Alert konsultacyjny

0
366

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji do pracodawców RP projekty aktów prawnych, obejmujące trzy projekty rozporządzeń oraz projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia z sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków. Termin konsultacji upływa 17 września 2015 roku. Jest to kolejny i zarazem ostatni akt wykonawczy do ustawy o leczeniu niepłodności.

Link do projektu.

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo–ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Termin konsultacji upływa 30 września 2015 roku.

Link do projektu.

Projekt rozporządzenia określa standardy  postępowania w najczęstszych patologiach ciąży i głównych przyczynach umieralności i zachorowalności okołoporodowej zarówno matek, płodów, jak i noworodków, czyli nadciśnienie tętnicze u ciężarnych; poród przedwczesny, który jest jednym z największych problemów medycyny perinatalnej, ciąża bliźniacza – w związku z częstszym niż w ciąży pojedynczej występowaniem powikłań, stanowiąca ciążę wysokiego ryzyka; niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu, jako jedna z najistotniejszych przyczyn uszkodzeń wielonarządowych, w tym ośrodkowego układu nerwowego, jak również wewnątrzmacicznego obumarcia w drugiej połowie ciąży; krwotok porodowy, który jest główną przyczyną zachorowalności umieralności i rodzących kobiet. W projekcie uwzględniono także sytuacje, w których dochodzi do niepowodzeń położniczych.

Trzeci z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Termin konsultacji upływa 30 września 2015 roku.

Projektowana regulacja inaczej określa  katalog osób uprawnionych do przeprowadzania takich szczepień

Link do projektu.


Do konsultacji skierowano także projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Termin konsultacji upływa 22 września 2015 roku.

Link do projektu.

Projekt wprowadza wiele zmian dotyczących kwestii funkcjonowania ratownictwa medycznego – od kształcenia ratowników medycznych, przez usankcjonowania wyników przesyłanych drogą elektroniczną po tworzenie centrów urazowych dla dzieci.

Uwagi można przekazywać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp