Dyrektor Pionu Opieki Szpitalnej Lux Med członkiem komisji PKOl

0
309


Marcin Kulpa, Dyrektor Pionu Opieki Szpitalnej Grupy Lux Med oraz członek Rady Nadzorczej Sport Medica S.A., Carolina Medical Center,  został nowym członkiem Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Powołanie Marcina Kulpy przez zarząd PKOl w skład Komisji nastąpiło 4 grudnia 2017 roku podczas pierwszego w nowym składzie posiedzenia Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Komisja została powołana na kadencję 2017-2021. Grupa Lux Med od 2014 roku jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Komisja Medyczna to zespół doradczy Polskiego Komitetu Olimpijskiego między innymi w  zakresie organizacji opieki zdrowotnej nad zawodnikami kadry olimpijskiej, zabezpieczenia medycznego szkolenia sportowego, organizacji zabezpieczenia medycznego igrzysk olimpijskich oraz działań naukowych na rzecz sportu.

Komisja Medyczna PKOl za cel stawia sobie również promocję aktywności fizycznej i sportu jako najistotniejszego elementu profilaktyki zdrowotnej, poprzez inicjowanie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma zapewnia swoim klientom pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową.

Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się 1 800 000 pacjentów, do których dyspozycji jest blisko 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych ambulatoryjnych centrów medycznych, 7 szpitali, 31 placówek diagnostycznych, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny i około 1600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 000 osób, około 6300 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego.