Alert konsultacyjny

0
38


Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP kolejne akty prawne do konsultacji społecznych. Jest to projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz projekt ustawy.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia przekazany do konsultacji to zmiana rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowe.

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3844
Termin konsultacji upływa 17 października 2012 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz niektórych innych ustaw
Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3846
Termin konsultacji upływa 18 października 2012 roku

Uwagi proszę przesyłać do Grzegorza Byszewskiego:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl