także od 11 lutego 2022 tylko osoby bez ważnego Unijnego Certyfikatu Covid po przyjeździe do Polski będą musiały odbyć 7-dniową kwarantannę.

Reguły izolacji dla medyków i służb mundurowych pozostają bez zmian – izolacja wynosi w ich przypadku 7 dni z możliwością skrócenia w 5. dobie negatywnym wynikiem testu.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował,  że klasy V-VIII i szkoły ponadpodstawowe wrócą do nauki stacjonarnej wcześniej, niż zakładano, bo już 21 lutego 2022.

Przeczytaj teraz

Program pilotażowy: platforma pierwszego kontaktu i centra pomocy doraźnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.02.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia wdrożony zostanie program pilotażowy dotyczący opieki zapewnianej przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej. Takie rozwiązanie ma docelowo zastąpić obecne placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zakłada się, że w pierwszej kolejności pacjenci będą korzystać z teleporady zapewnianej przez platformę pierwszego kontaktu, a dopiero w przypadku, gdy pomoc udzielona przez platformę będzie niewystarczająca albo stan zdrowia będzie wymagał osobistego kontaktu z placówką – ze świadczeń centrum pomocy doraźnej.

Kanałem kontaktu z Platformą będzie obecnie funkcjonujący telefon kontaktowy (nr 800 137 200) oraz formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem gov.pl./dom.

Z kontaktującym się pacjentami przeprowadzany będzie wywiad w celu udzielenia w zależności od potrzeb w szczególności teleporady, skierowania do centrum lub powiadomienia o konieczności skontaktowania się z nr 112.

Czytaj także: Mammografia – dobry sprzęt to dopiero połowa sukcesu>>>

Działania w ramach platformy będą miały charakter ogólnopolski i będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego.

Pacjenci będą mogli w ten sposób otrzymać nie tylko pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie jest stanem nagłym bez konieczności udania się do podmiotu leczniczego lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego, lecz także otrzymać informację o wolnych terminach przyjęć w centrach.

Centra pomocy doraźnej będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 24.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy – od 8.00 do 24.00. Pacjenci będą mogli się tam także udawać bez wcześniejszego korzystania z platformy pierwszego kontaktu.

Placówki te będą udzielały świadczeń nie tylko w ramach POZ, ale także konsultacje specjalistyczne w zakresie pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej.

Centra będą zobowiązują się do przekazywania informacji o wolnych terminach do Platformy przy wykorzystaniu platformy Domowej Opieki Medycznej (DOM).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 lutego 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia: badania kierowców bez rejonizacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.02.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, które skierowano do konsultacji, badania lekarskie kierowców będzie można przeprowadzić w każdym, a nie jedynie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, ośrodku medycyny pracy.

Odejście od rejonizacji jest związane z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami społecznymi, a długi czas oczekiwania na wyznaczenie terminu badania i na przeprowadzenie badania w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy implikuje daleko idące negatywne konsekwencje. Skutkuje bowiem brakiem możliwości szybkiego przebadania osoby skierowanej na badania, co do której zdrowia istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia, oraz wydania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Inne powody zmiany przepisów to zbyt długi czas oczekiwania na badanie we właściwym wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, co skutkuje nieprzedłożeniem odpowiedniego orzeczenia staroście i wydaniem decyzji o zatrzymaniu uprawnienia, mimo że dana osoba nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizatorem webinariów na temat flebotomii>>>

Zniesienie rejonizacji ma także ułatwić osobom mającym poddać się badaniom w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy wybór ośrodka, który jest w stanie przeprowadzić takie badanie w jak najkrótszym czasie.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 lutego 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika z certyfikatem ISO 9001: 2015

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.02.2022

Sport-Klinika z Żor po raz kolejny otrzymała certyfikat zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015. Placówka otrzymała certyfikat po pozytywnej rekomendacji jednostki certyfikacyjnej PRS.

Certyfikat dotyczy leczenia szpitalnego w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci, leczenia jednego dnia, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, medycyny sportowej, chirurgii ogólnej, rehabilitacji, neurochirurgii oraz rehabilitacji narządu ruchu.

Certyfikat ważny jest do 2025 roku.

Sport-Klinika specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Czytaj także: Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego>>>

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentów z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada także Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Sport-Klinika należy do Grupy Scanmed.

Czytaj także: Sport-Klinika z certyfikatem systemu bezpieczeństwa informacji >>>

Przeczytaj teraz

Aplauz Dental dołącza do Corten Medic

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.02.2022

Do Corten Medic dołącza placówka stomatologiczna Aplauz Dental z Warszawy, zlokalizowana przy ulicy Radiowej 1a (w dzielnicy Bemowo). Placówka oferuje leczenie stomatologiczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Wśród świadczeń finansowanych w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia, oferowanych przez placówkę, są zabiegi w zakresie stomatologii zachowawczej, stomatologia dziecięca (pedodoncja) oraz ortodoncja.

Komercyjne usługi to między innymi stomatologia estetyczna, protetyka stomatologiczna oraz  implantologia.

Aplauz Dental to część kompleksu Aplauz, który obejmuje także działający od 1997 roku Fitness Klub Aplauz oraz centrum odchudzania i dietetyki.

Czytaj także: Medicover Stomatologia dysponuje już 359 fotelami >>>

Placówki Corten Medic zlokalizowane są na terenie trzech województw – mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Działają między innymi w Warszawie, Radomiu, Kielcach, Pruszkowie, Hrubieszowie, Zwoleniu, Milanówku, Płocku czy w Mławie.

Oprócz świadczeń stomatologicznych oferują także usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, świadczenia w zakresie chirurgii jednego dnia oraz rehabilitację.

Założycielem Centrum Medycznego Corten Medic, które działa od 1993 roku, jest Tomasz Sikora.

Przeczytaj teraz

Nowy punkt pobrań Vitalabo

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.02.2022

Laboratoria Medyczne Vitalabo otworzyły nowy punkt pobrań, zlokalizowany w Solcu Kujawskim przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota” 3, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Placówka oferuje komercyjne oraz finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia testy antygenowe oraz testy RT-PCR w kierunku wirusa Sars-CoV-2.

Czytaj także: Diagnostyka wspiera olimpijczyków >>>

Punkty pobrań Vitalabo działają w kilkudziesięciu miejscowościach, na terenie pięciu województw – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

Vitalabo prowadzi także 8 laboratoriów diagnostycznych, które zlokalizowane są w Bydgoszczy, w Toruniu, w Koszalinie, w Chodzieży, w Grudziądzu, we Włocławku, w Brodnicy i w Lipinie.

Laboratoria Medyczne Vitalabo powstały w 2003 roku. Wykonują badania dla szpitali, ośrodków zdrowia, indywidualnych praktyk lekarskich, stacji dializ oraz innych laboratoriów, a także firm.

Przeczytaj teraz

Od 1 kwietnia 2022 – leczenie z zastosowaniem robota w ramach NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.02.2022

1 kwietnia 2022 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dodano  leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego.

Rozporządzenia określa wymagania dla placówek, które mają zamiar realizować takie świadczenia, jeśli ich nie spełniają, są do tego zobowiązane do 1 stycznia 2023 roku.

Wymagania dotyczą kryteriów związanych z personelem podczas zabiegu, na który składać się powinni: lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu prostatektomii z zastosowaniem systemu robotowego – co najmniej 50 zabiegów w ostatnim roku lub średnio 50 zabiegów w ostatnich dwóch latach z zastosowaniem systemu robotowego, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego, lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu operacji laparoskopowych, lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego.

Czytaj także: Jednoczasowa operacja z użyciem techniki laparoskopowej i robotycznej w Szpitalu Medicover>>>

Doświadczenie ośrodka powinno dotyczyć wykonywania rocznie co najmniej 100 operacji usunięcia prostaty z powodu nowotworu.

Według resortu zdrowia wykonywanie tego świadczenia byłoby możliwe do realizacji docelowo w około 14 ośrodkach w Polsce, z czego 11 to szpitale publiczne.

Operacje z użyciem robota da Vinci wykonują także szpitale prywatne, między innymi – Hifu Clinic w Szpitalu Św. Elżbiety Grupy Lux Med, szpital Medicover oraz Szpital Mazovia.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci >>>

NFZ zabezpieczy środki na te świadczenia w wysokości od około 1,5-3 mln złotych  w pierwszym roku do 12,5-25 mln złotych w kolejnych latach.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 lutego 2022 (poz. 245).

Przeczytaj teraz

Wszedł w życie program dotyczący e-stetoskopów dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.02.2022

4 lutego 2022 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Program dotyczy pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2.

Program ma stanowić jeden z elementów opieki przedszpitalnej nad osobami chorymi na Covid-19 i ma za zadanie odciążyć system ochrony zdrowia, szczególnie szpitale.

Jest przeznaczony dla osób z ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia, u których zdiagnozowano jedną z chorób: chorobę nowotworową, wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności, przewlekłą chorobę układu oddechowego, wielochorobowość (co najmniej dwie choroby przewlekłe) lub otyłość. Opieka z wykorzystaniem narzędzi telemedycyny ma dotyczyć wczesnego stadium choroby.

Pacjenci objęci programem pilotażowym będą także brali udział w programie Pulsocare (dostępnym w ramach Domowej Opieki Medycznej, przeznaczonym dla osób pozostających w izolacji domowej). Ich stan zdrowia będzie monitorowany przez oba urządzenia.

W ramach pilotażu pacjenci będą przeprowadzać badania samodzielnie w domu, a wyniki za pomocą aplikacji mobilnej będą przesyłać na platformę DOM.

Czytaj także: Grupa Lux Med wśród Super Marek Pracodawców >>>

Lekarz opiekujący się takimi pacjentami będzie miał obowiązek zapoznawać się z minimum dwoma badaniami wykonanymi elektronicznym stetoskopem w tygodniu.

Program pilotażowy będzie prowadzony w trzech etapach, w pierwszym zostaną kupione przez ministerstwo zdrowia urządzenia oraz wybrani zostaną realizatorzy programu.

Realizatorami programu pilotażowego będą mogły być podmioty, które oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewnią zainstalowanie i sprawne wykorzystanie przeglądarki internetowej Chrome (określonej w przepisie wersji) oraz szybkość transmisji danych na poziomie 2 MB/s.

Etap organizacji pilotażu potrwa do 2 miesięcy, etap realizacji – 6 miesięcy (od wejścia w życie rozporządzenia), a okres ewaluacji – 2 miesiące.

Programem zostanie objętych nie mniej niż 3000 pacjentów.

Rozliczanie świadczeń, polegających na przeprowadzeniu jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu, będzie się odbywać z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 100 zł brutto.

Program pilotażowy z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów był już prowadzony w roku 2021 i dotyczył pacjentów po przebytym zakażeniu Sars-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 3 lutego 2022 (poz. 257).

Przeczytaj teraz

Krótsza izolacja i kwarantanna dla pracowników medycznych i funkcjonariuszy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.02.2022

2 lutego 2022 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym skrócona została kwarantanna oraz izolacja dla pracowników medycznych oraz funkcjonariuszy (między innymi żołnierzy, policjantów i pracowników służb takich jak Straż Pożarna, SOP czy wywiad wojskowy).

Izolacja po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2 będzie trwała siedem dni (a nie dziesięć jak dotąd), od piątego dnia będzie można wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z izolacji.

Rozporządzenie skraca także z siedmiu do pięciu dni kwarantannę dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeni opieki zdrowotnej osobom chorym na Covid-19.  Zwalnia z kwarantanny codzienne testowanie testem antygenowym, przez pięć dni po kontakcie z chorym na Covid-19.

Czytaj także: Pracodawcy RP interweniowali w sprawie testów w kierunku Sars-CoV-2>>>

Kwarantanna w przypadku osób, które miały kontakt z chorymi na Covid-19 od 25 stycznia 2022 roku trwa siedem dni, podobnie jak w przypadku osób skierowanych na test w kierunku Covid-19. Osoba zakażona kierowana jest na trwającą 10 dni izolację.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 lutego 2022 (poz. 235).

Przeczytaj teraz

Pilotażowy program wykorzystania e-stetoskopów dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.02.2022

Pilotażowy program w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej będzie prowadzony także wśród pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2.

Program będzie dotyczył osób z ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia, u których zdiagnozowano jedną z chorób: chorobę nowotworową, wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności, przewlekłą chorobę układu oddechowego, wielochorobowość (co najmniej dwie choroby przewlekłe) lub otyłość.

Program stanowić będzie jeden z elementów opieki przedszpitalnej nad osobami chorymi na Covid-19 i ma za zadanie odciążyć system ochrony zdrowia, szczególnie szpitale, zwłaszcza w trakcie obecnej fali zakażeń wariantem Omikron.

Opieka z wykorzystaniem narzędzi telemedycyny ma dotyczyć wczesnego stadium choroby.

Czytaj także: MediDieta.pl – nowa marka Centrum Medycznego Damiana >>>

Gdy pacjent nie jest objęty programem Pulsocare (dostępnym w ramach Domowej Opieki Medycznej, przeznaczonym dla osób pozostających w izolacji domowej) zostanie do niego zakwalifikowany przez lekarza POZ. Jego stan zdrowia będzie wówczas monitorowany przez oba urządzenia.

Pacjent będzie przeprowadzać badania samodzielnie w domu, a wyniki za pomocą aplikacji mobilnej będzie przesyłać na platformę DOM.

Lekarz odsłuchujący zapis badania będzie w stanie stwierdzić rozpoczynające się nawet na wczesnym etapie stany zapalne lub inne patologie dróg oddechowych, co ma ogromne znaczenie w pandemii Covid-19. Wczesna profilaktyka może zapobiec progresji zmian i umożliwić szybką reakcję, czyli na przykład skierowanie pacjenta do placówki medycznej w celu wykonania badania radiologicznego klatki piersiowej.

Lekarz sprawujący opiekę nad takim pacjentem będzie miał obowiązek zapoznawać się z minimum dwoma badaniami wykonanymi elektronicznym stetoskopem w tygodniu.

Program pilotażowy będzie prowadzony w trzech etapach, w pierwszym zostaną kupione przez ministerstwo zdrowia urządzenia oraz wybrani zostaną realizatorzy programu.

Program pilotażowy z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów był już prowadzony w roku 2021 i dotyczył pacjentów po przebytym zakażeniu Sars-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2 został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 31 stycznia 2022 i został skierowany do ogłoszenia.

Przeczytaj teraz

NFZ likwiduje biura profilaktyki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.02.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym nastąpią zmiany w strukturze organizacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlikwidowane zostaną między innymi jednostki zajmujące się profilaktyką zdrowotną.

W centrali NFZ zlikwidowane zostanie Biuro Profilaktyki Zdrowotnej, natomiast Departament Obsługi Klientów stanie się Departamentem Obsługi Klientów i Profilaktyki.

W oddziałach wojewódzkich znikną natomiast zespoły profilaktyki zdrowotnej, a wydziały obsługi klientów przekształcone zostaną w wydziały obsługi klientów i profilaktyki.

Czytaj także: Nowy salon Medicover Optyk w Łodzi dba o wzrok i słuch>>>

Podkreślona zostanie także rola promocji. W centrali NFZ Biuro Komunikacji Społecznej stanie się Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji. Podobna zmiana nastąpi w oddziałach wojewódzkich Funduszu, w których zespoły komunikacji społecznej staną się zespołami komunikacji społecznej i promocji.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 lutego 2022.

Uwagi do projektu można kierować w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP interweniowali w sprawie testów w kierunku Sars-CoV-2

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.02.2022

Testy antygenowe w kierunku Sars-CoV-2, wygenerowane przez pacjentów, finansowane przez NFZ, od 28 stycznia 2022 wykonują także laboratoria diagnostyczne oraz mobilne punkty pobrań. W sprawie tej interweniowali Pracodawcy RP.

Apel do ministra zdrowia Pracodawcy RP wystosowali po zapowiedzi, że bezpłatne testy antygenowe w kierunku wirusa Sars-CoV-2 będą wykonywane w wybranych aptekach. Zwrócili się o wówczas do ministra zdrowia o umożliwienie na tych samych zasadach bezpłatne testowanie pacjentów z wykorzystaniem testów antygenowych w punktach pobrań i laboratoriach.

Chodziło o placówki, które już wcześniej wykonywały takie testy. Argumentem było to, że dobrze byłoby wykorzystać bazę w postaci kilku tysięcy punktów pobrań, w tym punktów drive-thru, które od prawie dwóch lat z powodzeniem pobierają materiał do badań z zachowaniem reżimu sanitarnego, a także pozostałych podmiotów, które również realizują testy w kierunku Covid-19.

– Jesteśmy pewni, że do tych punktów pobrań i podmiotów leczniczych będą się zgłaszać pacjenci w celu wykonania bezpłatnych testów antygenowych i powinni mieć możliwość ich wykonania na tych samych zasadach co w aptekach – uzasadniali Pracodawcy RP.

Czytaj także: Testy antygenowe, wygenerowane przez pacjenta, także w prywatnych laboratoriach>>>

Po tej interwencji Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że od 28 stycznia 2022 wszyscy zainteresowani mogą wykonać bezpłatny test antygenowy w kierunku wirusa Sars-CoV-2 przeprowadzony przez pracownika laboratorium lub mobilnego punktu pobrań.

Badania nie wymagają skierowania, są finansowane przez NFZ, który wycenił wykonanie jednego testu na 35,83 zł oraz na 23,24 z, gdy test antygenowy został dostarczony do laboratorium z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub jego koszt został pokryty przez podmiot sektora finansów publicznych.

Pacjent otrzymuje wynik badania za pośrednictwem sms-a lub przez konto IKP.

Przeczytaj teraz

Współpraca geXone z duńską firmą technologiczną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Spółka genXone, działająca w branży biotechnologicznej, podpisała z duńską firmą gMendel ApS list intencyjny, w którym zadeklarowano chęć przyszłej współpracy w zakresie diagnostyki zaburzeń genetycznych. Kooperacja ma doprowadzić do unowocześnienia procesu przeprowadzania badań oraz zwiększenia ich dostępności.

Duńska firma biotechnologiczna gMendel zajmuje się usprawnianiem procesu leczenia zaburzeń genetycznych. Założeniem badań prowadzonych przez gMendel jest dostarczenie finalnemu odbiorcy maksymalnie precyzyjnego wyniku diagnozy w jak najkrótszym czasie.

W ramach współpracy z genXone, spółki będą wzajemnie korzystać z posiadanych technologii oraz know-how, a także wspólnie dostosowywać narzędzia diagnostyczne do potrzeb rynku. Działania te mają na celu optymalizację procesu diagnozowania zaburzeń genetycznych.

– Zespoły gMendel i genXone łączy nie tylko mocne zaplecze technologiczne i bogate doświadczenie, ale przede wszystkim – chęć zrewolucjonizowania podejścia do badań genetycznych. Rozpoczynana przez nas współpraca potwierdza nasze zapowiedzi o rozszerzaniu działalności spółki poza granice kraju, a także spełnia nasze marzenia o większej dostępności badań i możliwie wczesnej diagnostyce pacjentów. Widzimy zatem ogromny potencjał rozwoju tej współpracy – powiedział Michał Kaszuba, prezes genXone.

Czytaj także: Certyfikat dla laboratorium genXone>>>

Obecnie dostępne rozwiązania w zakresie badań zaburzeń genetycznych mają wiele ograniczeń, między innymi ze względu na ich złożoność, czasochłonność, a także duże koszty związane z wykonywaniem analiz.

Podpisany list intencyjny ma na celu rozwiązanie tych problemów, z którymi osobiście zetknęli się w przeszłości założyciele gMendel. To właśnie osobiste przeżycia związane z chorobami bliskich, w których diagnoza była możliwa jedynie dzięki sekwencjonowaniu DNA, zainspirowały ich do stworzenia spółki. W 2020 roku doszli do wniosku, że ten skomplikowany proces medyczny chcą zamienić w rutynową praktykę kliniczną.

– Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi mogąc współpracować z firmą genXone, największym dostawcą technologii sekwencjonowania NGS oraz sekwencjonowania nanoporowego w Polsce. Oczekujemy, że kooperacja pozwoli nam rozszerzyć dostępność naszej unikatowej technologii na Polskę oraz następne kraje. Mamy ambicje, aby zmieniać życie pacjentów poprzez oferowanie przełomowych rozwiązań dla systemu opieki zdrowotnej – powiedział Chris Kyriakidis, prezes założyciel firmy gMendel.

genXone jest spółką otwartą na nowoczesne technologie i innowacyjne podejście do specjalistycznych badań. Współpraca z liderami leczenia zaburzeń genetycznych świadczy o wysokich kompetencjach zespołu, które są wyraźnie zauważalne nawet na tle rosnącej konkurencji. Doświadczenie spółki przesądziło między innymi o wybraniu jej w ubiegłym roku do państwowego programu monitorowania zmienności genetycznej wirusa Sars-CoV-2.

Spółki genXone i gMendel nie wykluczają rozszerzenia prac w diagnostyce zaburzeń genetycznych. Rozważają również podjęcie w przyszłości współpracy w zakresie wdrażania duńskiej technologii na rynku polskim.

Czytaj także: Umowa genXone z WSSE w Olsztynie >>>

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Czytaj także: Diagnostyka na drugim miejscu rankingu Forbesa>>>

Przeczytaj teraz

Certus łączy przychodnie w Swarzędzu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Centrum Medyczne nr 3 i Centrum Medyczne nr 5, należące do Prywatnej Lecznicy Certus z Poznania, zlokalizowane w Swarzędzu, zostaną połączone i będą działać w jednej lokalizacji – przy ulicy Poznańskiej.

W lokalizacji tej działa obecnie Centrum Medyczne nr 3. Centrum Medyczne nr 5 natomiast jest zlokalizowane na osiedlu E. Raczyńskiego 2/23.

Placówki mają zostać połączone w lutym 2022.

Czytaj także: Poznań: nowy blok operacyjny w szpitalu Certus >>>

Obie przychodnie oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Centrum Medyczne nr 3 – także komercyjne konsultacje specjalistyczne, a Centrum Medyczne nr 5 –leczenie stomatologiczne, zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Certus prowadzi w Poznaniu szpital i ambulatorium przy ulicy Grunwaldzkiej 156. Centrum Medyczne nr 1 działa przy ulicy Marcelińskiej 90. Centrum Medyczne nr 2  – przy ulicy Wagrowskiej 6 (przy Rondzie Starołęka), a Centrum Medyczne nr 4 – na poznańskim osiedlu Wichrowe Wzgórze 122.

Prywatna Lecznicza Certus powstała w roku 1992 jako pierwszy wielospecjalistyczny prywatny szpital w Polsce.

W 2017 roku Certus został częścią Penta Hospitals International (PHI) – grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2019 roku jest częścią Grupy EMC.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia, które określa diagnostyczne poziomy referencyjne dla badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej.

Został on przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących poziomów referencyjnych dla badań diagnostycznych wykonywanych z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej, określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

Podstawą określenia wartości diagnostycznych poziomów referencyjnych był przegląd zaleceń europejskich, analiza międzynarodowych przepisów prawnych i danych literaturowych oraz analizy w zakresie oceny narażenia medycznego przeprowadzone przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka kupuje nowe mammografy>>>

Na potrzeby zmian rozporządzenia przeprowadzono porównania dostępnych wartości diagnostycznych poziomów referencyjnych zawartych w przepisach niektórych krajów europejskich, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, a także dokonano przeglądu publikacji naukowych.

Projekt wprowadza zmiany diagnostycznych poziomów referencyjnych dla radiografii pediatrycznej oraz dla standardowego dorosłego pacjenta o wzroście 170 cm i masie 70 kg w zakresie radiografii, mammografii i tomografii komputerowej. Między innymi doprecyzowano i rozszerzono o nowe pozycje wykaz poziomów referencyjnych dla badań z zakresu tomografii komputerowej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 stycznia 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowa specjalizacja w ochronie zdrowia – psychoterapia uzależnień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza nową dziedzinę specjalizacji w ochronie zdrowia, jaką jest psychoterapia uzależnień. Umożliwi to podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Specjalizację taką będą także mogły uzyskać osoby z tytułami magistra uzyskanymi po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także osób z zaburzeniami nawyków i popędów oraz bliskich tych osób.

Osoby takie będą mogły przeprowadzać diagnozę problemową oraz prowadzić psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Gdańsku >>>

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw z 17 listopada 2021 roku (Dz. U. poz. 2469) uwzględnia zmiany dotyczące systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które od 1 stycznia 2022 roku prowadzone jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Powstało ono z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany te wpisują się w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń i uzyskiwania tytułu specjalisty w określonych dziedzinach ochrony zdrowia.

Zmiany przyczynią się także do skoordynowania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia, obecnie funkcjonują trzy ścieżki dochodzenia do certyfikatu, od 1 stycznia 2022 roku prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dwie z nich obsługiwane były do 31 grudnia 2021 roku przez KBPN, a jedna przez PARPA.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 stycznia 2022.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 7 dni.

Przeczytaj teraz

Przesunięcie terminu przekazywania przez szpitale danych do RCB

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia przesuwa termin, od którego szpitale udzielające świadczeń pacjentom z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, będą obowiązane do raportowania danych do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Chodzi o dane pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, obejmujące wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS) oraz prowadzoną tlenoterapię, a także informacje o liczbie łóżek i ich wykorzystaniu.

Dane te zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być przekazane do RCB od 1 stycznia 2022 roku. Zmiana terminu na 1 lipca 2022 roku wynika z konieczności ukończenia przez RCB, prac projektowych nad modułem wchodzącym w skład Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, przeznaczonym do gromadzenia tych informacji.

Czytaj także: Diagnostyka na drugim miejscu rankingu Forbesa>>>

Prace te mogą zostać ukończone do końca czerwca 2022 roku i od 1 lipca 2022 roku system, którego administratorem jest RCB, będzie umożliwiał ich raportowanie.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. w Dzienniku Ustaw RP i skierowany do ogłoszenia.

Wejdzie w życie z mocą obowiązywania od 31 grudnia 2021.

Przeczytaj teraz

Leczenie raka prostaty za pomocą robota będzie finansowane przez NFZ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.01.2022

Zgodnie z projektem rozporządzeniem ministra zdrowia z 25 stycznia 2022 roku do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dodano  leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego.

Z rozporządzenia wynika, że placówki, które mają zamiar realizować takie świadczenia, powinny spełniać określone w przepisach wymagania, a jeśli ich nie spełniają, są do tego zobowiązane do 1 stycznia 2023 roku.

Wymagania te dotyczą kryteriów związanych z personelem podczas zabiegu, na który składać się powinni: lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu prostatektomii z zastosowaniem systemu robotowego – co najmniej 50 zabiegów w ostatnim roku lub średnio 50 zabiegów w ostatnich dwóch latach z zastosowaniem systemu robotowego, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego, lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu operacji laparoskopowych, lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego.

Doświadczenie ośrodka powinno dotyczyć wykonywania rocznie co najmniej 100 operacji usunięcia prostaty z powodu nowotworu.

Czytaj także: Szpital Mazovia jako jedyny w Polsce ma dwie konsole do operacji w asyście robota da Vinci>>>

Wprowadzenie tego świadczenia stanowi realizację opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 2017 roku, która wskazywała na zasadność finansowania tej technologii ze środków publicznych.

Analiza informacji naukowych wskazała, że przeprowadzenie zabiegu leczenia chirurgicznego raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu do operacji klasycznych jest korzystniejsze z wielu względów, takich jak krótszy czas trwania operacji, długość pobytu pacjenta w szpitalu czy wystąpienie śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych, a także efektu zabiegu.

Ministerstwo Zdrowia podaje w uzasadnieniu do projektu, że wykonywanie tego świadczenia byłoby możliwe do realizacji docelowo w około 14 ośrodkach w Polsce, z czego 11 to szpitale publiczne.

Operacje z użyciem robota da Vinci wykonują także szpitale prywatne, między innymi – Hifu Clinic w Szpitalu Św. Elżbiety Grupy Lux Med, szpital Medicover oraz Szpital Mazovia.

Czytaj także: W HIFU Clinic kompleksowo dbamy o zdrowie mężczyzn>>>

Z ekonomicznego punktu widzenia, w świetle wytycznych praktyki klinicznej, uzasadnione jest wykonywanie rocznie co najmniej 150 prostatektomii radykalnych wspomaganych robotami, aby była to procedura opłacalna kosztowo.

Zakładając, że w okresie dostosowawczym, świadczenie będzie realizowało około  7 ośrodków, a od trzeciego roku funkcjonowania świadczenia gwarantowanego około 14 ośrodków, w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości odpowiednio od około 1,5-3,0 mln złotych  w pierwszym roku do 12,5-25 mln złotych w kolejnych latach – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nie prowadzono konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacji).

Projekt rozporządzenia nie został także przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa – czytamy w OSR, dołączonej do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 stycznia 2022. Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Planowane jest, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Czytaj także: Jednoczasowa operacja z użyciem techniki laparoskopowej i robotycznej w Szpitalu Medicover>>>

Przeczytaj teraz

Testy antygenowe, wygenerowane przez pacjenta, także w prywatnych laboratoriach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.01.2022

Prywatne laboratoria będą mogły wykonywać testy antygenowe w kierunku wirusa Sars-Cov-2 –zapowiedział Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia podczas konferencji prasowej 26 stycznia 2022. Chodzi testy finansowane przez NFZ i wygenerowane przez pacjenta z IKP.

Obecnie prywatne laboratoria wykonują testy RT-PCT finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie skierowań od lekarzy lub na podstawie zleceń wygenerowanych przez pacjentów z Internetowego Konta Pacjenta.

Wykonywane są także testy antygenowe w ramach zleceń od podmiotów medycznych, które posiadają kontrakt z NFZ. Nie było do tej pory możliwości, aby pacjent mógł sam wygenerować zlecenie na test antygenowy.

Od 27 stycznia 2022 pacjenci będą mogli  wykonać tak wygenerowane testy w wybranych aptekach.

Czytaj na ten temat: Jest wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutę>>>

Wśród testów w kierunku Sars-Cov-2 wykonywanych przez placówki sieci Diagnostyka 20 procent stanowią testy antygenowe, jednak miesiąc temu stanowiły one 30 procent, co ma związek ze zwiększoną ilością zlecanych testów PCR.

-Tylko w ostatnim tygodniu zaobserwowaliśmy dwukrotny wzrost ilości wykonywanych testów, w porównaniu do grudnia 2021 czy nawet do początku stycznia 2022. Umożliwiamy pacjentom wykonanie wymazów w blisko 200 punktach wymazowych – informuje Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Do końca grudnia 2021 roku NFZ płacił za test RT-PCR w kierunku wirusa Sars-CoV-2 – 280 zł, od stycznia 2022 kwota ta została obniżona do 113 zł.  Koszt testu genowego od stycznia 2022 wynosi 35 zł, wcześniej kosztował on 70 zł.

Komercyjne ceny testów antygenowych wynoszą około 130 zł.

Dane podawane przez Ministerstwo Zdrowia 26 stycznia 2022 rano mówiły o wykonaniu w ciągu doby 173,4 tysiąca testów w kierunku koronawirusa. To największa liczba od początku pandemii.

Tego dnia  odnotowano także największą liczbę zakażeń – 53 420.

Przeczytaj teraz

Jest wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.01.2022

27 stycznia 2022 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutów. Wykonywanie tych badań odbywa się w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej.

Wykaz zawarty w załączniku do rozporządzenia zawiera sześć grup badań, wśród których jest test antygenowy w kierunku Sars-CoV-2, a także szybki test wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter –test z krwi.

Farmaceuci będą mogli także wykonywać test stężenia glukozy we krwi oraz kontrolę panelu lipidowego, obejmującego poziom cholesterolu, frakcji HDL i LDL oraz trójglicerydów.

Czytaj także: Testy antygenowe, wygenerowane przez pacjenta, także w prywatnych laboratoriach>>>

Będą też mogli wykonywać badanie podstawowych parametrów życiowych, czyli ciśnienia krwi, tętna, pulsu oraz saturacji krwi oraz pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczanie wskaźnika BMI (Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – Waist-Hip Ratio).

Pierwotnie zakres tych badań miał być większy. Jednak po interwencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zostały z niej usunięte między innymi takie badania jak test RT-PCR w kierunku Sars-CoV-2, badania krzepliwości krwi (czas protrombinowy, współczynnik INR, czas krzepnięcia), testy płytkowe immunochromatograficzne do jakościowego wykrywania narkotyków, dopalaczy lub ich metabolitów w moczu oraz podstawowe badanie moczu (testy paskowe).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 21 stycznia 2022 roku w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 24 stycznia 2022 (poz. 153).

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy covidowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.01.2022

25 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które skracają kwarantannę dla osób, które miały kontakt z zakażonymi wirusem Sars-CoV-2 do siedmiu dni (dotychczas trwała ona dziesięć dni).

Chodzi o rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 24.01.2022, poz. 152).

Tego samego dnia weszło także w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem Sars-CoV-2 (Dz. U. 24.01.2022, poz. 151), zgodnie z którym pacjenci powyżej 60. roku życia, skierowani do izolacji w warunkach domowych powinni zostać zadani przez lekarza przed upływem 48 godzin od odbywania tej izolacji.

Jeżeli izolacja rozpoczęła się w dzień ustawowo wolny od pracy, porada powinna odbyć się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Lekarz powinien zbadać stan zdrowia pacjenta podczas badania fizykalnego, w placówce medycznej lub na wizycie domowej.

Czytaj także: Jest wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutę >>>

Rozporządzenie to mówi także o tym, że szpital II poziomu, któremu wojewoda lub minister zdrowia wydał polecenie dotyczące zapewnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów covidowych jest obowiązany do leczenia takich pacjentów, natomiast szpital III poziomu, który otrzymał polecenie zapewniania łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2 jest obowiązany do leczenia schorzeń innych niż Covid-19.

Przeczytaj teraz
Page 13 of 365
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 365